Ingyenes standard kiszállítás 20 000 Ft felett

A Swarovski Crystal Society Festival 2023-as ünnepi versenye

Title:

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
SCS-tagok számára

Subtitle:

A nevezésnek és a verseny megnyerésének nem előfeltétele a vásárlás. A vásárlás nem növeli a győzelem esélyét.

A Promóció


A Szervező a Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. A versennyel kapcsolatos kérdéseket a customer.carecentre@swarovski.com címen várjuk. A verseny 2023. november 1-től 2023. december 31-ig tart.

A résztvevők köre


Ez a Promóció kizárólag azon SCS-tagok számára érhető el, akik Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada (Quebec kivételével), a Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Görögország, Magyarország, Hongkong KKT, India, Írország, Olaszország, Japán, Korea, Luxemburg, Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Portugália, Lengyelország, Románia, Szingapúr, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Tajvan vagy az USA törvényes lakosai, és akik a nevezéskor elérték a lakóhelyük szerinti jogi nagykorúságot. A Swarovski, valamint a Swarovski leányvállalatainak alkalmazottai, képviselői, továbbá bármely más, a verseny lebonyolításában részt vevő vállalkozások alkalmazottai és a velük egy háztartásban élő személyek nem jogosultak a nevezésre. SZEMÉLYENKÉNT CSAK EGY NEVEZÉS KÜLDHETŐ BE. A versenyre a svájci jogszabályok vonatkoznak, és érvénytelen, ahol a jogszabályok tiltják.


A részvétel módja


1. Az érvényes nevezés menete a következő: 2023. november 1. és 2023. december 31. között az SCS-versenyben részt vevő tag a swarovski.com webhelyen a verseny oldalára (https://www.swarovski.com/s-scscompetition2023/) megfelelően feltölti a saját kreatív tervéről készült képet, vagyis amelyen a saját tervezésű Ünnepi dísze látható. A kép elkészítéséhez a tag azokat a kristály alkotóelemekről készült képeket használja fel, amelyeket a Swarovski e-mailben biztosít számára a jelen SCS-verseny részeként, illetve amelyek elérhetők az SCS-verseny webhelyén is. A tagnak meg kell adnia a nevét, az e-mail-címét, az SCS-tagsági számát és a beleegyezését. Minden nevezést 2023. december 31-ig kell eljuttatni a Szervezőnek. 


2. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nevezés elveszett, megsérült, megrongálódott, késve érkezett, karanténba helyezték vagy bármilyen más okból nem jutott el a Szervezőhöz, kivéve, ha ez a Szervező vagy képviselőinek hanyagsága, hibája, szándékos cselekedete vagy mulasztása miatt történik. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen technikai, hardver-, szoftver-, szerver-, webhely- vagy egyéb meghibásodásért vagy kárért.

Díjazás


1. A nyereményalap Crystal Living-termékeket tartalmaz a következő értékben:
1. díj – A Wattensben található üzem által a nyertes Ünnepi dísz terve alapján elkészített egy (1) darab prototípus. Ezenfelül egy (1) darab „Annual Edition 3D-s dísz, 2023” termék 125 € értékben.
2. díj – Egy (1) darab „Annual Edition 2023-as díszszett” termék 155 € értékben.
3. díj – Egy (1) darab „Annual Edition dísz, 2023” termék 70 € értékben.

Az 1. helyezés esetében a győztes résztvevő legfeljebb két díjat kaphat, a 2. és 3. helyezett pedig legfeljebb egy díjat, további, illetve helyettesítő díjak nem érhetők el. A nyeremények nem válthatók készpénzre vagy jóváírásra. 
2. Abban az esetben, ha a nyeremény valamilyen okból kifolyólag nem érhető el, a Szervező fenntartja a jogot, hogy egy azzal megegyező vagy annál nagyobb értékű nyereménnyel helyettesítse. Készpénz nem választható. A díj nem átruházható.


Győztesek


1. A győztesek nem automatikusan a Szervező által elsőként megkapott érvényes nevezések közül kerülnek ki. Azok a Résztvevők lesznek a győztesek, akik olyan érvényes nevezést küldenek be, amelyet az elbírálás során a zsűri a művészi prezentáció alapján kiválaszt. A zsűrit a Swarovski Crystal Society menedzsmentcsapatának, a Crystal Living termékmarketingért felelős csapatának és a Kristálytervező csapatának tagjai alkotják. A nevezéseket kreativitás és eredetiség alapján bírálják el. Döntetlen esetén az lesz a győztes, aki az első bírálati kritériumban magasabb pontszámot kapott. Ez addig folytatódik sorrendben a többi kritériummal, ameddig a döntetlen megszüntetéséhez szükséges. A nevezések a Szervező tulajdonában maradnak, nem kerülnek vissza a Résztvevőkhöz.

A szabályok korlátozása nélkül a győztesek beleegyeznek abba, hogy visszavonhatatlanul és teljes mértékben megadják és átruházzák a Szervezőre a nevezéshez és a nevezés felhasználásával készült alkotásokhoz fűződő jogokat, korlátozás nélkül beleértve a nevezés kereskedelmi célú felhasználásának jogát világszerte bármely jelenleg ismert és később kifejlesztett médiumban. A Promócióba való belépéssel a Résztvevő a jogszabályok által megengedett mértékben lemond minden, a Résztvevőre ruházott vagy a Résztvevő által beküldött nevezéssel kapcsolatban a világon bárhol felmerülő erkölcsi jogairól. A győztesek egy nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, örökös, az egész világon érvényes jogot és licencet ruháznak a Szervezőre a nevezés részben vagy egészben történő megjelenítésére, előadására, tárolására, másolására, továbbítására, közzétételére, sugárzására, kiállítására és/vagy más módon történő felhasználására vagy újrafelhasználására vonatkozóan (a felhasználás időpontjának és számának korlátozása nélkül), valamint a nevezésen alapuló műveknek a Promócióval észszerűen összefüggő célra történő felhasználására vonatkozóan, beleértve a promóciós vagy marketingcélokat is, kivéve, ha azt a jogszabályok tiltják.

A Promócióban való részvétel feltételeként és a nevezés beküldésével minden Résztvevő garantálja és kijelenti, hogy: (a) a Résztvevő birtokolja az összes jogot az általa beküldött nevezésre vonatkozóan, amellyel részt vesz a Promócióban; (b) a nevezés a Résztvevőtől származik, továbbá birtoklása és elkészítése a jogszabályoknak megfelelően történt; (c) a nevezés nem sérti semmilyen külső fél szellemi tulajdonhoz, személyes adatokhoz vagy közzétételhez fűződő jogát, illetve semmilyen egyéb jogi vagy morális kötelezettségből eredő jogát; (d) a nevezés nem ütközik a vonatkozó jogszabályokba vagy rendelkezésekbe; és (e) a nevezést korábban nem tették közzé, mutatták be, adták elő, nevezték vagy nyertek vele promóción vagy versenyen. A győztes kártalanítja a Szervezőt, (az alábbiakban meghatározott) Mentesített feleket és a Szervező bármely jogosult partnerét az összes olyan igény, kár, követelés és költség esetén (beleértve az észszerű mértékű tanácsadói és jogi költségeket is), amely a jelen feltételek bárminemű megszegéséből ered.


2. Világszerte összesen három (3) győztest választunk ki 2023. december 31. után, akik e-mailben kapnak értesítést 2024. január 24-én vagy egy ahhoz közeli időpontban. Az értesítéseket a nevezéskor megadott e-mail-címre fogjuk küldeni. Amennyiben a győztes elfogadja a díjat, a győzelemről szóló értesítés megérkezése után 14 napon belül értesítenie kell a Szervezőt. Ha a győztes 14 napon belül nem válaszol az értesítésre, és nem jelzi, hogy igényt tart a díjra, elveszíti a díjra való jogosultságát, és nem lesz jogosult helyettesítő vagy alternatív díjra sem. A győztes (1) az egyik általa választott, a Szervező honos országában található értékesítési ponton, vagy (2) közvetlenül az otthonába szállítva veheti át a díjat. A félreértések elkerülése és az egyértelműség érdekében kizárólag a Szervező dönt arról, hogy a győztes milyen módon veheti át a díjat, és a győztesek nem jogosultak házhoz szállítást vagy értékesítési ponton történő átvételt igényelni. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a díj elveszett, megsérült, késve érkezett vagy bármilyen más okból nem jutott el a győzteshez, és nem cseréli ki vagy pótolja ezeket a díjakat, kivéve, ha mindez a Szervező vagy képviselőinek hanyagsága, hibája, szándékos cselekedete vagy mulasztása miatt történik.

A díj átvételével a győztes beleegyezik, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig mentesíti a Szervezőt és annak leányvállalatait, társvállalatait, beszállítóit, forgalmazóit, reklám-/promóciós ügynökségeit, valamint a díj beszállítóját és annak valamennyi anyavállalatát, illetve ezen vállalatok tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és képviselőit (összefoglalóan „Mentesített felek”) minden követelés alól és jogalappal szemben, beleértve, de nem kizárólagosan, a Promócióban való részvételből, a díjak átvételéből, használatából vagy az azzal való visszaélésből származó személyi sérülést, halált, vagyoni kárt vagy tulajdon elvesztését.

A Mentesített felek nem felelősek a következőkért: (1) bármilyen pontatlan vagy hibás információ, akár nyomtatási, gépelési hiba, a résztvevő hibája vagy bármilyen más hiba, továbbá a Promócióban felhasznált vagy azzal kapcsolatos felszerelés vagy program; (2) bármilyen műszaki hiba, beleértve, de nem kizárólagosan, az üzemzavarokat, megszakadásokat, a telefonvonalak, hálózati hardverek vagy szoftverek kapcsolódási problémáit; (3) illetéktelen emberi beavatkozás a nevezési folyamat vagy a Promóció bármely részébe; (4) a Promóció lebonyolítása, a nevezések feldolgozása és elbírálása, a díjak bejelentése során vagy bármilyen, a Promócióval kapcsolatos anyagban előforduló nyomtatási, gépelési, technikai, számítógépes, hálózati vagy emberi hiba; (5) késve érkező, elveszett, nem kézbesíthető, sérült vagy ellopott küldemények; és (6) közvetlenül vagy közvetetten, teljes mértékben vagy részben a Résztvevő Promócióban való részvétele, a díjak kézhez vétele, használata vagy az azokkal való visszaélés miatti sérülés vagy vagyoni kár. A Mentesített felek nem felelősek a tévesen címzett vagy kézbesíthetetlen nevezésekért, a műszaki problémákért, számítógépes rendszerek, szerverek, szolgáltatók, hardverek/szoftverek üzemzavaráért, a nem elérhető vagy megszakadt hálózati kapcsolatokért, a sikertelen, befejezetlen, zavaros vagy megkésett számítógépes átvitelért és ezek bármely kombinációjáért. A Mentesített felek nem felelősek a nevezések harmadik fél általi illetéktelen használatáért.


3. A győztes Jelentkezők kötelezhetők a Promócióval kapcsolatos nyilvános, ingyenes szereplésre. Továbbá a Szervezőnek jogában áll saját belátása szerint, fizetség vagy a győztestől való engedélykérés nélkül felhasználni a győztesek nevét a Promóció győzteseinek kihirdetéséhez. 


Szabályzat


1. A Promócióban való részvételre vonatkozó útmutató, a nevezési űrlap és a részvételi feltételek a swarovski.com webhelyen, a Verseny oldalán érhetők el, és az Adatvédelmi nyilatkozattal együtt a jelen szabályzat részét képezik. További példányok kéréséhez vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Azok a Jelentkezők, akik nem tesznek eleget a jelen szabályzatnak, vagy hiányos, hibás vagy hamis nevezést nyújtanak be, nem jogosultak a Promócióban való részvételre. A nevezés benyújtásával a Jelentkezők elfogadják a jelen szabályzatot. 


2. Amennyiben a jelen szabályzatban nyilvánvaló tévedés szerepel, illetve jogellenesség, vagy a Promóció lebonyolítását akadályozó, a Szervező hatáskörén kívüli körülmények esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy módosítsa a szabályzatot vagy visszavonja a Promóciót. A Szervező nem vonható felelősségre a szabályok megváltoztatása vagy a Promóció visszavonása miatti veszteség vagy csalódottság bármilyen formájáért. Ezen körülmények esetén a Szervező minden észszerű erőfeszítést megtesz, hogy tájékoztassa a Jelentkezőket a változásokról vagy a Promóció visszavonásáról. 


3. A Versennyel kapcsolatos levelezést a Szervező a saját belátása szerint bonyolítja. A Promócióval kapcsolatos kérdéseket a Szervezőhöz kell intézni az 1. pontban megadott elérhetőségeken. A győztesek listájáért küldjön egy saját címére megcímzett, bélyeggel ellátott borítékot a következő címre: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Svájc. A győztesek listájára vonatkozó kéréseknek 2023. december 31-ig kell megérkezniük.


4. A Jelentkező elfogadja, hogy a Versenyből vagy bármely díjból eredő, illetve azokkal kapcsolatos minden vita, követelés és jogalap rendezése kizárólag Svájcban, a Zürichben található megfelelő bíróságon történhet. Minden, ezen Hivatalos szabályzat felépítésére, érvényességére, értelmezésére és végrehajthatóságára, a Jelentkező jogaira és kötelezettségeire vagy a Szponzor Versennyel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkozó kérdés tekintetében Svájc jogszabályai az irányadóak, illetve értelmezésük is Svájc jogszabályai szerint történik.