Δωρεάν κανονική αποστολή άνω των 75 EUR
Αναζήτηση

Σε ταξίδι

Title:
Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση των διαπιστευτήριων βιωσιμότητας των προϊόντων μας, απορρίπτοντας την προσέγγιση «take, make, waste» για τις επιχειρήσεις και αντικαθιστώντας την με κυκλικά μοντέλα και διαδικασίες. Για τη χαρτογράφηση της πορείας μας χρησιμοποιούμε αξιολογήσεις κύκλου ζωής (LCAs), οι οποίες είναι επιστημονικά εργαλεία για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Ποσοτικοποιούμε την πρόοδό μας βάσει ενός συνόλου αρχών που διασφαλίζουν ότι κάνουμε υπεύθυνες και αποτελεσματικές αλλαγές.

Ο οδικός χάρτης μας με στόχο τα βιώσιμα προϊόντα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Υλικά και συστατικά, Κατασκευή, Βιώσιμος Σχεδιασμός και Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα. Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε νέα προϊόντα που αναδεικνύουν την πρόοδό μας, περιλαμβάνοντας σχέδια τα οποία γίνονται με υπεύθυνα επιλεγμένες και ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

σχετικά

Αναγεννημένα Κρύσταλλα

Αν και κάνουμε το καλύτερο δυνατό κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, μερικές φορές μας περισσεύουν κρύσταλλα. Αυτά τα κρύσταλλα είναι ένας πολύτιμος πόρος τον οποίο δεν επιθυμούμε να χαραμίσουμε Έτσι εξηγείται ο λόγος που διατηρούμε τα αχρησιμοποίητα κρύσταλλα όσο το δυνατόν περισσότερο και δεσμευόμαστε να τα αναγεννήσουμε για αυτό που προορίζονται, χωρίς τον ελάχιστο συμβιβασμό στην ποιότητα. Το πρόγραμμα μας για τα αναγεννημένα κρύσταλλα προσφέρει σ’ αυτά τα πολύτιμα κρύσταλλα άλλη μία ευκαιρία να λατρευθούν.

σχετικά

Ανακυκλώσιμα Μέταλλα

Τα ανακυκλωμένα μέταλλα προέρχονται από χρησιμοποιημένα μέταλλα τα οποία υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία για τη δημιουργία ενός νέου υλικού - χωρίς όμως να διακυβεύεται η ποιότητά τους. Αυτή η διαδικασία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, δεδομένου ότι επαναχρησιμοποιεί πολύτιμους πόρους αντί πρώτων υλών και περιορίζει τις εκπομπές CO2, καθώς απαιτείται λιγότερη ενέργεια για την ανάτηξη μετάλλων παρά για την εξόρυξή τους. Μέχρι το 2030, στοχεύουμε να προμηθευόμαστε όλα τα μέταλλα μας από πηγές υπεύθυνης διαχείρισης και ανακύκλωσης.

Βιωσιμότητα

Η υπεύθυνη δράση είναι βαθιά ριζωμένη στις αξίες μας από το 1895