Zoeken

Voor het laatst bijgewerkt in juli 2024

Deze Privacyverklaring beschrijft de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens door bedrijven van de Swarovski Group en haar dochterondernemingen (gezamenlijk SWAROVSKI). In het geval dat de activiteiten die onder deze verklaring vallen, worden beheerst door andere beleidsregels inzake gegevensbescherming, duidelijk blijken uit de omstandigheden, of onder toepasselijk recht vallen van buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, dan zijn dergelijke toepasselijke wetgeving en het resulterende beleid van kracht. De term persoonsgegevens omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 


Deze privacyverklaring geeft in Hoofdstuk I een algemene beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens door SWAROVSKI. Hoofdstuk II bevat bijzondere bepalingen voor specifieke toepassingen (bijv. online shop, nieuwsbrief en banneradvertenties). Hoofdstuk III bevat specifieke bepalingen voor klantenprogramma's. 


Als je SWAROVSKI persoonsgegevens verstrekt van anderen, bijv. gegevens over de ontvanger van een geschenk, verstrek hun persoonsgegevens dan uitsluitend aan SWAROVSKI als dit volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan en alleen als de andere persoon ermee instemt dat zijn of haar persoonsgegevens aan SWAROVSKI worden verstrekt voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en dat zijn of haar persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring worden verwerkt.  

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN


1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE, FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING


Elke website (inclusief online shops en mini-sites voor speciale aanbiedingen), elke aanwezigheid op sociale media, multimediaportalen, chatbots en elke applicatie van SWAROVSKI (elk een WEBSITE) heeft een verwerkingsverantwoordelijke binnen SWAROVSKI met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of vergelijkbare bepalingen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming). Tenzij anders bepaald op de WEBSITE (volgens de content, de gebruiksvoorwaarden enz.) of op grond van de onderstaande hoofdstukken II en III, is Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Zwitserland de verwerkingsverantwoordelijke van de online shops www.swarovski.com en www.swarovskioptik.com, en is Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein de verwerkingsverantwoordelijke van de website van de Swarovski Group www.swarovskigroup.com.


De respectieve dochteronderneming of gelieerde onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in het geval dat SWAROVSKI communiceert via andere communicatiemiddelen (zoals e-mail, brief, telefoon, in persoon) en wanneer de communicatie niet valt onder een activiteit waarvoor SWAROVSKI een specifieke verwerkingsverantwoordelijke heeft aangesteld volgens deze privacyverklaring of anderszins.


Wanneer een bedrijf of gelieerde onderneming van SWAROVSKI persoonsgegevens bekendmaakt aan andere SWAROVSKI-bedrijven of gelieerde ondernemingen voor bepaalde doeleinden van het ontvangende bedrijf of de gelieerde onderneming, dan is dit bedrijf of deze gelieerde onderneming de verwerkingsverantwoordelijke. Een lijst met de relevante bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI is te vinden in BIJLAGE 1, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. 


SWAROVSKI heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de AVG, behalve voor bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI in Duitsland en Spanje.


CONTACT OPNEMEN MET SWAROVSKI


Als je je rechten met betrekking tot nieuwsbriefabonnementen, gegevenstoegang of gegevensverwijdering wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons klantenserviceteam dat klaarstaat om alle vragen te beantwoorden die je mogelijk hebt.


Eventuele vragen of zorgen over ons privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens kunnen ook worden gericht aan The Group Data Privacy Team via dataprivacy@swarovski.com.


Woon je in Duitsland of Spanje neem dan contact op met:

 • de functionaris voor gegevensbescherming voor Duitsland bij Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren;
 • de functionaris voor gegevensbescherming voor Spanje via Swarovski Ibérica S.A., C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spanje.

De vertegenwoordiger van alle bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI die buiten de EU of de EER gevestigd zijn, is D. Swarovski Distribution GmbH, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (op grond van artikel 27 van de AVG).


2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 


SWAROVSKI verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van 

 • gebruikers van geregistreerde WEBSITES van SWAROVSKI; 
 • gebruikers geregistreerd bij een WEBSITE van SWAROVSKI (bijv. als hij of zij een gebruikersaccount aanmaakt);
 • personen die producten en diensten van SWAROVSKI kopen en ontvangen/ervan profiteren; 
 • potentiële of feitelijke partijen die geïnteresseerd zijn in producten en diensten van SWAROVSKI 
 • ontvangers van SWAROVSKI-nieuwsbrieven; 
 • deelnemers aan onderzoekscampagnes en opiniepeilingen uitgevoerd door SWAROVSKI; 
 • deelnemers aan cursussen, seminars en andere trainingen georganiseerd door SWAROVSKI; 
 • gebruikers van wifi beschikbaar gesteld in winkels en op andere locaties van SWAROVSKI;
 • geregistreerde deelnemers van klantloyaliteitsprogramma's of personen die klantloyaliteitsprogramma's van SWAROVSKI kopen of gebruiken (KLANTENPROGRAMMA) (gezamenlijk KLANTEN). 


De persoonsgegevens van KLANTEN worden over het algemeen direct door SWAROVSKI verzameld tijdens het gebruik van de WEBSITE, evenals in winkels of op evenementen van SWAROVSKI, evenals via directe communicatie zoals e-mail, telefoon of op een willekeurige andere manier. Persoonsgegevens kunnen ook indirect worden verzameld, bijv. via externe verwerkingsverantwoordelijken (bijv. PARTNERS VAN SWAROVSKI (zoals hieronder gedefinieerd, inclusief groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners zoals leveranciers van klantenservice). SWAROVSKI verzamelt ook gegevens wanneer de KLANT die de aankoop doet niet overeenkomt met de persoon die van de aankoop profiteert of als de aankoop wordt verzonden naar een andere persoon (bijv. als geschenk), op basis van de aanbeveling van een derde partij (bijv. aanbeveling door familie of vrienden van de KLANT) of door verdere verwerving van aanvullende informatie uit externe gegevensbronnen (bijv. sociale media). 
In het bijzonder worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt door SWAROVSKI: 

 • persoonsgegevens en contactgegevens, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, meisjesnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, familieleden, contactpersoon in geval van nood, afbeeldingen;
 • gegevens met betrekking tot bestellingen en aankopen, inclusief maar niet beperkt tot betalingsgegevens, creditcardgegevens en andere betalingsgegevens (in overeenstemming met andere wet- en regelgeving), factuur- en verzendadres, bestelde en gekochte producten en diensten, informatie en vragen en klachten met betrekking tot producten en diensten, of respectieve contracten die zijn aangegaan, zoals garantieclaims, aftersales-services, reparaties, klantenservice, en resoluties en geschillen;
 • gegevens met betrekking tot de marketing van producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot informatie gerelateerd aan de nieuwsbrief en andere communicatiekanalen, aanmeldingen en afmeldingen, uitnodigingen voor en deelnames aan evenementen en speciale activiteiten (voor zover ze geen deel uitmaken van een klantloyaliteitsprogramma), persoonlijke voorkeuren en interesses, en klantsegmentatiegegevens; 
 • gegevens met betrekking tot het gebruik van de WEBSITE, inclusief maar niet beperkt tot het IP-adres en andere gebruikersidentificatie (bijv. gebruikersnaam van sociale media, MAC-adres van smartphones of computers, cookies), datum en tijd van WEBSITE-bezoeken, bezochte sites en content, en verwijzende websites; 
 • gegevens met betrekking tot communicatie, inclusief maar niet beperkt tot voorkeursmiddelen voor communicatie, correspondentie en communicatie met SWAROVSKI (inclusief de bestanden van de communicatie);
 • gegevens die zijn verzameld in verband met een klantenprogramma, inclusief maar niet beperkt tot lidmaatschapsnummers, toegangscodes (inclusief wachtwoorden), voorkeurstaal, aantal cadeaubonnen, datum en duur van het lidmaatschap, betalingsgegevens van de KLANT of een potentiële derde partij, informatie over de ontvanger van een cadeau, aantal bezoeken aan de WEBSITE, aankoopgeschiedenis, verworven producten (alle WEBSITE-accounts, -activiteiten en – evenementen waarvoor een KLANT zich moet registreren met zijn of haar persoonsgegevens en dus een contract aangaat met SWAROVSKI worden voor de doeleinden van dit beleid als klantenprogramma beschouwd, voor zover ze geen deel uitmaken van een traditioneel klantloyaliteitsprogramma); gezamenlijk KLANTGEGEVENS

Bovendien verzamelt SWAROVSKI:

 • gegevens van gebruikers van de WEBSITE die zich niet registreren bij SWAROVSKI (BEZOEKER) maar die uit persoonsgegevens kunnen bestaan, bijvoorbeeld op sociale media (BEZOEKERSGEGEVENS), de bepalingen van deze verklaring met betrekking tot gegevens die zijn verzameld van een KLANT in verband met het gebruik van de WEBSITE, zijn dienovereenkomstig van toepassing hoewel de identificatie van een BEZOEKER meestal niet mogelijk is voor SWAROVSKI; 
 • informatie met betrekking tot werknemers en andere personen die handelen als groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners van SWAROVSKI (natuurlijke personen worden hierna PARTNERS genoemd en hun gegevens PARTNERGEGEVENS), inclusief maar niet beperkt tot contactgegevens, informatie over hun functie, informatie over eerdere contacten met deze personen, gegevens over marketingactiviteiten (bijv. ontvangst van nieuwsbrieven), informatie over zakelijke transacties, verzoeken, aanbiedingen, offertes, voorwaarden en contracten, gegevens over het gebruik van de WEBSITE, informatie met betrekking tot professionele of andere belangen van de personen.

In het kader van hun zakelijke relatie, moeten KLANTEN KLANTGEGEVENS verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en het voldoen aan de bijbehorende contractuele verplichtingen, of indien wettelijk vereist. Zonder deze gegevens kan SWAROVSKI over het algemeen het contract met de respectieve KLANT niet aangaan of uitvoeren. Dit geldt overeenkomstig voor de PARTNERGEGEVENS voor wat betreft de zakelijke relaties met de groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en zakelijke partners van SWAROVSKI; contracten kunnen in principe niet gesloten en verwerkt worden zonder informatie over hun werknemers en andere contacten. Omdat elke toegang tot de WEBSITE wordt vastgelegd, worden verbindingsgegevens (zoals het IP-adres) altijd vastgelegd; dit gebeurt automatisch tijdens het gebruik en kan niet worden gedeactiveerd voor individuele BEZOEKERS, KLANTEN of PARTNERS. 

 

3. DOEL VAN VERWERKING EN WETTELIJKE REDENEN

3.1. DOEL van de verwerking

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS verwerken voor alle wettige DOELEINDEN, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: 

 • in verband met aangeboden diensten, het aangaan van contracten (bijv. aankopen), uitvoeren van contracten (bijv. inkoopcontracten en contracten met betrekking tot deelname aan klantenprogramma's en -evenementen), het onderhouden en ontwikkelen van klantrelaties, de communicatie, klantenservice en ondersteuning, promoties, reclame en marketing (inclusief nieuwsbrieven en mailings met promotiemateriaal);
 • beheer van de gebruikers van de WEBSITE en andere activiteiten waaraan KLANTEN deelnemen, de werking en verbetering van de WEBSITE (inclusief het aanbieden van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens vereist zijn) en aanvullende IT-systemen en identiteitsverificaties;
 • bescherming van KLANTEN, werknemers en andere personen en bescherming van gegevens, geheimen en bezittingen van en toevertrouwd aan SWAROVSKI en de bescherming van de veiligheid van systemen en gebouwen van SWAROVSKI; 
 • naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen, waaronder de interne regels van SWAROVSKI, handhaving en exploitatie van wettelijke rechten en claims, verdediging tegen juridische claims, geschillen, klachten, het bestrijden van misbruik, het deelnemen aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het reageren op vragen van overheidsinstanties; 
 • verkoop of overnames van bedrijfsdivisies, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en de overdracht van de daarmee verbonden KLANTGEGEVENS; en
 • voor andere wettige doeleinden waarbij een dergelijke verwerking bleek uit de omstandigheden of werd aangegeven op het moment van verzamelen (gezamenlijk DOEL VAN KLANTGEGEVENSVERWERKING).

3.2. WETTELIJKE REDENEN voor verwerking

SWAROVSKI gebruikt de KLANTGEGEVENS voor het DOEL VAN KLANTGEGEVENSVERWERKING op basis van de volgende JURIDISCHE REDENEN:

 • uitvoering van contracten;
 • naleving van wettelijke verplichtingen van SWAROVSKI;  
 • toestemming van de KLANT (alleen voor zover de verwerking is gebaseerd op een specifiek verzoek en deze op elk moment kan worden ingetrokken, bijv. de ontvangst van nieuwsbrieven waarvoor de KLANT zich heeft aangemeld);
 • legitieme belangen van SWAROVSKI, inclusief maar niet beperkt tot
  • aankoop en verzending van producten en diensten, ook in verband met personen die geen directe contractpartners zijn (zoals personen die een cadeau ontvangen); 
  • reclame- en marketingactiviteiten
  • efficiënte en effectieve klantenondersteuning, onderhoud van contacten en andere communicatie met KLANTEN buiten de verwerking van contracten; 
  • inzicht in het gedrag, de activiteiten, zorgen en behoeften, marktstudies van de KLANT;  
 • efficiënte en effectieve verbetering van bestaande producten en diensten en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; 
 • efficiënte en effectieve bescherming van KLANTEN, werknemers en andere personen, alsmede bescherming van gegevens, geheimen en bezittingen van of toevertrouwd aan SWAROVSKI, bescherming en veiligheid van systemen en gebouwen van SWAROVSKI; 
 • onderhoud en veilige, efficiënte en effectieve organisatie van bedrijfsactiviteiten, waaronder een veilige, efficiënte en effectieve werking en succesvolle verdere ontwikkeling van de WEBSITES en andere IT-systemen; 
 • redelijke corporate governance en ontwikkeling; 
 • succesvolle verkoop en overname van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties; 
 • succesvolle verkoop en overname van bedrijfsonderdelen, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties; 
 • zorgen met betrekking tot het voorkomen van fraude, overtredingen en misdrijven, alsmede onderzoeksactiviteiten in verband met dergelijke strafbare feiten en ander ongepast gedrag, afhandeling van claims en vorderingen tegen SWAROVSKI, samenwerking in gerechtelijke procedures en met overheidsinstanties, alsook de vervolging, uitoefening van en verdediging tegen juridische stappen. 


In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI BEZOEKERSGEGEVENS verwerken voor het onderhouden en ontwikkelen van de WEBSITE (inclusief het verstrekken van functies waarvoor identificatiegegevens of andere persoonsgegevens vereist zijn), voor statistische analyse van het gebruik van de WEBSITE, voor het bestrijden van misbruik, voor gerechtelijke onderzoeken of procedures en voor het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties. De BEZOEKERSGEGEVENS worden verwerkt in overeenstemming met de principes die hierboven zijn uiteengezet voor KLANTGEGEVENS. 


In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI PARTNERGEGEVENS  verwerken voor het aangaan en uitvoeren van contracten en andere zakelijke relaties met PARTNERS, voor promoties, advertenties en marketing, communicatie, uitnodigingen voor evenementen en deelname aan promoties voor PARTNERS, voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten, naleven van wettelijke en reglementaire vereisten en interne regels van SWAROVSKI, handhaven en exploiteren van wettelijke rechten en claims, verdedigen tegen juridische claims, geschillen, klachten, bestrijden van misbruik, deelnemen aan gerechtelijke onderzoeken en procedures en het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties, voor de verkoop of overname van bedrijfseenheden, bedrijven of delen van bedrijven en andere zakelijke transacties en gerelateerde overdrachten van PARTNERGEGEVENS. De PARTNERGEGEVENS worden verwerkt in overeenstemming met de hierboven beschreven principes voor KLANTGEGEVENS.


Alle doeleindn van verwerking zijn van toepassing op de hele SWAROVSKI Group, dus niet alleen voor het bedrijf dat in eerste instantie de persoonsgegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens van KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS worden verzameld ten behoeve van alle SWAROVSKI-bedrijven die onderhevig zijn aan deze privacyverklaring, enig ander beleid dat door SWAROVSKI is ontwikkeld en in overeenstemming is met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.


4. OVERDRACHT EN BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, kan SWAROVSKI KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS EN PARTNERGEGEVENS overdragen aan de volgende categorieën van DERDEN die PERSOONSGEGEVENS verwerken in overeenstemming met het DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING namens SWAROVSKI of voor hun eigen doeleinden: 

 • dienstverleners (zowel binnen als buiten SWAROVSKI), inclusief verwerkingsverantwoordelijken;
 • groothandelaren, dealers, detailhandelaren, leveranciers en andere zakelijke partners; 
 • klanten van SWAROVSKI; 
 • lokale, nationale en internationale autoriteiten;
 • media; 
 • het publiek inclusief bezoekers van WEBSITES en sociale media van SWAROVSKI; 
 • brancheorganisaties, verenigingen, organisaties en andere commissies; 
 • kopers of partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van bedrijfsonderdelen, bedrijven of andere delen van SWAROVSKI;
 • andere partijen in potentiële of feitelijke juridische procedures; 
 • andere groepsmaatschappijen van SWAROVSKI (gezamenlijk DERDE PARTIJEN). 

SWAROVSKI kan KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS zowel binnen SWAROVSKI als aan DERDEN en in elk land/elke regio wereldwijd bekendmaken, inclusief in alle landen/regio’s waarin SWAROVSKI wordt vertegenwoordigd door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd wordt bijgewerkt) en aan landen/regio’s waar dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd wordt bijgewerkt). Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal Swarovski KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS overdragen aan landen/regio’s die een erkend adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Als KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS naar het buitenland moeten worden overgedragen in landen/regio’s die geen dergelijk adequaat beschermingsniveau bieden, kunnen minder strenge gegevensbeschermingsregels van toepassing zijn. Als GEGEVENS worden bekendgemaakt aan landen/regio’s die geen afdoende bescherming garanderen, zal SWAROVSKI ervoor zorgen dat de bekendgemaakte gegevens van KLANTEN, BEZOEKERS of PARTNERS adequaat beschermd worden en overgedragen worden in overeenstemming met de huidige wettelijk erkende gegevensoverdrachtmechanismen, zoals toepasselijke standaardcontractbepalingen, goedgekeurd door de Europese Commissie (zie https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en), of de vereiste herzieningen ervan (bv. in Zwitserland), bindende bedrijfsregels, of het overdragen van gegevens op grond van toestemming, sluiting of uitvoering van een contract, of in verband met het vaststellen, uitoefenen of afdwingen van wettelijke claims, of op grond van dwingende algemene belangen, of  om de integriteit van deze personen te beschermen. De KLANT, BEZOEKER of PARTNER kan een kopie van de contractuele garanties van ons verkrijgen via de hierboven genoemde contactpunten of zal daar geadviseerd wordt waar dergelijke kopieën te verkrijgen zijn (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om dergelijke kopieën te bewerken voor toepasselijke juridische of geheimhoudingsredenen.

 

5. RETENTIE VAN GEGEVENS 

SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens doorgaans niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Niettegenstaande het algemene principe, kan SWAROVSKI persoonsgegevens voor langere periodes verwerken met inachtneming van de volgende regels en verplichtingen: SWAROVSKI bewaart persoonsgegevens zolang SWAROVSKI (i) hiertoe verplicht is (bij wijze van contract, wet of andere bepalingen) of (ii) een doorslaggevend belang heeft (bijv. een belang vanwege bewijsvoering in geval van claims, documentatie van de naleving van bepaalde wettelijke of andere vereisten, belang bij niet-gepersonaliseerde analyse). Afwijkende regels zijn voorbehouden met betrekking tot anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens onderworpen aan toepasselijk recht.


In het geval van contractgerelateerde KLANTGEGEVENS en PARTNERGEGEVENS (inclusief bedrijfsgegevens en communicatie) bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens doorgaans zolang de contractuele relatie voortduurt en gedurende tien jaar na de beëindiging van de contractuele relatie, tenzij (i) een kortere of langere wettelijke bewaarverplichting van geval tot geval van toepassing is, (ii) de bewaring vereist is om redenen van bewijs of een andere geldige reden op basis van toepasselijke wetgeving, of (iii) de verwijdering van de gegevens eerder is vereist (omdat bijv. de gegevens niet langer zijn vereist of SWAROVSKI verplicht is om de respectieve gegevens te verwijderen).   


In het geval van operationele gegevens die KLANTGEGEVENS, BEZOEKERSGEGEVENS of PARTNERGEGEVENS bevatten (bijv. protocollen, logboeken), bewaart SWAROVSKI persoonsgegevens doorgaans gedurende een periode van 3 -– 12 maanden. 


6. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS EN SOCIALE PLUG-INS


SWAROVSKI maakt gebruik van cookies op haar WEBSITE. Cookies zijn een wijdverbreide techniek die een identificatie toewijst aan de browser van de gebruiker van een WEBSITE die de gebruiker op verzoek opslaat en toont. Aan de ene kant gebruikt SWAROVSKI sessiecookies die automatisch worden gewist wanneer de gebruiker de WEBSITE sluit en die de server in staat stelt om een stabiele verbinding met de gebruiker tot stand te brengen (zodat de content van een winkelmandje bijvoorbeeld niet verloren gaat), zolang hij of zij op de WEBSITE surft. Aan de andere kant gebruikt SWAROVSKI ook permanente cookies die alleen worden gewist na een periode die is gedefinieerd per WEBSITE. Permanente cookies maken het opslaan van bepaalde instellingen (bijv. taal) voor verschillende sessies mogelijk of maken het automatisch aanmelden mogelijk. De gebruiker gaat akkoord met de toepassing van permanente cookies door het gebruik van de WEBSITE en de respectieve functies (bijv. taalinstellingen en automatisch aanmelden). De gebruiker kan de toepassing van cookies in zijn of haar browser blokkeren of verwijderen, maar deze activiteit kan het gebruik van de WEBSITE nadelig beïnvloeden. 


In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan SWAROVSKI codering installeren in nieuwsbrieven en andere marketingmails waarmee ze kan vaststellen of de ontvanger een e-mail heeft geopend of afbeeldingen in de e-mail heeft gedownload. De ontvanger kan deze toepassing echter blokkeren in zijn of haar e-mailapplicatie. In elk geval stemt hij of zij in met de toepassing van deze technologie door middel van het ontvangen van nieuwsbrieven of andere marketinggerelateerde e-mails.


In het geval dat SWAROVSKI advertenties van derden plaatst op de WEBSITE (bijv. banners) of  een eigen advertentie plaatst op de website van een derde, kunnen cookies van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het gebruik van dergelijke advertenties worden gebruikt. SWAROVSKI zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan dergelijke bedrijven, d.w.z. zij zullen alleen een permanente cookie plaatsen bij gebruikers van de WEBSITE om gebruikers te herkennen en dit alleen doen in het belang van SWAROVSKI. Hierdoor kan SWAROVSKI gerichte advertenties plaatsen voor deze personen op externe websites van derden (bijv. in verband met producten waarvoor deze personen interesse hebben getoond in de online shop). SWAROVSKI maakt geen persoonsgegevens bekend aan de exploitanten van externe websites. De bedrijven die eigenaar zijn van deze websites en platforms hebben hun eigen privacybeleid en het privacybeleid van SWAROVSKI strekt zich niet uit tot de verwerkingsactiviteiten die door deze partners worden uitgevoerd, wanneer deze derden voor eigen rekening handelen. Bezoek het respectieve privacybeleid om te weten hoe zij uw Persoonsgegevens verwerken.

In deze context verlaat SWAROVSKI zich op de diensten van The Trade Desk (hierna ook "TTD") om advertenties weer te geven aan gebruikers die interesse hebben getoond in onze websites of die specifieke kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde producten of bepaalde demografische kenmerken) voor de doeleinden van gerichte reclame. TTD helpt SWAROVSKI bij het beheren van digitale reclamecampagnes door ervoor te zorgen dat de advertenties die u op het internet ziet, relevant voor u zijn (gepersonaliseerde advertenties) en door de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten en te evalueren (meting en analyse; rapportering; klikken en conversie).

Voor deze doeleinden verzamelt en verwerkt de technologie van TTD (hierna ook "TTD-platform") gepseudonimiseerde - d.w.z. niet-direct identificerende - gegevens over gebruikers, apparaten en advertenties, evenals waar deze worden getoond. De verwerkte gegevens omvatten: Cookie-ID, mobiele apparaat-ID, IP-adres, interesse-informatie, webbrowser- en apparaatgegevens, informatie over welke advertenties u al hebt gezien, hoe u op advertenties hebt gereageerd, locatiegegevens, tijdstempels en website-URL's.

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, is UK Trade Desk Ltd. verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de levering van de diensten aan ons kan TTD informatie bekendmaken aan derden, waaronder derden gevestigd in de Verenigde Staten, zoals beschreven in het privacybeleid van The Trade Desk dat beschikbaar is op https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

Gegevensverwerking voor de doeleinden van gerichte reclame wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met effect voor de toekomst door uw gedefinieerde voorkeuren te wijzigen in onze " Cookie toestemming"-manager die beschikbaar is onderaan www.swarovski.com of door http://www.adsrvr.org/ te bezoeken om u af te melden voor de Trade Desk-services. In dit geval betekent de zogenaamde opt-out-instelling dat u geen gerichte advertenties meer te zien krijgt van TTD-klanten/partners.

Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van Trade Desk, inclusief de doeleinden waarvoor TTD persoonsgegevens namens zichzelf verwerkt, is beschikbaar in de privacyverklaring van Trade Desk die hier beschikbaar is: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.


SWAROVSKI kan Google Analytics of vergelijkbare services gebruiken op haar WEBSITE. Deze applicaties zijn diensten van derden waarmee SWAROVSKI het gebruik van haar WEBSITE kan meten en analyseren. De aanbieder van deze services kan zich in elk land/elke regio ter wereld bevinden (in het geval van Google Analytics dat wordt beheerd door Google Inc. is dit de VS., www.google.com). De serviceprovider gebruikt permanente cookies voor deze applicaties. SWAROVSKI maakt geen persoonsgegevens bekend aan de serviceprovider (die ook geen IP-adressen zal opslaan). De serviceprovider kan echter het gebruik van de WEBSITE door de gebruiker controleren en deze gegevens combineren met gegevens van andere websites die worden gemonitord door dezelfde serviceprovider die de gebruiker heeft bezocht en de serviceprovider kan deze bevindingen ten gunste van zichzelf gebruiken (bijv. controle van advertenties). De serviceprovider kent de identiteit van de gebruiker die zich bij de serviceprovider heeft geregistreerd. In dit geval is de verwerking van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van de serviceprovider en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake gegevensbescherming en de privacywetten en volgens het beleid inzake gegevensbescherming van de serviceprovider (raadpleeg voor Google policies.google.com/privacy). De serviceprovider verstrekt gegevens over het gebruik van de WEBSITE aan SWAROVSKI. 


Bovendien kan SWAROVSKI plug-ins van sociale medianetwerken zoals Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest of Instagram op haar WEBSITE gebruiken. In de standaardinstelling van de WEBSITE zijn plug-ins gedeactiveerd; de gebruiker kan dus kiezen wanneer ze worden geactiveerd. Als de gebruiker dit doet, kunnen de aanbieders van sociale media een directe verbinding tot stand brengen met de gebruiker tijdens zijn of haar bezoek aan de WEBSITE, waardoor de provider op de hoogte is van het bezoek van de gebruiker en vervolgens de betreffende informatie kan analyseren. De verdere verwerking van de persoonsgegevens zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanbieder van sociale media krachtens de gegevensbeschermings- en privacywetgeving en volgens het gegevensbeschermingsbeleid gepubliceerd op hun website (van bijvoorbeeld  www.facebook.com/www.twitter.com/www.youtube.com/www.google.com/www.pinterest.com/www.instagram.com/).


Bezoek onze website voor meer informatie over cookies die door SWAROVSKI worden gebruikt en over de manier waarop je je Cookie-instellingen kunt beheren.

7. RECHTEN VAN DE KLANT BEZOEKERS EN PARTNERS 


Alle betreffende personen, inclusief KLANTEN, BEZOEKERS en PARTNERS, kunnen SWAROVSKI om informatie vragen over de verwerking van hun gegevens. Daarnaast hebben zij het recht om de correctie, vernietiging of beperking van hun persoonsgegevens te verzoeken en om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kan de betreffende persoon de toestemming op elk moment intrekken. In landen van de EU en de EER kan de betreffende persoon in bepaalde gevallen het recht hebben om gegevens te verkrijgen die zijn gegenereerd tijdens het gebruik van online services in een gestructureerd, veelvoorkomend en machineleesbaar formaat dat verder gebruik en overdracht mogelijk maakt. Een verzoek hiertoe wordt ingediend bij het contactpunt (zie paragraaf 1 hierboven). SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om de rechten van de betreffende persoon te beperken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en bijv. geen uitgebreide informatie openbaar te maken of geen gegevens te verwijderen.   


In het geval SWAROVSKI een geautomatiseerde beslissing neemt met betrekking tot een bepaald persoon, wat een rechtsgevolg kan hebben voor de betreffende persoon of hem of haar op soortgelijke wijze ernstig kan schaden, dan zal de getroffen persoon, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht hebben om te communiceren met een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI en om een heroverweging van de beslissing of de voorafgaande evaluatie door de verwerkingsverantwoordelijke aan te vragen. In dit geval kan de getroffen persoon bepaalde geautomatiseerde services mogelijk niet meer gebruiken. De persoon wordt hier vervolgens voorafgaand of afzonderlijk van op de hoogte gebracht. 


Een getroffen persoon kan ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, die in het geval van een verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in Zwitserland de federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris in Zwitserland is (http://www.edoeb.admin.ch), vde verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in het Vorstendom Liechtenstein is het gegevensbeschermingsbureau (Amtstelle Datenschutzstelle, in het Vorstendom Liechtenstein (https://www.llv.li/), de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI in Oostenrijk is de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit in Oostenrijk (https://www.dsb.gv.at/). In alle andere gevallen kan hier een lijst worden gevonden.

 

8. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING 


SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling aan te passen. De meest recente versie geplaatst op de SWAROVSKI-WEBSITE is van toepassing. Als de Privacyverklaring deel uitmaakt van een overeenkomst met KLANTEN en PARTNERS, dan kan SWAROVSKI hen per e-mail of op een andere passende wijze informeren over een update of wijzigingen. De wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard tenzij binnen 30 dagen na kennisgeving bezwaar wordt gemaakt. In geval van een bezwaar heeft SWAROVSKI het recht om de overeenkomst uitzonderlijk en met onmiddellijke ingang te beëindigen. 


II. SPECIFIEKE BEPALINGEN


De volgende bepalingen vormen een aanvulling op de algemene bepalingen in hoofdstuk I voor bepaalde activiteiten van SWAROVSKI. In het geval dat er enige inconsistentie is, zullen de volgende bepalingen gelden.  

1. ONLINE SHOPS

De kredietwaardigheid van KLANTEN kan automatisch in online shops worden beoordeeld om een aankoop op rekening te bieden op basis van deze beslissing. In dit geval wordt de kredietrating beoordeeld op basis van informatie van een extern ratingbureau dat SWAROVSKI een kredietscore van de betreffende KLANT verstrekt. Het bureau berekent de score op basis van een geheime formule gebaseerd op gegevens over de betalingsgeschiedenis van de KLANT, de geschiedenis van schulden en insolventie en mogelijke beperkingen van de rechtsbevoegdheid. Als de score onder een bepaalde drempel ligt, wordt er geen betaling per factuur aangeboden. Als de KLANT deze beslissing niet accepteert, kan hij of zij contact opnemen met de contactpersoon die wordt vermeld op de betreffende website van de online shop. 


Online shops van SWAROVSKI kunnen automatisch beslissen of ze koopovereenkomsten sluiten. SWAROVSKI beschouwt dit echter niet als een geautomatiseerde individuele beslissing (overeenkomstig artikel 22 van de AVG). In het geval dat de KLANT niet wenst dat een dergelijke geautomatiseerde overeenkomst wordt gesloten, heeft hij of zij de mogelijkheid om producten en diensten aan te schaffen in de fysieke winkels van SWAROVSKI.

 

2. PARTNERS, WAARONDER GROOTHANDELAREN, DETAILHANDELAREN, DEALERS, KLANTENSERVICEVERKOPERS ENZ.


Zoals eerder aangegeven, worden KLANTGEGEVENS, PARTNERGEGEVENS en BEZOEKERSGEGEVENS doorgaans direct door SWAROVSKI verzameld, maar ook indirect (bijv. wanneer SWAROVSKI DERDEN verzoekt om op te treden als verwerkers, zoals SWAROVSKI’s PARTNERS). In deze gevallen verwerken SWAROVSKI’s PARTNERS de persoonsgegevens namens en in opdracht van SWAROVSKI en zijn ze gebonden aan specifieke verwerkingsovereenkomsten met betrekking tot de bepalingen en voorwaarden van hun taken, op een manier die de bescherming van de rechten van onze KLANTEN, PARTNERS en BEZOEKERS en de verwerking en beveiliging van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming waarborgt.

 

3. NIEUWSBRIEVEN EN BANNERADVERTENTIES 


SWAROVSKI kan nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie in verband met haar producten en diensten verzenden naar KLANTEN en PARTNERS. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, behoudt SWAROVSKI zich het recht voor dit te doen zonder voorafgaande toestemming van bestaande klanten en zakelijke partners. De respectieve KLANTEN en ZAKELIJKE PARTNERS kunnen echter op elk moment bezwaar maken tegen een verdere verzending van nieuwsbrieven of andere commerciële communicatie via hun account op de betreffende WEBSITE of via de link die in elke mailing wordt vermeld. Het afmelden van één nieuwsbrief leidt echter mogelijk niet tot de beëindiging van andere nieuwsbrieven. 

SWAROVSKI behoudt zich het recht voor om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen tijdens WEBSITE-bezoeken. Dergelijke banneradvertenties die aan de KLANT worden getoond, bevatten producten die op de WEBSITE worden aangeboden en die eerder door de KLANT zijn bekeken. De advertentie wordt gegenereerd door SWAROVSKI door middel van cookies (zie Hoofdstuk I, paragraaf 6 hierboven). 
 

4.SWEEPSTAKES en andere PROMOTIEACTIVITEITEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met SWEEPSTAKES en andere PROMOTIEACTIVITEITEN voor klanten. 
De gegevens in verband met de SWEEPSTAKE en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN worden verwerkt door (i) de verwerkingsverantwoordelijke van de respectieve lokale Swarovski-onderneming die de sweepstake sponsort, promoot en organiseert en in voorkomend geval door (ii) Swarovski Aktiengesellschaft, Dr.öschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, als een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde persoonsgegevens echter gebruiken voor hun doeleinden volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 3. 


Met betrekking tot SWEEPSTAKES en andere PROMOTIONELE ACTIVITEITEN verwerkt SWAROVSKI de persoonsgegevens van deelnemers volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 2 voor de doeleinden die zijn vermeld onder die respectieve bepaling, en met name ook voor de volgende doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving: 

 • uitvoeren van de wedstrijd; 
 • contact opnemen met winnaars;
 • publiceren van de contactgegevens van winnaars
 • winnaars promoten op sociale media, en 
 • andere promotionele en marketingactiviteiten.

Meer informatie over de SWEEPSTAKE en OVERIGE PROMOTIEACTIVITEITEN vind je in de specifieke voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op elke SWEEPSTAKE en PROMOTIONELE ACTIVITEIT, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd en georganiseerd. 

5.VIDEOTOEZICHT

 

Sommige gebouwen en kantoren van Swarovski staan onder video toezicht. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verzamelde persoonsgegevens met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van de EU en voorzieningen van andere, lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gezamenlijk genoemd: ‘wetgeving inzake gegevensbescherming’) is de entiteit aangegeven in het Swarovski gebouw (‘Swarovski’). De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van Swarovski en dat is de veiligheid van de gebouwen alsmede het beschermen van de eigendommen van Swarovski veilig te stellen. Persoonsgegevens zullen door Swarovski niet worden gebruikt voor automatische besluitvorming, waaronder het opstellen van profielen. Opnames worden na een korte periode overschreven tenzij deze gebeurtenissen omvatten die mogelijk onderwerp kunnen zijn van juridische claims. In dat geval worden persoonsgegevens verwerkt voor deze beperkte periode van de claims. Swarovski slaat persoonsgegevens op gedurende de verjaringstermijn van claims die betrekking hebben op klachten over gebreken aan goederen. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft Swarovski het recht om persoonsgegevens door te geven aan de volgende categorieën derden die namens Swarovski of voor hun eigen doeleinden persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelstelling van gegevensverwerking: dienstverleners, waaronder verwerkers; lokale, nationale en buitenlandse autoriteiten; andere partijen in potentiële of lopende gerechtelijke procedures en andere groepsmaatschappijen van Swarovski. Indien er gegevens worden vrijgegeven aan landen/regio’s die geen toereikende bescherming waarborgen zal Swarovski toereikende bescherming van de vrijgegeven gegevens waarborgen door middel van toereikende contractuele waarborgen (bijv. op basis van Europese standaardclausules), bindende bedrijfsvoorschriften, of de overdracht van gegevens naar aanleiding van toestemming, de sluiting of tenuitvoerlegging van een contract, of in samenhang met de vaststelling, uitoefening of uitvoering van rechtsvorderingen, of voortvloeiend uit dwingend algemeen belang, of om de integriteit van de betreffende personen te beschermen.
Elke betrokkene heeft het recht om bij Swarovski te informeren of er gegevens met betrekking tot hem/haar worden verwerkt. Daarnaast heeft hij/zij het recht om de op hem/haar betrekking hebbende gegevens te laten corrigeren, vernietigen of beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast kan elke betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

 


Als u uw relevante rechten wilt uitoefenen of als u vragen of twijfels hebt over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met het gegevensprivacyteam van de Groep via dataprivacy@swarovski.com.

 

 


III. SPECIFIEKE PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTENPROGRAMMA’S
 

De bepalingen in Hoofdstuk III moeten de algemene bepalingen in Hoofdstuk I betreffende klantenprogramma's van SWAROVSKI specificeren.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met Swarovski Crystal Society (SCS), het loyaliteitsprogramma voor klanten.
a. De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met Swarovski Crystal Society (SCS), het loyaliteitsprogramma voor klanten.
De PERSOONSGEGEVENS die in verband met het lidmaatschap bij SCS worden verzameld, worden door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerkt, namelijk (i) de verwerkingsverantwoordelijke van het desbetreffende lokale Swarovski bedrijf dat het lidmaatschap aanbiedt overeenkomstig het aanmeldingsformulier of, indien anders, de Swarovski entiteit waaraan uw lidmaatschap is toegewezen, en die de lidmaatschapsgelden ontvangt, en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein De verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met andere bedrijven van de Swarovski Group en bepaalde derde partijen als beschreven in dit Privacybeleid.  
b. Verwerking van Persoonsgegevens en de BRON
Swarovski verzamelt en bewaart de verplichte persoonlijke gegevens (waaronder maar niet beperkt tot titel, naam, contactgegevens, geboortedatum, bestaand SCS-lidmaatschapsnummer, taalvoorkeur, bestellingsinformatie en de naam, contactgegevens en het SCS-lidmaatschapsnummer van de schenker, indien van toepassing) die op het SCS-inschrijvingsformulier worden verschaft door het SCS-lid zelf of de persoon die het SCS-lidmaatschap aanschaft als geschenk en de PERSOONSGEGEVENS van het SCS-lid aan Swarovski verschaft (“Formuliergegevens”). Daarnaast verzamelt Swarovski ook Persoonsgegevens die vrijwillig door de klant op de online ledenpagina’s of tijdens communicatie met ons in de winkel, via de telefoon, e-mail, chat of online worden verschaft: stijlen/interesses (bijv. in sieraden en accessoires, interieur, figuren en verzamelobjecten en/of horloges; klassieke stijl), gegevens met betrekking tot uw afspraken, sociale media-accounts (en gerelateerde informatie die via inloggen op sociale media wordt verzameld), verlanglijstjes, gender, IP-adres en online identificatiegegevens.
Swarovski ontvangt dergelijke PERSOONSGEGEVENS van de verkooppunten waar het lidmaatschap wordt besteld en betaald. Swarovski kent aan elk nieuw SCS-lid een uniek lidmaatschapsnummer toe, houdt de begin- en verlengingsdatum van het lidmaatschap bij, evenals de diensten- en postopties die het SCS-lid kiest, de geleverde diensten (waaronder verzonden geschenken) en, voor zover van toepassing, andere gegevens over het gebruik door het SCS-lid van het online aanbod en de mailings van de Swarovski Group (bijv. hoe vaak de nieuwsbrief wordt geopend en online webpagina’s die worden bezocht, interactie op sociale media), variabelen met betrekking tot interactie (bijv. klikpercentages, tijd van interactie of interactie op sociale media). Bovendien biedt Swarovski, indien beschikbaar, met uw toestemming, en wanneer chat- en videofuncties geactiveerd worden door het aanvaarden van cookies, u de mogelijkheid om te communiceren met Swarovski (via chat of videobellen). Door het gebruik van deze technologie kunnen we de bezoekers lokaliseren en hun de mogelijkheid bieden om met ons te communiceren via gepersonaliseerde chat of videogesprekken, waarbij we producten kunnen uitlichten en aanbevelen die het beste beantwoorden aan de verwachtingen en voorkeuren van de bezoeker. Dit gebruik zal worden gekoppeld aan het volgen van de ervaring van de SCS Leden op de WEBSITE (inclusief live tracking van hun navigatie op de WEBSITE of mobiele toepassing) zodat Swarovski de SCS Leden kan helpen bij het navigeren op 
www.swarovski.com. Swarovski kan waar nodig ook betalingsinformatie (direct of door een derde) laten verwerken ten behoeve van de betaling van de SCS-lidmaatschapsgelden. Daarnaast registreert Swarovski de aankoopgeschiedenis van elk SCS-lid met betrekking tot aangeschafte artikelen (productnaam, prijs) en de aankoopplaats en -datum. De aankoopgeschiedenis wordt alleen geregistreerd als het SCS-lidmaatschapsnummer wordt vermeld bij aankoop aan de kassa van winkels die zijn aangesloten bij het SCS-programma. In het online winkelgedeelte op swarovski.com moet een geregistreerde klant zijn of haar account online activeren door een online account in te stellen. De aankoopgeschiedenis van geregistreerde klanten wordt geregistreerd als het accountnummer wordt vermeld bij aankoop of wanneer een geregistreerde klant een aankoop doet terwijl hij of zij is ingelogd op de online account. Swarovski verzamelt en bewaart ook eventuele vouchers die naar het SCS-lid worden verzonden, evenals eventuele aanvullende gegevens over het gebruik door het SCS-lid van het online aanbod en de mailings van de Swarovski Group (waaronder openingspercentage van de nieuwsbrief, klikpercentage, bezochte online webpagina’s, interactie op sociale media). Indien Swarovski gelooft dat twee verschillende SCS-lidmaatschappen op dezelfde naam staan of wanneer een geldig verzoek wordt ontvangen, kan Swarovski deze lidmaatschappen samenvoegen.

c. Doel van verwerking
SWAROVSKI verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden van het klantenloyaliteitsprogramma met name ook voor de volgende doeleinden:
•    beheer van SCS-lidmaatschappen;
•    functioneren van de SCS, namelijk  het verschaffen van voordelen en toekennen van speciale voorwaarden, deelname aan vragenlijsten, feedback vragen en optreden in de sociale media;
•    Personalisering en standaardisering van de klantervaring tussen kanalen (Swarovski winkels, Swarovski.com, e-mailcommunicatie, sociale media) 
•    Verschaffen van relevante informatie en gepersonaliseerde marketingcontent 
•    Optimalisatie van de marketing- en communicatiestrategie van Swarovski
•    Andere communicatie dan marketingboodschappen, waaronder maar niet beperkt tot: veranderingen in ons Privacybeleid, Algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, algemene veranderingen in het product- en serviceaanbod, verificatie van account, wachtwoordherstel of informatie met betrekking tot incidenten die van invloed kunnen zijn op onze services   
•    Leveren van persoonlijke aanbiedingen, hulp en advies met betrekking tot producten en services
•    Bezorging van uitnodigingen voor speciale evenementen en acties voor geregistreerde klanten
•    Deelname aan onderzoeken waarvoor klantfeedback nodig is in alle kanalen (Swarovski winkels, swarovski.com, e-mail, sociale media)

In deelnemende winkels kunnen SCS-leden met het SCS-lidmaatschap profiteren van uitgebreid klantadvies waarin de winkelmedewerker bij vermelding van het accountnummer de gegevens van de geregistreerde klant kan opzoeken en extra verkoopadvies kan bieden op basis van eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of de wenslijst.
Bij vermelding van het SCS- lidmaatschapsnummer, e-mailadres of de naam en geboortedatum van de geregistreerde klant (of andere unieke authenticatiegegevens) heeft de winkelmedewerker of klantenservicevertegenwoordiger toegang tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en wenslijst van de geregistreerde klant. 

Swarovski kan ook persoonlijke gegevens van gekozen Leden gebruiken om hun gepersonaliseerde hulp en advies aan te bieden en om hen in contact te brengen met een toegewezen Kristalexpert voor eventuele verzoeken die ze hebben via de telefoon, e-mail of op een andere door Swarovski gekozen manier. De leden kunnen beslissen of ze van deze diensten willen profiteren. Houd er rekening mee dat u door bepaalde informatie te verstrekken aan Swarovski, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, ermee instemt en toestemming geeft aan Swarovski en zijn dochtermaatschappijen om van tijd tot tijd telefonisch met u contact op te nemen, (zelfs als uw telefoonnummer op een ‘bel-me-nietregister’ staat) of u te e-mailen voor het aanbieden van voordelen die gekoppeld zijn aan uw lidmaatschap, zoals diensten, speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor activiteiten. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden door Swarovski gebruikt om het Lidmaatschap te registreren en te beheren (inclusief voor boekhoudkundige en betalingsdoeleinden), het Lid de voordelen en andere diensten verbonden aan het Lidmaatschap te verschaffen (de juridische basis hiervoor is het Lidmaatschap) en het SCS-lid te voorzien van commerciële communicatie-uitingen (zoals nieuwsbrieven, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen van de Swarovski Group) per e-mail, post, sms of telefoongesprek op basis van de contactgegevens die zijn verschaft door het Lid (Swarovski heeft hiervoor toestemming verkregen van het SCS-lid)., die deze toestemming op elk moment weer kan intrekken). In al deze gevallen kan SWAROVSKI de aan het Lid gestuurde informatie personaliseren zodat het Lid waar mogelijk informatie ontvangt die volgens SWAROVSKI relevant is voor het Lid. Hiertoe analyseert SWAROVSKI de Formuliergegevens (met name informatie over leeftijd, gender, interesses en voorkeuren) en andere informatie die kan worden afgeleid uit de aankoopgeschiedenis of interactiegegevens, interactievariabelen (zoals klikfrequenties, tijd van interactie of interactie op sociale media), interacties met onze WEBSITE en browsingactiviteit, of die op een ander moment vrijwillig door het SCS-lid aan SWAROVSKI wordt verschaft. 

Voor het verstrekken van deze gepersonaliseerde informatie die interessant is voor het SCS-lid, kan SWAROVSKI profileringsactiviteiten uitvoeren. Profilering wordt gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om elementen zoals voorkeuren, interesses of waarschijnlijk gedrag van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Daarnaast kan SWAROVSKI de persoonlijke gegevens gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en, bij wettelijk toegestane belangen voor statistische en onderzoeksdoeleinden, waaronder beter inzicht in SCS-leden, consumenten- en marktonderzoek, verbeteringen van het SCS-programma en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
Communicatie anders dan marketingboodschappen kunnen nog steeds worden verstuurd als u zich heeft uitgeschreven voor specifieke marketingcommunicatie omdat dit mogelijk nodig is voor ons om een contract met u uit te voeren, te voldoen aan wettelijke eisen of beveiligingsoverwegingen. Ook sturen we u een persoonlijk bericht op uw verjaardag als u uw geboortedatum met ons deelt.

 

d. Openbaarmaking van persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met de SCS kan SWAROVSKI namelijk gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:
•    PARTNERS, waaronder zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief sociale mediapartners) en alle deelnemende winkels of andere geautoriseerde specialistische verkopers, ongeacht of het bedrijf door SWAROVSKI of een andere verkoop- of samenwerkingspartner wordt gerund; in aanmerking genomen dat deze winkels zich in elk land/elke regio ter wereld kunnen bevinden en ze de van SWAROVSKI ontvangen gegevens uitsluitend mogen gebruiken om de SCS te implementeren, waaronder persoonlijke aanbiedingen aan en communicatie met Leden namens SWAROVSKI;
•    derden, inclusief socialmedia- en marketingpartners met het oog op het verstrekken van gepersonaliseerde marketingcontent en optimaliseren van de marketing- en communicatiestrategie;

•    aan een SWAROVSKI bedrijf met het oog op het beheer van SCS in het geval dat u lid wordt van SCS in een land/regio dat/die verschillend is van het land/de regio waar u woont;
•    aan een SWAROVSKI bedrijf waaraan de verwerking van gegevens (beheer van de database) met betrekking tot de SCS is uitbesteed in technisch opzicht (verwerkers).
SWAROVSKI kan uw persoonsgegevens bekendmaken binnen SWAROVSKI, maar ook aan derden in elk land/elke regio overal ter wereld, inclusief alle landen/regio’s waar SWAROVSKI vertegenwoordigd wordt door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) en aan landen /regio’s waar dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt). Als dit het geval is, zal SWAROVSKI voor een adequaat beschermingsniveau zorgen, in overeenstemming met Deel I para. 4 hierboven.

e. Rechten van betrokkenen
SCS-leden en schenkers van een SCS-lidmaatschap zijn gerechtigd om SWAROVSKI op elk gewenst moment te verzoeken om informatie over hun opgeslagen persoonlijke gegevens en andere informatie overeenkomstig de van toepassing zijnde wet betreffende gegevensbescherming. Ze hebben ook het recht om Swarovski te vragen om persoonlijke informatie te wijzigen, te beperken of te verwijderen of een kopie van de persoonlijke informatie op te vragen. 
Bij Swarovski geregistreerde klanten mogen de toestemming die ze Swarovski hebben gegeven ook intrekken (bijv. om voor promotionele reclamedoeleinden te worden gebruikt en om nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen te ontvangen). 
Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot nieuwsbriefaanmeldingen, gegevenstoegang of gegevensverwijdering, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 
Customer_Service_BE@swarovski.com, die uw eventuele vragen graag beantwoordt. Let wel dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

f. Bewaartermijn Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt gedurende de lidmaatschapstermijn; daarna worden ze bewaard zolang als nodig is voor de bovenstaande doeleinden maar niet langer dan vijf jaar tenzij dit om wettelijke redenen is vereist. De aankoopgeschiedenis wordt gedurende vijf jaar bewaard. Als uitzondering op deze regel wordt de aankoopgeschiedenis van producten exclusief voor SCS-leden bewaard gedurende het gehele Lidmaatschap om de waarde van het lid voor de Society te kunnen erkennen. Mocht een SCS-lid niet willen dat de aankoopgeschiedenis van producten exclusief voor SCS-leden langer dan 5 jaar wordt bewaard, dan is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen en daarbij expliciet de wens te vermelden om deze geschiedenis te laten verwijderen. Meer informatie over de SCS is te vinden in de 
Algemene voorwaarden van het loyaliteitsprogramma voor klanten op www.swarovski.com.

g. Updates en aanvullende informatie
Raadpleeg indien van toepassing het Privacybeleid op 
www.swarovski.com voor updates van de informatie die in dit Gegevensbeschermingsbeleid wordt gegeven en, indien hiervan sprake is, nadere verplichte landenspecifieke informatie en informatie die verplicht is op basis van de Europese verordening inzake gegevensbescherming, en bij twijfel over het overdragen van persoonsgegevens naar het buitenland, de opslag en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en andere privacy-gerelateerde onderwerpen die niet uitdrukkelijk in dit Databeschermingsbeleid aan de orde komen. 


 

2. SWAROVSKI CLUB
 

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verwerking van gegevens door SWAROVSKI in verband met het klantloyaliteitsprogramma Swarovski Club.  

a. VERANTWOORDELIJKE voor de persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke)

De PERSOONSGEGEVENS gerelateerd aan het lidmaatschap Swarovski Club worden verwerkt door twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, te weten (i) de verwerkingsverantwoordelijke van de respectieve lokale SWAROVSKI-onderneming die het lidmaatschap verstrekt volgens het aanvraagformulier, of indien anders, de Swarovski entiteit aan welke uw lidmaatschap wordt toegewezen en (ii) de verwerkingsverantwoordelijke van SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Andere bedrijven en gelieerde ondernemingen van SWAROVSKI kunnen de verzamelde PERSOONSGEGEVENS echter gebruiken voor hun doeleinden op grond van het hierboven vermelde Hoofdstuk I paragraaf 3. 

b. Verwerking van PERSOONSGEGEVENS en BRONNEN

SWAROVSKI verzamelt en bewaart de verplichte persoonsgegevens die zijn ingevuld op het aanmeldingsformulier voor de Swarovski Club (waaronder, maar niet beperkt tot: titel, naam en adres, en e-mailadres) (“Formuliergegevens”) plus eventuele persoonsgegevens die vrijwillig door leden van de Swarovski Club zijn verstrekt op de ledenpagina, uw account of wanneer u met ons communiceert in de winkel, via de telefoon, e-mail, chat of online: geboortedatum en stijlvoorkeuren/interesses (bijv. in Sieraden en Accessoires, Interieurdecoraties en Stijl, Bruiloft, Figuren en Verzamelitems en/of Horloges; Klassieke stijl), gegevens met betrekking tot uw afspraken, social media accounts (en gerelateerde informatie verzameld via social log-in), verlanglijsten, gender, IP-adres en online ID’s. Bovendien biedt Swarovski, indien beschikbaar, met uw toestemming, en wanneer chat- en videofuncties geactiveerd worden door het aanvaarden van cookies, u de mogelijkheid om te communiceren met Swarovski (via chat of videobellen). Door het gebruik van deze technologie kunnen we de bezoekers lokaliseren en hun de mogelijkheid bieden om met ons te communiceren via gepersonaliseerde chat of videogesprekken, waarbij we producten kunnen uitlichten en aanbevelen die het beste beantwoorden aan de verwachtingen en voorkeuren van de bezoeker. Dit gebruik zal worden gekoppeld aan het volgen van de ervaring van de Swarovski Club Leden op de WEBSITE (inclusief live tracking van hun navigatie op de WEBSITE of mobiele toepassing) zodat Swarovski de Swarovski Club Leden kan helpen bij het navigeren op www.swarovski.com. Swarovski bewaart ook gegevens over de aankoopgeschiedenis van leden in de vorm van aangeschafte items (productaanduiding, prijs, korting), plaats en tijdstip van aankoop en lidmaatschapsnummer. De aankoopgeschiedenis wordt vastgelegd wanneer het lidmaatschapsnummer van de Swarovski Club bij de kassa wordt gecommuniceerd voor aankopen in stores die deelnemen aan het Swarovski Club-programma. In de online store wordt de aankoopgeschiedenis van leden vastgelegd wanneer het lidmaatschapsnummer wordt ingevuld bij het doen van een aankoop of wanneer leden een aankoop doen terwijl ze zijn ingelogd op hun online account dat gekoppeld is aan het lidmaatschap van de Swarovski Club. Swarovski verzamelt en bewaart ook alle vouchers die naar het Swarovski Club lid zijn verzonden en, in voorkomend geval, aanvullende gegevens over het gebruik van het Swarovski Club-lid van de online aanbiedingen en mailings van de Swarovski Group (bijv. open rate van de nieuwsbrief, click rate, bezochte online webpagina’s, interactie op sociale media). Wanneer Swarovski van mening is dat twee verschillende lidmaatschapsaccounts van de Swarovski Club hetzelfde individu betreffen, of wanneer een geldig verzoek daartoe is ontvangen, kan Swarovski de accounts samenvoegen.

Bij de start van hun lidmaatschap ontvangen leden een e-mail met een link naar een overzicht van alle op dat moment deelnemende stores aan het Swarovski Club-programma. Dit overzicht van deelnemende stores is tevens online in te zien op https://www.swarovski.com/store-finder

c. DOEL van verwerking

Wat Swarovski Club betreft, verzamelt en verwerkt SWAROVSKI voornamelijk de PERSOONSGEGEVENS van Leden van het klantloyaliteitsprogramma volgens het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 3, en zoals hieronder gespecificeerd voor de DOELEINDEN die in die betreffende bepaling zijn vermeld, en met name ook voor de volgende DOELEINDEN: 

 • administratie van de Swarovski Club-lidmaatschappen;
 • exploiteren van de Swarovski Club, het aanbieden van voordelen en toekennen van speciale voorwaarden (bijv. vouchers), uitnodigingen voor speciale evenementen en promoties voorbehouden aan leden, deelnemen aan enquêtes, vragen om feedback en actief zijn op sociale media;
 • personalisatie en harmonisering van de klantervaring via alle kanalen (Swarovski winkels, swarovski.com, e-mail, social media); 
 • verstrekken van relevante informatie en gepersonaliseerde marketingcontent; 
 • verstrekken van gepersonaliseerde aanbiedingen, hulp en advies met betrekking tot producten en diensten; 
 • optimalisatie van de marketing- en communicatiestrategie van Swarovski; 
 • verstrekken van uitnodigingen voor speciale evenementen en promoties die zijn voorbehouden voor geregistreerde klanten; 
 • deelname aan enquêtes, waarbij feedback van de klant vereist is via verschillende kanalen (Swarovski winkels, swarovski.com, e-mail, social media); 
 • niet-marketingcommunicatie inclusief, maar niet beperkt tot: wijzigingen aan ons Privacybeleid, Algemene voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden; algemene wijzigingen aan product- en dienstaanbiedingen; accountverificatie; opnieuw instellen van wachtwoorden; of informatie over incidenten die een impact kunnen hebben op onze diensten. 

De verzamelde persoonsgegevens worden door Swarovski gebruikt om het lidmaatschap te beheren (waaronder ook boekhoudkundige doeleinden valt), om leden de voordelen en andere diensten die bij het lidmaatschap horen te kunnen bieden (de wettelijke grondslag hiervoor is het lidmaatschap).
In deelnemende stores geeft de Swarovski Club leden de kans om te profiteren van uitgebreid klantadvies waarbij de winkelmedewerker, op vertoon van het lidmaatschapsnummer, de aankoopgeschiedenis van het lid kan opvragen en het lid op basis van zijn of haar eerdere aankopen, geselecteerde stijl/interesses of wensenlijst nog beter advies kan geven.
Met het lidmaatschapsnummer van de Swarovski Club, het e-mailadres of de naam en geboortedatum van het lid (of een ander uniek identificatiekenmerk) heeft de winkelmedewerker Meer informatie over Swarovski Club is te vinden in de Algemene Voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.toegang tot de opgeslagen aankoopgeschiedenis en wensenlijst van het lid. 
Swarovski kan de persoonsgegevens ook gebruiken om bepaalde leden uit te nodigen voor speciale evenementen en acties, zoals de presentatie van nieuwe producten of kortingsacties. Daarnaast gebruikt Swarovski de persoonsgegevens om leden een felicitatie te sturen op hun verjaardag.

Swarovski kan ook persoonsgegevens van gekozen Leden gebruiken om hun gepersonaliseerde hulp en advies aan te bieden en om hen in contact te brengen met een toegewezen Kristalexpert voor eventuele verzoeken die ze hebben via de telefoon, e-mail of op een andere door Swarovski gekozen manier. De leden kunnen beslissen of ze van deze diensten willen profiteren. Houd er rekening mee dat u door bepaalde informatie te verstrekken aan Swarovski, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, ermee instemt en toestemming geeft aan Swarovski en zijn dochtermaatschappijen om van tijd tot tijd telefonisch met u contact op te nemen, (zelfs als uw telefoonnummer op een ‘bel-me-nietregister’ staat) of u te e-mailen voor het aanbieden van voordelen die gekoppeld zijn aan uw lidmaatschap, zoals diensten, speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor activiteiten. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

Swarovski gebruikt de verzamelde gegevens in de aankoopgeschiedenis ook om leden lidmaatschapsvoordelen te bieden in de vorm van kortings- of loyaliteitsgeschenksvouchers. Swarovski beoordeelt welk type voucher het lid ontvangt op basis van de opgeslagen gegevens in de aankoopgeschiedenis. 

Indien een lid Swarovski zijn of haar toestemming heeft gegeven, die hij of zij op elk moment kan intrekken, kan Swarovski het lid aanvullende informatie over Swarovski, productinformatie, diensten en exclusieve aanbiedingen per e-mail of een andere door Swarovski gekozen manier sturen, zoals sms, telefoon of post. Op basis van de gegevens en de aankoopgeschiedenis die door deelnemende stores wordt vastgelegd, interactievariabelen (zoals click rates, tijdstip van interactie of interactie op sociale media), interacties met onze WEBSITE en browsingactiviteit, geselecteerde stijl/interesses, evenals overige informatie die vrijwillig aan Swarovski is verstrekt door het Swarovski Club-lid, kan Swarovski de informatie die het lid wordt toegestuurd personaliseren zodat het lid met name, waar mogelijk, informatie ontvangt die Swarovski relevant acht voor het lid. Voor dit doel analyseert Swarovski de gegevens die bij aanvang van het lidmaatschap zijn verzameld en let het met name op de opgeslagen informatie met betrekking tot leeftijd, gender, interesses en voorkeuren, interactievariabelen, evenals ontvangen vouchers en overige informatie die uit de aankoopgeschiedenis of uit de interactiegegevens is af te leiden of op een later moment vrijwillig door het lid aan Swarovski is verstrekt.  
Voor het verstrekken van deze gepersonaliseerde informatie die interessant is voor het SCS-lid, kan Swarovski profileringsactiviteiten uitvoeren. Profilering wordt gedefinieerd als elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om elementen zoals voorkeuren, interesses of waarschijnlijk gedrag van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen. 

 

Er kan nog steeds niet-marketingcommunicatie worden verzonden als u zich hebt afgemeld voor bepaalde marketingcommunicatie, omdat dit voor ons noodzakelijk kan zijn om een contract met u uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of veiligheidseisen.

d. BEKENDMAKING van Persoonsgegevens

Gedurende de verwerking van PERSOONSGEGEVENS in verband met Swarovski Club, kan SWAROVSKI PERSOONSGEGEVENS bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers: 

 • partners, waaronder zakelijke, marketing- en promotiepartners (inclusief sociale-mediapartners) en alle deelnemende stores of andere geautoriseerde specialistische verkopers, ongeacht of het bedrijf door Swarovski wordt gerund of een andere verkoop- of samenwerkingspartner; in aanmerking genomen dat deze stores zich in elk land/elke regio ter wereld kunnen bevinden en ze de van Swarovski ontvangen gegevens uitsluitend voor het doel mogen gebruiken om de Swarovski Club te beheren, waaronder persoonlijke aanbiedingen aan en communicatie met leden namens Swarovski;
 • derden, inclusief socialmedia- en marketingpartners met het oog op het verstrekken van gepersonaliseerde marketingcontent en optimaliseren van de marketing- en communicatiestrategie;
 • aan een Swarovski bedrijf met het oog op het beheer van de Swarovski Club in het geval dat u lid wordt van de Swarovski Club in een land/regio dat/die verschillend is van het land/de regio waar u woont of om uw Swarovski Club Rewards te bepalen op basis van uw aankopen in landen of regio’s die verschillen van uw land/regio waar u woont;
 • aan een Swarovski bedrijf waaraan de verwerking van gegevens (beheer van de database) met betrekking tot de Swarovski Club is uitbesteed in technisch opzicht (verwerkers).

SWAROVSKI kan uw persoonsgegevens bekendmaken binnen SWAROVSKI, maar ook aan derden in elk land/elke regio overal ter wereld, inclusief alle landen/regio’s waar SWAROVSKI vertegenwoordigd wordt door groepsmaatschappijen, filialen of andere kantoren en vertegenwoordigers (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt) en aan landen /regio’s waar dienstverleners van SWAROVSKI hun gegevens verwerken (zie BIJLAGE 2, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt).
Als dat het geval is, zorgt SWAROVSKI voor een adequaat niveau van bescherming volgens het hierboven vermelde Hoofdstuk I paragraaf 4.

e. RECHTEN van Personen op wie de gegevens betrekking hebben

Leden van Swarovski Club hebben te allen tijde het recht om SWAROVSKI om informatie te vragen met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens en andere informatie zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Nadere informatie over de RECHTEN van Swarovski Club-Leden wordt verstrekt in het bovenstaande Hoofdstuk I paragraaf 7.

f. GEGEVENSBEWARING

PERSOONSGEGEVENS worden bewaard en gebruikt voor de duur van het Lidmaatschap; daarna worden ze bewaard zolang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan vijf jaar, tenzij vereist om juridische redenen. De aankoopgeschiedenis wordt vijf jaar lang bewaard

Meer informatie over Swarovski Club is te vinden in de Algemene Voorwaarden van het klantloyaliteitsprogramma op www.swarovski.com.

 

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

Subtitle:

Argentina    

 • Swarovski Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Av J.B.Justo 637 4to Piso, Buenos Aires, 1425, Argentina

Australia    

 • Swarovski Australia Pty Ltd, Unit 1, 4D Huntley Street, Alexandria NSW 2015, Australia

Austria    

 • D. Swarovski Distribution GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski KG, Swarovskistrasse 30, 6112  Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski Tourism Services GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 •  Swareflex GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • Swarovski Mobility GmbH (ehem. Swarovski Energy GmbH), Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria

Belgium    

 • Swarovski Belgium N.V., Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

Brazil    

 • Swarovski Cristais Ltda., Edifício Spazio Centralle, Alameda Itu, Nº 852 Conjunto 132 13º Andar, 01421-002 São Paulo, Brazil

Canada    

 • Swarovski Canada Limited, 66 Wellington Street West, Suite 5300, TD Bank Tower, Toronto ON M5K 1E6, Canada


Chile    

 • Swarovski Chile Limitada, Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Región Metropolitana, Chile

Chinese Mainland    

 • Swarovski (Guangzhou) Trading Co. Ltd, Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou, China
 • Swarovski (Shanghai) Trading Co. Ltd., Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025, China

Costa Rica    

 • Swarovski Global Business Services Americas, SRL., Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201 San José, Costa Rica

Czech Republic    

 • Swarovski Bohemia spol. s r.o., Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40, Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic


France    

 • Swarovski France S.A.S., 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

Germany    

 • Swarovski (Deutschland) GmbH, Hüttenstr. 27, 87600, Kaufbeuren, Bayern, Germany

Greece    

 • Swarovski Hellas Single Member Industrial & Commercial S.A., 114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Athens, Glyfada, GR 16674, Greece

Hong Kong SAR  

 • Swarovski Greater China Limited, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong
 • Swarovski Hong Kong Limited, 8th Floor, Citi Tower, One Bay East No. 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
 • Swarovski Taiwan Ltd, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

Hungary    

 • Swarovski Hungary Retail Limited Liability Company, Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

India    

 • Swarovski India Private Limited, One Horizon Centre, 12th Floor, DLF Phase V, Sector 43, 122002, Gurgaon, Haryana, INDIA

Ireland    

 • Swarovski Ireland Limited, 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin, Dublin, Ireland

Italy    

 • Swarovski Internazionale d'Italia S.r.l., Via G.Giulini, n.3, 20123 Milano, Italy

Japan    

 • Swarovski Japan Ltd., 1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

Liechtenstein    

 • Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein
 • Swarovski International Distribution AG, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein

Luxemburg    

 • Swarovski Luxembourg Sarl, Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

Republic of Korea    

 • Swarovski Korea Ltd, 10,11,12F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu/ Seoul, 06062, Korea, Republic of

Macao SAR    

 • Swarovski Macao Ltd., Avenida da Praia Grande, no 429 Edificio Centro Commercial da Praia Grande, 23° andar B. em Macau, Macau SAR, Macao

Malaysia    

 • Swarovski Global Business Services Asia SDN. BHD, Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
 • Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd, Arcc Offices Pavilion Tower Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexico    

 • Swarovski Crystal SA de CV, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.,Mexico City, 11520, Mexico

Netherlands    

 • Swarovski Netherlands B.V., Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

New Zealand    

 • Swarovski International (NZ) Limited, 3/45 Queen Street, Auckland, 1010 New Zealand

Poland    

 • Swarovski Global Business Services Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 5, "Yoko" Building, 80-280, Gdansk, Poland
 • Swarovski Poland Sp. z o.o., Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Portugal    

 • Swarovski Ibérica S.A - Sucursal Em Portugal, Rua Garret 28-30, 1200-204, Lisboa, Lisboa, Portugal

Serbia    

 • Swarovski Subotica d.o.o., Subotica, Batinska 94, Subotica, 24000, Serbia, Republic of 

Singapore    

 • Swarovski Singapore Trading Pte Ltd., DELTA HOUSE, 2 ALEXANDRA ROAD, #03-01, SINGAPORE 159919, Singapore

South Africa    

 • Swarovski South Africa (Pty) Ltd, 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

Spain    

 • Swarovski Ibérica, S.A, C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain

Switzerland    

 • Crystalon Finanz AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • DSW Leitungsgesellschaft AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski (Schweiz) AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Brand License AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Immobilien AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland

Taiwan Region    

 • Swarovski Taiwan Ltd. Taiwan Branch, FU TSU CONSTRUCTION BUILDING, 9F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan region, 10441, Taiwan

Thailand    

 • Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd, 333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
 • Swarovski Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (FZ), Baanlane DIST, Bang Pa-In, Ayutthaya, 13160, Thailand
 • Swarovski (Thailand) Limited, 849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
 • Swarovski SCST Limited, 849 Vorawat Building, 12th Floor, Silom Road, Silom Sub-dist, Bangkok, 10500, Thailand

Turkey 

 • Swarovski Kristal Ticaret Limited Sirketi, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3, Istanbul, 34340 Turkey

United Arab Emirates    

 • Swarovski Middle East FZE, R/A No. 6, P.O.Box 17128, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

United Kingdom     

 • Swarovski UK Limited, 1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, England and Wales, W4, 5YE, United Kingdom

United States    

 • Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Swarovski Retail Ventures Ltd., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Touchstone Crystal, Inc., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States

Vietnam    

 • Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company, Lot 204, AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 70000, Vietnam

Landen/Regio’s

Subtitle:

 • Argentinië
 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Brazilië
 • Canada
 • Chili
 • Chinees vasteland
 • Costa Rica
 • Tsjechische Republiek
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongkong SAR
 • Hongarije
 • India
 • Ierland
 • Israël
 • Italië
 • Japan
 • Republiek Korea
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Maleisië
 • Mexico
 • Nederland
 • Nieuw-Zeeland
 • Polen
 • Portugal
 • Servië
 • Singapore
 • Spanje
 • Zweden
 • Zuid-Afrika
 • Zwitserland
 • Taiwan regio
 • Thailand
 • Turkije
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Vietnam
   

Annex 1 –  List of SWAROVSKI Legal entities

Subtitle:

Argentina    

 • Swarovski Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, Av J.B.Justo 637 4to Piso, Buenos Aires, 1425, Argentina

Australia    

 • Swarovski Australia Pty Ltd, Unit 1, 4D Huntley Street, Alexandria NSW 2015, Australia

Austria    

 • D. Swarovski Distribution GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski KG, Swarovskistrasse 30, 6112  Wattens, Tirol, Austria
 • D. Swarovski Tourism Services GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 •  Swareflex GmbH, Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria
 • Swarovski Mobility GmbH (ehem. Swarovski Energy GmbH), Swarovskistrasse 30, 6112 Wattens, Tirol, Austria

Belgium    

 • Swarovski Belgium N.V., Louizalaan 50b, 1050 Brussels, Belgium

Brazil    

 • Swarovski Cristais Ltda., Edifício Spazio Centralle, Alameda Itu, Nº 852 Conjunto 132 13º Andar, 01421-002 São Paulo, Brazil

Canada    

 • Swarovski Canada Limited, 66 Wellington Street West, Suite 5300, TD Bank Tower, Toronto ON M5K 1E6, Canada


Chile    

 • Swarovski Chile Limitada, Marchant Pereira 150, Providencia Santiago, Región Metropolitana, Chile

Chinese Mainland    

 • Swarovski (Guangzhou) Trading Co. Ltd, Taikoo Hui, No. 385 Tianhe Road, Tianhe District, 510620, Guangzhou, China
 • Swarovski (Shanghai) Trading Co. Ltd., Unit 2803, 2805 and Floor 27, Building 4, No 1, Lane 838, South Huangpi Road, Huangpu district, Shanghai, 200025, China

Costa Rica    

 • Swarovski Global Business Services Americas, SRL., Escazú Village Corporate Center, Avenida Central, 10201 San José, Costa Rica

Czech Republic    

 • Swarovski Bohemia spol. s r.o., Kateřinská Business Center, Kateřinská 466/40, Prague 2,Nové Město, 120 00, Czech Republic


France    

 • Swarovski France S.A.S., 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, France

Germany    

 • Swarovski (Deutschland) GmbH, Hüttenstr. 27, 87600, Kaufbeuren, Bayern, Germany

Greece    

 • Swarovski Hellas Single Member Industrial & Commercial S.A., 114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Athens, Glyfada, GR 16674, Greece

Hong Kong SAR  

 • Swarovski Greater China Limited, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong
 • Swarovski Hong Kong Limited, 8th Floor, Citi Tower, One Bay East No. 83 Hoi Bun Road, Ngau Tau Kok, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
 • Swarovski Taiwan Ltd, CITI TOWER, ONE BAY EAST NO. 83 HOI BUN ROAD, Hong Kong SAR, Hong Kong

Hungary    

 • Swarovski Hungary Retail Limited Liability Company, Népfürdő street 22, Building B 13th Floor, Budapest, 1138, Hungary

India    

 • Swarovski India Private Limited, One Horizon Centre, 12th Floor, DLF Phase V, Sector 43, 122002, Gurgaon, Haryana, INDIA

Ireland    

 • Swarovski Ireland Limited, 70 Sir Rogerson's Quay, Dublin, Dublin, Ireland

Italy    

 • Swarovski Internazionale d'Italia S.r.l., Via G.Giulini, n.3, 20123 Milano, Italy

Japan    

 • Swarovski Japan Ltd., 1-12-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0083, Japan

Liechtenstein    

 • Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein
 • Swarovski International Distribution AG, Dröschistrasse 15, Triesen, 9495, Liechtenstein

Luxemburg    

 • Swarovski Luxembourg Sarl, Grand-Rue 49, Luxembourg, 1661, Luxembourg

Republic of Korea    

 • Swarovski Korea Ltd, 10,11,12F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu/ Seoul, 06062, Korea, Republic of

Macao SAR    

 • Swarovski Macao Ltd., Avenida da Praia Grande, no 429 Edificio Centro Commercial da Praia Grande, 23° andar B. em Macau, Macau SAR, Macao

Malaysia    

 • Swarovski Global Business Services Asia SDN. BHD, Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia
 • Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd, Arcc Offices Pavilion Tower Level 16, Pavilion Tower, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia

Mexico    

 • Swarovski Crystal SA de CV, Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.,Mexico City, 11520, Mexico

Netherlands    

 • Swarovski Netherlands B.V., Dam 6, 1012, NP Amsterdam, Netherlands

New Zealand    

 • Swarovski International (NZ) Limited, 3/45 Queen Street, Auckland, 1010 New Zealand

Poland    

 • Swarovski Global Business Services Sp. z o. o., ul. Cypriana Kamila Norwida 5, "Yoko" Building, 80-280, Gdansk, Poland
 • Swarovski Poland Sp. z o.o., Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, 01-209, Warsaw, Poland

Portugal    

 • Swarovski Ibérica S.A - Sucursal Em Portugal, Rua Garret 28-30, 1200-204, Lisboa, Lisboa, Portugal

Serbia    

 • Swarovski Subotica d.o.o., Subotica, Batinska 94, Subotica, 24000, Serbia, Republic of 

Singapore    

 • Swarovski Singapore Trading Pte Ltd., DELTA HOUSE, 2 ALEXANDRA ROAD, #03-01, SINGAPORE 159919, Singapore

South Africa    

 • Swarovski South Africa (Pty) Ltd, 300 Acacia Road, Darrenwood, Randburg, Gauteng, 2194, South Africa

Spain    

 • Swarovski Ibérica, S.A, C/ Llacuna, 10-20 1ª Planta, 08005, Barcelona, Spain

Switzerland    

 • Crystalon Finanz AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • DSW Leitungsgesellschaft AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski (Schweiz) AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Brand License AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski Immobilien AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland
 • Swarovski International Holding AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, ZH, Switzerland

Taiwan Region    

 • Swarovski Taiwan Ltd. Taiwan Branch, FU TSU CONSTRUCTION BUILDING, 9F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, Taipei City, Taiwan region, 10441, Taiwan

Thailand    

 • Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd, 333 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand
 • Swarovski Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., 200 Moo 1, Hi-Tech Industrial Estate (FZ), Baanlane DIST, Bang Pa-In, Ayutthaya, 13160, Thailand
 • Swarovski (Thailand) Limited, 849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand
 • Swarovski SCST Limited, 849 Vorawat Building, 12th Floor, Silom Road, Silom Sub-dist, Bangkok, 10500, Thailand

Turkey 

 • Swarovski Kristal Ticaret Limited Sirketi, Nisbetiye Mahallesi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3, Istanbul, 34340 Turkey

United Arab Emirates    

 • Swarovski Middle East FZE, R/A No. 6, P.O.Box 17128, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

United Kingdom     

 • Swarovski UK Limited, 1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, England and Wales, W4, 5YE, United Kingdom

United States    

 • Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Swarovski Retail Ventures Ltd., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States
 • Touchstone Crystal, Inc., Swarovski North America Limited, One Kenney Drive, Cranston RI 02920, United States

Vietnam    

 • Swarovski Manufacturing Vietnam Limited Liability Company, Lot 204, AMATA Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 70000, Vietnam

Landen/Regio’s

Subtitle:

 • Argentinië
 • Australië
 • Oostenrijk
 • België
 • Brazilië
 • Canada
 • Chili
 • Chinees vasteland
 • Costa Rica
 • Tsjechische Republiek
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongkong SAR
 • Hongarije
 • India
 • Ierland
 • Israël
 • Italië
 • Japan
 • Republiek Korea
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macao SAR
 • Maleisië
 • Mexico
 • Nederland
 • Nieuw-Zeeland
 • Polen
 • Portugal
 • Servië
 • Singapore
 • Spanje
 • Zweden
 • Zuid-Afrika
 • Zwitserland
 • Taiwan regio
 • Thailand
 • Turkije
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Vietnam
   

dispatcher-check

Swarovski-services
Ontdek onze exclusieve Swarovski services