Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR
Ker nam je mar za podnebje, kompenziramo neizogibne izpuste toplogrednih plinov vseh dostav in vračil s spletnega mesta swarovski.com. To počnemo s podpiranjem izbora preverjenih in visoko kakovostnih podnebnih projektov skupaj s svojim partnerjem South Pole. Za razliko od številnih drugih podjetij ne pričakujemo, da bodo naše stranke plačevale ceno za kompenzacijo, temveč sami krijemo stroške.

Podjetje South Pole razvija obširne strategije, ki podnebno udejstvovanje spreminjajo v dolgoročne poslovne priložnosti za podjetja, vlade in organizacije po svetu, od leta 2006 pa je vodilno na področju dekarbonizacije. Podjetje South Pole je tudi vodilni razvijalec projektov in je izvedlo že skoraj 1.000 projektov na področju obnovljivih virov, gozdarstva, kmetijstva, industrije, gospodinjstev in javnih ustanov v več kot 50 državah. S podnebnimi financami je podjetje South Pole prihranilo že več kot gigatono izpustov CO2, zagotovilo socialne koristi bolj zapostavljenim skupnostim, ki so posebej občutljive na podnebne spremembe, in pomagalo ustvariti več kot 100.000 delovnih mest v razvijajočih se državah.

Naša strategija zmanjševanja toplogrednih plinov

Title:
Kompenzacija naših neizogibnih izpustov s certificiranimi podnebnimi projekti je očitno samo eden izmed ključnih dejanj, ki se jih lotevamo. Glavni element podnebne strategije je naše članstvo v SBTi (Science Based Targets initiative). Lansko leto smo se zavezali, da bomo do leta 2030 zmanjšali skupne izpuste obsega 1 in 2 za 47 % ter obsega 3 za 28 %. 

Od leta 2019 do danes smo izpuste obsega 1 in 2 zmanjšali že za 12 % ter obsega 3 za 26 %. Še naprej znatno vlagamo v svojo proizvodnjo, distribucijo, procese in politike, da pospešujemo zmanjševanje svojih izpustov toplogrednih plinov in delujemo v skladu s Pariškim sporazumom iz leta 2015.

Celotna podnebna strategija predstavlja vse metodologije, vključno z zmanjševanjem, odstranjevanjem in kompenzacijo.
Poleg svojih ambicioznih načrtov za zmanjševanje ter podnebnih projektov s podjetjem South Pole smo nedavno podpisali 5-letno pogodbo s podjetjem Climeworks, v kateri smo se zavezali k neposrednemu odstranjevanju CO2 iz ozračja (več o tem lahko izveste tukaj).
Dejstvo je, da vsaka podnebna rešitev (če je certificirana in dodatno koristna) šteje. Pomembno je, da se sprejme vse ukrepe in rešitve, ki so na voljo, in ne samo enega. Zato smo s podjetjem South Pole izbrali 3 ključne projekte za razširitev svojega vpliva na področja zaščite biotske raznovrstnosti, zajemanja bioplina in hidroenergije.
Naše pobude skupaj s podjetjem South Pole

Huóshuĭ Small Hydropower​

Title:

Čista energija za oddaljene skupnosti v kitajskih gorah

Subtitle:
Že več kot stoletje nazaj je naš ustanovitelj Daniel Swarovski izkoriščal moč vode. Ustanovil je tovarno za rezanje kristalov v Wattensu (Avstrijska Tirolska), da bi izkoriščal hidroenergijo za postopke brušenja, ki jih je patentiral z vizijo, da bi izdelovali »diamante za vsakogar«.

Podobno se lahko reke v gorskih območjih Kitajske izkoriščajo za proizvodnjo elektrike za oddaljene skupnosti in širšo regijo, vendar pa so za postavitev hidroelektrarn potrebne velike investicije. Pred projektom so lokalne skupnosti živele v slabih življenjskih pogojih. V času, ko so 80 odstotkov potreb Kitajske po energiji pokrivali z elektrarnami na premog, so imele te skupnosti nezanesljiv dostop do elektrike, na regionalni ravni pa se v to ni veliko vlagalo.

Družbo Huóshuĭ Small Hydropower sestavlja 95 manjših hidroelektrarn. Male elektrarne imajo zmogljivost od 0,1 do 14 MW in vsako leto skupaj dobavijo dovolj obnovljive energije za potrebe več kot pol milijona povprečnih kitajskih domov. Ker so oblikovane po toku reke reke, imajo pri obratovanju minimalen vpliv na okolje.
 • Standardi pri projektu: SocialCarbon, VCS Verified Carbon Standard​

Vplivi:
 • vsako leto prihranek 369.000 ton izpustov CO2 (SDG13)
 • vsako leto proizvedenih 740.000 MWh obnovljive energije (SDG7)
 • prispevanje k ciljem trajnostnega razvoja (SDG) 4, 8 in 5, ki so jih določili Združeni narodi.

Biotsko raznovrstni rezervat Rimba Raya

Title:

Zaščita bornejskih tropskih šotnih poplavnih gozdov in izboljševanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev

Subtitle:

Šotni poplavni gozdovi Rimba Raya se nahajajo v provinci Centralni Kalimantan na otoku Borneo v Indoneziji. Pred vzpostavitvijo projekta je provincialna vlada nameravala to biotsko izredno raznovrstno tropsko šotno območje spremeniti v štiri zemljišča za pridelavo palmovega olja.

Biotsko raznovrstni rezervat Rimba Raya varuje 91.215 hektarov bogatih tropskih poplavnih šotnih gozdov, ki jih nadzorujejo lokalni čuvaji ter satelitski in zračni posnetki. Poleg ohranjanja raznovrstnosti ekosistema in življenjskega prostora ogroženih vrst, kot je bornejski orangutan, se s projektom zmanjšujejo izpusti, tako da se preprečuje načrtovano izsekavanje več kot 47.000 hektarov gozdov za izdelavo palmovega olja.

Projekt Rimba Raya ne odstranjuje le izpustov ogljikovega dioksida in varuje življenjskega prostora lokalnih živali ter rastlin, temveč tudi spodbuja lokalno trajnosten razvoj, zlasti kar zadeva okoljsko izobraževanje in pridobivanje gospodarske zmogljivosti.

Standardi pri projektu:

 • Podnebni standardi, standardi skupnosti in standardi biotske raznovrstnosti (CCB), (Verra)
 • VCS - Preverjen ogljični standard (Verra)

Vplivi:

 • razdeljenih 2.162 vodnih filtrov
 • zaščitenih 47.237 hektarov
 • izpusti CO2 zmanjšani za 3.500.000 ton

Energija iz odpadkov v Lan Dokmaiu

Title:

Zmanjševanje vplivov na podnebje in pomoč pri trajnostnem bioplinu

Subtitle:

Tajska je eden največjih izdelovalcev tapiokinega škroba, ki tvori pomemben del gospodarstva. Na žalost je izdelava škroba ogljično intenziven proces, ki ne uničuje samo podnebja, temveč iz odpadne vode proizvaja tudi izpuste metana, ki ima močan vonj, kar vpliva na kakovost življenja v okoliških območjih.

Namesto da bi puščali, da metan prosto uhaja v ozračje, s tem projektom zajemajo plin za proizvajanje čiste elektrike. Ta elektrika poganja proizvodnjo v lokalni tovarni škroba; posledično je zrak čistejši in je treba kupiti manj fosilnega goriva. To pomeni, da se lahko ustvarjajo prihodki za podpiranje socialnih in izobraževalnih dejavnosti v skupnosti.

Z manj izpusti metana se je kakovost zraka v okolici obrata dramatično izboljšala. Poleg tega projekt zagotavlja nova delovna mesta in priložnosti za usposabljanje na področju sodobnih tehnologij. Prečiščena odpadna voda je veliko čistejša in se lahko uporablja za gojenje rib ter namakanje bližnjih polj, njeno blato pa celo dajejo kmetom in reciklirajo za gnojilo.

Prav tako kot dobro poznani ogljikov dioksid (CO2) je metan (CH4) tudi toplogredni plin (TGP), torej njegova prisotnost v ozračju vpliva na temperaturo Zemlje in podnebni sistem. Metan izhaja iz številnih antropogenih (ki jih povzroča človek) in naravnih virov. Metan je med antropogenimi TGP po količini na drugem mestu takoj za ogljikovim dioksidom in predstavlja 20 % svetovnih izpustov ter ima 25-krat večji učinek pri zadrževanju toplote v ozračju. Zato ima zmanjševanje izpustov metana znaten učinek na omejevanje globalnega segrevanja.

Standardi pri projektu:
•    Gold Standard (WWF)
•    CDM Clean Development Mechanism (UN FCCC)

Vplivi:

 • 20.000 ton manj izpustov CO2
 • 2.100 m2 očiščene odpadne vode
 • prihranjenih 2.200 litrov fosilnih goriv

Pogosta vprašanja

Kaj so ogljikovi dobropisi in kako delujejo?

Ogljikovi dobropisi so merljiva, preverljiva zmanjšanja izpustov iz certificiranih podnebnih projektov. Ti projekti zmanjšujejo, odstranjujejo ali preprečujejo izpuste toplogrednih plinov (TGP). Prinašajo pa tudi veliko drugih pozitivnih učinkov, naprimer pomagajo skupnostim, ščitijo ekosisteme, obnavljajo gozdove ali zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv.

Projekti morajo upoštevati vrsto strogih kriterijev, da pozitivno opravijo preverjanje s strani neodvisnih organizacij, in revizijo s strani skupine strokovnjakov za vodilne standarde ogljične kompenzacije, kot sta Vera ali Gold Standard. Ko organizacija ali posameznik kupi ogljikov dobropis, je dobropis trajno umaknjen in ga ni mogoče ponovno uporabiti.

Kakšen je dober podnebni projekt?

Ključ se skriva v podrobnostih. Pri visoko kakovostnih ogljikovih dobropisih je upoštevan niz strogih standardov. To lahko preverite tako, da se prepričate, da so projekti, v katere investirate, skladni s kakovostnim standardom neodvisne mednarodno priznane organizacije, npr. Gold Standard, Verra's Verified Carbon Standard (VCS), Social Carbon and Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS) ali standardi, ki jih potrdi UNFCCC. Ti standardi poleg ogljikovega dioksida pomenijo tudi dodatne koristi: vsi projekti podjetja South Pole prispevajo k najmanj 3 ciljem trajnostnega razvoja ZN. To bi lahko izboljševalo zdravje, ustvarjalo boljše možnosti izobrazbe, izboljševalo ohranjanje rastlin in živali ali celo gradilo trajnostne skupnosti.

Kako vem, da res prihaja do zmanjševanja emisij? Kaj pomeni »dodatno«?

Kakovostni standardi ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance), ki se upoštevajo pri vseh projektih v povezavi s podjetjem South Pole, zagotavljajo, da je projekt resničen, preverjen, trajen in zagotavlja dodatno zmanjšanje.

Zaradi transparentnosti so ogljikovim dobropisom dodeljene serijske številke in so izdani, prenešeni in trajno umaknjeni v javno dostopnih emisijskih evidencah.

Beseda »dodatno« pomeni, da morajo pri projektu dosežena zmanjšanja izpustov »presegati običajno poslovanje«. To pomeni, da do teh zmanjšanj ne bi prišlo, če se projekt ne bi izvajal. Z nakupovanjem visoko kakovostnih in preverjenih ogljikovih dobropisov neposredno financirate podnebno udejstvovanje in trajnosten razvoj.

Kakšne vrste podnebnih projektov poznamo?

Projekti zmanjšujejo ali odpravljajo količino izpustov toplogrednih plinov v ozračje na najmanj enega od treh načinov .
 1. Prvi preprečuje izpuste toplogrednih plinov, npr. z zamenjavo energije iz fosilnih goriv z energijo iz obnovljivih virov.
 2. Drugi odstranjuje izpuste iz ozračja, npr. s sajenjem več dreves, ki odstranjujejo oziroma zajemajo ogljikov dioksid iz ozračja ter ga shranjujejo v tekoči ali trdni obliki.
 3. Tretji zajema in uničuje izpuste, naprimer z zajemanjem metana, ki ima mnogo večje učinke od ogljikovega dioksida, iz odpadne vode.

Naš globalni partner South Pole se ukvarja s stotinami različnih podnebnih projektov, ki pokrivajo sledeča področja:
 1. naravne rešitve (ponovno pogozdovanje, obnova zemlje, zaščita gozdov, trajnostno upravljanje z zemljo in kmetijstvo)
 2. obnovljiva energija (hidroenergetski projekti, vetrni projekti, solarna in geotermalna energija)
 3. skupnostni projekti (izboljšana tehnologija štedilnikov, dostop do varne vode)
 4. energija iz odpadkov (bioplin iz odloženih odpadkov ali industrije in biomasa)

Trajnost v podjetju Swarovski

Odgovorno ravnanje je del naših vrednost vse od leta 1895.