Zoeken

Laatst gewijzigd in Februari 2022

Deze verklaring gegevensbescherming beschrijft het verzamelen en verder verwerken van persoonsgegevens door bedrijven van de Swarovski Group en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk SWAROVSKI). In het geval dat de activiteiten die onder deze kennisgeving onder een ander beleid inzake gegevensbescherming vallen, zoals blijkt uit de omstandigheden, of wanneer zij vallen onder een toepasselijke wetgeving anders dan die van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan heeft een dergelijke toepasselijke wetgeving en het resulterende beleid voorrang. De term persoonsgegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.


De verklaring gegevensbescherming beschrijft in paragraaf I de verwerking van persoonsgegevens door SWAROVSKI in het algemeen. Paragraaf II bevat specifieke bepalingen voor specifieke toepassingen (bijv. online winkel, nieuwsbrief en bannerreclame) en paragraaf III bevat specifieke bepalingen voor klantprogramma's.


Als je persoonsgegevens van andere personen aan SWAROVSKI verstrekt, bijvoorbeeld gegevens over de ontvanger van een geschenk, geef hun persoonsgegevens dan alleen aan SWAROVSKI als je hiertoe gerechtigd bent op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen als de andere persoon ermee instemt dat je zijn/haar persoonsgegevens verstrekt aan SWAROVSKI voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens volgens onze verklaring gegevensbescherming.

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN


1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING


Elke website (inclusief online winkels en minisites voor speciale aanbiedingen), elke aanwezigheid op sociale media, multimediaportals, chatbots en elke toepassing van SWAROVSKI (elk een WEBSITE) beschikt over een verwerkingsverantwoordelijke binnen SWAROVSKI met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of vergelijkbare bepalingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Tenzij anders vermeld op de WEBSITE (volgens de opdruk, de gebruiksvoorwaarden, enz.) of volgens de onderstaande paragrafen II en III, is Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland, de verwerkingsverantwoordelijke voor de Online-Shops www.swarovski.com en www.swarovskioptik.com, en is Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, de verwerkingsverantwoordelijke voor de Swarovski Group website www.swarovskigroup.com.


De respectieve dochteronderneming of gelieerde onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer SWAROVSKI via andere communicatiemiddelen communiceert (zoals e-mail, brief, telefoon, persoonlijk) en wanneer de communicatie geen deel uitmaakt van een activiteit waarvoor SWAROVSKI een specifieke verantwoordelijke heeft aangesteld krachtens de verklaring gegevensbescherming of anderszins.


Indien een SWAROVSKI bedrijf of gelieerde onderneming persoonsgegevens openbaart aan een ander SWAROVSKI bedrijf of gelieerde onderneming voor bepaalde doeleinden van het ontvangende bedrijf of de gelieerde onderneming, dan is een dergelijk bedrijf of gelieerde onderneming de verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst met de relevante bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI is beschikbaar in BIJLAGE 1, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.


SWAROVSKI heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de AVG, behalve voor SWAROVSKI bedrijven of gelieerde ondernemingen in Duitsland en het Vorstendom Liechtenstein.


HOE JE CONTACT KUNT OPNEMEN MET SWAROVSKI


Als je aanspraak wilt maken op een van je rechten met betrekking tot je abonnementen op nieuwsbrieven, je toegang tot je gegevens of je recht op gegevensverwijdering, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice, die je graag zullen helpen met het beantwoorden van al je vragen.


Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens kunnen ook gericht worden aan het team voor gegevensprivacy op dataprivacy@swarovski.com.


Als je in Duitsland of Liechtenstein woont kun je ook contact opnemen met:

 • De functionaris voor gegevensbescherming voor Duitsland via Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • De functionaris voor gegevensbescherming voor Liechtenstein via Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen.

De vertegenwoordiger voor alle SWAROVSKI bedrijven en gelieerde ondernemingen gevestigd buiten de EU of EER is D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (krachtens artikel 27 van de AVG).


2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS


SWAROVSKI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

 • gebruikers van geregistreerde SWAROVSKI WEBSITES;
 • gebruikers geregistreerd voor een SWAROVSKI WEBSITE (bijv. als hij of zij een gebruikersaccount aanmaakt);
 • personen die producten en diensten kopen en ontvangen/profiteren van SWAROVSKI;
 • potentiële of feitelijke partijen die geïnteresseerd zijn in de producten en diensten van SWAROVSKI;
 • ontvangers van SWAROVSKI nieuwsbrieven;
 • deelnemers aan onderzoekscampagnes en opiniepeilingen uitgevoerd door SWAROVSKI;
 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere trainingen georganiseerd door SWAROVSKI;
 • gebruikers van wifi aangeboden in SWAROVSKI winkels en andere locaties;
 • geregistreerde deelnemers aan klantloyaliteitsprogramma's of personen die de klantloyaliteitsprogramma's van SWAROVSKI kopen of gebruiken (KLANTPROGRAMMA) (gezamenlijk KLANTEN).


De persoonsgegevens van KLANTEN worden over het algemeen rechtstreeks door SWAROVSKI verzameld tijdens het gebruik van de WEBSITE, evenals in winkels of tijdens evenementen van SWAROVSKI en via directe communicatie zoals e-mail, telefoon of anderszins. Persoonsgegevens kunnen ook indirect worden verzameld, zoals via externe verwerkers, (bijv. SWAROVSKI’s PARTNERS (zoals hieronder gedefinieerd, inclusief groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners zoals leveranciers van klantenservice). SWAROVSKI verzamelt ook gegevens wanneer de KLANT die de aankoop doet niet overeenkomt met de persoon die profiteert van de aankoop of als de aankoop naar een andere persoon wordt verzonden (bijv. als cadeau), gebaseerd op de aanbeveling van een derde partij (bijv. aanbeveling door familieleden of vrienden van de KLANT) of door verdere verwerving van aanvullende informatie uit gegevensbronnen van derden (bijv. sociale media).


In het bijzonder worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt door SWAROVSKI:

 • persoonsgegevens en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, meisjesnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, familieleden, contactpersoon voor noodgevallen, foto's;
 • gegevens met betrekking tot bestellingen en aankopen, inclusief maar niet beperkt tot betalingsinformatie, creditcardgegevens en andere betalingsgegevens (in overeenstemming met andere wet- en regelgeving), factuur- en verzendadres, bestelde en gekochte producten en diensten, informatie, vragen en klachten met betrekking tot producten en diensten, of de respectievelijke contracten die zijn aangegaan zoals garantieclaims, after-salesdiensten, reparaties, klantenservice en -diensten, ontbinding en geschillen;
 • gegevens in verband met de marketing van producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot informatie met betrekking tot de nieuwsbrief en andere communicatiekanalen, opt-ins en opt-outs, uitnodigingen voor en deelname aan evenementen en speciale activiteiten (voor zover ze geen deel uitmaken van een klantloyaliteitsprogramma), persoonlijke voorkeuren en interesses, en informatie over klantsegmentatie;
 • gegevens over het gebruik van de WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot het IP-adres en andere gebruikersidentificatie (bijv. gebruikersnaam van sociale media, MAC-adres van smartphones of computers, cookies), datum en tijdstip van bezoeken aan de WEBSITE, bezochte websites en inhoud en verwijzende websites;
 • gegevens in verband met communicatie, inclusief maar niet beperkt tot de geprefereerde communicatiemiddelen, correspondentie en communicatie met SWAROVSKI (inclusief notulen van de communicatie);
 • gegevens die zijn verzameld in verband met een klantprogramma, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschapsnummers, toegangscodes (inclusief wachtwoorden), voorkeurstaal, nummer van de cadeaubon, datum en duur van het lidmaatschap, betalingsinformatie van de KLANT of een potentiële derde partij, informatie over de ontvanger van een cadeau, aantal bezoeken aan de WEBSITE, aankoopgeschiedenis, verworven producten (alle WEBSITE-accounts, -activiteiten en -evenementen waarvoor een KLANT zich moet aanmelden met zijn of haar persoonsgegevens waardoor er een contract aangegaan is met SWAROVSKI dat beschouwd wordt als een klantenprogramma voor de toepassing van dit beleid, anders dan de traditionele klantloyaliteitsprogramma's); gezamenlijk KLANTGEGEVENS.

Daarnaast verzamelt SWAROVSKI:

 • gegevens van gebruikers van de WEBSITE die zich niet bij SWAROVSKI aangemeld hebben (BEZOEKER) maar welke gegevens persoonsgegevens kunnen zijn (BEZOEKERSGEGEVENS); deze gegevens zullen onderworpen worden aan de bepalingen van deze kennisgeving met betrekking tot gegevens verzameld van een KLANT in verband met het gebruik van de WEBSITE, ook al is de identificatie van een BEZOEKER meestal niet mogelijk voor SWAROVSKI;
 • informatie met betrekking tot werknemers en andere personen die handelen namen groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners van SWAROVSKI (hierna zullen alle natuurlijke personen aangeduid worden als PARTNERS, hun gegevens als PARTNERGEGEVENS), inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, informatie over hun functie, informatie met betrekking tot het eerdere contact met deze personen, gegevens met betrekking tot marketingactiviteiten (bijv. ontvangst van nieuwsbrieven), informatie over zakelijke transacties, aanvragen, aanbiedingen, offertes, voorwaarden en contracten, informatie met betrekking tot professionele of andere belangen van de personen.

In het kader van hun zakelijke relatie moeten KLANTEN hun KLANTGEGEVENS verstrekken voor zover noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en de vervulling van de bijbehorende contractuele verplichtingen of voor zover wettelijk vereist. Zonder deze gegevens zal SWAROVSKI over het algemeen niet in staat zijn om het contract met de respectieve KLANT af te sluiten of uit te voeren. Dit geldt ook voor PARTNERGEGEVENS voor zover deze betrekking hebben op de zakelijke relatie met de groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en zakenpartners van SWAROVSKI; contracten kunnen in principe niet afgesloten en verwerkt worden zonder informatie over hun werknemers en andere contactpersonen. Aangezien alle toegang tot de WEBSITE wordt geregistreerd, zullen de verbindingsgegevens (zoals het IP-adres) ook altijd worden geregistreerd; dit gebeurt automatisch tijdens het gebruik en kan niet worden gedeactiveerd voor individuele BEZOEKERS, KLANTEN of PARTNERS.

 

3. DOEL VAN DE VERWERKING EN DE RECHTSGRONDEN
 

3.1. DOEL van de verwerking In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS verwerken voor alle wettige DOELEINDEN, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

 • in verband met aangeboden diensten, de sluiting van contracten (bijvoorbeeld aankopen), uitvoering van contracten (bijvoorbeeld koopcontracten en contracten met betrekking tot de deelname aan klantprogramma's en evenementen), onderhoud en ontwikkeling van klantenrelaties, communicatie, klantenservice en ondersteuning, promoties, advertenties en marketing (inclusief nieuwsbrieven en de verzending van promotiemateriaal);
 • het beheer van de gebruikers van de WEBSITE en andere activiteiten waaraan KLANTEN deelnemen, het functioneren en verbeteren van de WEBSITE (inclusief het aanbieden van functies waarvoor identificatoren nodig zijn of andere persoonsgegevens) en aanvullende IT-systemen en identiteitsverificaties;
 • de bescherming van KLANTEN, werknemers en andere individuen en het beschermen van gegevens, geheimen en activa van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, en de beveiliging van de systemen en gebouwen van SWAROVSKI;
 • de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten, inclusief de interne regels van SWAROVSKI, de handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en aanspraken, de verdediging tegen juridische claims, procesvoering, klachten, de bestrijding van beledigend gedrag, de deelname aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het reageren op vragen van overheidsinstanties;
 • de verkoop of acquisities van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en de overdracht van KLANTGEGEVENS die daarmee verband houden; en
 • voor andere wettige doeleinden waar een dergelijke verwerking duidelijk was uit de omstandigheden of aangegeven werd op het moment van verzameling (gezamenlijk het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS).

3.2. RECHTSGRONDEN voor de verwerking
 

SWAROVSKI gebruikt de KLANTGEGEVENS voor het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS op basis van de volgende RECHTSGRONDEN:

 • de uitvoering van de contracten;
 • de naleving van de wettelijke verplichtingen van SWAROVSKI;
 • de toestemming van de KLANT (alleen voor zover de verwerking is gebaseerd op een specifieke vraag en op elk moment kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven waarvoor de KLANT zich heeft aangemeld);
 • de legitieme belangen van SWAROVSKI, inclusief maar niet beperkt tot
  • de aankoop en verzending van producten en diensten, ook in verband met personen die geen directe contractpartner zijn (zoals b.v. personen die een cadeau ontvangen);
  • reclame- en marketingactiviteiten;
  • het efficiënt en effectief leveren van klantenondersteuning, het onderhouden van contact en andere communicatie met KLANTEN buiten de verwerking van contracten;
  • het inzicht verkrijgen in het gedrag, de activiteiten, zorgen en behoeften van de KLANT, marktonderzoeken;
 • het efficiënt en effectief verbeteren van bestaande producten en diensten en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;
 • het efficiënt en effectief beschermen van KLANTEN, werknemers en andere individuen en het beschermen van gegevens, geheimen en activa van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, en de beveiliging van de systemen en gebouwen van SWAROVSKI;
 • het onderhoud en een veilige, efficiënte en effectieve organisatie van de bedrijfsactiviteiten inclusief een veilige, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en de succesvolle verdere ontwikkeling van de WEBSITES en andere IT-systemen;
 • een redelijk zakelijk beheer en ontwikkeling;
 • een succesvolle aankoop en acquisitie van bedrijfseenheden, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties;
 • de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en interne regels van SWAROVSKI;
 • zorgen over het voorkómen van fraude, misdrijven en misdaden en onderzoek in verband met dergelijke strafbare feiten en ander ongepast gedrag, het afhandelen van claims en acties tegen SWAROVSKI, het meewerken aan gerechtelijke procedures en met overheidsinstanties en de vervolging, uitoefening van en verdediging tegen juridische acties.


Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI BEZOEKERSGEGEVENS verwerken voor het onderhouden en ontwikkelen van de WEBSITE (inclusief het verstrekken van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens nodig zijn), voor statistische analyse met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE en voor het bestrijden van misbruik, voor gerechtelijke onderzoeken of procedures en voor het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties. De BEZOEKERSGEGEVENS zullen worden verwerkt in overeenstemming met de principes zoals hierboven uiteengezet voor KLANTGEGEVENS.


Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI PARTNERGEGEVENS verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van contracten en andere zakelijke relaties met PARTNERS, promoties, reclame en marketing, communicatie, uitnodiging voor evenementen en deelname aan promoties voor PARTNERS, de organisatie van gezamenlijke activiteiten, de naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en de interne regels van SWAROVSKI, de handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en claims, de verdediging tegen juridische claims, procesvoering, klachten, het bestrijden van beledigend gedrag, het meewerken aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties, voor de verkoop of acquisitie van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en gerelateerde overdrachten van PARTNERGEGEVENS. De PARTNERGEGEVENS zullen verwerkt worden in overeenstemming met de beginselen die zijn uiteengezet in de bovenstaande KLANTGEGEVENS.


Alle verwerkingsdoeleinden zijn van toepassing op de hele SWAROVSKI Group, d.w.z. niet alleen voor het bedrijf dat in eerste instantie de persoonsgegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens van KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS worden verzameld ten behoeve van de doeleinden van alle SWAROVSKI bedrijven en zijn onderworpen aan deze privacyverklaring, elk ander beleid ontwikkeld door SWAROVSKI en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


4. OVERDRACHT EN OPENBARING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS overdragen naar de volgende categorieën van derde partijen, die namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden PERSOONSGEGEVENS verwerken in overeenstemming met het DOEL VAN DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS:

 • dienstverleners (intern en extern), inclusief verwerkers;
 • groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakenpartners;
 • klanten van SWAROVSKI;
 • lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten;
 • media;
 • het publiek, inclusief bezoekers van WEBSITES en sociale media van SWAROVSKI;
 • brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere commissies;
 • kopers of partijen die interesse hebben om bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van SWAROVSKI over te nemen;
 • andere partijen in mogelijke of feitelijke juridische procedures;
 • andere bedrijven binnen de SWAROVSKI Group (gezamenlijk DERDE PARTIJEN).

SWAROVSKI kan KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS openbaren binnen SWAROVSKI en aan DERDE PARTIJEN en in elk land ter wereld, inclusief namelijk alle landen waarin SWAROVSKI vertegenwoordigd wordt door Group-bedrijven, gelieerde ondernemingen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) en naar de landen waarin de dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt). Als gegevens worden verstrekt aan landen die geen adequate bescherming garanderen, zal SWAROVSKI zorgen voor een adequate bescherming van geopenbaarde gegevens van KLANTEN, BEZOEKERS of PARTNERS door voldoende contractuele garanties vast te stellen, (bijvoorbeeld op basis van EU-standaardclausules), bindende bedrijfsregels, op basis van het EU-U.S. en de Zwitsers-U.S. Privacy Shield Framework voor overdrachten aan DERDE PARTIJEN gevestigd in de VS, of het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract, of in verband met het bepalen, uitoefenen of afdwingen van juridische claims, of op grond van dwingende openbare belangen, of om de integriteit van deze personen te beschermen. De KLANT, BEZOEKER of PARTNER kan een kopie van de contractuele garanties krijgen van, of zal geïnformeerd worden door de hierboven genoemde contactpunten waar een dergelijke kopie verkregen kan worden (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om dergelijke kopieën te redigeren om toepasselijke wettelijke of geheimhoudingsredenen.  

 

5. BEHOUDEN VAN GEGEVENS
 

Over het algemeen bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Ondanks het algemene principe kan SWAROVSKI persoonsgegevens voor langere periodes verwerken, onderworpen aan de volgende regels en verplichtingen: SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens zolang SWAROVSKI (i) hiertoe verplicht is (contractueel, wettelijk of als gevolg van andere bepalingen) of (ii) een zwaarwichtig belang heeft (bijv. een belang om bewijsredenen in geval van claims, documentatie van naleving van bepaalde wettelijke of andere vereisten, een belang in niet-gepersonaliseerde analyse). Afwijkende regels zijn voorbehouden met betrekking tot anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens, onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.


Als regel voor contractgerelateerde KLANTGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS (inclusief zakelijke documenten en communicatie) bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens zolang de contractuele relatie voortduurt en gedurende tien jaar na beëindiging van de contractuele relatie tenzij (i) een kortere of langere wettelijke bewaarplicht van kracht is, geval per geval, (ii) het behoud is vereist om bewijsredenen of een andere geldige reden op basis van de toepasselijke wetgeving, of (iii) het verwijderen van de gegevens eerder is vereist (omdat b.v. de gegevens niet langer nodig zijn of omdat SWAROVSKI verplicht is om de respectieve gegevens te verwijderen).


In de regel voor operationele gegevens die KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS of PARTNERGEGEVENS bevatten (bijv. protocollen, logboeken), bewaart Swarovski persoonsgegevens voor een periode van 3 - 12 maanden.


6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE PLUG-INS


SWAROVSKI maakt gebruik van cookies op zijn WEBSITE. Cookies zijn een wijdverbreide techniek die een identificatie toewijzen aan de browser van de gebruiker van een WEBSITE die door de gebruiker wordt opgeslagen en op verzoek getoond wordt. Aan de ene kant gebruikt SWAROVSKI sessiecookies die automatisch verwijderd worden wanneer de gebruiker de WEBSITE sluit en waarmee de server een stabiele verbinding met de gebruiker tot stand kan brengen (zodat bijv. de inhoud van een winkelmandje niet verloren gaat) zolang hij of zij op de WEBSITE aanwezig is. Aan de andere kant gebruikt SWAROVSKI ook permanente cookies die alleen na verloop van tijd verwijderd worden, variërend per WEBSITE. Met permanente cookies kunnen bepaalde instellingen worden opgeslagen voor meerdere sessies (bijv. taal) of ze maken automatisch inloggen mogelijk. De gebruiker stemt in met het plaatsen van permanente cookies door gebruik te maken van de WEBSITE en de respectievelijke functies (bijv. taalinstellingen en automatisch inloggen). De gebruiker kan de toepassing van cookies in zijn of haar browser blokkeren of verwijderen, maar dit kan het gebruik van de WEBSITE nadelig beïnvloeden.


Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI codering in nieuwsbrieven en andere marketingmails installeren waarmee het kan bepalen of de ontvanger een e-mail heeft geopend of afbeeldingen in de e-mail heeft gedownload. De ontvanger kan deze toepassing echter blokkeren in zijn/haar e-mailtoepassing. Hij/zij stemt in ieder geval in met de toepassing van deze technologie door het ontvangen van nieuwsbrieven of andere marketinggerelateerde e-mails.


In het geval dat SWAROVSKI advertenties van derden op de WEBSITE (bijv. banners) plaatst of een eigen advertentie op de website van een derde partij plaatst, kunnen er cookies gebruikt worden van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het gebruik van dergelijke advertenties. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens aan dergelijke bedrijven verstrekken, d.w.z. ze zullen alleen een permanente cookie plaatsen bij de gebruikers van de WEBSITE om de gebruikers te herkennen en dit wordt uitsluitend gedaan in het belang van SWAROVSKI. Hierdoor kan SWAROVSKI gerichte advertenties voor deze personen plaatsen op externe websites van derde partijen (bijv. in verband met producten waarvoor deze personen interesse hebben getoond in de webshop). SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens openbaren aan de beheerders van externe websites.


SWAROVSKI kan Google Analytics of soortgelijke diensten op zijn WEBSITE gebruiken. Deze toepassingen zijn diensten verleend door derde partijen waarmee SWAROVSKI in staat gesteld wordt om het gebruik van zijn WEBSITE te meten en analyseren. De aanbieder van deze diensten kan zich in elk land ter wereld bevinden (in het geval van Google Analytics dat wordt beheerd door Google Inc. is dit in de V.S.,www.google.com). De dienstverlener gebruikt voor deze toepassingen permanente cookies. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens openbaren aan de dienstverlener (die ook geen IP-adressen zal opslaan). De dienstverlener kan echter wel het gebruik van de WEBSITE controleren en deze gegevens combineren met de gegevens van andere websites die door de gebruiker bezocht zijn en die door dezelfde dienstverlener gecontroleerd worden, en de dienstverlener kan deze bevindingen gebruiken voor zijn eigen voordeel (bijv. beheer van advertenties). De dienstverlener kent de identiteit van de gebruiker wanneer die zich heeft aangemeld bij de dienstverlener. In dit geval is de verwerking van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de dienstverlener en zullen de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gegevensbeschermings- en privacywetgeving en het bedrijfsbeleid inzake gegevensbescherming van de dienstverlener (ga voor Google naar policies.google.com/privacy). De dienstverlener zal gegevens over het gebruik van de WEBSITE aan SWAROVSKI verstrekken.


Daarnaast kan SWAROVSKI plug-ins van socialemedianetwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Pinterest of Instagram op zijn WEBSITE gebruiken. In de standaardinstelling van de WEBSITE zijn de plug-ins gedeactiveerd; de gebruiker kan dus kiezen wanneer hij/zij ze wil activeren. Mocht de gebruiker dit doen, dan kunnen de aanbieders van sociale media een directe verbinding met de gebruiker tot stand brengen tijdens zijn of haar bezoek aan de WEBSITE, waardoor de aanbieder op de hoogte kan zijn van het bezoek van de gebruiker en de respectievelijke informatie kan analyseren. De daaropvolgende verwerking van de persoonsgegevens wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van sociale media overeenkomstig de gegevensbeschermings- en privacywetten en het bedrijfsbeleid inzake gegevensbescherming dat op zijn website is gepubliceerd (zoals www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/).


Meer informatie over SWAROVSKI’s gebruik van cookies en hoe je de cookie-instellingen kunt beheren is beschikbaar op onze WEBSITE.

 

7. RECHTEN VAN KLANTEN, BEZOEKERS EN PARTNERS


Elke getroffen persoon, inclusief elke KLANT, BEZOEKER en PARTNER, kan SWAROVSKI vragen of er gegevens over hen verwerkt worden. Bovendien hebben ze het recht om te vragen dat hun persoonsgegevens gecorrigeerd, vernietigd of beperkt worden. Zij kunnen eveneens bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, dan kan de betrokkene deze toestemming op elk moment intrekken. In de landen van de EU en EER kan de betrokkene in bepaalde gevallen het recht hebben om de gegevens te verkrijgen die tijdens het gebruik van onlinediensten gegenereerd zijn in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat, wat verder gebruik en overdracht mogelijk maakt. Verzoeken hieromtrent moeten ingediend worden bij het contactpunt (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om de rechten van de betrokken persoon te beperken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en om bijvoorbeeld geen uitgebreide informatie vrij te geven of gegevens niet te verwijderen.


In het geval dat SWAROVSKI een geautomatiseerde beslissing neemt met betrekking tot een bepaald persoon die juridische gevolgen kan hebben voor de betrokken persoon of hem of haar op een vergelijkbare manier ernstig kan beïnvloeden, dan heeft de getroffen persoon, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, het recht om te communiceren met een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI en om een heroverweging van de beslissing te verzoeken of om de voorafgaande evaluatie door de verwerkingsverantwoordelijke op te vragen. In dit geval is het mogelijk dat de getroffen persoon bepaalde geautomatiseerde diensten niet meer kan gebruiken. De betrokkene zal hierover achteraf of afzonderlijk vooraf worden geïnformeerd.


Elke getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. In het geval van een SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in Zwitserland is dit de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie in Zwitserland (http://www.edoeb.admin.ch), voor de SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in het Vorstendom in Liechtenstein: het Bureau voor gegevensbescherming (Amtstelle Datenschutzstelle, in het Vorstendom in Liechtenstein (https://www.llv.li/), en voor de SWAROVSKI verwerkingsverantwoordelijke in Oostenrijk: de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming in Oostenrijk (https://www.dsb.gv.at/). Voor alle andere gevallen vind je hier een lijst met contactpunten.

 

8. WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING GEGEVENSPRIVACY


SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aankondiging te wijzigen. De meest recente versie is van kracht en zal op de SWAROVSKI WEBSITE geplaatst zijn. Mocht de verklaring inzake gegevensbescherming deel uitmaken van een overeenkomst met KLANTEN en PARTNERS, dan kan SWAROVSKI hen per e-mail of op een andere gepaste manier op de hoogte stellen van een update of wijziging. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard tenzij binnen 30 dagen na kennisgeving bezwaar wordt aangetekend. In geval van een aangetekend bezwaar staat het SWAROVSKI vrij om de overeenkomst bij uitzondering en met onmiddellijke ingang te beëindigen.


II. SPECIFIEKE BEPALINGEN


De volgende bepalingen vormen een aanvulling op de algemene bepalingen in Deel I voor bepaalde activiteiten van SWAROVSKI. In het geval van enige vorm van inconsistentie zullen de volgende bepalingen voorrang hebben. 

1. ONLINE-WINKELS
 

De kredietwaardigheid van KLANTEN kan in de online winkels automatisch worden geëvalueerd om op basis van deze beslissing een aankoop op rekening aan te bieden. In dat geval wordt de kredietwaardigheid beoordeeld op basis van informatie verstrekt door een externe kredietbeoordelaar, die SWAROVSKI een kredietscore zal geven van de respectieve KLANT. De kredietbeoordelaar zal de score berekenen op basis van een geheime formule die wordt toegepast op de gegevens over de betalingsgeschiedenis van de KLANT, zijn/haar schulden- en insolventiegeschiedenis en mogelijke beperkingen van zijn/haar rechtsbevoegdheid. Mocht de score onder een bepaalde drempel komen te liggen, dan zal de optie Betaling op factuur niet worden aangeboden. Als de KLANT de beslissing niet kan accepteren, dan kan de KLANT contact opnemen met de contactpersoon die wordt weergegeven op de afdruk van de respectieve website of online winkel.


Online winkels van SWAROVSKI kunnen automatisch beslissen of zij al dan niet een koopovereenkomst aangaan. SWAROVSKI beschouwt dit echter niet als een geautomatiseerd individueel besluit (volgens artikel 22 van de AGV). In het geval de KLANT ervoor kiest om een dergelijke geautomatiseerde overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij/zij de mogelijkheid om producten en diensten te kopen in de fysieke winkels van SWAROVSKI.

 

2. PARTNERS, MET INBEGRIP VAN GROOTHANDELAREN, DETAILHANDELAREN, DEALERS, KLANTENSERVICE-VERKOPERS, ENZ.


Zoals eerder aangegeven, worden KLANTGEGEVENS, PARTNERGEGEVENS en BEZOEKERSGEGEVENS over het algemeen rechtstreeks verzameld door SWAROVSKI, maar ook indirect (bijv. wanneer SWAROVSKI een DERDE PARTIJ verzoekt om op te treden als verwerker, zoals SWAROVSKI’s PARTNERS). In deze gevallen kunnen SWAROVSKI’s PARTNERS persoonsgegevens verwerken namens en in opdracht van SWAROVSKI waarbij zij gebonden zijn aan specifieke verwerkingsovereenkomsten die de voorwaarden van hun taken beschrijven op een manier waarbij de rechten van onze KLANTEN, PARTNERS en BEZOEKERS beschermd worden en dat de verwerking en beveiliging van hun persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

3. NIEUWSBRIEF EN BANNERRECLAME


SWAROVSKI kan nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie verzenden in verband met zijn producten en diensten aan KLANTEN en PARTNERS. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving behoudt SWAROVSKI zich het recht voor om dit te doen zonder voorafgaande toestemming van bestaande klanten en zakenpartners. De respectievelijke klanten en zakenpartners kunnen echter op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie via hun account op de respectievelijke WEBSITE of via de link vermeld in elke mailing. Het beëindigen van één nieuwsbrief betekent niet de beëindiging van andere nieuwsbrieven. SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen tijdens bezoeken aan de WEBSITE. Dergelijke bannerreclames die aan de KLANT worden getoond bevatten producten die worden aangeboden op de WEBSITE en die eerder zijn bekeken door de KLANT. De advertentie wordt gegenereerd door SWAROVSKI door middel van cookies (zie hierboven Deel I paragraaf 6).

 

4. SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
 

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN voor de klant.


De gegevens verzameld in verband met de SWEEPSTAKE en andere promotionele activiteiten wordt verwerkt door (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het respectieve lokale Swarovski bedrijf die de sweepstake sponsort, promoot en organiseert, en naargelang het geval door (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter wel gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals hierboven bepaald in Deel I paragraaf 3.


Met betrekking tot SWEEPSTAKE en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van deelnemers overeenkomstig de bovenstaande bepalingen van Deel I paragraaf 2, voor de doeleinden vermeld onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder ook voor de volgende doeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving:

 • het uitvoeren van de wedstrijd;
 • het benaderen van de winnaars;
 • het publiceren van de contactgegevens van de winnaars;
 • het promoten van de winnaars op sociale media; en
 • andere promotie- en marketingactiviteiten.

Meer informatie over de SWEEPSTAKE en ANDERE PROMOTIONELE ACTIVITEITEN is beschikbaar in de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op elke SWEEPSTAKE en PROMOTIONELE ACTIVITEIT, zoals die van tijd tot tijd gepubliceerd en georganiseerd worden.


5. VIDEOBEWAKING
 

Enkele panden en kantoren van SWAROVSKI zijn voorzien van videobewaking. De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzameld op bewakingsopnamen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de bepalingen van andere toepasselijke lokale wetten inzake gegevensbescherming (gezamenlijk “Wetgeving inzake gegevensbescherming”) is de SWAROVSKI entiteit zoals aangegeven in de SWAROVSKI panden. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door SWAROVSKI, om ervoor te zorgen dat de veiligheid in het gebouw gewaarborgd is en het eigendom van SWAROVSKI beschermd is. Persoonsgegevens zullen niet door SWAROVSKI gebruikt worden voor het automatisch nemen van beslissingen, inclusief profilering. Over het algemeen zal SWAROVSKI persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Opnamen zullen na een korte tijd vervangen worden met nieuwe opnamen tenzij ze gebeurtenissen bevatten die mogelijk onderwerp zijn van juridische claims. In een dergelijk geval zullen de persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode van beperking van de eventuele claim. Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming kan SWAROVSKI persoonsgegevens overdragen aan de volgende categorieën derde partijen die persoonsgegevens namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden verwerken in overeenstemming met het doel van de gegevensverwerking: dienstverleners, inclusief verwerkers; lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten; andere partijen in mogelijke of feitelijke juridische procedures, ander bedrijven binnen de SWAROVSKI groep. Als gegevens worden geopenbaard aan landen die geen adequate bescherming garanderen, dan zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat een adequate bescherming van de openbaargemaakte gegevens gewaarborgd wordt of dat er voldoende contractuele garanties (bijvoorbeeld op basis van EU-standaardclausules), bindende bedrijfsregels of regels met betrekking tot het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract vastgesteld worden, of regels met betrekking tot de beëindiging, uitoefening of handhaving van juridische claims, of op grond van dwingende openbare belangen, of om de integriteit van deze personen te beschermen. Elke betrokken persoon kan informatie opvragen bij SWAROVSKI om te bepalen of er gegevens over hen worden verwerkt. Bovendien hebben ze het recht om te verzoeken dat hun persoonsgegevens gecorrigeerd, vernietigd of beperkt worden en zij kunnen tevens bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elke getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming. Als je een van jouw rechten wilt uitoefenen of als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan The Group Data Privacy Team op dataprivacy@swarovski.com.


III. SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTPROGRAMMA'S
 

De bepalingen in Deel III specificeren de algemene bepalingen in Deel I met betrekking tot klantprogramma's van SWAROVSKI.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met Swarovski Crystal Society (SCS), het loyaliteitsprogramma voor klanten.
a. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke)
De PERSOONSGEGEVENS die in verband met het lidmaatschap bij SCS worden verzameld, worden door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerkt, namelijk (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het desbetreffende lokale Swarovski bedrijf dat het lidmaatschap aanbiedt overeenkomstig het aanmeldingsformulier en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein De verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de Swarovski Group en bepaalde derde partijen als beschreven in dit Privacybeleid.  
b. Verwerking van Persoonsgegevens en de BRON
Swarovski verzamelt en bewaart de verplichte persoonlijke gegevens (waaronder maar niet beperkt tot titel, naam, contactgegevens, geboortedatum, bestaand SCS-lidmaatschapsnummer, taalvoorkeur, bestellingsinformatie en de naam, contactgegevens en het SCS-lidmaatschapsnummer van de schenker, indien van toepassing) die op het SCS-inschrijvingsformulier worden verschaft door het SCS-lid zelf of de persoon die het SCS-lidmaatschap aanschaft als geschenk en de PERSOONSGEGEVENS van het SCS-lid aan Swarovski verschaft (“Formuliergegevens”). Daarnaast verzamelt Swarovski ook Persoonsgegevens die vrijwillig door de klant op de online ledenpagina’s of tijdens communicatie met ons worden verschaft: stijlen/interesses (bijv. in sieraden en accessoires, interieur, figuren en verzamelobjecten en/of horloges; klassieke stijl), sociale media-accounts (en gerelateerde informatie die via inloggen op sociale media wordt verzameld), gender, IP-adres en online identificatiegegevens.
Swarovski ontvangt dergelijke PERSOONSGEGEVENS van de verkooppunten waar het lidmaatschap wordt besteld en betaald. Swarovski kent aan elk nieuw SCS-lid een uniek lidmaatschapsnummer toe, houdt de begin- en verlengingsdatum van het lidmaatschap bij, evenals de diensten- en postopties die het SCS-lid kiest, de geleverde diensten (waaronder verzonden geschenken) en, voor zover van toepassing, andere gegevens over het gebruik door het SCS-lid van het online aanbod en de mailings van de Swarovski Group (bijv. hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend en online webpagina’s die worden bezocht, interactie op sociale media), variabelen met betrekking tot interactie (bijv. klikpercentages, tijd van interactie of interactie op sociale media). Swarovski kan waar nodig ook betalingsinformatie (direct of door een derde) laten verwerken ten behoeve van de betaling van de SCS-lidmaatschapsgelden. Daarnaast registreert Swarovski de aankoopgeschiedenis van elk SCS-lid met betrekking tot aangeschafte artikelen (productnaam, prijs) en de aankoopplaats en -datum. De aankoopgeschiedenis wordt alleen geregistreerd als het SCS-lidmaatschapsnummer wordt vermeld bij aankoop aan de kassa van winkels die zijn aangesloten bij het SCS-programma. In het online winkelgedeelte op swarovski.com moet een geregistreerde klant zijn of haar account online activeren door een online account in te stellen. De aankoopgeschiedenis van geregistreerde klanten wordt geregistreerd als het accountnummer wordt vermeld bij aankoop of wanneer een geregistreerde klant een aankoop doet terwijl hij of zij is ingelogd op de online account. Swarovski verzamelt en bewaart ook eventuele vouchers die naar het SCS-lid worden verzonden, evenals eventuele aanvullende gegevens over het gebruik door het SCS-lid van het online aanbod en de mailings van de Swarovski Group (waaronder openingspercentage van de nieuwsbrief, klikpercentage, bezochte online webpagina’s, interactie op sociale media). Indien Swarovski gelooft dat twee verschillende SCS-lidmaatschappen op dezelfde naam staan of wanneer een geldig verzoek wordt ontvangen, kan Swarovski deze lidmaatschappen samenvoegen.

c. Doel van verwerking
SWAROVSKI verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden van het klantenloyaliteitsprogramma met name ook voor de volgende doeleinden:
•    beheer van SCS-lidmaatschappen;
•    functioneren van de SCS, namelijk  het verschaffen van voordelen en toekennen van speciale voorwaarden, deelname aan vragenlijsten, feedback vragen en optreden in de sociale media;
•    Personalisering en standaardisering van de klantervaring tussen kanalen (Swarovski winkels, Swarovski.com, e-mailcommunicatie, sociale media) 
•    Verschaffen van relevante informatie en gepersonaliseerde marketingcontent 
•    Andere communicatie dan marketingboodschappen, waaronder maar niet beperkt tot: veranderingen in ons Privacybeleid, Algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, algemene veranderingen in het product- en serviceaanbod, verificatie van account, wachtwoordherstel of informatie met betrekking tot incidenten die van invloed kunnen zijn op onze services   
•    Leveren van persoonlijke aanbiedingen, hulp en advies met betrekking tot producten en services
•    Bezorging van uitnodigingen voor speciale evenementen en acties voor geregistreerde klanten
•    Deelname aan onderzoeken waarvoor klantfeedback nodig is in alle kanalen (Swarovski winkels, swarovski.com, e-mail, sociale media)

In deelnemende winkels kunnen SCS-leden met het SCS-lidmaatschap profiteren van uitgebreid klantadvies waarin de winkelmedewerker bij vermelding van het accountnummer de gegevens van de geregistreerde klant kan opzoeken en extra verkoopadvies kan bieden op basis van eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of de wenslijst.
Bij vermelding van het SCS- lidmaatschapsnummer, e-mailadres of de naam en geboortedatum van de geregistreerde klant (of andere unieke authenticatiegegevens) heeft de winkelmedewerker of klantenservicevertegenwoordiger toegang tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en wenslijst van de geregistreerde klant. 

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Swarovski gebruikt om het Lidmaatschap te registreren en te beheren (inclusief voor boekhoudkundige en betalingsdoeleinden), het Lid de voordelen en andere diensten verbonden aan het Lidmaatschap te verschaffen (de juridische basis hiervoor is het Lidmaatschap) en het SCS-lid te voorzien van commerciële communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrieven, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen van de Swarovski Group) per e-mail, post, sms of telefoongesprek op basis van de contactgegevens die zijn verschaft door het Lid (Swarovski heeft hiervoor toestemming verkregen van het SCS-lid). In al deze gevallen kan SWAROVSKI de aan het Lid gestuurde informatie personaliseren zodat het Lid waar mogelijk informatie ontvangt die volgens SWAROVSKI relevant is voor het Lid. Hiertoe analyseert SWAROVSKI de Formuliergegevens (met name informatie over leeftijd, gender, interesses en voorkeuren) en andere informatie die kan worden afgeleid uit de aankoopgeschiedenis of interactiegegevens, of die op een ander moment vrijwillig door het SCS-lid aan SWAROVSKI wordt verschaft. Daarnaast kan SWAROVSKI de persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en, bij wettelijk toegestane belangen voor statistische en onderzoeksdoeleinden, waaronder beter inzicht in SCS-leden, consumenten- en marktonderzoek, verbeteringen van het SCS-programma en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
Communicatie anders dan marketingboodschappen kunnen nog steeds worden verstuurd als u zich heeft uitgeschreven voor specifieke marketingcommunicatie omdat dit mogelijk nodig is voor ons om een contract met u uit te voeren, te voldoen aan wettelijke eisen of beveiligingsoverwegingen. Ook sturen we u een persoonlijk bericht op uw verjaardag als u uw geboortedatum met ons deelt.

d. Openbaarmaking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met de SCS kan SWAROVSKI namelijk gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:
•    PARTNERS, waaronder zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief sociale mediapartners) en alle deelnemende winkels of andere geautoriseerde specialistische verkopers, ongeacht of het bedrijf door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner wordt gerund; in aanmerking genomen dat deze winkels zich overal ter wereld kunnen bevinden en ze de van SWAROVSKI ontvangen gegevens uitsluitend mogen gebruiken om de SCS te implementeren, waaronder persoonlijke aanbiedingen aan en communicatie met Leden namens SWAROVSKI;
•    aan een SWAROVSKI bedrijf waaraan de verwerking van gegevens (beheer van de database) met betrekking tot de SCS is uitbesteed in technisch opzicht (verwerkers).
Elke ontvanger kan zich bevinden in een land zonder adequaat niveau van gegevensbescherming. Indien dat het geval is, zorgt SWAROVSKI voor een gepast niveau van bescherming.
e. Rechten van gegevenssubjecten
SCS-leden en schenkers van een SCS-lidmaatschap zijn gerechtigd om SWAROVSKI op elk gewenst moment te verzoeken om informatie over hun opgeslagen persoonlijke gegevens en andere informatie overeenkomstig de van toepassing zijnde wet betreffende gegevensbescherming. Ze hebben ook het recht om Swarovski te vragen om persoonlijke informatie te wijzigen, te beperken of te verwijderen of een kopie van de persoonlijke informatie op te vragen. 
Bij Swarovski geregistreerde klanten mogen de toestemming die ze Swarovski hebben gegeven ook intrekken (bijv. om voor promotionele reclamedoeleinden te worden gebruikt en om nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen te ontvangen). 
Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot nieuwsbriefaanmeldingen, gegevenstoegang of gegevensverwijdering, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via Customer_Service_BE@swarovski.com, die uw eventuele vragen graag beantwoordt. Let wel dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

f. Bewaartermijn Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt gedurende de lidmaatschapstermijn; daarna worden ze bewaard zolang als nodig is voor de bovenstaande doeleinden maar niet langer dan vijf jaar tenzij dit om wettelijke redenen is vereist. De aankoopgeschiedenis wordt gedurende vijf jaar bewaard. Als uitzondering op deze regel wordt de aankoopgeschiedenis van producten exclusief voor SCS-leden bewaard gedurende het gehele Lidmaatschap om de waarde van het lid voor de Society te kunnen erkennen. Mocht een SCS-lid niet willen dat de aankoopgeschiedenis van producten exclusief voor SCS-leden langer dan 5 jaar wordt bewaard, dan is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen en daarbij expliciet de wens te vermelden om deze geschiedenis te laten verwijderen. Meer informatie over de SCS is te vinden in de Algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma voor klanten op www.swarovski.com.

g. Updates en aanvullende informatie
Raadpleeg indien van toepassing het Privacybeleid op www.swarovski.com voor updates van de informatie die in dit Gegevensbeschermingsbeleid wordt gegeven en, indien hiervan sprake is, nadere verplichte landenspecifieke informatie en informatie die verplicht is op basis van de Europese verordening inzake gegevensbescherming, en bij twijfel over het overdragen van persoonsgegevens naar het buitenland, de opslag en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en andere privacy-gerelateerde onderwerpen die niet uitdrukkelijk in dit Databeschermingsbeleid aan de orde komen. 


 

 

 

2. SWAROVSKI CLUB
 

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma de Swarovski Club.

a. Verantwoordelijk voor de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS in verband met het Swarovski Club lidmaatschap wordt verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met name (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het respectievelijke lokale SWAROVSKI bedrijf dat het lidmaatschap uitgeeft op basis van het aanmeldingsformulier en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter gebruiken voor hun eigen doeleinden zoals hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 3.

b. Verwerking van persoonsgegevens en bron

SWAROVSKI verzamelt en bewaart de persoonsgegevens verstrekt op het aanmeldingsformulier van de Swarovski Club (inclusief maar niet beperkt tot aanspreektitel, naam, adres en e-mailadres) plus eventuele persoonsgegevens die vrijwillig zijn verstrekt door Swarovski Club leden op de ledenpagina: geboortedatum en stijlen/interesses (bijv. in sieraden en accessoires, huis en stijl, bruiloft, beeldjes en verzamelobjecten en/of horloges; klassieke stijl) (“formuliergegevens”). Swarovski slaat ook gegevens op over de aankoopgeschiedenis van leden met betrekking tot gekochte artikelen (productbenaming, prijs, korting), plaats en tijdstip van aankoop en lidmaatschapsnummer. De aankoopgeschiedenis wordt geregistreerd als het Swarovski Club lidmaatschapsnummer wordt genoemd bij de kassa voor aankopen in winkels die deelnemen aan het Swarovski Club programma. In de online winkel zal de aankoopgeschiedenis van leden geregistreerd worden als het lidmaatschapsnummer vermeld wordt wanneer een aankoop gedaan wordt of als het lid een aankoop doet wanneer hij/zij is aangemeld bij een online account dat geassocieerd is met een Swarovski Club lidmaatschap. Swarovski verzamelt en bewaart ook alle vouchers die zijn verzonden aan het Swarovski Club lid en, in voorkomend geval, aanvullende gegevens over het gebruik van de online aanbiedingen en mailings van de Swarovski Group door het Swarovski Club lid (bijv. openingspercentage nieuwsbrief, klikfrequentie, bezochte online webpagina's, interactie met sociale media). Als Swarovski van mening is dat een persoon twee verschillende SCS lidmaatschappen heeft, of waar een geldig verzoek is ontvangen, dan kan Swarovski ze samenvoegen.

Aan het begin van hun lidmaatschap zullen leden een e-mail ontvangen met een link naar een overzicht van alle winkels die momenteel deelnemen aan het Swarovski Club programma. Dit overzicht van deelnemende winkels is ook online beschikbaar op swarovski.com/club.

c. Doel van de verwerking

Wat betreft de Swarovski Club verzamelt en verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van leden van het klantloyaliteitsprogramma overeenkomstig Deel I paragraaf 3 hierboven en zoals hieronder gespecificeerd voor de DOELEINDEN vermeld onder die respectieve bepaling, en in het bijzonder voor de volgende DOELEINDEN:

 • de administratie van Swarovski Club lidmaatschappen;
 • beheer van de Swarovski Club, namelijk gepersonaliseerde aanbiedingen, advies en communicatie met betrekking tot producten en diensten van Swarovski, het bieden van voordelen en het toekennen van bijzondere voorwaarden (bijv. vouchers), uitnodigingen voor speciale evenementen en exclusieve promoties, het deelnemen aan enquêtes, het verkrijgen van feedback en het deelnemen op sociale media.

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt door Swarovski om het lidmaatschap te beheren (waaronder boekhoudkundige doeleinden), om het lid de voordelen en andere diensten te bieden die bij het lidmaatschap horen (de wettelijke basis hiervoor is het lidmaatschap).

In deelnemende winkels stelt de Swarovski Club leden in staat om te profiteren van uitgebreid klantenadvies waarin, op vertoon van het lidmaatschapsnummer, de winkelmedewerker de aankoopgeschiedenis van het lid kan opvragen waardoor het lid voorzien kan worden van aanvullend verkoopadvies op basis van zijn of haar eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of verlanglijstje.

Op vertoon van het Swarovski Club lidmaatschapsnummer, e-mailadres of de naam en geboortedatum van het lid (of een ander uniek authenticatiekenmerk), zal de betreffende winkelmedewerker toegang hebben tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en het verlanglijstje van het betreffende lid.

SWAROVSKI kan de PERSOONSGEGEVENS ook gebruiken om geselecteerde leden uit te nodigen voor speciale evenementen en promoties, zoals de lancering van nieuwe producten of kortingsacties. Daarnaast kan SWAROVSKI de PERSOONSGEGEVENS ook gebruiken om leden met hun verjaardag te feliciteren.

SWAROVSKI gebruikt ook de verzamelde gegevens uit de aankoopgeschiedenis om leden lidmaatschapsvoordelen toe te kennen in de vorm van kortings- of loyaliteitsbonnen. Op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in de aankoopgeschiedenis beoordeelt SWAROVSKI welk type voucher het lid zal krijgen.

Als een lid SWAROVSKI zijn of haar toestemming heeft gegeven, dan kan SWAROVSKI het lid verdere informatie sturen over SWAROVSKI, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen, ofwel per e-mail of op enige andere manier gekozen door SWAROVSKI. Op basis van de formuliergegevens en de aankoopgeschiedenis zoals gerapporteerd door de deelnemende winkels, de interactievariabelen (zoals klikfrequenties, tijd van interactie of interactie op sociale media), geselecteerde stijl/interesses en andere informatie die vrijwillig is verstrekt aan SWAROVSKI door het Swarovski Club lid, kan SWAROVSKI de informatie die naar het lid wordt verzonden personaliseren zodat het lid in het bijzonder informatie zal ontvangen, waar mogelijk, waarvan SWAROVSKI van mening is dat het interessant kan zijn voor het lid. Voor dit doel analyseert SWAROVSKI de verzamelde formuliergegevens aan het begin van het lidmaatschap en houdt het in het bijzonder rekening met opgeslagen informatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, interesses en voorkeuren, interactievariabelen en ontvangen vouchers, en andere informatie die kan worden verkregen uit de aankoopgeschiedenis of die vrijwillig op een later tijdstip door het lid verstrekt is aan SWAROVSKI.

d. Openbaren van persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens in verband met de Swarovski Club kan SWAROVSKI namelijk PERSOONSGEGEVENS openbaren aan de volgende categorieën ontvangers:

 • PARTNERS, inclusief zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief partners voor sociale media) en alle deelnemende winkels of andere geautoriseerde gespecialiseerde dealers, ongeacht of het bedrijf wordt geleid door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner; overwegende dat deze winkels zich in elk land ter wereld kunnen bevinden en ze gegevens kunnen gebruiken die zijn ontvangen van SWAROVSKI, alleen voor het beheren van de Swarovski Club, inclusief gepersonaliseerde aanbiedingen aan en communicatie met leden namens SWAROVSKI;
 • aan een SWAROVSKI bedrijf dat de gegevens met betrekking tot de SWAROVSKI Club verwerkt (beheer van de database) en dat in technisch opzicht is uitbesteed (verwerkers).

Elke ontvanger kan zich in een land bevinden waar geen adequate gegevensbescherming geboden wordt. Als dat het geval is, dan zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat er een passend beschermingsniveau aanwezig is, overeenkomstig het bepaalde in het bovenstaande Deel I paragraaf 4.

e. Rechten van de betrokken personen

Swarovski Club leden en schenkers van lidmaatschappen hebben het recht om op elk moment SWAROVSKI te verzoeken om informatie te verstrekken met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens, en andere informatie zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de RECHTEN van Swarovski Club leden wordt hierboven uiteengezet in Deel I paragraaf 7.

f. Dataretentie

Persoonsgegevens zullen bewaard en gebruikt worden voor de duur van het lidmaatschap; daarna zal het bewaard worden zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij vereist om juridische redenen. De aankoopgeschiedenis wordt vijf jaar bewaard.

Meer informatie over de Swarovski Club is te vinden in de algemene voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

 

Bijlage 1 – Lijst met juridische entiteiten van SWAROVSKI

Naam

Adres
 

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aire, Argentinië
 

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW
 

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI KG

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum
 

SWAROVSKI Mobility GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens
 

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

Nieuwstraat 47, BE-1000 Brussel
 

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo
 

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON
 

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago  
 

Signity Hong Kong Ltd

1063 King's Road, 20th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

02-07 Room,17 Floor,Central Tower,No.5,Xiancun Road,Guangzhou,510623,China
 

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau 
 

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

168 XiZang Road (M), Room 1601, The Headquarters Building, Huang Pu District,

CN-200001 Shanghai
 

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Hong Kong Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong
 

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei
 

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

Štětkova 1638/18, CZ-14000 Praag
 

SWAROVSKI France S.A.S.

15 Boulevard de Poissonnière, FR-75002 Parijs
 

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren
 

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Athen
 

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

Hermina ut. 17, HU-1146 Budapest
 

PT Crystallized Elements

Cyber 2 Tower, 31st Floor Unit B, JL HR. Rasuna Said, Blok X5 No. 13 Ku - ID 12950 Jakarta
 

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 New Delhi
 

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin
 

Swarovski Internazionale d’Italia S.r.l.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano
 

Signity Japan Ltd

Daisan Watanabe Building 6F, 2-1-33 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014
 

SWAROVSKI Japan Ltd.

Ichibancho Tokyu Building 12F, 21 Ichibancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082
 

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seoul
 

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen
 

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Terrazas A, Oficina Regus, 5to piso, San José, Costa Rica
 

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
 

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Polen
 

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

Suite 19-03, 19th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, MY-55100 Kuala Lumpur
 

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo,

MX-11520 Mexico City
 

SWAROVSKI (Europe) Holding B.V.

Dam 6, NL-1012 NP Amsterdam
 

SWAROVSKI Handelsonderneming Benelux B.V.

Oosterdoksstraat 80, NL-1011 DK Amsterdam
 

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 Nieuw-Zeeland
 

SWAROVSKI Poland Sp. z o.o.

Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, PL-01-209 Warsaw
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lissabon

 

OOO SWAROVSKI Russia

Dolgorukovskaya street 7, RU-127006 Moscow
 

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Immobilien AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica, Republiek Servië
 

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore
 

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta, ES-08005 Barcelona
 

SWAROVSKI Sweden AB

c/o Matrisen (Redovisning&Rådgivning), Box 22059, SE-10422 Stockholm
 

Daniel SWAROVSKI Corporation AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf
 

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district,
Bangrak District, TH-10500 Bangkok

 

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5, TR-34367 Istanbul
 

Chamilia Europe Limited

Unit 48 Hoults Yard, Walker Road, Newcastle Upon Tyne, NE6 1AB, Engeland - VK
 

SWAROVSKI International Limited

21 Sackville Street, London, Engeland, W1S 3DN
 

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai
 

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE London
 

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Financial Services Corp.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

 

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., VS-Plattsburgh,  NY  12901
 

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.
 

Marigot Vietnam LLC

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

 


Bijlage 2

 

Landen

Argentinië

Australië

Oostenrijk

België

Brazilië

Canada

Chili

China

Costa Rica

Tsjechische Republiek

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hongarije

India

Ierland

Italië

Japan

Republiek Korea

Lichtenstein

Maleisië

Mexico

Nederland

Nieuw-Zeeland

Polen

Portugal

Russische Federatie

Servië

Singapore

Spanje

Zweden

Zwitserland

Thailand

Turkije

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Vietnam