Land/regio
Belgium

Laatst gewijzigd in april 2020

Deze verklaring gegevensbescherming beschrijft het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens door bedrijven van de Swarovski Group en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk SWAROVSKI). In het geval dat de activiteiten die onder deze kennisgeving onder een ander beleid inzake gegevensbescherming vallen, zoals blijkt uit de omstandigheden, of wanneer zij vallen onder een toepasselijke wetgeving anders dan die van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan heeft een dergelijke toepasselijke wetgeving en het resulterende beleid voorrang. De term persoonsgegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De verklaring gegevensbescherming beschrijft in paragraaf I de verwerking van persoonsgegevens door SWAROVSKI in het algemeen. Paragraaf II bevat specifieke bepalingen voor specifieke toepassingen (bijv. online winkel, nieuwsbrief en bannerreclame) en paragraaf III bevat specifieke bepalingen voor klantprogramma's.

Als je persoonsgegevens van andere personen aan SWAROVSKI verstrekt, bijvoorbeeld gegevens over de ontvanger van een geschenk, geef hun persoonsgegevens dan alleen aan SWAROVSKI als je hiertoe gerechtigd bent op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen als de andere persoon ermee instemt dat je zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan SWAROVSKI voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens volgens onze verklaring gegevensbescherming.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Elke website (inclusief online winkels en minisites voor speciale aanbiedingen), elke aanwezigheid op sociale media, multimediaportals, chatbots en elke toepassing van SWAROVSKI (elk een WEBSITE) beschikt over een verwerkingsverantwoordelijke binnen SWAROVSKI met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of vergelijkbare bepalingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Tenzij anders vermeld op de WEBSITE (volgens de opdruk, de gebruiksvoorwaarden, enz.) of volgens de onderstaande paragrafen II en III, is Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland, de verwerkingsverantwoordelijke voor de Online-Shops www.swarovski.com en www.swarovskioptik.com, en is Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, de verwerkingsverantwoordelijke voor de Swarovski Group website www.swarovskigroup.com.

De respectieve dochteronderneming of gelieerde onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer SWAROVSKI via andere communicatiemiddelen communiceert (zoals e-mail, brief, telefoon, persoonlijk) en wanneer de communicatie geen deel uitmaakt van een activiteit waarvoor SWAROVSKI een specifieke verantwoordelijke heeft aangesteld krachtens de verklaring gegevensbescherming of anderszins.

Indien een SWAROVSKI bedrijf of gelieerde onderneming persoonsgegevens openbaart aan een ander SWAROVSKI bedrijf of gelieerde onderneming voor bepaalde doeleinden van het ontvangende bedrijf of de gelieerde onderneming, dan is een dergelijk bedrijf of gelieerde onderneming de verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst met de relevante bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI is beschikbaar in BIJLAGE 1, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

SWAROVSKI heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de AVG, behalve voor SWAROVSKI bedrijven of gelieerde ondernemingen in Duitsland en het Vorstendom Liechtenstein.

HOE JE CONTACT KUNT OPNEMEN MET SWAROVSKI

Als je aanspraak wilt maken op een van je rechten met betrekking tot je abonnementen op nieuwsbrieven, je toegang tot je gegevens of je recht op gegevensverwijdering, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice, die je graag zullen helpen met het beantwoorden van al je vragen.

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens kunnen ook gericht worden aan het team voor gegevensprivacy op dataprivacy@swarovski.com.

Als je in Duitsland of Liechtenstein woont kun je ook contact opnemen met:

 • De functionaris voor gegevensbescherming voor Duitsland via Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • De functionaris voor gegevensbescherming voor Liechtenstein via Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

De vertegenwoordiger voor alle SWAROVSKI bedrijven en gelieerde ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER is D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (krachtens artikel 27 van de AVG).

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SWAROVSKI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

 • gebruikers van geregistreerde SWAROVSKI WEBSITES;
 • gebruikers geregistreerd voor een SWAROVSKI WEBSITE (bijv. als hij of zij een gebruikersaccount aanmaakt);
 • personen die producten en diensten kopen en ontvangen/profiteren van SWAROVSKI;
 • potentiële of feitelijke partijen die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van SWAROVSKI;
 • ontvangers van SWAROVSKI nieuwsbrieven;
 • deelnemers aan onderzoekscampagnes en opiniepeilingen uitgevoerd door SWAROVSKI;
 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere trainingen georganiseerd door SWAROVSKI;
 • gebruikers van wifi aangeboden in SWAROVSKI winkels en andere locaties;
 • geregistreerde deelnemers aan klantloyaliteitsprogramma's of personen die de klantloyaliteitsprogramma's van SWAROVSKI kopen of gebruiken (KLANTPROGRAMMA) (gezamenlijk KLANTEN).

De persoonsgegevens van KLANTEN worden over het algemeen rechtstreeks door SWAROVSKI verzameld tijdens het gebruik van de WEBSITE, evenals in winkels of tijdens evenementen van SWAROVSKI en via directe communicatie zoals e-mail, telefoon of anderszins. Persoonsgegevens kunnen ook indirect worden verzameld, zoals via externe verwerkers, (bijv. SWAROVSKI’s PARTNERS (zoals hieronder gedefinieerd, inclusief groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners zoals leveranciers van klantenservice). SWAROVSKI verzamelt ook gegevens wanneer de KLANT die de aankoop doet niet overeenkomt met de persoon die profiteert van de aankoop of als de aankoop naar een andere persoon wordt verzonden (bijv. als cadeau), gebaseerd op de aanbeveling van een derde partij (bijv. aanbeveling door familieleden of vrienden van de KLANT) of door verdere verwerving van aanvullende informatie uit gegevensbronnen van derden (bijv. sociale media).

In het bijzonder worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt door SWAROVSKI:

 • persoonsgegevens en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, meisjesnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, familieleden, contactpersoon voor noodgevallen, foto's;
 • gegevens met betrekking tot bestellingen en aankopen, inclusief maar niet beperkt tot betalingsinformatie, creditcardgegevens en andere betalingsgegevens (in overeenstemming met andere wet- en regelgeving), factuur- en verzendadres, bestelde en gekochte producten en diensten, informatie, vragen en klachten met betrekking tot producten en diensten, of de respectievelijke contracten die zijn aangegaan zoals garantieclaims, after-salesdiensten, reparaties, klantenservice en -diensten, ontbinding en geschillen;
 • gegevens in verband met de marketing van producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot de nieuwsbrief en andere communicatiekanalen, opt-ins en opt-outs, uitnodigingen voor en deelname aan evenementen en speciale activiteiten (voor zover ze geen deel uitmaken van een klantloyaliteitsprogramma), persoonlijke voorkeuren en interesses, en informatie over klantsegmentatie;
 • gegevens over het gebruik van de WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot het IP-adres en andere gebruikersidentificatie (bijv. gebruikersnaam van sociale media, MAC-adres van smartphones of computers, cookies), datum en tijdstip van bezoeken aan de WEBSITE, bezochte websites en inhoud en verwijzende websites;
 • gegevens in verband met communicatie, inclusief maar niet beperkt tot de geprefereerde communicatiemiddelen, correspondentie en communicatie met SWAROVSKI (inclusief notulen van de communicatie);
 • gegevens die zijn verzameld in verband met een klantprogramma, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschapsnummers, toegangscodes (inclusief wachtwoorden), voorkeurstaal, nummer van de cadeaubon, datum en duur van het lidmaatschap, betalingsinformatie van de KLANT of een potentiële derde partij, informatie over de ontvanger van een cadeau, aantal bezoeken aan de WEBSITE, aankoopgeschiedenis, verworven producten (alle WEBSITE-accounts, -activiteiten en -evenementen waarvoor een KLANT zich moet aanmelden met zijn of haar persoonsgegevens waardoor er een contract aangegaan is met SWAROVSKI dat beschouwd wordt als een klantenprogramma voor de toepassing van dit beleid, anders dan de traditionele klantloyaliteitsprogramma's); gezamenlijk KLANTGEGEVENS.

Daarnaast verzamelt SWAROVSKI:

 • gegevens van gebruikers van de WEBSITE die zich niet bij SWAROVSKI aangemeld hebben (BEZOEKER) maar welke gegevens persoonsgegevens kunnen zijn (BEZOEKERSGEGEVENS); deze gegevens zullen onderworpen worden aan de bepalingen van deze kennisgeving met betrekking tot gegevens verzameld van een KLANT in verband met het gebruik van de WEBSITE, ook al is de identificatie van een BEZOEKER meestal niet mogelijk voor SWAROVSKI;
 • informatie met betrekking tot werknemers en andere personen die handelen namen groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners van SWAROVSKI (hierna zullen alle natuurlijke personen aangeduid worden als PARTNERS, hun gegevens als PARTNERGEGEVENS), inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, informatie over hun functie, informatie met betrekking tot het eerdere contact met deze personen, gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten (bijv. ontvangst van nieuwsbrieven), informatie over zakelijke transacties, aanvragen, aanbiedingen, offertes, voorwaarden en contracten, informatie met betrekking tot professionele of andere belangen van de personen.

In het kader van hun zakelijke relatie moeten KLANTEN hun KLANTGEGEVENS verstrekken voor zover noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en de vervulling van de bijbehorende contractuele verplichtingen of voor zover wettelijk vereist. Zonder deze gegevens zal SWAROVSKI over het algemeen niet in staat zijn om het contract met de respectieve KLANT af te sluiten of uit te voeren. Dit geldt ook voor PARTNERGEGEVENS voor zover deze betrekking hebben op de zakelijke relatie met de groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en zakenpartners van SWAROVSKI; contracten kunnen in principe niet afgesloten en verwerkt worden zonder informatie over hun werknemers en andere contactpersonen. Aangezien alle toegang tot de WEBSITE wordt geregistreerd, zullen de verbindingsgegevens (zoals het IP-adres) ook altijd worden geregistreerd; dit gebeurt automatisch tijdens het gebruik en kan niet worden gedeactiveerd voor individuele BEZOEKERS, KLANTEN of PARTNERS.

3. DOEL VAN DE VERWERKING EN DE RECHTSGRONDEN

3.1. DOEL van de verwerking In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS verwerken voor alle wettige DOELEINDEN, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • in verband met aangeboden diensten, de sluiting van contracten (bijvoorbeeld aankopen), uitvoering van contracten (bijvoorbeeld koopcontracten en contracten met betrekking tot de deelname aan klantprogramma's en evenementen), onderhoud en ontwikkeling van klantenrelaties, communicatie, klantenservice en ondersteuning, promoties, advertenties en marketing (inclusief nieuwsbrieven en de verzending van promotiemateriaal);
 • het beheer van de gebruikers van de WEBSITE en andere activiteiten waaraan KLANTEN deelnemen, het functioneren en verbeteren van de WEBSITE (inclusief het aanbieden van functies waarvoor identificatoren nodig zijn of andere persoonsgegevens) en aanvullende IT-systemen en identiteitsverificaties;
 • de bescherming van KLANTEN, werknemers en andere individuen en het beschermen van gegevens, geheimen en activa van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, en de beveiliging van de systemen en gebouwen van SWAROVSKI;
 • de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten, inclusief de interne regels van SWAROVSKI, de handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en aanspraken, de verdediging tegen juridische claims, procesvoering, klachten, de bestrijding van beledigend gedrag, de deelname aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het reageren op vragen van overheidsinstanties;
 • de verkoop of acquisities van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en de overdracht van KLANTGEGEVENS die daarmee verband houden; en
 • voor andere wettige doeleinden waar een dergelijke verwerking duidelijk was uit de omstandigheden of aangegeven werd op het moment van verzameling (gezamenlijk het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS).

3.2. RECHTSGRONDEN voor de verwerking

SWAROVSKI gebruikt de KLANTGEGEVENS voor het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS op basis van de volgende RECHTSGRONDEN:

 • de uitvoering van de contracten;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen van SWAROVSKI;
 • de toestemming van de KLANT (alleen voor zover de verwerking is gebaseerd op een specifieke vraag en op elk moment kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven waarvoor de KLANT zich heeft aangemeld);
 • de legitieme belangen van SWAROVSKI, inclusief maar niet beperkt tot
  • de aankoop en verzending van producten en diensten, ook in verband met personen die geen directe contractpartner zijn (zoals b.v. personen die een cadeau ontvangen);
  • reclame- en marketingactiviteiten;
  • het efficiënt en effectief leveren van klantenondersteuning, het onderhouden van contact en andere communicatie met KLANTEN buiten de verwerking van contracten;
  • het inzicht verkrijgen in het gedrag, de activiteiten, zorgen en behoeften van de KLANT, marktonderzoeken;
 • het efficiënt en effectief verbeteren van bestaande producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • het efficiënt en effectief beschermen van KLANTEN, werknemers en andere individuen en het beschermen van gegevens, geheimen en activa van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, en de beveiliging van de systemen en gebouwen van SWAROVSKI;
 • het onderhoud en een veilige, efficiënte en effectieve organisatie van de bedrijfsactiviteiten inclusief een veilige, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en de succesvolle verdere ontwikkeling van de WEBSITES en andere IT-systemen;
 • een redelijk zakelijk beheer en ontwikkeling;
 • een succesvolle aankoop en acquisitie van bedrijfseenheden, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties;
 • de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en interne regels van SWAROVSKI;
 • zorgen over het voorkómen van fraude, misdrijven en misdaden en onderzoek in verband met dergelijke strafbare feiten en ander ongepast gedrag, het afhandelen van claims en acties tegen SWAROVSKI, het meewerken aan gerechtelijke procedures en met overheidsinstanties en de vervolging, uitoefening van en verdediging tegen juridische acties.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI BEZOEKERSGEGEVENS verwerken voor het onderhouden en ontwikkelen van de WEBSITE (inclusief het verstrekken van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens nodig zijn), voor statistische analyse met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE en voor het bestrijden van misbruik, voor gerechtelijke onderzoeken of procedures en voor het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties. De BEZOEKERSGEGEVENS zullen worden verwerkt in overeenstemming met de principes zoals hierboven uiteengezet voor KLANTGEGEVENS.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI PARTNERGEGEVENS verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van contracten en andere zakelijke relaties met PARTNERS, promoties, reclame en marketing, communicatie, uitnodiging voor evenementen en deelname aan promoties voor PARTNERS, de organisatie van gezamenlijke activiteiten, de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en de interne regels van SWAROVSKI, de handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en claims, de verdediging tegen juridische claims, procesvoering, klachten, het bestrijden van beledigend gedrag, het meewerken aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties, voor de verkoop of acquisitie van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en gerelateerde overdrachten van PARTNERGEGEVENS. De PARTNERGEGEVENS zullen verwerkt worden in overeenstemming met de beginselen die zijn uiteengezet in de bovenstaande KLANTGEGEVENS.

Alle verwerkingsdoeleinden zijn van toepassing op de hele SWAROVSKI Group, d.w.z. niet alleen voor het bedrijf dat in eerste instantie de persoonsgegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens van KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS worden verzameld ten behoeve van de doeleinden van alle SWAROVSKI bedrijven en zijn onderworpen aan deze privacyverklaring, elk ander beleid ontwikkeld door SWAROVSKI en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. OVERDRACHT EN OPENBARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS overdragen naar de volgende categorieën van derde partijen, die namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden PERSOONSGEGEVENS verwerken in overeenstemming met het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS:

 • dienstverleners (intern en extern), inclusief verwerkers;
 • groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners;
 • klanten van SWAROVSKI;
 • lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten;
 • media;
 • het publiek, inclusief bezoekers van WEBSITES en sociale media van SWAROVSKI;
 • brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere commissies;
 • kopers of partijen die interesse hebben om bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van SWAROVSKI over te nemen;
 • andere partijen in mogelijke of feitelijke juridische procedures;
 • andere bedrijven binnen de SWAROVSKI Group (gezamenlijk DERDE PARTIJEN).

SWAROVSKI kan KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS openbaren binnen SWAROVSKI en aan DERDE PARTIJEN en in elk land ter wereld, inclusief namelijk alle landen waarin SWAROVSKI vertegenwoordigd wordt door Group-bedrijven, gelieerde ondernemingen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) en naar de landen waarin de dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt). Als gegevens worden verstrekt aan landen die geen adequate bescherming garanderen, zal SWAROVSKI zorgen voor een adequate bescherming van geopenbaarde gegevens van KLANTEN, BEZOEKERS of PARTNERS door voldoende contractuele garanties vast te stellen, (bijvoorbeeld op basis van EU-standaardclausules), bindende bedrijfsregels, op basis van het EU-U.S. en de Zwitsers-U.S. Privacy Shield Framework voor overdrachten aan DERDE PARTIJEN gevestigd in de VS, of het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract, of in verband met het bepalen, uitoefenen of afdwingen van juridische claims, of op grond van dwingende openbare belangen, of om de integriteit van deze personen te beschermen. De KLANT, BEZOEKER of PARTNER kan een kopie van de contractuele garanties krijgen van, of zal geïnformeerd worden door de hierboven genoemde contactpunten waar een dergelijke kopie verkregen kan worden (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om dergelijke kopieën te redigeren om toepasselijke wettelijke of geheimhoudingsredenen.  

5. BEHOUDEN VAN GEGEVENS

Over het algemeen bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Ondanks het algemene principe kan SWAROVSKI persoonsgegevens voor langere periodes verwerken, onderworpen aan de volgende regels en verplichtingen: SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens zolang SWAROVSKI (i) hiertoe verplicht is (contractueel, wettelijk of als gevolg van andere bepalingen) of (ii) een zwaarwichtig belang heeft (bijv. een belang om bewijsredenen in geval van claims, documentatie van naleving van bepaalde wettelijke of andere vereisten, een belang in niet-gepersonaliseerde analyse). Afwijkende regels zijn voorbehouden met betrekking tot anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

Als regel voor contractgerelateerde KLANTGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS (inclusief zakelijke documenten en communicatie) bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens zolang de contractuele relatie voortduurt en gedurende tien jaar na beëindiging van de contractuele relatie tenzij (i) een kortere of langere wettelijke bewaarplicht van kracht is, geval per geval, (ii) het behoud is vereist om bewijsredenen of een andere geldige reden op basis van de toepasselijke wetgeving, of (iii) het verwijderen van de gegevens eerder is vereist (omdat b.v. de gegevens niet langer nodig zijn of omdat SWAROVSKI verplicht is om de respectieve gegevens te verwijderen).

In de regel voor operationele gegevens die KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS of PARTNERGEGEVENS bevatten (bijv. protocollen, logboeken), bewaart Swarovski persoonsgegevens voor een periode van 3 - 12 maanden.

6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE PLUG-INS

SWAROVSKI maakt gebruik van cookies op zijn WEBSITE. Cookies zijn een wijdverbreide techniek die een identificatie toewijzen aan de browser van de gebruiker van een WEBSITE die door de gebruiker wordt opgeslagen en op verzoek getoond wordt. Aan de ene kant gebruikt SWAROVSKI sessiecookies die automatisch verwijderd worden wanneer de gebruiker de WEBSITE sluit en waarmee de server een stabiele verbinding met de gebruiker tot stand kan brengen (zodat bijv. de inhoud van een winkelmandje niet verloren gaat) zolang hij of zij op de WEBSITE aanwezig is. Aan de andere kant gebruikt SWAROVSKI ook permanente cookies die alleen na verloop van tijd verwijderd worden, variërend per WEBSITE. Met permanente cookies kunnen bepaalde instellingen worden opgeslagen voor meerdere sessies (bijv. taal) of ze maken automatisch inloggen mogelijk. De gebruiker stemt in met het plaatsen van permanente cookies door gebruik te maken van de WEBSITE en de respectievelijke functies (bijv. taalinstellingen en automatisch inloggen). De gebruiker kan de toepassing van cookies in zijn of haar browser blokkeren of verwijderen, maar dit kan het gebruik van de WEBSITE nadelig beïnvloeden.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI codering in nieuwsbrieven en andere marketingmails installeren waarmee het kan bepalen of de ontvanger een e-mail heeft geopend of afbeeldingen in de e-mail heeft gedownload. De ontvanger kan deze toepassing echter blokkeren in zijn/haar e-mailtoepassing. Hij/zij stemt in ieder geval in met de toepassing van deze technologie door het ontvangen van nieuwsbrieven of andere marketinggerelateerde e-mails.

In het geval dat SWAROVSKI advertenties van derden op de WEBSITE (bijv. banners) plaatst of een eigen advertentie op de website van een derde partij plaatst, kunnen er cookies gebruikt worden van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het gebruik van dergelijke advertenties. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens aan dergelijke bedrijven verstrekken, d.w.z. ze zullen alleen een permanente cookie plaatsen bij de gebruikers van de WEBSITE om de gebruikers te herkennen en dit wordt uitsluitend gedaan in het belang van SWAROVSKI. Hierdoor kan SWAROVSKI gerichte advertenties voor deze personen plaatsen op externe websites van derde partijen (bijv. in verband met producten waarvoor deze personen interesse hebben getoond in de webshop). SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens openbaren aan de beheerders van externe websites.

SWAROVSKI kan Google Analytics of soortgelijke diensten op zijn WEBSITE gebruiken. Deze toepassingen zijn diensten verleend door derde partijen waarmee SWAROVSKI in staat gesteld wordt om het gebruik van zijn WEBSITE te meten en analyseren. De aanbieder van deze diensten kan zich in elk land ter wereld bevinden (in het geval van Google Analytics dat wordt beheerd door Google Inc. is dit in de V.S.,www.google.com). De dienstverlener gebruikt voor deze toepassingen permanente cookies. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens openbaren aan de dienstverlener (die ook geen IP-adressen zal opslaan). De dienstverlener kan echter wel het gebruik van de WEBSITE controleren en deze gegevens combineren met de gegevens van andere websites die door de gebruiker bezocht zijn en die door dezelfde dienstverlener gecontroleerd worden, en de dienstverlener kan deze bevindingen gebruiken voor zijn eigen voordeel (bijv. beheer van advertenties). De dienstverlener kent de identiteit van de gebruiker wanneer die zich heeft aangemeld bij de dienstverlener. In dit geval is de verwerking van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de dienstverlener en zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermings- en privacywetgeving en het bedrijfsbeleid inzake gegevensbescherming van de dienstverlener (ga voor Google naar policies.google.com/privacy). De dienstverlener zal gegevens over het gebruik van de WEBSITE aan SWAROVSKI verstrekken.

Daarnaast kan SWAROVSKI plug-ins van socialemedianetwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest of Instagram op zijn WEBSITE gebruiken. In de standaardinstelling van de WEBSITE zijn de plug-ins gedeactiveerd; de gebruiker kan dus kiezen wanneer hij/zij ze wil activeren. Mocht de gebruiker dit doen, dan kunnen de aanbieders van sociale media een directe verbinding met de gebruiker tot stand brengen tijdens zijn of haar bezoek aan de WEBSITE, waardoor de aanbieder op de hoogte kan zijn van het bezoek van de gebruiker en de respectievelijke informatie kan analyseren. De daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van sociale media overeenkomstig de gegevensbeschermings- en privacywetten en het bedrijfsbeleid inzake gegevensbescherming dat op zijn website is gepubliceerd (zoals www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).

Meer informatie over SWAROVSKI’s gebruik van cookies en hoe je de cookie-instellingen kunt beheren is beschikbaar op onze WEBSITE.

7. RECHTEN VAN KLANTEN, BEZOEKERS EN PARTNERS

Elke getroffen persoon, inclusief elke KLANT, BEZOEKER en PARTNER, kan SWAROVSKI vragen of er gegevens over hen verwerkt worden. Bovendien hebben ze het recht om te vragen dat hun persoonsgegevens gecorrigeerd, vernietigd of beperkt worden. Zij kunnen eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, dan kan de betrokkene deze toestemming op elk moment intrekken. In de landen van de EU en EER kan de betrokkene in bepaalde gevallen het recht hebben om de gegevens te verkrijgen die tijdens het gebruik van onlinediensten gegenereerd zijn in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat, wat verder gebruik en overdracht mogelijk maakt. Verzoeken hieromtrent moeten ingediend worden bij het contactpunt (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om de rechten van de betrokken persoon te beperken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en om bijvoorbeeld geen uitgebreide informatie vrij te geven of gegevens niet te verwijderen.

In het geval dat SWAROVSKI een geautomatiseerde beslissing neemt met betrekking tot een bepaald persoon die juridische gevolgen kan hebben voor de betrokken persoon of hem of haar op een vergelijkbare manier ernstig kan beïnvloeden, dan heeft de getroffen persoon, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, het recht om te communiceren met een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI en om een heroverweging van de beslissing te verzoeken of om de voorafgaande evaluatie door de verwerkingsverantwoordelijke op te vragen. In dit geval is het mogelijk dat de getroffen persoon bepaalde geautomatiseerde diensten niet meer kan gebruiken. De betrokkene zal hierover achteraf of afzonderlijk vooraf worden geïnformeerd.

Elke getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. In het geval van een SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in Zwitserland is dit de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie in Zwitserland (http://www.edoeb.admin.ch), voor de SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in het Vorstendom in Liechtenstein: het Bureau voor gegevensbescherming (Amtstelle Datenschutzstelle, in het Vorstendom in Liechtenstein (https://www.llv.li/), en voor de SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in Oostenrijk: de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming in Oostenrijk (https://www.dsb.gv.at/). Voor alle andere gevallen vind je hier een lijst met contactpunten.

8. WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING GEGEVENSPRIVACY

SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging te wijzigen. De meest recente versie is van kracht en zal op de SWAROVSKI WEBSITE geplaatst zijn. Mocht de verklaring inzake gegevensbescherming deel uitmaken van een overeenkomst met KLANTEN en PARTNERS, dan kan SWAROVSKI hen per e-mail of op een andere gepaste manier op de hoogte stellen van een update of wijziging. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard tenzij binnen 30 dagen na kennisgeving bezwaar wordt aangetekend. In geval van een aangetekend bezwaar staat het SWAROVSKI vrij om de overeenkomst bij uitzondering en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

De volgende bepalingen vormen een aanvulling op de algemene bepalingen in Deel I voor bepaalde activiteiten van SWAROVSKI. In het geval van enige vorm van inconsistentie zullen de volgende bepalingen voorrang hebben. 

1. ONLINE-WINKELS

De kredietwaardigheid van KLANTEN kan in de online winkels automatisch worden geëvalueerd om op basis van deze beslissing een aankoop op rekening aan te bieden. In dat geval wordt de kredietwaardigheid beoordeeld op basis van informatie verstrekt door een externe kredietbeoordelaar, die SWAROVSKI een kredietscore zal geven van de respectieve KLANT. De kredietbeoordelaar zal de score berekenen op basis van een geheime formule die wordt toegepast op de gegevens over de betalingsgeschiedenis van de KLANT, zijn/haar schulden- en insolventiegeschiedenis en mogelijke beperkingen van zijn/haar rechtsbevoegdheid. Mocht de score onder een bepaalde drempel komen te liggen, dan zal de optie Betaling op factuur niet worden aangeboden. Als de KLANT de beslissing niet kan accepteren, dan kan de KLANT contact opnemen met de contactpersoon die wordt weergegeven op de afdruk van de respectieve website of online winkel.

Online winkels van SWAROVSKI kunnen automatisch beslissen of zij al dan niet een koopovereenkomst aangaan. SWAROVSKI beschouwt dit echter niet als een geautomatiseerd individueel besluit (volgens artikel 22 van de AGV). In het geval de KLANT ervoor kiest om een dergelijke geautomatiseerde overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij/zij de mogelijkheid om producten en diensten te kopen in de fysieke winkels van SWAROVSKI.

2. PARTNERS, MET INBEGRIP VAN GROOTHANDELAREN, DETAILHANDELAREN, DEALERS, KLANTENSERVICE-VERKOPERS, ENZ.

Zoals eerder aangegeven, worden KLANTGEGEVENS, PARTNERGEGEVENS en BEZOEKERSGEGEVENS over het algemeen rechtstreeks verzameld door SWAROVSKI, maar ook indirect (bijv. wanneer SWAROVSKI een DERDE PARTIJ verzoekt om op te treden als verwerker, zoals SWAROVSKI’s PARTNERS). In deze gevallen kunnen SWAROVSKI’s PARTNERS persoonsgegevens verwerken namens en in opdracht van SWAROVSKI waarbij zij gebonden zijn aan specifieke verwerkingsovereenkomsten die de voorwaarden van hun taken beschrijven op een manier waarbij de rechten van onze KLANTEN, PARTNERS en BEZOEKERS beschermd worden en dat de verwerking en beveiliging van hun persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. NIEUWSBRIEF EN BANNERRECLAME

SWAROVSKI kan nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie verzenden in verband met zijn producten en diensten aan KLANTEN en PARTNERS. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving behoudt SWAROVSKI zich het recht voor om dit te doen zonder voorafgaande toestemming van bestaande klanten en zakenpartners. De respectievelijke klanten en zakenpartners kunnen echter op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie via hun account op de respectievelijke WEBSITE of via de link vermeld in elke mailing. Het beëindigen van één nieuwsbrief betekent niet de beëindiging van andere nieuwsbrieven. SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen tijdens bezoeken aan de WEBSITE. Dergelijke bannerreclames die aan de KLANT worden getoond bevatten producten die worden aangeboden op de WEBSITE en die eerder zijn bekeken door de KLANT. De advertentie wordt gegenereerd door SWAROVSKI door middel van cookies (zie hierboven Deel I paragraaf 6).

4. SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN voor de klant.

De gegevens verzameld in verband met de SWEEPSTAKE en andere promotionele activiteiten wordt verwerkt door (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het respectieve lokale Swarovski bedrijf die de sweepstake sponsort, promoot en organiseert, en naargelang het geval door (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter wel gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals hierboven bepaald in Deel I paragraaf 3.

Met betrekking tot SWEEPSTAKE en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van deelnemers overeenkomstig de bovenstaande bepalingen van Deel I paragraaf 2, voor de doeleinden vermeld onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder ook voor de volgende doeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving:

 • het uitvoeren van de wedstrijd;
 • het benaderen van de winnaars;
 • het publiceren van de contactgegevens van de winnaars;
 • het promoten van de winnaars op sociale media; en
 • andere promotie- en marketingactiviteiten.

Meer informatie over de SWEEPSTAKE en ANDERE PROMOTIONELE ACTIVITEITEN is beschikbaar in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke SWEEPSTAKE en PROMOTIONELE ACTIVITEIT, zoals die van tijd tot tijd gepubliceerd en georganiseerd worden.

5. VIDEOBEWAKING

Enkele panden en kantoren van SWAROVSKI zijn voorzien van videobewaking. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzameld op bewakingsopnamen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de bepalingen van andere toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming (gezamenlijk “Wetgeving inzake gegevensbescherming”) is de SWAROVSKI entiteit zoals aangegeven in de SWAROVSKI panden. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door SWAROVSKI, om ervoor te zorgen dat de veiligheid in het gebouw gewaarborgd is en het eigendom van SWAROVSKI beschermd is. Persoonsgegevens zullen niet door SWAROVSKI gebruikt worden voor het automatisch nemen van beslissingen, inclusief profilering. Over het algemeen zal SWAROVSKI persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Opnamen zullen na een korte tijd vervangen worden met nieuwe opnamen tenzij ze gebeurtenissen bevatten die mogelijk onderwerp zijn van juridische claims. In een dergelijk geval zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode van beperking van de eventuele claim. Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën derde partijen die persoonsgegevens namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden verwerken in overeenstemming met het doel van de gegevensverwerking: dienstverleners, inclusief verwerkers; lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten; andere partijen in mogelijke of feitelijke juridische procedures, ander bedrijven binnen de SWAROVSKI groep. Als gegevens worden geopenbaard aan landen die geen adequate bescherming garanderen, dan zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat een adequate bescherming van de openbaargemaakte gegevens gewaarborgd wordt of dat er voldoende contractuele garanties (bijvoorbeeld op basis van EU-standaardclausules), bindende bedrijfsregels of regels met betrekking tot het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract vastgesteld worden, of regels met betrekking tot de beëindiging, uitoefening of handhaving van juridische claims, of op grond van dwingende openbare belangen, of om de integriteit van deze personen te beschermen. Elke betrokken persoon kan informatie opvragen bij SWAROVSKI om te bepalen of er gegevens over hen worden verwerkt. Bovendien hebben ze het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens gecorrigeerd, vernietigd of beperkt worden en zij kunnen tevens bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elke getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Als je een van jouw rechten wilt uitoefenen of als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan The Group Data Privacy Team op dataprivacy@swarovski.com.

III. SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTPROGRAMMA'S

De bepalingen in Deel III specificeren de algemene bepalingen in Deel I met betrekking tot klantprogramma's van SWAROVSKI.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma Swarovski Crystal Society (SCS).

a. Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS in verband met het SCS lidmaatschap wordt verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met name (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het respectievelijke lokale Swarovski bedrijf dat het lidmaatschap uitgeeft op basis van het aanvraagformulier en dat de contributie ontvangt, en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde PERSOONSGEGEVENS echter gebruiken voor hun eigen doeleinden zoals hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 3.

b. Verwerking van persoonsgegevens en bron

Swarovski verzamelt en bewaart de verplichte persoonsgegevens die op het SCS aanvraagformulier verstrekt worden door het SCS lid zelf of door de persoon die het SCS lidmaatschap schenkt (inclusief maar niet noodzakelijk beperkt tot de titel, naam, contactgegevens, geboortedatum, reeds bestaand SCS lidmaatschapsnummer, taalvoorkeur, bestelinformatie en de naam, contactgegevens en het SCS lidmaatschapsnummer van de schenker, indien van toepassing) en die de PERSOONSGEGEVENS van het SCS lid aan Swarovski verstrekt (“formuliergegevens”).

Swarovski ontvangt dergelijke PERSOONSGEGEVENS van het verkooppunt waar het lidmaatschap wordt besteld en betaald. Het wijst elk nieuw SCS lid een uniek lidmaatschapsnummer toe, houdt de start- en verlengingsdatums van het lidmaatschap bij, de door het SCS lid gekozen diensten- en mailingopties, de geleverde diensten (inclusief verzonden cadeaus), en, in voorkomend geval, verdere gegevens over het gebruik door het SCS lid van de online aanbiedingen en mailings van de Swarovski Group (bijv. openingspercentage nieuwsbrief, klikfrequentie, bezochte online webpagina's, interacties op sociale media), interactievariabelen (zoals klikfrequenties, tijdsduur van de interactie of de interacties op sociale media). Swarovski kan ook betalingsinformatie verwerken, rechtstreeks of via een derde partij, indien nodig voor de betaling van de SCS lidmaatschapskosten. Bovendien registreert Swarovski de aankoopgeschiedenis van elk SCS lid, in de vorm van gekochte artikelen (productbenaming, prijs) en de plaats en tijdstip van aankoop. De aankoopgeschiedenis wordt alleen geregistreerd als het SCS lidmaatschapsnummer vermeld wordt bij de kassa voor aankopen in winkels die het SCS programma aanbieden. Als Swarovski van mening is dat een persoon twee verschillende SCS lidmaatschappen heeft, of waar een geldig verzoek is ontvangen, dan kan Swarovski ze samenvoegen.

c. Doel van de verwerking

SWAROVSKI verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden van het klantloyaliteitsprogramma overeenkomstig Deel I paragraaf 2 hierboven en zoals hieronder gespecificeerd voor de doeleinden vermeld onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • de administratie van de SCS lidmaatschappen;
 • beheer van SCS, namelijk gepersonaliseerde aanbiedingen en communicatie met betrekking tot producten en diensten van SWAROVSKI, het bieden van voordelen en het toekennen van bijzondere voorwaarden, het deelnemen aan enquêtes, het verkrijgen van feedback en het deelnemen op sociale media.

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Swarovski om het lidmaatschap te beheren (waaronder ook voor boekhoudkundige en betalingsdoeleinden), om het lid voordelen en andere diensten te bieden die bij het lidmaatschap horen (de wettelijke basis hiervoor is het lidmaatschap) en om het SCS lid te voorzien van commerciële communicatie (zoals nieuwsbrieven, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen van de Swarovski Group) via e-mail, post, mobiele messaging of een telefoontje op basis van de contactgegevens die door het lid verstrekt zijn (waarvoor Swarovski vertrouwt op de toestemming van het SCS lid). In al deze gevallen kan SWAROVSKI de informatie die naar het lid verzonden wordt personaliseren zodat het lid in het bijzonder, en waar mogelijk, informatie ontvangt die SWAROVSKI beschouwt als interessant voor het lid. Hiervoor analyseert SWAROVSKI de formuliergegevens (en in het bijzonder informatie over leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren) en andere informatie die uit de aankoopgeschiedenis kan worden gehaald of op een later tijdstip vrijwillig aan SWAROVSKI is verstrekt door het SCS lid. Bovendien kan SWAROVSKI persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en, waar het een legitiem belang betreft, voor statistische en onderzoeksdoeleinden, voor het verkrijgen van een beter begrip over de SCS leden, voor consumenten- en marktanalyse, voor verbeteringen aan het SCS programma en voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

d. Openbaren van persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens in verband met SCS kan SWAROVSKI namelijk gegevens openbaren aan de volgende categorieën ontvangers:

 • PARTNERS, inclusief zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief partners voor sociale media) en alle deelnemende winkels of andere geautoriseerde gespecialiseerde dealers, ongeacht of het bedrijf wordt geleid door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner; overwegende dat deze winkels zich in elk land ter wereld kunnen bevinden en ze gegevens kunnen gebruiken die zijn ontvangen van SWAROVSKI, alleen voor het beheren van SCS, inclusief gepersonaliseerde aanbiedingen aan en communicatie met leden namens SWAROVSKI;
 • aan een SWAROVSKI bedrijf dat de gegevens met betrekking tot SCS verwerkt (beheer van de database) en dat in technisch opzicht is uitbesteed (verwerkers).

Elke ontvanger kan zich in een land bevinden waar geen adequate gegevensbescherming geboden wordt. Als dat het geval is, dan zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat er een passend beschermingsniveau aanwezig is, overeenkomstig het bepaalde in het bovenstaande Deel I paragraaf 4.

e. Rechten van de betrokken personen

SCS leden en schenkers van lidmaatschappen hebben het recht om op elk moment SWAROVSKI te verzoeken om informatie te verstrekken met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens, en andere informatie zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de RECHTEN van SCS leden wordt hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 7.

f. Dataretentie

Persoonsgegevens zullen worden bewaard en gebruikt voor de duur van het lidmaatschap; daarna zal het worden bewaard zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij vereist om juridische redenen. De aankoopgeschiedenis wordt doorgaans voor vijf jaar bewaard. Als uitzondering op deze regel zal de aankoopgeschiedenis van SCS exclusieve producten bewaard worden gedurende de hele duur van het lidmaatschap zodat de levenslange waarde van het lid voor de Society erkend kan worden. Mocht een SCS lid ervoor kiezen dat de aankoopgeschiedenis van SCS exclusieve producten niet langer dan 5 jaar bewaard wordt, dan kan hij/zij om verwijdering verzoeken door contact op te nemen met Klantenrelaties om hen ervan op de hoogte te stellen dat het zijn/haar expliciete wens is om deze geschiedenis te verwijderen. Meer informatie over SCS is te vinden in de algemene voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

2. SWAROVSKI CLUB

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma de Swarovski Club.

a. Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS in verband met het Swarovski Club lidmaatschap wordt verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met name (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het respectievelijke lokale SWAROVSKI bedrijf dat het lidmaatschap uitgeeft op basis van het aanmeldingsformulier en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter gebruiken voor hun eigen doeleinden zoals hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 3.

b. Verwerking van persoonsgegevens en bron

SWAROVSKI verzamelt en bewaart de persoonsgegevens verstrekt op het aanmeldingsformulier van de Swarovski Club (inclusief maar niet beperkt tot aanspreektitel, naam, adres en e-mailadres) plus eventuele persoonsgegevens die vrijwillig zijn verstrekt door Swarovski Club leden op de ledenpagina: geboortedatum en stijlen/interesses (bijv. in sieraden en accessoires, huis en stijl, bruiloft, beeldjes en verzamelobjecten en/of horloges; klassieke stijl) (“formuliergegevens”). Swarovski slaat ook gegevens op over de aankoopgeschiedenis van leden met betrekking tot gekochte artikelen (productbenaming, prijs, korting), plaats en tijdstip van aankoop en lidmaatschapsnummer. De aankoopgeschiedenis wordt geregistreerd als het Swarovski Club lidmaatschapsnummer wordt genoemd bij de kassa voor aankopen in winkels die deelnemen aan het Swarovski Club programma. In de online winkel zal de aankoopgeschiedenis van leden geregistreerd worden als het lidmaatschapsnummer vermeld wordt wanneer een aankoop gedaan wordt of als het lid een aankoop doet wanneer hij/zij is aangemeld bij een online account dat geassocieerd is met een Swarovski Club lidmaatschap. Swarovski verzamelt en bewaart ook alle vouchers die zijn verzonden aan het Swarovski Club lid en, in voorkomend geval, aanvullende gegevens over het gebruik van de online aanbiedingen en mailings van de Swarovski Group door het Swarovski Club lid (bijv. openingspercentage nieuwsbrief, klikfrequentie, bezochte online webpagina's, interactie met sociale media). Als Swarovski van mening is dat een persoon twee verschillende SCS lidmaatschappen heeft, of waar een geldig verzoek is ontvangen, dan kan Swarovski ze samenvoegen.

Aan het begin van hun lidmaatschap zullen leden een e-mail ontvangen met een link naar een overzicht van alle winkels die momenteel deelnemen aan het Swarovski Club programma. Dit overzicht van deelnemende winkels is ook online beschikbaar op swarovski.com/club.

c. Doel van de verwerking

Wat betreft de Swarovski Club verzamelt en verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van leden van het klantloyaliteitsprogramma overeenkomstig Deel I paragraaf 3 hierboven en zoals hieronder gespecificeerd voor de DOELEINDEN vermeld onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder voor de volgende DOELEINDEN:

 • de administratie van Swarovski Club lidmaatschappen;
 • beheer van de Swarovski Club, namelijk gepersonaliseerde aanbiedingen, advies en communicatie met betrekking tot producten en diensten van Swarovski, het bieden van voordelen en het toekennen van bijzondere voorwaarden (bijv. vouchers), uitnodigingen voor speciale evenementen en exclusieve promoties, het deelnemen aan enquêtes, het verkrijgen van feedback en het deelnemen op sociale media.

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Swarovski om het lidmaatschap te beheren (waaronder boekhoudkundige doeleinden), om het lid de voordelen en andere diensten te bieden die bij het lidmaatschap horen (de wettelijke basis hiervoor is het lidmaatschap).

In deelnemende winkels stelt de Swarovski Club leden in staat om te profiteren van uitgebreid klantenadvies waarin, op vertoon van het lidmaatschapsnummer, de winkelmedewerker de aankoopgeschiedenis van het lid kan opvragen waardoor het lid voorzien kan worden van aanvullend verkoopadvies op basis van zijn of haar eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of verlanglijstje.

Op vertoon van het Swarovski Club lidmaatschapsnummer, e-mailadres of de naam en geboortedatum van het lid (of een ander uniek authenticatiekenmerk), zal de betreffende winkelmedewerker toegang hebben tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en het verlanglijstje van het betreffende lid.

SWAROVSKI kan de PERSOONSGEGEVENS ook gebruiken om geselecteerde leden uit te nodigen voor speciale evenementen en promoties, zoals de lancering van nieuwe producten of kortingsacties. Daarnaast kan SWAROVSKI de PERSOONSGEGEVENS ook gebruiken om leden met hun verjaardag te feliciteren.

SWAROVSKI gebruikt ook de verzamelde gegevens uit de aankoopgeschiedenis om leden lidmaatschapsvoordelen toe te kennen in de vorm van kortings- of loyaliteitsbonnen. Op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in de aankoopgeschiedenis beoordeelt SWAROVSKI welk type voucher het lid zal krijgen.

Als een lid SWAROVSKI zijn of haar toestemming heeft gegeven, dan kan SWAROVSKI het lid verdere informatie sturen over SWAROVSKI, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen, ofwel per e-mail of op enige andere manier gekozen door SWAROVSKI. Op basis van de formuliergegevens en de aankoopgeschiedenis zoals gerapporteerd door de deelnemende winkels, de interactievariabelen (zoals klikfrequenties, tijd van interactie of interactie op sociale media), geselecteerde stijl/interesses en andere informatie die vrijwillig is verstrekt aan SWAROVSKI door het Swarovski Club lid, kan SWAROVSKI de informatie die naar het lid wordt verzonden personaliseren zodat het lid in het bijzonder informatie zal ontvangen, waar mogelijk, waarvan SWAROVSKI van mening is dat het interessant kan zijn voor het lid. Voor dit doel analyseert SWAROVSKI de verzamelde formuliergegevens aan het begin van het lidmaatschap en houdt het in het bijzonder rekening met opgeslagen informatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren, interactievariabelen en ontvangen vouchers, en andere informatie die kan worden verkregen uit de aankoopgeschiedenis of die vrijwillig op een later tijdstip door het lid verstrekt is aan SWAROVSKI.

d. Openbaren van persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens in verband met de Swarovski Club kan SWAROVSKI namelijk PERSOONSGEGEVENS openbaren aan de volgende categorieën ontvangers:

 • PARTNERS, inclusief zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief partners voor sociale media) en alle deelnemende winkels of andere geautoriseerde gespecialiseerde dealers, ongeacht of het bedrijf wordt geleid door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner; overwegende dat deze winkels zich in elk land ter wereld kunnen bevinden en ze gegevens kunnen gebruiken die zijn ontvangen van SWAROVSKI, alleen voor het beheren van de Swarovski Club, inclusief gepersonaliseerde aanbiedingen aan en communicatie met leden namens SWAROVSKI;
 • aan een SWAROVSKI bedrijf dat de gegevens met betrekking tot de SWAROVSKI Club verwerkt (beheer van de database) en dat in technisch opzicht is uitbesteed (verwerkers).

Elke ontvanger kan zich in een land bevinden waar geen adequate gegevensbescherming geboden wordt. Als dat het geval is, dan zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat er een passend beschermingsniveau aanwezig is, overeenkomstig het bepaalde in het bovenstaande Deel I paragraaf 4.

e. Rechten van de betrokken personen

Swarovski Club leden en schenkers van lidmaatschappen hebben het recht om op elk moment SWAROVSKI te verzoeken om informatie te verstrekken met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens, en andere informatie zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de RECHTEN van Swarovski Club leden wordt hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 7.

f. Dataretentie

Persoonsgegevens zullen bewaard en gebruikt worden voor de duur van het lidmaatschap; daarna zal het bewaard worden zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij vereist om juridische redenen. De aankoopgeschiedenis wordt vijf jaar bewaard.

Meer informatie over de Swarovski Club is te vinden in de algemene voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

SWAROVSKI DATA PRIVACY POLICY

Version: October 2020

This “Privacy Policy” describes how Swarovski Canada Limited and its affiliates (collectively, “Swarovski”) collects, uses and shares personal information about you to create a more sparkling world. By interacting with Swarovski through our stores, Sites (defined below), applications, products, and services, you consent to the use of information that is collected or submitted as described in this Privacy Policy. Swarovski collects, processes, discloses, holds, and uses your personal information and data securely, fairly, and lawfully in accordance with relevant Canadian federal and provincial laws. Such processing may be carried out electronically and automatically. We may change this Privacy Policy from time to time, without notice, to make sure it complies with applicable laws and conforms to changes in our business. If we make changes, we will post the revised version of the Privacy Policy on our websites and online shop, including https://www.swarovski.com/en_GB-CA/ (the “Sites”), update the “Version” date at the top of this page, so that you can tell if it has changed since your last visit, and may notify you in other ways as may be appropriate. We encourage you to review this page regularly to ensure you are comfortable with any revisions. If you have received a paper copy of this Privacy Policy through one of our retail stores, please note that updates will be posted on the Sites. Your continued interaction with Swarovski through our Sites, stores, or loyalty programs constitutes your acceptance of the terms of this Privacy Policy as amended or revised by us from time to time.
 

 

 

I. Information We Collect

 

 

 • First and last name
 • Mailing address
 • Postal code
 • Email address
 • Phone number
 • Date of birth or age
 • Gender
 • Payment information
 • Other payment details (in accordance with other laws and regulations)
 • Purchase and/or return history
 • Data concerning your use of our Sites (including, but not limited to, the IP address and other user identification, user name for social media, MAC address of smartphones or computers, cookies, date and time of visits, visited sites and contents, and referring websites)

As a reminder, personal information can be any information that we can use to identify, locate, or contact you. Personal information does not include aggregate or de-identified information.
 

Information You Provide to Us


We collect information you provide directly to us. By voluntarily providing your personal information to Swarovski through our Sites, stores, loyalty programs, or other products and/or services, you, the customer, give consent to Swarovski to collect, hold, disclose, and use your personal information. This consent can occur, for example, by registering your contact details with Swarovski, making a purchase on our website, enrolling in a sweepstakes, enrolling in one of our loyalty programs (such as Swarovski Club) online or in our stores, or by applying for a job on our career page. We may also collect information when you use one of our in-store technologies, such as our Photo Wall kiosk or Virtual-Try-On Station. If you choose not to provide information, we may not be able to provide you with the requested products, services or information. If you provide us with personal information of other persons, for example: information about the receiver of a gift, or a referral, please provide their personal information to us only if you are allowed to do so pursuant to applicable data protection laws and only if the other person would agree to you providing personal information to us for the purposes the information is collected and processed according to our data privacy notice.

Automated Information Collection.

We and our service providers may automatically collect and process certain personal information from and about you when you access our Sites or visit our stores. Examples of information we may collect include, but are not limited to: pages you visit, ads you click on, type of browser/device/hardware, MAC address of smartphones or computers, IP based geographic location and search terms. This information helps us recognize you as a customer to create a customized experience, enables customers to purchase Swarovski products, allows us to conduct market research with the goal of improving our website and product range, keeps customers informed about Swarovski’s market activities, and allows us to better delegate repairs or other logistical tasks to third parties. We may also use automated collection technologies for reporting and analysis purposes, such as your shopping history on our website or in our stores, the performance of our marketing efforts and your response to those marketing efforts, and as otherwise required to provide the best possible customer experience for you. We may connect information collected automatically with information we already have about you in order to identify you as a Swarovski customer. For example, we may collect information about you from other third parties, including demographic information, and combine this information with other information we collect about you. If we are able to identify you as a Swarovski customer we may, for example, link your activity on our website to your loyalty program account. This allows us to provide you with a more personalized experience regardless of how you interact with us – online or in store.

Cookie Policy.

Swarovski uses tracking technology (“Cookies”), which help make the Sites more user-friendly, efficient, and secure. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Sites:
Cookies are small text files that are stored on your PC and used by your browser. Most of the Cookies Swarovski uses are session cookies, which are deleted automatically at the end of your visit. Cookies will not harm your PC and do not contain any viruses. Nevertheless, if you do not want to use cookies, this will not prevent you from accessing the Sites in any way. The “help” portion of the toolbar on most browsers will provide information on how your browser may be configured so that cookies can be accepted with your permission or completely blocked. You may be able to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. You can also delete Cookies that have already been saved at any time. Kindly note, however, that if you decline Cookies on the Sites, some functions on the Sites may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Sites, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Sites.

Do Not Track.

Do Not Track (“DNT”) is a privacy preference that users can set in some web browsers, allowing users to opt out of tracking by websites and online services. At the present time, the World Wide Web Consortium (W3C) has not yet established universal standards for recognizable DNT signals and, therefore, Swarovski and the Sites do not recognize DNT.

reCAPTCHA.

To protect your submissions via internet forms on this website we use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google). The service determines whether the query was made by a human being or was the result of misuse, processed automatically by a computer. The service includes sending the IP address to Google and possibly other data if required by Google for reCAPTCHA. For this purpose, your entry is sent and used by Google. However, before doing so, Google truncates your IP address within the member states of the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional cases is a full IP address sent to a Google server in Canada and truncated there. Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purposes of assessing your use of this service. The IP address sent from your browser within the scope of reCAPTCHA is not merged with other data held by Google. This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google, Inc.). For more information on Google's privacy policy please visit https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Advertising and Analytics Services.

We engage third parties to serve advertisements on our behalf across the Internet and to provide analytics services. These entities may use cookies, web beacons, and other technologies to collect information about your use of our Sites, such as your IP address, web browser, pages viewed, time spent on pages, links clicked and conversion information. This information may be used by us and others to, among other things, analyze and track data, determine the popularity of certain content, deliver advertising and content targeted to your interests on our Sites and other websites and better understand your online activity. For more information about Internet-based ads, or to opt out of having your web browsing information used for behavioral advertising purposes, please visit the following websites: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp and www.aboutads.info/choices. We may also work with third parties to serve ads to you as part of a customized campaign on other websites or platforms. One company we work with is Google, and we may use various Google tools to assist with analytics and advertising related to our Sites. To learn how Google collects and processes data, including ways you may opt-out from receiving ads through Google tools, please visit: www.google.com/policies/privacy/partners.

Social Plug-ins.

Swarovski uses so-called social plug-ins (in the following, plug-ins) of social networks such as Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest or Instagram. When you visit our Sites, these plug-ins are deactivated by default, i.e. without your intervention they will not send any data to third parties. Before you are able to use these plug-ins, you must activate them by clicking on them. These plug-ins then remain active until you deactivate them again or delete your Cookies. After their activation, a direct link to the server of the respective social network is established. The contents of the plug-in are then transmitted from the social network directly to your browser and incorporated in the website by it. Please note that we have no influence on the extent of the data retrieved by the social networks with their plug-ins. For information on the purpose and extent of the data retrieval by the social network concerned, and about the rights and settings possibilities for the protection of your private sphere, please refer to the privacy policy provided by the social network in question. After activation of a plug-in, the social network can retrieve data, independently of whether you interact with the plug-in or not. If you are logged on to a social network, the network can assign your visit to the Sites to your user account. If you are a member of a social network and do not wish it to combine data retrieved from your visit to our Sites with your membership data, you must log out from the social network concerned before activating the plug-ins.

II. How We Use Your Information

We use your information to provide our services and to better enhance your customer experience. In addition to the examples given in Section I, we may use your information:
- in connection with the services offered on our Sites or to fulfill and manage purchases, orders, payments, and returns/exchanges;
- to manage, maintain, and enhance our Sites, loyalty programs, and newsletter;
- to respond to requests for information about our products and services in our stores or on our Sites;
- to deliver personalized coupons, newsletters, in-store promotional activities, emails, mobile messages, social media notifications, surveys, and other marketing related materials;
- to connect with you regarding customer service activities;
- to administer sweepstakes, contests, or other promotional activities;
- for our other internal business purposes, designed to improve and enhance your customer experience.

We may use your data to administer our customer loyalty programs (e.g. Swarovski Crystal Society or Swarovski Club). Further information regarding Swarovski Crystal Society or Swarovski Club can be found in the General Terms and Conditions of the customer loyalty program on https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-sctermsandconditions/. We may display targeted ads to you through social media platforms. These ads are sent to groups of people who share traits such as likely commercial interests and demographics. For example, we may target customers who have expressed an interest in shopping for necklaces, watches, etc. See the policies of each social media platform for additional information about these types of ads. By providing your residential or wireless phone number(s) to us, you expressly consent to receive marketing and non-marketing calls and text messages from or on behalf of Swarovski. Your consent to receive calls or texts is not a condition of any purchase. Consent to receive calls or text messages can be revoked at any time -- please follow the unsubscribe link in the relevant communications or contact us using the link at the bottom of the message. Even after you opt-out or update your marketing preferences, however, we may still contact you for transactional or informational purposes. These include, for example, customer service issues, returns or product-related inquiries, surveys or recalls, or any questions regarding a specific order. Use of automated collection technologies also help us prevent fraud or other harmful activities. We may also use your information to assist law enforcement and respond to regulatory, investigate security breaches, or other legal inquiries. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

III. How We Share Your Information

We share the information we collect within Swarovski, which includes all Swarovski affiliates. For example, we may share your information with our subsidiaries and affiliated companies or brands to administer our loyalty programs, process orders and requests, and expand and promote our product and service offerings. Swarovski is part of a global group of companies and affiliates, and information collected about you may be shared, processed or stored anywhere we engage service providers, including outside Canada. By using our Sites and services, you consent to the transfer of information to countries outside your country of residence. In addition to the use cases set forth in this Privacy Policy, we may also provide your information to our service providers as necessary to enable them to perform certain services for us, including, but not limited to: email-providers, mobile marketing providers, analytics providers, web hosting providers, sweepstakes vendors, payment processors, coupon delivery providers, fraud prevention providers, or shipping services providers. If you visit any of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. We may also disclose specific information when such disclosure appears necessary to comply with the law, a subpoena or other litigation process, or to protect the interests or safety of our visitors and customers, employees, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. In the event that a store, division, asset, or part or all of Swarovski is bought, sold or otherwise transferred, or is in the process of a potential transaction, customer information will likely be shared for evaluation purposes and included among the transferred business assets. We may share aggregate or de-identified data derived from information we collect with advertisers and other third parties. In any circumstance other than those described in this Privacy Policy, we will ask for your consent before we share your personal information outside of our corporate family of companies.

IV. Your Choice and Access

Updating and Changing Your Contact Information. If you registered your contact details through an online account, you may view and modify, correct, block or delete your data -- including managing your registration for the Newsletter, as described below -- at any time by selecting Profile in the “My Account” area of the Sites.

Newsletter.

You can conveniently manage your registration for the Swarovski Newsletter in the "My Account" area of the Sites. Simply enter your e-mail address in the field provided and then click "send". We will send a confirmation e-mail to the e-mail address you give us. Please click on the confirmation link contained in the e-mail and you will receive regular information about new arrivals from Swarovski. Of course, you can also sign up for the Swarovski newsletter without registering in the "My Account" area of the Sites -- simply use the sign-up window on our homepage. If you no longer wish to receive news updates from Swarovski, then simply click on the "Unsubscribe" link that you find at the end of each newsletter. Alternatively, you can unsubscribe in the "My Account" area of our Sites.

Security.

We take reasonable measures to help protect information about you from loss, theft, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. Unfortunately, no data collection or storage process can be guaranteed 100% secure. We only allow parties to access your information for permitted business purposes. Any information you provide to Swarovski is done so entirely at your own risk.

Children.

Swarovski is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We do not knowingly collect any personal information from children under the age of 15 without parental consent. Our products are for purchase by adults only and our Sites are not targeted to or intended for use by children. Contact Information. If you have questions about this Privacy Policy and Swarovski’s practices regarding the collection and use of your information, please feel free to contact us at https://www.swarovski.com/en_GB-CA/s-contact/. This Privacy Policy is not intended for European Union Residents. Our Sites may offer links to other websites. If you visit of these websites, you may want to review the privacy policy on that site. In the event that the activities covered by this notice are governed by other data protection policies, are evident from the circumstances, or are governed by applicable laws of the European Union and the European Economic Area, then such applicable law and resulting policies shall control. Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Switzerland, is the controller for the Online-Shops www.swarovski.com and www.swarovskioptik.com and Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, is the controller for the Swarovski Group website www.swarovskigroup.com. Your personal data is collected, held, and used by Swarovski Crystal Online AG (Alte Landstrasse 411, CH-8708, Männedorf, Switzerland), which is responsible for the management of personal information, by Swarovski Canada Limiteds. Your consent is given to the disclosure, holding, and use of information by Daniel Swarovski Corporation AG and other companies of the Swarovski Group in other countries, including, but not limited to, the companies in Switzerland (Daniel Swarovski Corporation AG), Austria (D. Swarovski KG), and Liechtenstein (Swarovski Aktiengesellschaft) for the above-mentioned purposes.