Wiadomość dla społeczności Swarovski w sprawie wybuchu globalnej epidemii i rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

 

W tych trudnych czasach zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich naszych klientów i pracowników, a także ich rodzin i przyjaciół, jest dla nas sprawą najwyższej wagi. W obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 ściśle przestrzegamy wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, postępujemy zgodnie z rozporządzeniami i zaleceniami wydawanymi przez rządy poszczególnych państw i z rozwagą stosujemy niezbędne środki ostrożności. Co za tym idzie, podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych sklepów w wielu państwach zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez lokalne władze i jesteśmy gotowi zamknąć kolejne sklepy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Wprawdzie wizyta w naszych sklepach stacjonarnych jest chwilowo niemożliwa, istnieje jednak wiele rozwiązań cyfrowych umożliwiających każdemu obcowanie z marką Swarovski. Zachęcamy klientów do dalszego korzystania z naszej strony internetowej, na której oferujemy teraz bezpłatną dostawę zamówień na wszystkich rynkach. Zakupy w naszym sklepie internetowym są prawdziwą przyjemnością i zapewniają klientom nieograniczony dostęp do świata marki Swarovski oraz niezliczonych kolekcji, które ma ona w swojej ofercie. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za stałe wsparcie i cierpliwość w tym niełatwym okresie.

 

1. Jakie działania podejmuje spółka Swarovski w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników?

Zdrowie i dobre samopoczucie pracowników i klientów jest dla firmy Swarovski sprawą najwyższej wagi. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 zamknęliśmy wiele naszych oddziałów i zachęcamy naszych pracowników, by w miarę możliwości kontynuowali pracę w trybie zdalnym. Ponadto podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych sklepów w wielu państwach zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez lokalne władze oraz organizacje ochrony zdrowia. Jesteśmy gotowi, by zgodnie z zaleceniami władz zamknąć kolejne sklepy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

2. Czy spółka Swarovski wdraża środki i zalecenia rządu i Światowej Organizacji Zdrowia?

Postępujemy zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez rządy i organy właściwe ds. ochrony zdrowia w państwach, w których działamy. Zamknęliśmy wiele naszych oddziałów i zachęcamy naszych pracowników, by w miarę możliwości kontynuowali pracę w trybie zdalnym. Ponadto podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych sklepów w wielu państwach zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez lokalne władze oraz organizacje ochrony zdrowia. Jesteśmy gotowi, by zgodnie z zaleceniami władz zamknąć kolejne sklepy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tam, gdzie nasze sklepy są nadal otwarte, ściśle przestrzegamy zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i stosujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

 

3. Czy spółka Swarovski zamknęła tymczasowo część swoich sklepów?

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 podjęliśmy decyzję o zamknięciu naszych sklepów w wielu państwach zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez lokalne władze oraz organizacje ochrony zdrowia. Jesteśmy gotowi, by zgodnie z zaleceniami władz zamknąć kolejne sklepy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

4. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje spółka Swarovski w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników w sklepach?

Aby zapewnić naszym pracownikom i klientom jak najlepszą ochronę, tymczasowo zamknęliśmy nasze sklepy w państwach najbardziej dotkniętych pandemią, postępując zgodnie z rozporządzeniami wydanymi przez lokalne władze. Tam, gdzie nasze sklepy są nadal otwarte, ściśle przestrzegamy zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i stosujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

 

5. Czy klienci mogą nadal robić zakupy online na stronie Swarovski.com?

Osoby, które chcą utrzymać kontakt ze światem produktów marki Swarovski, zachęcamy do odwiedzin na naszej stronie internetowej. Zakupy w naszym sklepie internetowym są prawdziwą przyjemnością i zapewniają klientom nieograniczony dostęp do wszystkich naszych kolekcji. Wszystkim naszym klientom dodatkowo oferujemy teraz bezpłatną dostawę zamówień na wszystkich rynkach.

 

6. Czy klienci kupujący produkty w sklepie internetowym swarovski.com muszą się liczyć z ograniczeniami w dostawie?

Jeżeli zgodnie z wytycznymi lokalnych władz wprowadzimy ograniczenia w dostawie przesyłek do niektórych regionów, kupujący będą mogli skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe informacje.