Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken
We geven om het milieu. Daarom compenseren we de onvermijdelijke uitstoot van broeikasgassen van alle leveringen en retouren via Swarovski.com. Dit doen we door een aantal gecertificeerde en hoogwaardige klimaatactieprojecten te steunen via onze partner South Pole. In tegenstelling tot veel andere bedrijven, willen we niet dat onze klanten de prijs betalen voor de compensatie en nemen we de kosten zelf voor onze rekening.

South Pole ontwikkelt uitgebreide strategieën waarmee klimaatactie omgezet kan worden in bedrijfsmogelijkheden op de lange termijn voor bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties van over de hele wereld, en is al sinds 2006 toonaangevend op het gebied van koolstofvermindering. South Pole is ook een toonaangevende projectontwikkelaar en heeft bijna 1000 projecten mogelijk gemaakt op het gebied van hernieuwbare energie, bosbeheer, agricultuur, industrie, huishoudens en openbare instellingen in meer dan 50 landen. Aan de hand van klimaatfinaniciering heeft South Pole meer dan een gigaton aan CO2-uitstoot voorkomen, sociale voordelen geleverd aan kansarme gemeenschappen die met name kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en geholpen om bijna 100.000 banen in ontwikkelingslanden te creëren.

Onze strategie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Title:
De compensatie van onze onvermijdelijke uitstoot via gecertificeerde klimaatprojecten is uiteraard slechts een van de belangrijke acties die we ondernemen. De kern van onze klimaatstrategie is ons SBTi-lidmaatschap (Science Based Targets-initiatief). Afgelopen jaar legden we ons toe op een vermindering van 47% van de uitstoot onder scope 1 en 2, en van 28% van de uitstoot onder scope 3 tegen 2030. 

We hebben tot nu toe, met 2019 als uitgangsjaar, al een vermindering van 12% onder scope 1 en 2, en van 26% van de uitstoot onder scope 3 gerealiseerd. We blijven aanzienlijk investeren in onze productie, distributie, processen en beleidsregels om onze uitstoot van broeikasgassen verder te verminderen en onze bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met het akkoord van Parijs uit 2015.

Een volledige klimaatstrategie bevat alle methodologieën, zoals vermindering, verwijdering en compensatie.
Naast onze ambitieuze verminderingsplannen en de klimaatprojecten met South Pole, hebben we onlangs een vijfjarige overeenkomst met Climeworks ondertekend, om CO2 rechtstreeks uit de atmosfeer te halen (meer informatie vindt u hier).
Elke beschikbare, gecertificeerde klimaatoplossing is een goede optie. Het is belangrijk om gebruik te maken van alle beschikbare maatregelen en oplossingen, en niet slechts van één. Daarom hebben we, in samenwerking met South Pole, 3 belangrijke projecten gekozen om onze focus te verdelen onder de volgende gebieden: het beschermen van de biodiversiteit, het opvangen van biogas en waterkracht.
Onze South Pole-initiatieven

Huóshuĭ Small Hydropower​

Title:

Schone energie voor afgelegen Chinese berggemeenschappen

Subtitle:
Onze oprichter Daniel Swarovski maakte meer dan een eeuw geleden al gebruik van de kracht van water. Hij richtte een kristalslijpfabriek op in Wattens (Oostenrijks Tirol) om gebruik te maken van de waterkracht voor de slijpprocessen die hij had gepatenteerd, met de droom om 'een diamant voor iedereen' te maken.

De krachtige rivieren van de Chinese berggebieden kunnen op dezelfde manier gebruikt worden om elektriciteit op te wekken voor afgelegen gebieden en de rest van de regio. Alleen zijn er voor waterkrachtcentrales aanzienlijke investeringen vereist. Vóór het project waren de leefomstandigheden in lokale gemeenschappen slecht. Toen 80 procent van de Chinese energievraag werd voorzien door kolengestookte centrales, hadden deze gemeenschappen onstabiele toegang tot elektriciteit en waren er weinig regionale investeringen.

Huóshuĭ Small Hydropower bestaat uit 95 kleine waterkrachtinstallaties. De kleinschalige installaties hebben een capaciteit van 0,1 tot 14 MW en leveren samen genoeg hernieuwbare energie om per jaar meer dan een half miljoen doorsnee Chinese woningen van stroom te voorzien. Dankzij hun doorstroomontwerp kunnen ze dit doen met een minimale impact op het milieu.
 • Projectnormen: SocialCarbon, VCS Verified Carbon Standard​

Impacts:
 • 369.000 ton CO2e (koolstofdioxide-equivalenten) beperkt per jaar (SDG13)​
 • 740.000 MWh hernieuwbare energie jaarlijks gegenereerd (SDG7)​
 • Bijdragen aan de meetbare en controleerbare milieudoelen 4, 8 en 5 van de Verenigde Naties

Rimba Raya Biodiversity Reserve​

Title:

De tropische moerasbossen van Borneo behouden en de lokale levens verbeteren

Subtitle:

De Rimba Raya-moerasbossen liggen in de provincie Midden-Kalimantan op het eiland Borneo in Indonesië. Voordat dit project van start ging, had het provinciaal bestuur goedgekeurd dat deze ontzettend biodiverse tropische moerassen verbouwd zouden worden tot vier palmolieplantages.

Het Rimba Raya Biodiversity Reserve beschermt 91.215 hectare aan rijke, tropische moerasbossen waarop toezicht wordt gehouden door lokale boswachters evenals aan de hand van satelliet- en luchtfoto’s. Het project zorgt ervoor dat de diversiteit binnen het ecosysteem en het leefgebied van bedreigde diersoorten zoals de Borneose orang-oetan beschermd worden, en vermindert de uitstoot door de geplande ontbossing te voorkomen van meer dan 47.000 hectare aan bossen voor palmolieproductie.

Via het Rimba Raya-project wordt niet alleen koolstof gevangen en de leefgebieden van lokale wilde dieren beschermd; het project promoot ook lokale duurzame ontwikkeling, met name met betrekking tot milieuvoorlichting en economische capaciteitsopbouw.

Projectnormen:

 • Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standards (Verra)
 • VCS Verified Carbon Standard (Verra)


Impacts:

 • 2162 waterfilters verstrekt
 • 47.237 hectare beschermd
 • 3.500.000 ton CO2e beperkt

Lan Dokmai: van afval naar energie

Title:

Impact op het klimaat verminderen en helpen met duurzaam biogas

Subtitle:

Thailand is een van grootste producenten van tapiocazetmeel, wat een belangrijk deel uitmaakt van de economie. Helaas is de zetmeetproductie een koolstofintensief proces dat niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook sterk ruikend methaan uitstoot via het afvalwater dat de levenskwaliteit in de omliggende gebieden beïnvloedt.

In plaats dat het methaan in de atmosfeer terechtkomt, wordt het gas via dit project opgevangen om schone elektriciteit op te wekken. Deze elektriciteit wordt gebruikt bij de productie in de lokale zetmeetfabriek, waardoor de lucht schoner is en er minder fossiele brandstoffen gekocht hoeven te worden. Dit houdt in dat er inkomsten gegenereerd kunnen worden om sociale en educatieve activiteiten te ondersteunen in de gemeenschap.

Door de lagere uitstoot van methaan is de luchtkwaliteit rondom de fabriek aanzienlijk verbeterd. Daarnaast maakt het project nieuwe banen en trainingsmogelijkheden voor moderne technologieën mogelijk. Het behandelde afvalwater is een stuk schoner en kan gebruikt worden bij de visteelt en irrigatie van velden in de buurt. Zelfs het slib van het afvalwater wordt aan boeren gegeven en gebruikt als mest.

Methaan (CH4) is net als het bekende koolstofdioxide (CO2) een broeikasgas. De aanwezigheid ervan in de atmosfeer heeft invloed op de temperatuur en het klimaatsysteem van de aarde. Verschillende antropogene (menselijke) en natuurlijke bronnen kunnen methaan uitstoten. Methaan is het op een na meest voorkomende antropogene broeikasgas na koolstofdioxide, is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de wereldwijde uitstoot en is ruim 25 keer krachtiger dan koolstofdioxide bij het vasthouden van warmte in de atmosfeer. Daarom is de vermindering van de uitstoot van methaan zeer belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Projectnormen:
•    Gold Standard (WWF)
•    CDM Clean Development Mechanism (UN FCCC)

Impacts:

 • 20.000 ton CO2e
 • 2100 m2 gereinigd afvalwater
 • 2200 liter fossiele brandstoffen bespaard

Veelgestelde vragen

Wat zijn koolstofcredits en hoe gaan ze in hun werk?

Koolstofcredits zijn meetbare, verifieerbare uitstootverminderingen van gecertificeerde klimaatactieprojecten. De producten verminderen, verwijderen of vermijden de uitstoot van broeikasgassen. Ze zorgen daarnaast voor verschillende andere positieve voordelen. Voorbeelden hiervan zijn gemeenschappen helpen, ecosystemen beschermen, bossen herstellen of de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Projecten moeten voldoen aan uitgebreide criteria om te slagen voor de verificatie door externe bureaus en een beoordeling van een panel van experts conform een toonaangevende norm voor klimaatbijdragen zoals Verra of Gold Standard. Zodra een organisatie of persoon een koolstofcredit koopt, wordt de credit permanent opgeheven zodat deze niet opnieuw gebruikt kan worden.

Wat zijn de vereisten van een goed klimaatactieproject?

De sleutel zit hem in de details. Hoogwaardige koolstofcredits moeten aan een aantal strenge normen voldoen. U kunt dit controleren door ervoor te zorgen dat de projecten waarin u investeert geregistreerd zijn bij een externe erkende verificatienorm, zoals de Gold Standard, de Verified Carbon Standard (VCS) van Verra, de Social Carbon and Climate, Community and Biodiversity Standards (CCBS), of normen die zijn geverifieerd door het Klimaatverdrag. Deze normen benadrukken ook bijkomende voordelen die verdergaan dan koolstof: alle South Pole-projecten dragen bij aan minimaal 3 van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit kan de gezondheid verbeteren, zorgen voor betere onderwijsmogelijkheden, de bescherming van wilde dieren verbeteren of zelfs duurzame gemeenschappen tot stand brengen.

Hoe kan ik zien of de uitstoot daadwerkelijk verminderd wordt? Wat betekent aanvullend?

De goedgekeurde verificatienormen door de ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance) waaraan alle South Pole-projecten voldoen om te garanderen dat het project echt, geverifieerd, permanent en aanvullend is.

Voor transparantie zijn er koolstofcredits; toegewezen serienummers die uitgegeven, overgezet en permanent opgeheven worden in openbaar toegankelijke uitstootregisters.

Aanvullend betekent dat de vermindering van de uitstoot via het project ‘boven de gangbare zaken’ moet staan. Dit houdt in dat deze vermindering alleen mogelijk is door het project. Door hoogwaardige en geverifieerde koolstofcredits te kopen, financiert u rechtstreeks klimaatactie en duurzame ontwikkeling.

Welke verschillende soorten klimaatactieprojecten bestaan er?

Projecten kunnen de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer op minimaal drie manieren verminderen of verwijderen.
 1. De eerste manier vermijdt de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door energie op basis van fossiele brandstoffen te vervangen door energie van hernieuwbare bronnen.
 2. De tweede manier verwijdert uitstoot uit de atmosfeer, bijvoorbeeld door meer bomen te planten, waardoor koolstof uit de atmosfeer wordt gehaald en in vloeibare of vaste vorm wordt opgeslagen.
 3. De derde manier vangt de uitstoot op en vernietigt deze. Een voorbeeld hiervan is het opvangen van methaan, een broeikasgas dat veel krachtiger is dan koolstofdioxide, uit afvalwater.

Onze wereldwijde partner South Pole heeft honderden verschillende klimaatactieprojecten, op de volgende gebieden:
 1. Op de natuur gebaseerde oplossingen (bosherstel, landherstel, bosbescherming, duurzaam landbeheer en agricultuur)
 2. Hernieuwbare energie (waterkrachtprojecten, windprojecten, zonne-energie en aardwarmte)
 3. Projecten binnen gemeenschappen (verbeterde fornuizen, toegang tot schoon water)
 4. Van afval tot energie (biogas uit stortplaatsen of industrie, en biomassa)

Duurzaamheid bij Swarovski

Verantwoord handelen is al sinds 1895 verankerd in onze waarden.