Land/regio
Nederland
Swarovski respecteert de mensenrechten van iedereen die bijdraagt aan ons bedrijf – zowel onze werknemers als de mensen die in onze toeleveringsketen werken. Om te zorgen voor transparantie en het behoud van onze naleving van recente wetgeving, hebben we de volgende verklaring samengesteld.

Op 1 januari 2012 is de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 van kracht geworden in de staat Californië, VS. Deze wetgeving is samengesteld ten behoeve van het vergroten van de beschikbare informatie vanuit fabrikanten en retailers betreffende de activiteiten die ze ondernemen op het gebied van slavernij en mensenhandel, zodat klanten betere, beter geïnformeerde keuzes kunnen maken over de producten die ze kopen en de bedrijven die ze ondersteunen.

Op 29 oktober 2015 is de United Kingdom Modern Slavery Act 2015 van kracht geworden als middel voor het voorkomen van moderne slavernij in de toeleveringsketens en organisaties van bedrijven. Deze wetgeving vereist, onder andere, dat bepaalde bedrijven elk jaar een verklaring samenstellen waarin ze de stappen uiteenzetten waarmee ze ervoor zorgen dat er geen moderne slavernij in hun bedrijf en toeleveringsketen plaatsvindt.

Swarovski Crystal Business (Swarovski) is tegen slavernij en mensenhandel en definieert zijn basisprincipes om zaken te doen op een wettelijk en ethisch verantwoorde wijze en het ondersteunen van het recht van individuen op vrijheid van slavernij en elke vorm van gedwongen arbeid op de werkplek.
VERIFICATIE
Swarovski heeft een Gedragscode voor leveranciers aangenomen die in overeenstemming is met de principes voor mensenrechten, arbeid en het milieu van het Global Compact van de Verenigde Naties, en waarin wordt uiteengezet wat er van onze leveranciers en aannemers wordt verwacht. Swarovski verwacht van zijn leveranciers dat zij alle nationale wetten en voorschriften die van toepassing zijn in het land en andere overheidsinstanties van het land waarin zij zaken doen volledig zullen naleven en dat zij hun personeel eerlijk en met respect zullen behandelen. Om ervoor te zorgen dat leveranciers onze bedrijfsnormen respecteren en handhaven, hebben we een clausule opgenomen in de commerciële overeenkomst die onze contractuele relatie met leveranciers regelt, die bepaalt dat onze leveranciers zich moeten houden aan onze Gedragscode voor leveranciers en aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van nationale en internationale wetten die elke vorm van dwangarbeid en slavenarbeid (zoals slavernij en mensensmokkel) verbieden.

Via ons Initiatief voor verantwoordelijke inkoop (Responsible Sourcing Initiative, RSI), dat in 2014 is opgericht, vereisen we van onze leveranciers van eindproducten dat zij zich houden aan de principes van onze Gedragscode voor leveranciers, door op het moment dat leveranciers binnen al onze inkoopcategorieën voor directe uitgaven (leveranciers die goederen leveren die terechtkomen in onze eindproducten) een zakelijke relatie met ons aangaan, hen te vragen om de Gedragscode te ondertekenen en na te leven. In een tweede stap identificeren we door middel van een risicobeoordeling leveranciers die binnen het bereik van het RSI zouden moeten vallen. Over het algemeen classificeren we leveranciers die in lage- of middeninkomenslanden produceren als leveranciers die meer risico lopen op dwangarbeid en andere slechte arbeidspraktijken. Verder controleren we vervolgens de aanpak van de geselecteerde leveranciers om de arbeidsomstandigheden te verbeteren door middel van een externe controle (zoals het Responsible Jewellery Council (‘RJC’), Sedex Members Ethical Trade Audit (‘SMETA’) en de SA8000-normen van Social Accountability International), of onze eigen interne arbeidsbeoordeling (op basis van de SMETA-norm), die ons team voor duurzaam ondernemen uitvoert. Afhankelijk van het resultaat voeren wij tussen 6 en 18 maanden na de oorspronkelijke controle ook vervolgcontroles uit.

CONTROLE
Swarovski kan een audit uitvoeren bij bepaalde van zijn goedgekeurde leveranciers om de naleving van de Gedragscode voor leveranciers te controleren, en behoudt zich het recht voor om de zakelijke relatie te beëindigen als er overtredingen van de wet of internationale basisprincipes met betrekking tot arbeidsnormen of ethische zakelijke praktijken aan het licht komen. Swarovski heeft de afgelopen jaren met name externe audits van bepaalde leveranciers geïnitieerd via de implementatie van ons Initiatief voor verantwoordelijke inkoop (het Responsible Sourcing Initiative (RSI), hierboven uitgelegd onder verificatie). Als er problemen met betrekking tot de Gedragscode voor leveranciers of de toepasselijke normen zijn vastgesteld, heeft Swarovski deze leveranciers aansprakelijk gesteld door middel van dialoog en vervolgcontroles.

Al onze eigen fabrieken in Oostenrijk, Servië, Thailand, India en Vietnam, die het grootste deel van onze producten produceren, werden door externe auditors gecontroleerd volgens de SMETA of een gelijkwaardige internationaal erkende norm. Swarovski maakt de specifieke resultaten van zijn controles niet bekend. De audits kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd zijn, en worden uitgevoerd volgens de cyclus voor hercontroles van de betreffende norm.

Swarovski zet zich voortdurend in om zijn RSI uit te breiden en te verbeteren, met als doel om onder al zijn leveranciers RSI-controles uit te voeren.

CERTIFICERING
Swarovski probeert via zijn betrokkenheid bij het RJC ook te verzekeren dat de normen van het RJC inzake slavernij en mensenhandel worden nageleefd. Het RJC werd in 2005 opgericht om verantwoorde ethische inkoop, mensenrechten, sociale en milieupraktijken in de toeleveringsketen voor de goud-, platina- en diamantindustrie te bevorderen. Het certificeringsproces van de RJC is rigoureus, met inbegrip van onafhankelijke controles door derden met betrekking tot de naleving door het lid van de normen inzake mensenrechten. Swarovski Professional, Atelier Swarovski, Swarovski Gemstones Business en onze in de VS gevestigde bedrijfseenheid voor gepersonaliseerde juwelen, Chamilia, zijn gecertificeerde RJC-leden.

Via het Responsible Sourcing Initiative, ons programma om toezicht te houden op de arbeidsomstandigheden onder leveranciers, erkennen en stimuleren we leveranciers om RJC- en/of SA8000-certificeringen te verkrijgen. Omdat we ernaar streven om dubbele controles en certificering in fabrieken tot een minimum te beperken, laten we onze leveranciers hun eigen aanpak kiezen.

INTERNE VERANTWOORDINGSPLICHT
Duurzaamheid wordt binnen Swarovski op het allerhoogste niveau ondersteund door onze Raad van Bestuur, die allen nakomelingen zijn van onze oprichter Daniel Swarovski. De VP van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beheert ons wereldwijd duurzaamheidsteam, dat de verantwoordelijkheid heeft om onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk te brengen. Het team werkt samen met collega's binnen het hele bedrijf en helpt hen om duurzaamheid te integreren in hun activiteiten door expertise te verstrekken op het gebied van relevante kwesties en projecten te leveren om hun doelstellingen aan te vullen en corrigerende maatregelen te implementeren. Een andere verdedigingslinie en structuur binnen ons ondernemingsbestuur is onze interne controlefunctie, die wordt geleid door een VP voor interne controles en naleving. De VP rapporteert op regelmatige basis rechtstreeks aan de auditcommissie en hij heeft een onafhankelijke visie op risico's, naleving en integriteit. De VP leidt een wereldwijd team dat hem ondersteunt op dit gebied. Daarnaast hebben we ook ons Integriteitshandvest, waarin onder meer is vastgelegd hoe Swarovski dient om te gaan met zijn medewerkers, zijn leveranciers en hun medewerkers en hoe we onze inkoopactiviteiten op een integere en transparante manier kunnen uitvoeren.

TRAINING
Swarovski heeft intern trainingsmateriaal gecreëerd om de RSI te helpen introduceren bij de relevante inkoopmedewerkers. Ons team voor duurzaam ondernemen werkt voortdurend samen met inkoop om de RSI te bevorderen, waardoor de mate van samenwerking hoog is en de risico's van slavernijbestrijding proactief kunnen worden beheerd. Daarnaast geeft het team voor duurzaam ondernemen advies aan zijn leveranciers om onze relaties te versterken en duurzamere capaciteiten op te bouwen binnen de fabrieken van onze leveranciers. Onze eigen fabrieken ontvangen regelmatig training en voortdurend advies van verschillende deskundigen afhankelijk van hun specifieke behoeften. Als onderdeel van onze betrokkenheid bij het RJC hebben we bijvoorbeeld controleoplossingen en trainingsprogramma's ontwikkeld of versterkt voor onze Gemstones Business en onze in de VS gevestigde bedrijfseenheid voor gepersonaliseerde juwelen, Chamilia. Op dezelfde manier trainen en ondersteunen we onze andere fabrieken voortdurend om ervoor te zorgen dat ze hun respectieve voorschriften naleven.