Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

Rovnost, diverzita a inkluze

Title:
Místo, kam patříte. Podporujeme podivuhodný svět tvůrčího vyjádření, kde se lidé cítí respektovaní, oceňovaní, propojení a vyslyšení. 
Chceme být vnímáni jako zastánci individuality a značka, která staví na rovnosti a inkluzi.  
Oslavováním našich rozdílů a využíváním kombinované síly mnoha různých pohledů můžeme dosáhnout mnohem větších výsledků. 
Věříme ve vytvoření inkluzivního pracovního prostředí, kde se zaměstnanci cítí bezpečně a spokojeně. Rovnost pro nás znamená rovná práva, povinnosti a příležitosti. 
Projevte v práci své autentické já –⁠ nápady, zázemí a perspektivy. Jedná se o pečující prostředí, kde všichni přispíváme k úspěchu podniku a jsme produktivnější i angažovanější. 

Naše závazky

Zavazujeme se oslavovat a podporovat komunitu LGBTQ+, a to jak interně, tak externě.  

Zavazujeme se budovat různorodé vedení, které zahrnuje i nedostatečně zastoupené skupiny. 

Zavazujeme se omezit předsudky při náboru. 

Zavazujeme se oslavovat individualitu tím, že podstatně zvýšíme rozmanitost našich marketingových materiálů.

Zodpovědně získané zdroje

V řadě Harmonia používáme materiály ze zodpovědně získaných zdrojů, aby se zlepšila udržitelnost našich výrobků, včetně zodpovědně získaných a recyklovaných surovin.
Zjistěte více

Posílení postavení žen

Title:
Jako značka, jejíž významnou část spotřebitelů a zaměstnanců tvoří ženy, se snažíme prosazovat posílení postavení žen. Naším cílem je posílit postavení žen v celém našem hodnotovém řetězci, od těch, jež naše výrobky vyrábějí, až po ty, které je nosí.

MDŽ

Subtitle:
Mezinárodní den žen, který se slaví 8. března, je věnován uctění života žen na celém světě – žen všech národů, všech kultur a všech vyznání. Uznáváme sílu každé ženy. Věříme, že společně můžeme a budeme naplňovat staletou vizi zakladatelů Mezinárodního dne žen –⁠ podporovat všechny gendery a dělat maximum pro vytvoření lepšího a mírumilovnějšího světa.

Mentoringový program pro uprchlice

Subtitle:
Dlouhodobě se věnujeme posilování postavení a vzdělávání, které posilujeme prostřednictvím partnerství s neziskovou organizací Tent. V rámci našeho partnerství bude v příštích třech letech poskytnuto poradenství 50 uprchlicím. Cílem mentoringového programu je zvýšit kvalifikaci uprchlic a zajistit jim co nejlepší pozici při hledání zaměstnání.

We Sparkle

Subtitle:
je iniciativa vytvořená ve spolupráci s nadací Raks Thai, organizací podporující silné komunity a pomáhající znevýhodněným skupinám, s cílem vyvinout vzdělávací programy a nástroje, které napomáhají finanční gramotnosti. Oblíbenou součástí programu WeSparkle byl Koutek pohody, kde byli zaměstnanci nadace Raks Thai během přestávek pracovníků v tovární hale k dispozici pro osobní poradenství a konzultace. Organizátoři také uspořádali speciální zasedání, na nichž vystoupili externí poskytovatelé služeb, a ve vyhrazeném prostoru byly k dispozici informační materiály na různá témata, včetně financí, zdraví a rovnosti žen i mužů.

HERproject

Subtitle:
Zkratka HER znamená Health Enables Returns (Zdraví umožňuje návrat) a projekt se sloganem „Podporované ženy, důstojná práce, lepší podnikání“ ukazuje, jak zdraví na pracovišti a finanční začlenění mohou naplno rozvinout potenciál žen. Iniciativa HERproject vznikla v roce 2007 a podpořila pohodu, sebevědomí i ekonomický potenciál více než 1 000 000 žen a 450 000 mužů.

Oslava a podpora komunity LGBT+

Title:
Abychom splnili slib, který jsme dali našim lidem, snažíme se, aby naši zaměstnanci mohli projevit to nejlepší, a zajistit, aby se každý z nás při příchodu do práce cítil bezpečně a měl podporu.

Pride

Title:
Po celý rok s nadšením oslavujeme komunitu LGBTQ+ prostřednictvím osvětových aktivit včetně panelových diskusí, workshopů, oslav měsíce hrdosti a partnerství s předními odbornými organizacemi, jako je Transgender Network Switzerland a Workplace Pride.

Komunita a sounáležitost

Title:
Chceme, aby zaměstnanci cítili, že k nám patří, a to je možné pouze tehdy, když se v práci cítí sami sebou a jsou reprezentováni – vždy a všude. Klíčovou roli při vytváření tohoto pocitu začlenění a sounáležitosti hrají naše skupiny zaměstnanců (ERG). ERG jsou skupiny vedené zaměstnanci, které přispívají k podpoře rozmanitějšího a inkluzivnějšího pracoviště. Účastníci jsou obvykle zaměstnanci, kteří se cítí být spojeni společnými zájmy, zkušenostmi nebo zázemím. Tady jsou některé z našich skupin ERG:

eMpoWer together

Subtitle:
Umožňujeme ženám v práci dosáhnout jejich ambicí. Vytváříme rovné pracovní prostředí, protože u nás pracují osoby všech genderů, podporujeme mezigenderovou spolupráci i výměnu a poskytujeme ženám dovednosti i nástroje k naplnění jejich ambicí.

Pride

Subtitle:
Ve společnosti oslavujeme a podporujeme komunitu LGBT+.

D&I Group v Gdaňsku a EDI Council v Severní Americe

Subtitle:
Vytváříme kulturní vliv podporou různorodého zastoupení, podporou osobního projevu, snižováním nevědomých předsudků a rozvíjením povědomí o rovnosti, rozmanitosti a inkluzi.

#mixingITup

Subtitle:
Ženy v IT – přispíváme k posílení postavení žen v IT a ke kráse genderově rozmanitého MIXu.

Zaměstnavatel, který nabízí rovné příležitosti

Společnost Swarovski je zaměstnavatelem, který nabízí rovné příležitosti. Jsme hrdí na to, že vytváříme pracoviště, kde se lidé cítí zapojení, respektovaní, oceňovaní, propojení a vyslyšení. Místo, kam patří každý.
Poznejte, jaké je pracovat ve společnosti Swarovski

Proč se přidat ke společnosti Swarovski

Subtitle:

Zde budete posouvat hranice. Změníte sny ve skutečnost. Přidejte se k nám, mějte pozitivní vliv a dělejte divy.

Poznejte naše týmy

Subtitle:

Vložte křišťál do rukou a srdcí našich zákazníků prostřednictvím okouzlujících příběhů a nezapomenutelných zážitků.

Aktuální příležitosti

Subtitle:

Dokážete si představit sami sebe ve společnosti Swarovski? Je to vaše kariéra. Tak ať je co nejlepší.