Bezplatné standardní dodání při objednávce nad 2 100 Kč
Vyhledat

In the Amazon

Title:

Supporting communities along one of the world’s longest rivers

Subtitle:

Vodní svět

Title:

Amazonka

Subtitle:
Amazonka, vinoucí se horní částí Jižní Ameriky, je známá pro svou úžasnou délku (7 062 km) a pro svůj význam pro biodiverzitu a přirozené zdroje. Z této působivé řeky pochází 20 % sladké vody na světě a její břehy a vody jsou domovem bezpočtu druhů zvířat a ryb. Místní a domorodé komunity jsou na řece závislé, je pro ně každodenním zdrojem potravy, vody, příjmu a dopravy.
 
Naneštěstí je svět a lidé žijící podél Amazonky v ohrožení ze ztráty tohoto vitálního zdroje, protože řeka podléhá účinkům klimatické změny a odlesňování. Kdyby Amazonka vyschla, pocítil by dopad na cyklus vody celý svět.

Swarovski Waterschool Brazílie

Od roku 2016 pracuje Swarovski Waterschool Brazílie na přeměně a ochraně Amazonky a jejích říčních komunit. Během prvních dvou let projekt navrhoval a testoval vzdělávací metodologii pro změnu postojů a praxe řádné úpravy vody podél řeky. To obsahovalo 45 různých aktivit, které se zakládaly na osobní zkušenosti a soustředily se na témata hygieny, hydratace, kanalizace a spotřeby a znečištění vody.

Projekt aktuálně pracuje s 28 zemědělskými komunitami, které jsou domovem přibližně 3 715 lidí. V rámci těchto komunit je Swarovski Waterschool zapojena do 20 různých škol. Každá komunita sídlí u řeky nebo u jezera a je přístupná pouze na člunu. Ve většině těchto komunit se voda běžně pije přímo z řeky. Pokud voda není správně upravená, může to vést k nebezpečným nemocem.
 
Při zahájení programu nemělo 14 škol žádný přístup k tekoucí ani skladované vodě, 16 chyběly struktury pro mytí rukou, 13 nemělo toalety a šest bylo bez školní budovy. Abychom tyto výzvy vyřešili, začal projekt buď zlepšováním nebo budováním nové infrastruktury těchto škol. To zahrnovalo vybudování koupelen, vytvoření filtračního systému, který využívá sběr tekuté dešťové vody a čerpadla a renovaci systému školní vody. Téměř ve všech případech měla z vylepšení školy výhody celá vesnice, protože členové komunity přijaly stejné praktiky úpravy vody ve svých domovech.

V tuto chvíli projet v Amazonii vyškolil 454 učitelů. Dlouhodobým cílem je podpořit rozsáhlou oblast komunit, které s vodou hospodaří šetrně. To znamená začlenit praktiky udržitelného hospodaření s vodou, což zlepší zdraví a živobytí říčních komunit a stejně tak i Amazonky.

Některé školy v Amazonas získaly koupelny a místa pro mytí rukou.

Title:

São Raimundo – od nuly po pitnou vodu

Title:
Někdy neexistuje pro realitu v určitém místě žádné řešení, takže ho Swarovski Waterschool musí vytvořit. V São Raimundo se první potřebné řešení týkalo shromažďování a distribuce vody. 

Až do listopadu 2020 získávala původní komunita São Raimundo vodu přímo z jezera. Ženy a děti ji přenášely v kbelících po strmých prašných cestách nahoru a dolů. Nejen, že to byl velmi pracný úkol, ale vytvářela se tak také genderová nerovnováha. 

Díky inspiraci od vedoucího komunity instalovala Swarovski Waterschool vodovody do všech domů, aby tento problém zmírnila. Vodovody ale čelily novému problému: čerpadla pro vodovod závisela na motorové naftě, která byla pro komunitu příliš drahá. Voda se navíc spotřebovávala bez řádné úpravy.
 
V následujícím roce se projekt spojil se skupinou inženýrů, aby navrhli systém, který by pro čerpadlo využíval solární energii a filtroval vodu, aby byla čistá a pitná.

Studenti si užívají vodu ze systému pro úpravu vody poháněným solární energií.

Title:

Komunita Uixi - příležitosti pro mladší generaci

Title:
V Amazonas je velice zranitelná skupina mladistvých z komunity Uixi, která má nedostatek místních pracovních příležitostí. Kvůli tomu je mnoho mladých lidí nuceno stěhovat se hodně daleko do městských oblastí, aby studovali nebo si hledali práci.
 
V roce 2018 začal projekt Swarovski Waterschool soustředit své úsilí na posílení vůdčích dovedností mezi mládeží Uixi a investoval do iniciativ, které vymyslely čtyři skupiny mládeže. Po účasti ve školicích programech Swarovski Waterschool vytvořili mladí vedoucí akční skupiny, které implementovaly vodní iniciativy v rámci svých komunit a přinesly vzdělání týkající se vody do okolních oblastí.

„[We taught] je o odpadu a vodě a během našich cest vidíme, že převádí to, co jsme je naučili, do praxe. Vytvořili smetiště, díky němuž je v komunitě čistěji.“ 
– Jorlaine, členka/vedoucí skupiny komunitní mládeže Uixi

 V programech pro mládež Uixi se učí o důležitosti úpravy vody a o udržitelnosti.

Title:

Eliana da Silva - studentka se stává učitelkou

Title:
Eliana de Silva je součástí projektu Swarovski Waterschool od samého začátku. Jako studentka se ve své škole účastnila workshopů a také školení vedení mládeže, kde pomáhala koordinovat skupiny mladých ve své komunitě. V roce 2021 pak ona a šest mladých členů skupiny přinesli vzdělávání o vodě a kampaních pro řízení odpadu do třech dalších komunit, které sídlí kolem Amazonky.
 
Zkušenost se Swarovski Waterschool inspirovala Da Silveovou, aby se stala pedagožkou. Stala se první osobou ve své komunitě, která pracovala v místní škole.
 
„Tento projekt byl unikátní zkušenost nejen pro mě, ale i pro všechny, kteří se ho účastnili. Je to něco, na co nikdy nezapomeneme. Tento projekt mi pomohl objevit životní profesi: být učitelkou.“
 
– Eliana da Silva

Přečtěte si více o zapojení Swarovski.
Nebo navštivte Swarovski Waterschool Program.

Eliana da Silva sdílí svou odbornost a své znalosti se členy komunity.

Title: