KLANTINFORMATIE EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NEDERLAND

 

1. Toepasbaarheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.swarovski.com ("de Website"). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je producten bestelt via deze website. Door het bestellen van onze producten geef je aan dat je akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden en verklaar je dat je bevoegd bent om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan en dat je minstens 18 jaar oud bent. Wij erkennen alleen regels die anders zijn dan deze Algemene Voorwaarden indien deze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Dat geldt ook voor elke afwijking van deze clausule, waarvoor schriftelijke documentatie vereist is.

2. Contracterende partij
Deze Website voor de verkoop van goederen via het internet wordt beheerd door Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Zwitserland. Hier kun je voor klachten of wettelijke garantieclaims terecht.

Je kunt voor eventuele kwesties contact opnemen met onze klantenservice: customer_relations.bnl@swarovski.com

3. Contractvorming
Je bestellingen op de website zijn bindende aanbiedingen voor het aangaan van de bijbehorende koopovereenkomsten met Swarovski Crystal Online AG. Het staat ons vrij om deze aanbiedingen binnen 14 dagen na ontvangst te accepteren of af te wijzen door je hierover een verklaring te sturen. Er is geen bindende koopovereenkomst opgesteld tot het moment dat wij jouw bestelling hebben geaccepteerd. Deze aanvaarding wordt aangegeven door de verzending van de bestelde goederen.

Je geeft aan dat je uitdrukkelijk akkoord gaat met het controleren van jouw kredietwaardigheid door Swarovski gecontracteerde officieel geautoriseerde kredietbeschermingsorganisaties, kredietinstellingen, kredietinformatiebureaus en derden. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling te weigeren als wij een negatief kredietrapport ontvangen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om bestellingen van klanten te weigeren als er redenen zijn om aan te nemen dat de klant in strijd met de algemene voorwaarden handelt, betrokken is bij frauduleuze activiteiten of andere activiteiten die vanuit strafrechtelijk oogpunt van belang zijn of als er een andere belangrijke reden bestaat.

 

4. Beschikbaarheid
Producten en prijzen zijn zoals ze worden weergegeven op de Website: producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wij behouden ons het recht voor om de op de Website aangeboden producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen en om het aantal items dat een klant kan kopen te beperken. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een tekort aan artikelen op voorraad of voor het niet beschikbaar zijn van producten.
Elke wederverkoop of distributie van Swarovski-producten die op de Website verkocht worden, is ten strengste verboden.

Swarovski behoudt zich het recht voor om het aantal producten (of het aantal van een bepaalde SKU) dat aan een klant verkocht wordt, te beperken.

Swarovski behoudt zich het recht voor om bestellingen van klanten te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de klant deze Algemene Voorwaarden schendt, of als de klant zich schuldig maakt aan frauduleuze of andere criminele activiteiten.

Houd er rekening mee dat na het bevestigen van jouw bestelling, eventuele verzoeken om jouw bestelling te wijzigen of annuleren niet meer in overweging kunnen worden genomen.

5. Prestatiereserve voor niet-leverbare goederen
Indien de bestelde goederen niet binnen 30 dagen, volgend op de dag van jouw bestelling, kunnen worden geleverd, kunnen wij ons terugtrekken uit de overeenkomst, ook al hebben wij vooraf bevestigd dat wij de overeenkomst zijn aangegaan. Als wij ons terugtrekken, word je op de hoogte gesteld van het feit dat de goederen niet beschikbaar zijn en krijg je de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetaald.

6. Prijs en aanvullende kosten
De totale prijs van jouw bestelling, inclusief alle bijkomende en verzendkosten, stond vermeld op de vorige pagina of wordt getoond aan het einde van het afrekenproces. Door de bestelling te bevestigen, verklaar je dat je akkoord gaat met de prijs van de goederen. De prijs kan niet worden aangepast na het afronden van het afrekenproces. 

Swarovski-producten worden verkocht door Swarovski Crystal Online AG, waarvan het hoofdkantoor zich in Zwitserland bevindt. Wij willen je erop wijzen dat er voor buitenlandse betalingen met een creditcard, buitenlandse transactiekosten (ongeveer 1-2%) in rekening kunnen worden gebracht door de instelling die jouw creditcard heeft afgegeven.

7. Betalingsvoorwaarden
De aankoopprijs voor de bestelde goederen is verschuldigd op het moment dat je jouw bestelling plaatst op Swarovski Crystal Online. Betaling kan met een creditcard/bankpas plaatsvinden (door jouw kaartgegevens in te vullen op de website). Klanten in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland (inclusief Liechtenstein) kunnen op rekening, via PayPal of met andere alternatieve betalingsmethoden betalen (door jouw betalingsgegevens in te vullen op de Website/app van de respectieve betalingsprovider). Swarovski behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, af en toe betalingsmethoden toe te voegen of te verwijderen. Je kunt onze betalingsverzoeken alleen voldoen met niet-betwiste of definitieve en onherroepelijke vorderingen.

Als je betaalt met een creditcard/bankpas of alternatieve betalingsmethode, behouden wij ons het recht voor om de geldigheid van de kaart te controleren, om na te gaan of er voldoende geldmiddelen aanwezig zijn voor inzameling, en te controleren dat de adresgegevens correct zijn. We zullen tevens om toestemming vragen van de kaartuitgever of de aanbieder van de betalingsmethode. Je bevestigt dat de creditcard/bankpas of betalingsmethode die wordt gebruikt, van jou is en dat alle details die je hiervoor aan ons doorgeeft inclusief zonder beperking, je naam en adres, compleet, correct en nauwkeurig zijn. Verder bevestig je dat de creditcard/bankpas geldig is en dat de opgegeven betalingsgegevens correct zijn. Indien de instelling die de creditcard of betalingsmethode uitgeeft, weigert toestemming te geven voor betaling aan ons, zullen wij jouw bestelling niet accepteren en zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of het niet leveren. Wij zijn niet verplicht om je op de hoogte te stellen van de reden voor de weigering.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten of andere bedragen die in rekening kunnen worden gebracht door jouw kaartuitgever of bank, of door de aanbieder van de betaalmethoden als gevolg van onze verwerking van jouw creditcard/bankpasbetaling of andere betalingsmethode overeenkomstig jouw bestelling.

Als jouw creditcard/betaalkaart of betaalmethode niet is opgesteld in de valuta van jouw aankoop, zoals aangegeven op de Website, kan de uiteindelijke aankoopprijs in rekening worden gebracht in de valuta van jouw kaart of rekening. Een dergelijke definitieve prijs zal berekend en in rekening gebracht worden door jouw kaartuitgever, bank of aanbieder van betaalmethoden, en wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de kosten, uitgaven, lasten of andere aansprakelijkheid die door jou kunnen worden opgelopen of geleden als gevolg van het feit dat jouw kaartuitgever of aanbieder van betaalmethoden je kosten in rekening brengt in een andere munteenheid dan de munteenheid van jouw aankoop zoals weergegeven op de Website.
 

Vooruitbetaling:
Voor speciale bestellingen (bijv. hoog bedrag van bestelling, Limited Editions) biedt Swarovski de mogelijkheid om via vooruitbetaling te betalen. Jouw bestelling wordt verwerkt zodra jouw betaling op onze bankrekening is ontvangen. Het bedrag is onmiddellijk verschuldigd. 

Boek het bedrag over naar de rekening die in het afrekeningsproces staat, met vermelding van jouw bestelnummer als betalingsreferentie. Let op: jouw bank kan extra kosten in rekening brengen voor internationale overboekingen. 

Als het bedrag niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelbevestiging op onze rekening staat, heeft Swarovski het recht jouw bestelling te annuleren. 

In je pakket zal ook een factuur meegestuurd worden. Vooruitbetaling is niet beschikbaar voor elektronische cadeaubonnen.

8. Levering en eigendomsvoorbehoud
De bestelde goederen worden normaal gesproken binnen 5-7 werkdagen na de werkdag volgend op jouw bestelling bezorgd op het leveringsadres dat je opgegeven hebt. Levering zal worden uitgevoerd door de door ons gecontracteerde bezorgservice. Reken op 2-3 extra werkdagen voor op maat gemaakte producten. Je kunt onze vrije dagen, de dagen waarop er geen bestellingen zullen worden verwerkt, vinden in onze online winkelassistent. Als je erom vraagt, zullen wij proberen goederen op een speciaal tijdstip te bezorgen, maar over het algemeen kunnen wij dit niet beloven. Tot het moment dat de aankoopprijs in zijn geheel is betaald, blijven de goederen ons eigendom.

Bij ontvangst moet gecontroleerd worden of de verzending correct en compleet is.

9. Herroepingsrecht
Als consument heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen van deze overeenkomst af te zien. Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.  

De herroepingstermijn zal na 14 dagen verstrijken, volgend op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. 

Om van het herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet je ons op de hoogte brengen van het feit dat je besloten hebt om af te zien van dit contract (Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Zwitserland, e-mail: customer_relations.bnl@swarovski.com). Je kunt dit doen door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). Je kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je jouw mededeling betreffende de uitoefening van jouw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt. 

Gevolgen van herroeping

Als je van dit contract afziet, zullen wij alle betalingen die we van jou ontvangen hebben, terugstorten, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortkomen uit jouw keuze voor een type bezorging anders dan de meest goedkope standaard bezorging die door ons aangeboden wordt), zonder buitensporige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing tot herroeping van dit contract. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmiddelen die je gebruikt hebt voor de eerste betaling, tenzij je expliciet anderszins bent overeengekomen; in ieder geval zul je geen kosten hebben als gevolg van een dergelijke terugbetaling. 

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot het moment dat wij de goederen terug hebben ontvangen, of dat je bewijs hebt overlegd dat je de goederen hebt verzonden, afhankelijk van welke eerder is. 

Je moet de goederen terugsturen zonder buitensporige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je jouw herroeping hebt doorgegeven op het adres dat vermeld staat op onze Website onder "Klantenservice– Retourbeleid“. Je hebt aan de deadline voldaan als je de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verlopen. Op onze Website, onder “Klantenservice en retourbeleid”, vind je meer informatie en hulp voor het terugsturen van items die besteld zijn, evenals het retouradres voor jouw land.

De kosten voor retourzending van de goederen nemen wij voor onze rekening. 

Je bent alleen aansprakelijk voor eventuele verminderde waarde van de goederen die het gevolg zijn van een handelwijze anders dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

De klant moet doen wat in zijn vermogen ligt om de producten terug te sturen in de originele toestand met de originele verpakking, en het retourformulier moet bij de producten zijn toegevoegd. 

Let op: als het volle bedrag met een cadeaubon betaald is, kan de terugbetaling alleen plaatsvinden in de vorm van een cadeaubon. Indien betaling gedeeltelijk is gedaan met een cadeaubon, wordt het bedrag dat betaald is via de door jou gekozen betalingsmethode terugbetaald via diezelfde betalingsmethode. Het resterend bedrag zal daarna worden bijgeschreven op jouw cadeaubon. 

Vouchers en op maat gemaakte producten kunnen over het algemeen niet worden vervangen of teruggestuurd. 

Het is momenteel niet mogelijk om goederen die in een Swarovski-winkel zijn gekocht, via de Website te retourneren.

Als je besluit om slechts een deel van een bestelling te retourneren die is gekocht met een korting/aanbieding, dan zal het bedrag dat wordt terugbetaald, afhankelijk zijn van het minimale aankoopbedrag dat op de aanbieding is vermeld, de waarde van de korting zal dienovereenkomstig worden aangepast en alleen het bedrag dat betrekking heeft op het geretourneerde artikel zal worden terugbetaald. Als de geretourneerde artikelen het resterende bedrag onder het minimale aankoopniveau van de aanbieding brengen, dan zal het kortingsbedrag in mindering gebracht worden op het restitutiebedrag. Bijvoorbeeld: een korting van 10% (met een minimum aankoopbedrag van EUR 100) zal vervallen als de totale bestelwaarde van het geretourneerde product of de geretourneerde producten lager is dan EUR 100. In het geval van een actie met gespreide prijzen, zal altijd het laagste bedrag terugbetaald worden.

10. Garantie
Als de geleverde goederen een gebrek vertonen, kun je ervoor kiezen dat de overeenkomst wordt herroepen of – als de goederen nog steeds leverbaar zijn – dat ze worden vervangen door dezelfde soort goederen zonder gebreken. Daarnaast wordt geen onafhankelijke garantie gegeven..

Ga voor aftersales-service naar de plaatselijke klantenservicekantoren die op onze Website vermeld staan onder "Klantenservice - Aftersales-service”.

De garantieperiode is twee jaar vanaf het moment dat de goederen zijn ontvangen.

11. Aansprakelijkheid
Swarovski Crystal Online AG is alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door ernstige nalatigheid wordt veroorzaakt.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle schadeclaims, ongeacht de rechtsgrond, met inbegrip van ongeoorloofde acties; ze zijn niet van toepassing op enige aansprakelijkheid die van toepassing kan zijn krachtens de Product Liability Act (productaansprakelijkheidswet), of enig ander gegarandeerde eigenschap, of als gevolg van gevaar voor lichamelijk letsel of levensgevaar.

De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor schade volgens de voorgaande alinea's geldt ook voor eventuele vorderingen die tegen medewerkers of vertegenwoordigers van Swarovski Crystal Online AG bestaan.

12. Scheidbaarheidsclausule
Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, dat zal dat geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen.

13. Verbod op toewijzing
Je kunt jouw rechten onder dit contract alleen toewijzen aan derden met toestemming van Swarovski Crystal Online AG.

14. Toepasselijke wetgeving
Op overeenkomsten die onder deze Algemene Voorwaarden worden gesloten, is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van verwijzingen naar buitenlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing voor zover er geen bepalingen zijn in het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, die deze rechtskeuze verbieden. Zürich is de exclusieve standplaats voor alle geschillen die uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden kunnen ontstaan. Swarovski Crystal Online AG is eveneens bevoegd om een proces aan te spannen in het land waar de klant zich bevindt.