Search

DASAR PRIVASI AM MALAYSIA

Dasar Privasi Am Malaysia (“Dasar Privasi”) ini terpakai untuk semua data peribadi yang dikumpulkan oleh Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd dan perbadanan-perbadanan yang berkaitan dengannya (“Swarovski”), termasuk tanpa batasan, melalui Laman web ini, dan menerangkan bagaimana kami mengendalikan data peribadi dan mematuhi kehendak undang-undang privasi yang terpakai.


Dasar Privasi ini digunakan sebagai tambahan kepada (jika berkenaan) dasar-dasar privasi khusus kepada program-program Swarovski Crystal Society (“SCS”) atau Swarovski Club.


Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara mana-mana peruntukan dalam Dasar Privasi ini dan peruntukan dasar privasi khusus untuk program-program SCS atau Swarovski Club masing-masing, peruntukan Dasar Privasi ini akan diguna pakai.


Pengumpulan data peribadi anda

Kami mengumpul data peribadi daripada pelanggan-pelanggan (sedia ada dan bakal), pembekal, kontraktor, pekerja dan bakal pekerja, dan pengguna dan individu lain untuk pelbagai perniagaan dan tujuan lain yang selanjutnya disenaraikan di bawah. Dalam seksyen ini, kami menerangkan jenis data peribadi yang biasanya kami kumpulkan serta bagaimana kami mengumpul maklumat ini.


Jenis maklumat yang Swarovski akan kumpul daripada anda bergantung kepada keadaan di mana maklumat tersebut dikumpulkan. Ia mungkin termasuk, contohnya, butiran kenalan anda (seperti nama, alamat e-mel, alamat, nombor telefon), tarikh lahir, jantina dan jika perlu untuk membuat pembelian, pertukaran, pulangan atau transaksi yang serupa, butiran kad kredit atau perbankan anda.


Khususnya, Swarovski akan mengumpul data peribadi:

 • apabila anda menghubungi kami atau peruncit kami yang dibenarkan dengan pertanyaan atau isu;
 • apabila anda menyertai promosi atau pertandingan kami;
 • apabila anda mengisi soal selidik, tinjauan atau borang hubungan;
 • apabila anda mendaftar atau memberikan maklumat anda dengan atau kepada kami atau peruncit kami yang dibenarkan;
 • apabila anda mengemukakan maklumat melalui Laman Web ini atau saluran media sosial kami;
 • apabila anda menyertai SCS, Swarovski Club (atau kumpulan keahlian yang serupa); atau
 • apabila anda menggunakan Laman Web ini, dalam keadaan yang mana sistem kami akan secara automatik mengumpul maklumat berhubung dengan kunjungan anda ke Laman Web ini, seperti alamat IP anda.

Sekiranya anda tidak memberikan Swarovski dengan semua data peribadi yang diminta, kami mungkin tidak dapat membantu anda atau membekalkan anda produk-produk dan/atau perkhidmatan kami, anda mungkin tidak dapat menyertai promosi atau pertandingan kami atau anda mungkin tidak dapat menyertai SCS, Swarovski Club (atau kumpulan keahlian yang serupa).

Di mana dapat dilaksanakan, kami akan mengumpul data peribadi secara terus daripada anda.


Penggunaan cookies oleh kami

Cookies adalah kepingan maklumat yang suatu laman web pindahkan ke cakera keras komputer anda untuk tujuan penyimpanan rekod. Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima cookies. Swarovski menggunakan cookies untuk menjadikan penggunaan Laman Web, sumber dan perkhidmatan ini oleh anda semudah mungkin. Cookies dalam dan dengan sendirinya tidak mengenal pasti pengguna, walaupun mereka mengenal pasti pelayar pengguna. Cookies berguna untuk menganggarkan bilangan pengguna kami dan menentukan pola lalu lintas keseluruhan melalui Laman Web ini.


Sekiranya anda tidak mahu menerima sebarang cookies, anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak cookies, tetapi ini mungkin bermakna anda tidak akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan dan sumber itu di Laman Web ini.


Penggunaan dan pendedahan data peribadi anda

Kami hanya akan menggunakan dan mendedahkan data peribadi anda mengikut undang-undang privasi yang terpakai, Dasar Privasi ini dan (jika berkenaan) dasar-dasar privasi khusus kepada program-program SCS atau Swarovski Club (secara kolektif, “Dasar-dasar Privasi” kami).


Tujuan kami dalam mengumpul, memegang, mengguna dan mendedahkan maklumat tentang anda adalah untuk:

 • membangunkan, meningkatkan, memasarkan dan membekalkan anda dengan produk-produk dan/atau perkhidmatan-perkhidmatan kami (termasuk pembaikan dan pulangan);
 • membalas pertanyaan anda jika anda mencari maklumat mengenai produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan kami;
 • berkomunikasi dengan anda mengenai produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami;
 • menjalankan promosi dan pertandingan;
 • menjalankan penyelidikan pasaran dan analisis;
 • memproses dan menilai permohonan pekerjaan;
 • menguatkuasakan perjanjian antara anda dan kami;
 • memaklumkan anda tentang aktiviti, produk dan perkhidmatan kami;
 • membolehkan anda menyertai dan mengambil bahagian dalam SCS, Swarovski Club dan keahlian berkaitan Swarovski yang serupa;
 • mematuhi keperluan perundangan dan regulatori;
 • mengendalikan perniagaan kami dengan cekap; dan
 • mewujudkan, membangunkan, mengendalikan dan menyampaikan dan memperbaik produk dan perkhidmatan kami.


Swarovski juga mungkin menggunakan data yang diagregatkan, tanpa nama mengenai pelanggan dan/atau pengguna laman webnya sebagai satu kumpulan, untuk tujuan perniagaan Swarovski.


Dalam menjalankan perniagaan kami, ia mungkin perlu untuk berkongsi maklumat tentang anda dengan dan antara badan-badan korporat kami yang berkaitan, peruncit kami yang dibenarkan dan organisasi-organisasi yang memberikan perkhidmatan kepada kami. Kami tidak akan selain itu mendedahkan data peribadi kepada organisasi lain melainkan:

 • pendedahan itu adalah untuk salah satu tujuan yang dihuraikan dalam atau sebaliknya dibenarkan oleh Dasar-dasar Privasi kami;
 • pendedahan itu diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang;
 • kami percaya pendedahan itu perlu untuk membekalkan anda dengan produk atau perkhidmatan yang anda telah minta;
 • kami percaya pendedahan itu perlu untuk melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi orang lain atau Swarovski; atau
 • aset-aset dan operasi perniagaan Swarovski dipindahkan kepada pihak ketiga.


Peruncit dan penyedia perkhidmatan

Seperti kebanyakan organisasi yang besar, kami menggunakan rangkaian peruncit yang dibenarkan untuk menjual dan menservis produk kami dan penyedia perkhidmatan untuk membantu kami memaksimumkan kualiti dan kecekapan perkhidmatan kami dan operasi perniagaan kami. Ini bermakna bahawa individu dan organisasi di luar organisasi kami, seperti peruncit pihak ketiga bagi produk Swarovski, pihak-pihak ketiga yang mengendalikan data peribadi bagi pihak dan mengikut arahan Swarovski (pemprosesan data yang diarahkan) dan pihak-pihak ketiga yang Swarovski arahkan untuk pembaikan produk-produk kami, kadang-kadang akan mempunyai akses kepada data peribadi yang dipegang oleh kami dan boleh menggunakannya bagi pihak kami. Kami memerlukan penyedia perkhidmatan kami untuk mematuhi garis panduan privasi yang ketat dan tidak menggunakan maklumat tersebut untuk sebarang tujuan yang tidak dibenarkan.


Menggunakan data peribadi anda untuk pemasaran

Kami mungkin menggunakan data peribadi yang anda telah berikan kepada kami, termasuk alamat e-mel anda, untuk memberikan anda maklumat berhubung dengan produk baru atau yang telah dikemaskinikan atau perkhidmatan atau tawaran istimewa, promosi atau pertandingan yang mana anda mungkin berminat. Kami hanya akan berbuat demikian mengikut undang-undang yang terpakai atau dengan persetujuan anda terlebih dahulu.


Jika pada bila-bila masa anda tidak mahu menerima maklumat tersebut daripada kami, anda boleh meminta kami untuk mengeluarkan nama anda daripada senarai kami dengan menghubungi kami menggunakan butiran hubungan kami di bawah. Secara alternatif, jika kami menghantar maklumat sedemikian kepada anda melalui e-mel, anda boleh menggunakan fungsi berhenti melanggan dalam e-mel itu untuk memaklumkan kami bahawa anda tidak mahu menerima maklumat tersebut daripada kami melalui e-mel. Dalam sebarang keadaan, sila berikan 5 hari bekerja untuk permintaan anda diproses.


Mendedahkan dan memindahkan data peribadi anda di luar negara

Pangkalan data pelanggan pusat, di mana semua data yang dihuraikan dalam Dasar Privasi disimpan, adalah dikendalikan bagi pihak dan mengikut arahan Swarovski oleh badan-badan korporat kami yang berkaitan, D. Swarovski KG, Swarovski strasse 30, 6112 Wattens, Austria. Swarovski memastikan pematuhan undang-undang privasi yang terpakai.


Demi menyampaikan produk dan perkhidmatan kepada anda dan untuk memperbaik produk dan perkhidmatan kami, kami kadang-kadang akan mendedahkan dan/atau memindahkan data peribadi anda kepada syarikat lain dalam atau berkaitan dengan kumpulan Swarovski (termasuk tetapi tidak terhad kepada yang terletak di Switzerland, Amerika Syarikat, Liechtenstein dan Austria), sekutu dan penyedia perkhidmatan.


Swarovski tidak akan selain itu menggunakan atau mendedahkan atau memindahkan apa-apa maklumat mengenai anda tanpa kebenaran anda melainkan jika:

 • penggunaan atau pendedahan itu adalah untuk salah satu tujuan yang dihuraikan dalam atau sebaliknya dibenarkan oleh Dasar Privasi kami;
 • penggunaan atau pendedahan itu adalah diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang;
 • kami percaya ia adalah perlu untuk membekalkan anda produk atau perkhidmatan yang anda minta;
 • kami percaya ia adalah perlu untuk melindungi hak, harta benda atau keselamatan peribadi orang lain atau Swarovski; atau
 • aset-aset dan operasi perniagaan Swarovski dipindahkan kepada pihak ketiga.


Akses dan ketepatan

Atas permintaan, kami akan memberikan anda akses kepada data peribadi yang Swarovski pegang tentang anda, kecuali dalam keadaan yang terhad di mana ia dibenarkan untuk kami menahan maklumat ini. Untuk meminta akses kepada data peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan kami di bawah.


Jika pada bila-bila masa anda ingin menukar data peribadi yang tidak tepat, tidak dikemaskini atau tidak lengkap, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan kami di bawah dan kami akan meminda rekod anda selepas pengesahan identiti anda.


Jika anda ingin memadam data peribadi anda, sila beritahu kami dengan cara yang sama seperti yang dirujuk di atas dan kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memadamkannya melainkan jika kami perlu menyimpannya atas sebab undang-undang, pengauditan atau risiko dalaman.


Keselamatan dan penyimpanan data peribadi anda

Swarovski akan melindungi data peribadi anda dalam milikannya atau di bawah kawalannya dengan membuat pengaturan keselamatan yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, salah guna, akses, pengumpulan, penggunaan, pendedahan, penyalinan, pengubahsuaian, pelupusan atau risiko yang serupa tanpa kebenaran atau tanpa sengaja, pengubahan atau pemusnahan. Apabila kami tidak lagi perlu menggunakan maklumat anda, kami akan mengambil langkah-langkah untuk menyebabkannya tidak dapat diidentifikasi atau memusnahkannya dengan betul.


Malangnya, walau bagaimanapun, tidak ada penghantaran data melalui internet yang boleh dijamin selamat. Akibatnya, walaupun kami berusaha melindungi data peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami melalui Laman Web ini dan anda menggunakan Laman Web ini atas risiko anda sendiri.


Data peribadi anda disimpan pada pelayar yang selamat yang dilindungi dalam kemudahan terkawal. Kami memerlukan pekerja dan pemproses data kami untuk menghormati kerahsiaan apa-apa data peribadi yang dipegang oleh Swarovski.


Nama pengguna dan kata laluan

Anda boleh memainkan satu peranan penting dalam memastikan data peribadi anda selamat dengan mengekalkan kerahsiaan apa-apa kata laluan dan akaun yang digunakan pada Laman Web ini. Sila maklumkan Swarovski dengan serta-merta sekiranya terdapat penggunaan tidak dibenarkan kepada akaun anda oleh mana-mana pengguna Internet lain atau sebarang pelanggaran keselamatan yang lain.


Anda bertanggungjawab untuk keselamatan nama pengguna dan kata laluan anda (atau maklumat log masuk lain) dan anda memikul tanggungjawab untuk memastikan kerahsiaan maklumat ini.


Pautan kepada laman-laman web lain

Swarovski menyediakan akses kepada laman web pihak ketiga melalui Laman Web ini. Laman web yang berpautan ini tidak berada di bawah kawalan Swarovski, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau kelakuan organisasi yang diakses menerusi pautan pada Laman Web ini. Sebelum mendedahkan data peribadi anda di mana-mana laman web, kami mencadangkan anda memeriksa terma-terma dan syarat-syarat serta dasar privasi laman web tersebut.


Apa yang perlu dilakukan jika anda mempunyai masalah, soalan atau aduan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut berkaitan dengan Dasar Privasi kami, atau anda mempunyai masalah atau aduan, sila hubungi kami di:


Orang yang perlu dihubungi: Data Protection Team  
E-mel: SMY.DPO@swarovski.com
Nombor untuk dihubungi: 012-769 6390


Dalam kebanyakan kes, kami akan meminta anda membuat permintaan anda secara bertulis kepada kami. Kami akan menyiasat aduan anda dan akan menggunakan usaha yang munasabah untuk membalas kepada anda secara bertulis dalam masa 21 hari setelah menerima aduan bertulis.


Perubahan masa depan

Dari masa ke semasa, dasar-dasar Swarovski akan dikaji semula dan boleh diubah. Walaupun Swarovski berusaha untuk meminimumkan perubahan pada dasar-dasarnya, Swarovski berhak mengubah Dasar-dasar Privasinya pada bila-bila masa dengan menyiarkan satu versi terkini di Laman Web ini. Oleh itu sila pastikan anda sentiasa menyemak dasar-dasar ini untuk memastikan anda mengetahui terma-terma semasa. Jika pada bila-bila masa Swarovski memutuskan untuk menggunakan data peribadi dengan cara yang amat berbeza daripada apa yang dinyatakan pada masa ia dikumpulkan, kami akan memaklumkan anda melalui e-mel atau melalui notis yang jelas di Laman Web ini, dan jika perlu, kami akan mendapatkan kebenaran anda terlebih dahulu.


Jika Dasar Privasi ini digubal dalam bahasa lain dan terdapat sebarang percanggahan antara peruntukan dalam dua versi bahasa, peruntukan dalam versi Bahasa Inggeris Dasar Privasi ini akan diguna pakai.MALAYSIA GENERAL PRIVACY POLICY


This Malaysia General Privacy Policy (“Privacy Policy”) applies to all personal data collected by Swarovski Malaysia Trading Sdn Bhd and their related corporations ("Swarovski"), including without limitation, by way of this Website, and explains how we handle personal data and comply with the requirements of applicable privacy laws.


This Privacy Policy applies in addition to (where applicable) the privacy policies specific to the Swarovski Crystal Society (“SCS”) or Swarovski Club programs.

If there is any inconsistency between any of the provisions in this Privacy Policy and the provisions of the privacy policies specific to the SCS or Swarovski Club programs respectively, the provisions of this Privacy Policy shall prevail.


Collecting your personal data

We collect personal data from customers (existing and prospective), suppliers, contractors, employees and prospective employees, and consumers and other individuals for various business and other purposes further listed below.  In this section, we explain the types of personal data which we usually collect as well as how we collect this information.


The type of information Swarovski may collect from you will depend on the circumstances in which that information is collected.  It may include, for example, your contact details (such as name, email address, address, phone number), date of birth, gender and where necessary to effect a purchase, exchange, return or similar transaction, your credit card or banking details.


In particular, Swarovski may collect personal data:

 • when you contact us or our authorized retailers with queries or issues;
 • when you participate in our promotions or competitions;
 • when you fill in questionnaires, surveys or contact forms;
 • when you register or provide your details with or to us or our authorized retailers;
 • when you submit information through this Website or our social media channels;
 • when you join the SCS, Swarovski Club (or similar membership groups); or
 • when you use this Website, in which case our system may automatically collect information relating to your visit to this Website, such as your IP address.


If you do not provide Swarovski with all requested personal data, we may be unable to assist you or provide you with our products and/or services, you may not be able to participate in our promotions or competitions or you may be unable to join the SCS, Swarovski Club (or similar membership groups).


Where practicable, we will collect personal data directly from you.


Our use of cookies

Cookies are pieces of information that a website transfers to your computer's hard disk for record keeping purposes. Most web browsers are set to accept cookies. Swarovski uses cookies to make your use of this Website, resources and services as convenient as possible. Cookies in and of themselves do not personally identify users, although they do identify a user's browser. Cookies are useful to estimate our number of users and determine overall traffic patterns through this Website.


If you do not wish to receive any cookies, you may set your browser to refuse cookies, but this may mean you will not be able to take full advantage of the services and resources on this Website.


Use and disclosure of your personal data

We will only use and disclose your personal data in accordance with applicable privacy laws, this Privacy Policy and (where applicable) the privacy policies specific to the SCS or Swarovski Club programs (collectively, our “Privacy Policies”).


Our purposes in collecting, holding, using and disclosing information about you are to:

 • develop, enhance, market and provide you with our products and/or services (including repairs and returns);
 • respond to your queries if you are seeking information about our products or services;
 • communicate with you about our products and services;
 • conduct promotions and competitions;
 • conduct market research and analysis;
 • process and assess employment applications;
 • enforce agreements between you and us;
 • keep you informed about our activities, products and services;
 • allow you to join and participate in the SCS, Swarovski Club and other similar Swarovski-related memberships;
 • comply with legislative and regulatory requirements;
 • operate our business efficiently; and
 • create, develop, operate and deliver and improve our products and services.


Swarovski may also use aggregated, anonymous data about its customers and/or website users as a group, for Swarovski's business purposes.


In carrying out our business, it may be necessary to share information about you with and between our related bodies corporate, our authorized retailers and organizations that provide services to us.  We would not otherwise disclose personal data to another organization unless:

 • the disclosure is for one of the purposes described in or otherwise permitted by our Privacy Policies;
 • the disclosure is required or permitted by law;
 • we believe the disclosure is necessary to provide you with products or services which you have requested;
 • we believe the disclosure is necessary to protect the rights, property or personal safety of another person or Swarovski; or
 • the assets and operations of Swarovski's business are transferred to a third party.


Retailers and service providers

Like most large organizations, we use a range of authorized retailers to sell and service our products and service providers to help us maximize the quality and efficiency of our services and our business operations.  This means that individuals and organizations outside of our organization, such as third party retailers of Swarovski products, third parties that operate the personal data on behalf of and in accordance with Swarovski’s instructions (commissioned data processing) and third parties which Swarovski commissions for repairs of our products, will sometimes have access to personal data held by us and may use it on behalf of us.  We require our service providers to adhere to strict privacy guidelines and not to use the information for any unauthorized purposes.


Using your personal data for marketing

We may use personal data you have provided to us, including your email address, to provide you with information in relation to new or updated products or services or special offers, promotions or competitions in which you may be interested. We will only do so in accordance with applicable laws or with your prior consent.


If at any time you do not wish to receive such information from us, you may ask us to remove your name from our list by contacting us using our contact details below. Alternatively, if we send you such information by email, you can use the unsubscribe function in the email to inform us that you do not wish to receive such information from us by email. In either case, please allow 5 business days for your request to be processed.


Disclosing and transferring your personal data overseas

The central customer database, in which all data described in the Privacy Policy is saved, is operated on behalf of and in accordance with Swarovski’s instructions by our related body corporate, D. Swarovski KG, Swarovski strasse 30, 6112 Wattens, Austria. Swarovski ensures compliance with the applicable privacy laws.


In order to deliver products and services to you and to improve our products and services, we may sometimes disclose and/or transfer your personal data to another company within or related to the Swarovski group (including but not limited to those located in Switzerland, the United States,  Liechtenstein and Austria), affiliates and service providers.


Swarovski will not otherwise use or disclose or transfer any information about you without your consent, unless:

 • the use or disclosure is for one of the purposes described in or otherwise permitted by our Privacy Policies;
 • the use or disclosure is required or permitted by law;
 • we believe it necessary to provide you with products or services which you have requested;
 • we believe it necessary to protect the rights, property or personal safety of another person or Swarovski; or
 • the assets and operations of Swarovski's business are transferred to a third party.


Access and accuracy

Upon request, we will provide you with access to personal data that Swarovski holds about you, except in the limited circumstances in which it is permitted for us to withhold this information. To request access to your personal data, please contact us using our contact information below.


If at any time you wish to change personal data that is inaccurate, out of date or incomplete, please contact us using our contact information below and we will amend your record upon verification of your identity.


If you wish to have your personal data deleted, please let us know in the same manner as referred to above and we will take all reasonable steps to delete it unless we need to keep it for legal, auditing or internal risk reasons.


Security and storage of your personal data

Swarovski will protect your personal data in its possession or under its control by making reasonable security arrangements to prevent loss, misuse, unauthorized or accidental access, collection, use, disclosure, copying, modification, disposal or similar risks, alteration or destruction . When we no longer need to use your information, we will take steps to properly de-identify or destroy it.


Unfortunately, however, no data transmission over the internet can be guaranteed secure. As a result, while we strive to protect your personal data, we cannot guarantee the security of any information you transmit to us through this Website and you use this Website at your own risk.


Your personal data is stored on secure servers that are protected in controlled facilities. We require our employees and data processors to respect the confidentiality of any personal data held by Swarovski.


Usernames and passwords

You can play an important role in keeping your personal data secure by maintaining the confidentiality of any password and accounts used on this Website. Please notify Swarovski immediately if there is any unauthorized use of your account by any other Internet user or any other breach of security.


You are responsible for the security of your user name and password (or other log-in information) and you take responsibility to ensure the confidentiality of this information.


Links to other websites

Swarovski provides access to third party websites through this Website. These linked websites are not under the control of Swarovski, and we are not responsible for the content or the conduct of the organization accessed via a link on this Website. Before disclosing your personal data on any website, we suggest you examine the terms and conditions and privacy policy of that website.


What to do if you have a problem, question or complaint

If you have any further queries relating to our Privacy Policies, or you have a problem or complaint, please contact us at:

Contact person: Data Protection Team
Email: SMY.DPO@swarovski.com
Contact number: 012-769 6390


In most cases we will ask that you put your request in writing to us. We will investigate your complaint and will use reasonable endeavors to respond to you in writing within 21 days of receiving the written complaint.


Future changes

From time to time, Swarovski's policies will be reviewed and may be revised. Whilst Swarovski seeks to minimize changes to its policies, Swarovski reserves the right to change its Privacy Policies at any time by posting an updated version on this Website. Please therefore keep checking these policies to ensure you are aware of the current terms. If at any point Swarovski decides to use personal data in a manner materially different from that stated at the time it was collected we will notify you by email or via a prominent notice on this Website, and where necessary we will seek your prior consent.


Where this Privacy Policy is drafted is another language and there is any inconsistency between the provisions in the two language versions, the provisions in the English version of this Privacy Policy shall prevail.


Swarovski Services