Naslednja spletna mesta (določena spodaj) upravlja:

Swarovski Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411

8708 Männedorf

Švica

Matična številka podjetja

Handelsregister Zurich, HRB CH-020.3.023.942-2 

Davčna številka v Švici

231'288

Kot pravna zastopnica družbe nastopa generalna direktorica

Michele Molon

 

1. Sprejetje

Zahvaljujemo se vam za obisk spletnih mest Swarovski. Z dostopom do spletnih mest in brskanjem po njih obiskovalci brez omejitev ali pogojev sprejemajo te pogoje uporabe skupaj z dokumenti, na katere se sklicujejo (“Pogoji uporabe”), in vsemi veljavnimi zakoni. Pozorno preberite pogoje uporabe. 

Ti pogoji uporabe veljajo za vsa spletna mesta Swarovski, mobilna spletna mesta in aplikacije, ki so v lasti in/ali upravljanju družbe Swarovski Crystal Online AG in/ali drugih pravnih oseb znotraj skupine podjetij Swarovski Group (v nadaljevanju “spletna mesta"). Družba Swarovski Crystal Online AG in / ali vse druge pravne osebe znotraj skupine Swarovski Group bodo v nadaljevanju imenovane “Swarovski” / mi / nas / naš”.

 

2. Pravilnik o varstvu zasebnosti na spletnih mestih

Pravilnik o varstvu zasebnosti Swarovski določa pogoje, na podlagi katerih obdelujemo osebne podatke,

ki jih zberemo od vas oziroma nam jih sami zagotovite. Z uporabo spletnih mest se strinjate s tovrstno obdelavo v skladu z našim pravilnikom o varstvu zasebnosti. Jamčite in zagotavljate naslednje:

a) Vsi osebni podatki, ki nam jih zagotovite, so celoviti in točni v vseh materialnih pogledih.

b) Če nam zagotovite osebne podatke tretjih oseb, ste od njih pridobili jasno in nedvomno soglasje za zagotovitev tovrstnih osebnih podatkov.

 

3. Naša pravica do sprememb

Občasno lahko spremenimo te pogoje uporabe. Ob vsaki uporabi spletnih mest preglejte te pogoje uporabe in zagotovite, da razumete trenutno veljavne pogoje.

Občasno lahko posodobimo in spremenimo spletna mesta. Čeprav se razumno trudimo posodobiti informacije na naših spletnih mestih, ne dajemo nikakršnih izrecnih ali nakazanih jamstev, garancij ali zagotovil, da je vsebina na naših spletnih mestih natančna, celovita ali ažurna.

Vsebina spletnih mest je zagotovljena samo kot splošna informacija. Ni mišljena kot nasveti, na katere bi se lahko zanesli. Preden ukrepate ali se vzdržite ukrepanja na osnovi vsebine na spletnih straneh, pridobite nasvete strokovnjakov ali specialistov.

 

4. Dostop do naših spletnih mest

Spletna mesta so na voljo brezplačno. Ne jamčimo, da bodo spletna mesta ali kakršna koli vsebina spletnih mest vedno na voljo oziroma na voljo brez prekinitev.

Dostop do spletnih mest je dovoljen zgolj začasno. Ne bomo odgovorni, če spletna mesta kadarkoli niso na voljo, ne glede na vzrok. Sami ste odgovorni za zagotavljanje vseh sredstev za dostop do spletnih mest. Sami ste odgovorni za zagotavljanje, da se vse osebe, ki dostopajo do spletnih mest prek vaše internetne povezave, zavedajo teh pogojev uporabe in jih tudi upoštevajo.

 

5. Vaš račun in geslo

Če kot del naših varnostnih postopkov izberete ali prejmete identifikacijsko kodo uporabnika, geslo ali druge informacije, jih morate obravnavati kot zaupne. Ne smete jih razkrivati tretjim osebam.

Imamo pravico kadarkoli onemogočiti katero koli identifikacijsko kodo ali geslo uporabnika, ki ste ju sami izbrali ali pa smo vam ju dodelili, če po naši razumni presoji niste upoštevali katere koli določbe v teh pogojih uporabe.

Če veste ali sumite, da katera koli druga oseba pozna vašo identifikacijsko kodo uporabnika ali geslo, nas morate takoj obvestiti prek naslova customer_relations.li@swarovski.com.

 

6. Prepovedana dejavnost

Nimate dovoljenja za uporabo spletnega mesta razen za naslednje zasebne, nekomercialne namene:

a) ogled spletnih mest;

b) nakup izdelkov, ki so prikazani na spletnih mestih;

c) prehod na druga spletna mesta prek povezav, ki so na voljo na spletnih mestih;

d) uporaba drugih storitev, ki jih zagotavljajo spletna mesta.

Prepovedana je uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za izločanje podatkov iz spletnih mest za komercialne namene (‘zbiranje’).

Spletnih mest ne smete uporabljati:

a) Na kateri koli način, ki krši kateri koli veljaven lokalni, nacionalni ali mednarodni zakon ali predpis.

b) Na kakršen koli nezakonit ali goljufiv način ali z nezakonitim oziroma goljufivim namenom ali učinkom.

c) Z namenom škodovanja ali poskusa škodovanja mladoletnikom na kakršen koli način.

d) Za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenašanje, uporabo ali ponovno uporabo kakršnega koli gradiva, ki ni skladno z našimi standardi za vsebine (glejte 7. poglavje spodaj).

e) Za pošiljanje, oddajanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenašanje, uporabo ali ponovno uporabo kakršnih koli podatkov, informacij, gradiva ali katere koli druge vsebine, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, beležnike tipkanja, vohunsko ali oglaševalsko programsko opremo oziroma katere koli druge škodljive programe ali podobno računalniško kodo, ki negativno vpliva na delovanje katere koli računalniške programske ali strojne opreme.

f) Za kateri koli komercialni namen, ki ga nismo vnaprej odobrili.

g) Za prenos ali omogočanje prenosa kakršnega koli neželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega gradiva ali kakršne koli druge oblike podobnega napeljevanja.

Prav tako se strinjate, da brez pooblastil ne boste dostopali, se vmešavali, škodovali ali prekinjali:

a) nobenega dela spletnih mest;

b) nobene opreme ali omrežja, na katerih so shranjena spletna mesta;

c) nobene programske opreme, ki se uporablja pri zagotavljanju spletnih mest;

d) nikakršne opreme ali omrežja oziroma programske opreme, ki je v lasti ali uporabi tretje osebe.

Če ste nam s svojo kršitvijo povzročili škodo, lahko po lastni izbiri zahtevamo povrnitev škode.

 

7. Nalaganje vsebine v naša spletna mesta

Ko uporabite funkcijo, ki vam omogoča nalaganje vsebine v spletna mesta, ustvarjanje lastne vsebine ali interakcijo z drugimi uporabniki spletnih mest, morate upoštevati spodaj določene standarde za vsebine (“standardi za vsebine”):

a) Vsi vaši prispevki morajo biti natančni (kjer navajajo dejstva), iskreni (kjer navajajo mnenja) in upoštevati veljavno zakonodajo države, v kateri jih objavljate.

b) Morate biti lastnik in/ali imetnik vseh pravic, licenc in pooblastil za vse svoje prispevke.

c) Noben od vaših prispevkov ne bo:

i. vseboval nikakršnega gradiva, ki je obrekovalno, žaljivo, sovražno, hujskaško ali sporno na kakršen koli drug način (kar brez omejitev vključuje gradivo, ki obrekuje ali sramoti skupino Swarovski Group, njene zaposlene in druge posameznike);

ii. promoviral spolno nazornega gradiva, nasilja, spodbujal diskriminacijo na osnovi rase, spola, vere, nacionalnosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti oziroma promoviral kakršno koli nezakonito vsebino;

iii. kršil katerih koli avtorskih pravic, pravic do zbirk podatkov ali blagovne znamke katere koli druge osebe;

iv. zavajal katere koli osebe;

v. kršil katero koli zakonito zavezo tretji osebi, na primer pogodbeno zavezo ali zavezo spoštovanja zasebnosti;

vi. grozil, zlorabljal ali kršil zasebnost druge osebe oziroma povzročal nevšečnosti, sitnosti ali nepotreben strah;

vii. zavajal, razburil, osramotil, prestrašil ali motil katero koli drugo osebo;

viii. uporabljen za izdajanje za katero koli drugo osebo ali napačno predstavljanje identitete oziroma povezave s katero koli osebo;

ix. dajal vtis, da smo mi vir tega prispevka, če to ni res;

x. zagovarjal, promoviral ali pomagal pri katerem koli nezakonitem dejanju.

Upoštevati morate besedilo in namen zgoraj navedenih standardov za vsebine. Ti standardi za vsebine veljajo za vsak del vsakega prispevka kot tudi za njihovo celoto. Jamčite in zagotavljate, da boste vse prispevke ustvarili v skladu s temi standardi vsebine ter prevzemate odgovornost in nas razrešujete odgovornosti za kakršno koli odstopanje od tega jamstva. To pomeni, da boste odgovorni za kakršne koli izgube ali škodo, ki jih utrpimo zaradi vaših kršitev te garancije.

Vsa vsebina, ki jo naložite v spletna mesta, bo veljala za nezaupno in nelastniško. Ohranite pravice do lastne vsebine, vendar ste nam in drugim uporabnikom spletnih mest dolžni zagotoviti licenco za uporabo, shranjevanje in kopiranje vsebine ter distribucijo in dajanje na voljo tretjim osebam, kot je opisano v odstavku 9.

Imamo pravico odstraniti kakršno koli objavo z spletnih mest, če vaša objava po našem mnenju ne upošteva standardov za vsebine. Pridružujemo si pravico razkrivanja vaše identitete tretjim osebam, ki trdijo, da vsebina, ki ste jo objavili ali naložili v spletna mesta, krši njihove pravice intelektualne lastnine ali njihovo pravico do zasebnosti. Prevzemate izključno odgovornost za varovanje in varnostno kopiranje lastne vsebine.

 

8. Povratne informacije in neželene informacije

Če želite zagotoviti povratne informacije spletnim mestom, uporabite naslov customer_relations.li@swarovski.com. Zavedajte se, da morajo zagotovljene povratne informacije upoštevati standarde za vsebino in ne bodo obravnavane kot zaupne.

Dodeliti nam morate omejeno licenco za uporabo teh povratnih informacij, kot je opisano v 9. odstavku. Ne zavezujemo se k uporabi poslanih povratnih informacij oziroma pošiljanju potrditve ali povratne informacije o uspešnem pošiljanju.

Če tega od nas posebej ne zahtevate, ne spodbujamo niti želimo prejemati nikakršnih zaupnih, skrivnih ali lastniških informacij ali drugega gradiva, kot so dizajni, fotografije, risbe ali izvirna umetniška dela, od vas prek spletnih mest, e-pošte ali na kakršen koli drug način. S tem se predvsem želimo izogniti potencialnim nesporazumom ali sporom glede izdelkov, promocij ali tržnih/komunikacijskih strategij ali kampanj družbe Swarovski.

Če nam pošiljate ustvarjalne predloge, zamisli, opombe, fotografije, risbe, koncepte ali katere koli druge informacije (vsaka od njih se imenuje “vloga”, s skupnim imenom “vloge”) kljub naši zgoraj navedeni izrecni zahtevi, da tega ne storite, s tem:

a) Priznavate in se strinjate, da vaše vloge niso zaupne (ne glede na to, kaj ste navedli v svojem dopisu) in da ne bomo odgovorni za kakršno koli uporabo ali razkritje katerih koli vlog.

b) Potrjujete in se strinjate, da ste nam in tretjim osebam dolžni dodeliti licenco za uporabo vsake vaše vloge, ne da bi vam zagotovili kakršno koli nadomestilo, kot je opisano v odstavku 9.

c) Jamčite in zagotavljate, da je vsaka vloga skladna s standardi vsebine.

d) Jamčite in zagotavljate, da ste lastniki in/ali imate vse potrebne pravice, licence in dovoljenja za uporabo čisto vsake vloge in da uporaba katere koli vloge s strani družbe Swarovski ne predstavlja kršitve pravic katere koli tretje osebe, kar brez omejitev vključuje vse pravice do intelektualne vsebine in pravice javnega dostopa in/ali varovanja zasebnosti.

e) Priznavate in se strinjate, da imamo pravico razkrivanja vaše identitete kateri koli tretji osebi, ki trdi, da katera koli vloga krši njihove pravice, kar brez omejitev vključuje katere koli pravice do intelektualne lastnine ter pravice javnega dostopa in/ali zasebnosti.

f) Priznavate in se strinjate, da nimamo obveznosti uporabe katere koli vloge. Vendar v obsegu, v katerem se jih odločimo uporabiti, jamčite, zagotavljate in se strinjate da lahko vse vloge uporabimo brez kakršnih koli omejitev namena, kar vključuje reprodukcijo, razkrivanje, prenos, izdajo, oddajanje ali objavo. S tem se v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, nepreklicno odrekate zahtevkom, zanikate in zavračate, da kakršna koli uporaba tovrstnih vlog krši katero koli vašo pravico, kar brez omejitev vključuje avtorske pravice, blagovne znamke, moralne pravice, pravice do zasebnosti, lastniške pravice ali druge pravice do lastnine, pravice do izdaje ali materialne pravice do gradiva ali zamisli.

g) Priznavate in se strinjate, da imamo širok dostop do zamisli, dizajnov in drugih gradiv ter da nenehno prejemamo nove zamisli ali pa jih razvijajo naši zaposleni. Številne od teh zamisli so lahko konkurenčne, podobne ali enake kot vaše vloge glede na njihovo strukturo, dizajn, namen, obliko ali druge vidike. Dodatno priznavate in se strinjate, da ne boste upravičeni do nadomestila kot rezultat naše uporabe podobnih ali identičnih gradiv.

Prevzemate odgovornost in nas razrešujete odgovornosti za kakršno koli kršitev jamstev v tem 8. odstavku. To pomeni, da boste odgovorni za izgubo ali škodo, ki nam jo povzročite s kršitvijo teh jamstev.

 

9. Pravice, ki jih licencirate

Ko naložite vsebino v spletna mesta ali drugače prispevate vanje in/ali nam pošiljate povratne informacije in/ali vloge (s skupnim imenom “vaša gradiva”), nam in (kot je ustrezno) drugim uporabnikom spletnih mest ter tretjim osebam, dajete trajno, globalno, neizključno, brezplačno, prenosljivo licenco za reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavo, nadaljnje licenciranje, objavo, prodajo, prevajanje, vdelavo, ustvarjanje izpeljank, izkoriščanje, izdajo ali sporočanje javnosti ter druge vrste uporabe vaših gradiv v čisto vseh medijih, ki so trenutno na voljo ali pa bodo še ustvarjeni, v vsem sektorju in trajno (ali v najdaljšem možnem časovnem obdobju, ki ga določa veljavna zakonodaja), ne da bi vam pri tem zagotovili kakršno koli nadomestilo ali ugodnost.

 

10. Naše pravice do intelektualne lastnine

Skupina Swarovski Group ali ustrezni neodvisni lastniki si pridržujejo vse pravice, lastništvo in interese (vključno z avtorskimi pravicami, dizajnom, blagovnimi znamkami, patenti ali drugimi pravicami intelektualne lastnine) v vseh gradivih, ki so uporabljena na teh spletnih mestih, kar brez omejitev vključuje besedila, imena, dizajne izdelkov, logotipe, slike, grafike, videoposnetke in druga umetniška dela (v nadaljevanju imenovano “vsebina”). Nobenega dela vsebine spletnih mest ni mogoče razumeti tako, da daje kakršno koli licenco ali pravico do uporabe katere koli vsebine, ki je prikazana na spletnih mestih.

Brez omejitev lahko brskate po vsebini spletnih mest, vendar imate zgolj dovoljenje za prenos, ogled ali uporabo vsebine s spletnih mest za lastno osebno, nekomercialno rabo, če ohranite nedotaknjeno vsebino ter vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih pravicah. Poleg tega vas prosimo, da tovrstnim reprodukcijam dodate naslednje obvestilo: © Swarovski. Vse pravice pridržane.

Razen v skladu z zgornjim dovoljenjem ne smete spreminjati, poustvarjati ali prilagajati spletnih mest ali njihove vsebine niti jih delno ali v celoti vključiti v katero koli drugo spletno mesto, spletno platformo ali podobno. Kakršna koli komercialna uporaba je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Swarovski.

SWAROVSKI in logotip SWAN sta med drugim registrirani blagovni znamki družbe Swarovski AG. Skupina Swarovski Group spremlja uporabo blagovnih znamk in bo ustrezno ukrepala ob kakršnih koli oblikah kršitev pravic do intelektualne lastnine.    

 

11. Povezave do drugih spletnih mest

Spletna mesta lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih mest ali virov tretjih oseb (v nadaljevanju “spletna mesta na povezavah”). Spletna mesta bodo morda zagotovljena samo vam kot dodatna zanimivost ali priročnost. Nimamo nadzora nad vsebino spletnih mest na povezavah in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, blago ali storitve, natančnost, razpoložljivost ali delovanje teh spletnih mest na povezavah.

Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za oglaševanje ali uporabo vaših osebnih podatkov s strani tovrstnih spletnih mest na povezavah.

Poleg tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti, ki nastane zaradi kakršne koli kršitve, škode ali izgube, neupoštevanja ali opustitve, ki nastane zaradi uporabe tovrstnih spletnih mest na povezavah ali njihove vsebine oziroma zanašanja nanje.

Povezave do spletnih mest na povezavah so dane v dobri veri in ne pomenijo našega odobravanja. Močno priporočamo, da pregledate pravna obvestila in obvestila o zasebnosti obiskanih spletnih mest na povezavah ter se podrobno seznanite z njimi.

 

12. Povezava do spletnih mest

Imate dovoljenje za povezavo do domače strani spletnih mest, če to storite na pravičen in zakonit način, ki ne škoduje našemu ugledu niti ga izkorišča. Tovrstne povezave ne smete oblikovati tako, da namigujete na kakršno koli vrsto povezave, odobritve ali priporočila z naše strani, če ta ne obstaja.

Povezave do spletnih mest ne smete vzpostaviti na spletnih mestih, ki niso v vaši lasti. Spletna mesta ne smejo biti v okviru drugih spletnih mest. Prav tako ne smete ustvariti povezave do delov spletnih mest, ki niso domača stran.

Pridržujemo si pravico preklica dovoljenja za povezavo brez obvestila. Spletno mesto, ki je izvor povezave, mora v vseh pogledih izpolnjevati standarde za vsebino.

 

13. Odgovornost

Noben del teh pogojev uporabe ne izključuje niti omejuje naše odgovornosti v primeru smrti ali telesnih poškodb zaradi naše malomarnosti, goljufije ali namernega zavajanja oziroma katere koli druge odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Različne omejitve in izključitve odgovornosti bodo veljale za odgovornost, ki nastane kot rezultat dobave katerih koli izdelkov, ki bo opisana v naših splošnih pogojih. Ne odobravamo, podpiramo, predstavljamo niti jamčimo celovitosti, resničnosti, točnosti ali zanesljivosti kakršne koli vsebine ali drugega gradiva, ki je objavljeno na spletnih mestih. Prav tako ne odobravamo nobenih mnenj, ki so izražena na spletnih mestih. Zavedate se, da ste z dostopom do spletnih mest lahko izpostavljeni vsebini, ki je lahko žaljiva, škodljiva, netočna ali drugače neustrezna, ali v nekaterih primerih objavam, ki so narobe označene ali zavajajoče na drugačen način.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ne moremo prevzeti odgovornosti niti bomo odgovarjali vam ali tretjim osebam za vsebino ali točnost katerih koli gradiv, ki jih v spletnih mestih objavite vi sami ali drugi uporabniki, oziroma kakršnih koli izgub ali škode, ki nastane kot rezultat uporabe kakršne koli vsebine ali drugih gradiv, ki so objavljena, poslana po e-pošti, prenesena ali drugače dana na voljo na spletnih mestih.

Naša spletna mesta dajemo na voljo samo za zasebno uporabo in uporabo znotraj gospodinjstev. Strinjate se, da spletnih mest ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene. Ne bomo odgovarjali za nikakršne izgube dobička, izgube prihodkov, prekinitve poslovanja ali izgube poslovnih priložnosti.

 

14. Mladoletne osebe

Uporaba naših spletnih mest s strani mladoletnih oseb, mlajših od 18 let, je strogo odvisna od privolitve njihovih staršev ali skrbnikov. Staršem, ki otrokom dovolijo uporabo spletnih mest, želimo poudariti izjemen pomen pogovora z otroci o njihovi varnosti na spletu. Mladoletne osebe, ki uporabljajo spletna mesta, se morajo zavedati potencialnih tveganj zase.

 

15. Posledice

Če sumimo, se zavedamo ali z razlogom verjamemo, da ste prekršili katere koli določbe v teh pogojih uporabe, lahko (brez vpliva na naše druge pravice in sredstva) takoj ustrezno ukrepamo, kar vključuje:

a) takojšen, začasen ali trajen preklic vaše pravice za uporabo spletnih mest;

b) takojšnjo, začasno ali trajno odstranitev katere koli objave ali gradiva, ki ga naložite v spletna mesta;

c) izdajo opozorila za vas;

d) razkritje podatkov organom pregona, za katere razumno menimo, da je nujno.

 

16. Piškotki

Družba Swarovski uporablja tehnologijo sledenja (piškotke), ki zagotavljajo uporabniku bolj prijazna, učinkovita in varna spletna mesta. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem osebnem računalniku, kjer jih uporablja vaš brskalnik. Večina piškotkov, ki jih uporablja družba Swarovski, so sejni piškotki, ki se samodejno izbrišejo po koncu obiska. Piškotki ne bodo škodovali vašemu računalniku in ne vsebujejo virusov. Kljub temu vam, če ne želite uporabljati piškotkov, ti na noben način ne bodo preprečili dostopa do spletnih mest. Svoj brskalnik lahko konfigurirate tako, da sprejme piškotke brez vašega izrecnega dovoljenja ali pa jih popolnoma blokira.

Za več informacij glejte naš pravilnik o zasebnosti.

 

17. Zakonodaja in pristojnost

Švicarska sodišča imajo neizključno pristojnost pri vseh zahtevkih, ki nastanejo zaradi obiska spletnih mest ali v povezavi z njimi, čeprav si pridržujemo vse pravice za ukrepanje proti vam ob kršitvi teh pogojev uporabe v državi vašega prebivališča ali kateri koli drugi ustrezni državi. Ti pogoji uporabe in kakršni koli spori ali zahtevki, ki nastanejo zaradi njih ali v povezavi z njimi ali njihovo vsebino oziroma obliko (vključno s spori ali zahtevki, ki niso povezani s pogodbo) bodo oblikovani in upoštevani v skladu s švicarsko zakonodajo.

 

18. Drugi pomembni pogoji

Vsak odstavek v teh pogojih uporabe deluje ločeno. Če se katero koli sodišče ali pristojni organ odloči, da je kateri koli od njih nezakonit, bodo ostali odstavki ostali v celoti veljavni.

Ti pogoji uporabe so sklenjeni med vami in nami. Nobena druga oseba ne bo imela pravic uveljavljanja njihovih določb.

Če takoj ne vztrajamo, da naredite nekaj, kar ste obvezani v skladu s temi

pogoji uporabe ali pa zamudimo pri ukrepanju proti vam ob kršenju teh

pogojev uporabe, to ne pomeni, da vam tega ne bo treba storiti in nam ne bo preprečilo poznejšega ukrepanja proti vam.

 

19. Stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede teh pogojev uporabe, nam pošljite e-poštno sporočilo na naslov customer_relations.li@swarovski.com.

 

Posodobljeno 21. avgusta 2019

 

Avtorske pravice © 2019 Swarovski. Vse pravice pridržane.

SWAROVSKI in logotip SWAN (labod) sta registrirani blagovni znamki družbe Swarovski AG.