Swarovski respecteert de mensenrechten van iedereen die bijdraagt aan ons bedrijf – zowel onze werknemers als de mensen die in onze toeleveringsketen werken. Om te zorgen voor transparantie en het behoud van onze naleving van recente wetgeving, hebben we de volgende verklaring samengesteld.

Op 1 januari 2012 is de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 van kracht geworden in de staat Californië, VS. Deze wetgeving is samengesteld ten behoeve van het vergroten van de beschikbare informatie vanuit fabrikanten en retailers betreffende de activiteiten die ze ondernemen op het gebied van slavernij en mensenhandel, zodat klanten betere, beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de producten die ze kopen en de bedrijven die ze ondersteunen.

Op 29 oktober 2015 is de United Kingdom Modern Slavery Act 2015 van kracht geworden als middel voor het voorkomen van moderne slavernij in de toeleveringsketens en organisaties van bedrijven. Deze wetgeving vereist, onder andere, dat bepaalde bedrijven elk jaar een verklaring samenstellen waarin ze de stappen uiteenzetten waarmee ze ervoor zorgen dat er geen moderne slavernij in hun bedrijf en toeleveringsketen plaatsvindt.

Swarovski Crystal Business (Swarovski) is tegen slavernij en mensenhandel en definieert zijn basisprincipes om zaken te doen op een wettelijk en ethisch verantwoorde wijze en het ondersteunen van het recht van individuen op vrijheid van slavernij en elke vorm van gedwongen arbeid op de werkplek.