Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR

Informacije REACH

Title:

Te informacije podajajo odgovore na vprašanja o uredbi REACH in podjetju Swarovski, ki jih naši kupci pogosto postavljajo. Naša interna ekipa REACH je to izjavo pripravila na podlagi preteklih poizvedb.

SPLOŠNE INFORMACIJE O UREDBI REACH
Uredba (EC) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH) je uredba Evropske unije, ki je v veljavo stopila 1. junija 2007 in opredeljuje različne ukrepe za omejitev nekaterih nevarnih kemikalij ter ureja izpostavljenost potrošnikov tovrstnim kemikalijam. Za družbe, ki poslujejo v EU, v skladu z uredbo REACH veljajo različne pravne obveznosti, ena od katerih je odgovarjanje na vprašanja končnih potrošnikov o tem, ali so nekatere naštete snovi prisotne v izdelkih Swarovski, in če so, zagotavljanje zadostnih informacij, ki omogočajo varno uporabo. Podjetje Swarovski se dobro zaveda več korakov, ki jih je treba izvajati za skladnost z uredbo REACH, in bo ravnala v skladu s tem.

OBVEŠČANJE O SNOVEH V IZDELKIH
Uredba REACH določa, da če določen izdelek vsebuje tako imenovane snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso, mora dobavitelj izdelka na zahtevo potrošnika potrošniku zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo izdelka, od česar vsaj ime specifične SVHC v izdelku. Take informacije so brezplačne in jih je treba zagotoviti v 45 dneh. Najsodobnejši seznam snovi SVHC v skladu s pravom EU je objavljen na spletni strani agencije ECHA in ga lahko pregledate tukaj.

IZJAVA O UREDBI REACH ZA IZDELKE SWAROVSKI
"SEPTEMBER 2021

PODJETJA SWAROVSKI NI DO ZDAJ ŠE NIHČE OD NAŠIH DOBAVITELJEV OBVESTIL, DA BI KATERA KOLI SESTAVINA IZDELKA PODJETJA SWAROVSKI VSEBOVALA KATERO KOLI SNOV SVHC V KONCENTRACIJI, KI PRESEGA 0,1 % MASE NA MASO. VSI IZDELKI SWAROVSKI SO BILI PRESKUŠENI V RAZUMNENM IN STATISTIČNEM PROGRAMU PRESKUŠANJA, V KATEREM SE PREVERI, DA NE VSEBUJEJO SVHC V KONCENTRACIJI, KI BI PRESEGALA 0,1% MASE NA MASO."

Družba Swarovski bo to izjavo nemudoma ponovno ovrednotila ob vsaki spremembi seznama SVHC in ob vsaki novi informaciji v zvezi s SVHC.
Družba Swarovski je zavezana aktivnemu omejevanju uporabe škodljivih kemičnih snovi v vseh svojih izdelkih. Družba Swarovski želi vzdrževati strogo kontrolo uporabljenih snovi, zato prevzema vodilno vlogo v industriji in za ravnanje s kemičnimi snovmi uvaja strožje lastne globalne standarde. Naš program, imenovan CLEAR, in naši standardi so obvezni za vse naše globalne proizvodne obrate in vse naše dobavitelje, ki proizvajajo izdelke Swarovski po vsem svetu. Uredba REACH je sestavni del programa CLEAR in je za nas zelo pomembna.
Če vaš pomislek ne bo ustrezno obravnavan, se obrnite na nas prek e-poštnega naslova reach.info@swarovski.com.

DODATNE INFORMACIJE IN ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA
KAJ DRUŽBA SWAROVSKI POČNE, DA BI SE PRIPRAVILA NA UREDBO REACH?

Izvedbeno delo se je začelo že v začetku leta 2006, da bi zagotovili, da je družba Swarovski na uredbo REACH dobro pripravljena. Naša ekipa strokovnjakov uredbo REACH natančno spremlja in izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje gladkega prehoda v obdobje uredbe REACH, s čimer se bo izognila vsem nepotrebnim motnjam pri trženju in dobavljanju izdelkov družbe Swarovski.

KAJ SO SVHC?
Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC), je kemična snov (ali del skupine kemičnih snovi), za katero je bilo predlagano, da je za uporabo v Evropski uniji potrebno dovoljenje v skladu z uredbo REACH. Če Evropska agencija za kemikalije (ECHA) uvrsti snov na seznam SVHC, je to prvi korak v postopku omejevanja uporabe kemikalije. Seznam SVHC se stalno posodablja.

REACH V PODJETJU SWAROVSKI
Te informacije podajajo odgovore na vprašanja o uredbi REACH in podjetju Swarovski, ki jih naši kupci pogosto postavljajo. Naša interna ekipa REACH je to izjavo pripravila na podlagi preteklih poizvedb.

SPLOŠNE INFORMACIJE O UREDBI REACH
Uredba (EC) 1907/2006 o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH) je vstopila v veljavo 1. junija 2007. V skladu z uredbo REACH imajo podjetja, ki poslujejo v Evropski uniji, različne pravne obveznosti, med katerimi je tudi zagotavljanje zadostnih informacij o nekaterih nevarnih kemikalijah, ki jih vsebujejo izdelki, ki jih dobavljajo. Podjetje Swarovski se dobro zaveda več korakov, ki jih je treba izvajati za skladnost z uredbo REACH, in bo ravnala v skladu s tem.

OBVEŠČANJE O SNOVEH V IZDELKIH
Uredba REACH določa, da če določen izdelek vsebuje tako imenovane snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), v koncentraciji nad 0,1 % mase na maso, mora dobavitelj izdelka potrošniku zagotoviti zadostne informacije za varno uporabo izdelka, od česar vsaj ime SVHC v izdelku. Take informacije so brezplačne. Najsodobnejši seznam snovi SVHC v skladu s pravom EU je objavljen na spletni strani agencije ECHA, ki jo lahko najdete tukaj.

IZJAVA O UREDBI REACH ZA IZDELKE SWAROVSKI
"SEPTEMBER 2021

PODJETJA SWAROVSKI NI DO ZDAJ ŠE NIHČE OD NAŠIH DOBAVITELJEV OBVESTIL, DA BI KATERA KOLI SESTAVINA IZDELKA PODJETJA SWAROVSKI VSEBOVALA KATERO KOLI SNOV SVHC V KONCENTRACIJI, KI PRESEGA 0,1 % MASE NA MASO. VSI IZDELKI SWAROVSKI SO BILI PRESKUŠENI V RAZUMNEM IN STATISSTIČNEM PROGRAMU PRESKUŠANJA, V KATEREM SE PREVERI, DA NE VSEBUJEJO SVHC V KONCENTRACIJI, KI BI PRESEGALA 0,1 % MASE NA MASO."

Družba Swarovski bo to izjavo nemudoma ponovno ovrednotila ob vsaki spremembi seznama SVHC in ob vseh novih informacijah, ki lahko vplivajo na obvladovanje tveganja v zvezi s SVHC. Če bo snov, ki jo vsebujejo izdelki Swarovski, uvrščena na seznam SVHC, bo podjetje Swarovski na lastno pobudo brezplačno izdalo obvestila vsem svojim znanim neposrednim prejemnikom zadevnih izdelkov.
Podjetje Swarovski je zavezano aktivnemu omejevanju uporabe škodljivih kemičnih snovi v vseh svojih izdelkih. Glede na kompleksnost današnjih oskrbovalnih verig in zavezanost vzdrževanju strogega nadzora uporabljenih snovi podjetje Swarovski prevzema vodilno vlogo v panogi in za ravnanje s kemičnimi snovmi uvaja lastne strožje globalne standarde. Naš globalni program, imenovan CLEAR, in njegovi standardi so obvezni za vse naše globalne proizvodne obrate in vse naše dobavitelje, ki proizvajajo izdelke Swarovski po vsem svetu. Uredba REACH je sestavni del našega programa CLEAR in je za nas zelo pomembna.

DODATNE INFORMACIJE IN ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA
KAJ PODJETJE SWAROVSKI POČNE ZA IZVAJANJE UREDBE REACH?

Izvedbeno delo se je začelo že v začetku leta 2006, da bi zagotovili, da je družba Swarovski na uredbo REACH dobro pripravljena. Naša ekipa strokovnjakov uredbo REACH natančno spremlja in izvaja vse potrebne ukrepe za zagotavljanje gladkega prehoda v obdobje uredbe REACH, s čimer se bo izognila vsem nepotrebnim motnjam pri trženju in dobavljanju izdelkov družbe Swarovski.

ALI JE PODJETJE SWAROVSKI REGISTRIRALO SNOVI V MOJEM IZDELKU?
Ko je bilo potrebno, je podjetje Swarovski registriralo vse snovi, ki so bile proizvedene v Evropski uniji ali uvožene vanjo. Za kemikalije in izdelke, ki izvirajo iz EU, je podjetje Swarovski nadaljnji uporabnik. Zato smo si prizadevali za komunikacijo z našimi dobavitelji, da bi zagotovili, da bodo ključne surovine podprte in da to ne bo vplivalo na naše proizvodne procese. Toda ne moremo zagotoviti, da naši dobavitelji registrirajo vse svoje izdelke in upoštevajo našo uporabo. Če se v naši dobavni verigi pojavijo težave, si bo podjetje Swarovski skupaj s svojimi dobavitelji prizadevalo za njihovo rešitev, saj je to v skupnem interesu vseh vpletenih strani.

KAJ JE NADALJNJI UPORABNIK?
Nadaljnji uporabnik pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Skupnosti, razen proizvajalca ali uvoznika, ki uporablja snov kot tako ali v pripravku v okviru svojih industrijskih ali poklicnih dejavnosti. Prodajalec ali potrošnik ni nadaljnji uporabnik.

KAJ NAJ STORIM KOT NADALJNJI UPORABNIK IZDELKOV SWAROVSKI?
Ocena tveganja pri uporabi zadevne kemikalije ima v konceptu REACH osrednjo vlogo in bo zahtevala izmenjavo informacij med dobaviteljem in nadaljnjim uporabnikom. Podjetje Swarovski na splošno zelo dobro razume tipično uporabo svojih izdelkov s strani nadaljnjih uporabnikov, če se ti izdelki uporabljajo, kot je predvideno. Podjetje Swarovski bo od svojih nadaljnjih uporabnikov pravočasno zahtevala vse potrebne informacije, če bo to potrebno. Na splošno trenutno ni potrebno takojšnje ukrepanje.
Če naše izdelke uporabljate v nasprotju z namenom, za  katerega so bili posebej razviti, ali na način, za katerega sumite, da ga ne poznamo, nas lahko o tem obvestite prek komunikacije po dobavni verigi.

KAJ SO SVHC?
"Želimo vas obvestiti, da je identifikacija snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), večstopenjski proces.
•    Država članica EU pripravi dokument, v katerem so pojasnjeni razlogi, zakaj meni, da nevarna snov »vzbuja veliko zaskrbljenost«.. To delo se običajno ne opravlja v javnosti, ampak samo na pobudo pristojnega organa države članice.
•    Agencija ECHA nato zbere te dokumente in jih objavi na svoji spletni strani kot »posvetovanje« (glejte tukaj). To se zgodi večkrat letno. Ob koncu posvetovanja je doseženo soglasje, da se posamezna snov vključi na seznam SVHC oz. ne."

KJE LAHKO NAJDEM NAJNOVEJŠI SEZNAM SNOVI SVHC?
Agencija ECHA objavlja ažuren seznam snovi SVHC na svoji spletni strani. Število snovi na tako imenovanem se stalno povečuje, najnovejša različica pa je objavljena tukaj