Gratis standaardverzending vanaf EUR 75
Zoeken

In the Amazon

Title:

Supporting communities along one of the world’s longest rivers

Subtitle:

Water World

Title:

Amazone-rivier

Subtitle:
De Amazone-rivier stroomt door het bovenste deel van Zuid-Amerika en staat bekend om zijn ongelooflijke lengte (6530 km) en het belang ervan voor de biodiversiteit en natuurlijke grondstoffen. 20% van het zoetwater van de wereld is afkomstig uit deze indrukwekkende rivier, en op de oevers en in het water leven ontelbaar veel dier- en vissoorten. De lokale en inheemse gemeenschappen gebruiken de rivier als een dagelijkse bron van voedsel, water, inkomen en vervoer.
 
De wereld, en de mensen die langs de bekken van de Amazone-rivier wonen, kunnen deze essentiële bron echter verliezen als de effecten van klimaatverandering en ontbossing op de rivier te groot worden. Als de Amazone zou opdrogen, zou de impact op de watercyclus in de hele wereld merkbaar zijn.

Swarovski Waterschool Brazilië

Swarovski Waterschool Brazilië zet zich sinds 2016 in om de Amazone-rivier en de omliggende riviergemeenschappen te transformeren en te beschermen. In de eerste twee jaar is er tijdens het project een educatieve methode ontwikkeld en getest om de houdingen en praktijken van een goede waterzuivering langs de rivier te veranderen. Hieronder vielen 45 verschillende experimentele activiteiten die hygiëne, hydratatie, sanitair en waterverbruik en -vervuiling als thema hadden.

Het project werkt momenteel samen met 28 landelijke gemeenschappen, waar zo’n 3715 mensen wonen. Swarovski Waterschool is binnen deze gemeenschappen actief in 20 verschillende scholen. Elke gemeenschap ligt aan een rivier of meer en is alleen toegankelijk met een boot. In veel van deze gemeenschappen is het normaal om water rechtstreeks uit de rivier te drinken. Als het water niet goed wordt gereinigd, kan dit tot gevaarlijke ziekten leiden.
 
Aan het begin van het programma hadden 14 van de scholen geen toegang tot stromend of opgeslagen water, 16 geen handwasfaciliteiten, 13 geen toiletten en 6 geen schoolgebouw. Om deze uitdagingen aan te pakken, begon het project met het verbeteren of vernieuwen van de infrastructuur van scholen. Hieronder viel het bouwen van toiletten, opzetten van een filtersysteem waarbij regenwaterverzameling en pompen werden gebruikt, en het renoveren van de watersystemen van de scholen. In bijna alle gevallen leidden de verbeteringen binnen de school ook tot voordelen voor het omliggende dorp, omdat leden van de gemeenschap dezelfde waterzuiveringspraktijken in hun eigen woningen implementeerden.

Op het moment zijn er dankzij het project 454 docenten in de Amazonas-staat opgeleid. Het langetermijndoel is om meerdere waterbewuste gemeenschappen te promoten die duurzame waterbeheerpraktijken implementeren, zodat niet alleen de gezondheid en het levensonderhoud van de riviergemeenschappen wordt verbeterd, maar ook de vitaliteit van de Amazone-rivier.

Sommige scholen in de Amazonas-staat hebben voor het eerst toiletten en handwasfaciliteiten gekregen.

Title:

São Raimundo – van niets naar drinkbaar water

Title:
Soms is er geen bestaande oplossing die bij de lokale realiteit past, waardoor de Swarovski Waterschool er een moet ontwikkelen. In São Raimundo had de eerste benodigde oplossing betrekking op waterverzameling en -distributie. 

Tot november 2020 haalde de inheemse gemeenschap van São Raimundo het water rechtstreeks uit het meer. Vrouwen en kinderen deden dit door met emmers steile modderpaden op en af te lopen. Dit was niet alleen een zware taak, maar zorgde ook voor genderongelijkheid. 

De Swarovski Waterschool heeft zich laten inspireren door de ideeën van het hoofd van de gemeenschap en kranen in elk huis geïnstalleerd om deze uitdaging aan te pakken. Deze kranen leidden echter tot een nieuw probleem: de pomp voor de kranen was afhankelijk van diesel, wat duur was voor de gemeenschap. Bovendien werd het water nog steeds geconsumeerd zonder dat dit goed gereinigd was.
 
Het jaar daarna heeft het project een groep technici ingeschakeld om een systeem te ontwikkelen dat zonne-energie gebruikt om het water te pompen, filteren en zuiveren, zodat het drinkbaar is.

Studenten profiteren van het water van het waterzuiveringsysteem op zonne-energie.

Title:

Uixi-gemeenschap – kansen voor de jongere generatie

Title:
De jongeren uit de Uixi-gemeenschap in de Amazonas-staat zijn een bijzonder kwetsbare groep omdat er weinig lokale arbeidskansen zijn. Hierdoor moeten veel jongeren ver weg verhuizen naar stedelijke gebieden om te studeren of om werk te zoeken.
 
In 2018 begon het Swarovski Waterschool-project zich te richten op het versterken van de leiderschapsvaardigheden van de Uixi-jongeren en het investeren in initiatieven die de jongerengroepen ondernamen. Jeugdleiders hebben na deelname aan Swarovski Waterschool-trainingprogramma’s actiegroepen gevormd die waterinitiatieven binnen hun gemeenschappen hebben geïmplementeerd en watervoorlichting aan omliggende gebieden hebben gegeven.

“[We taught] hen over afval en water, en tijdens onze reizen konden we zien dat ze de dingen die ze hadden geleerd in de praktijk brachten. Ze hebben een stortplaats gemaakt, waardoor de gemeenschap schoner is geworden.” 
– Jorlaine, lid/leider van jongerengroep binnen de Uixi-gemeenschap

 De leiderschapsprogramma’s voor Uixi-jongeren geven voorlichting over het belang van waterzuivering en duurzaamheid.

Title:

Eliana da Silva – van student tot docent

Title:
Eliana da Silva maakt al sinds het begin onderdeel uit van het Swarovski Waterschool-project in Brazilië. Ze heeft als student deelgenomen aan de workshops in haar school evenals de leiderschapstrainingen voor jongeren waarbij ze heeft geholpen bij de coördinatie van jongerengroepen in haar gemeenschap. In 2021 heeft ze samen met zes leden van de jongerengroep watervoorlichting en campagnes voor afvalbeheer naar drie andere gemeenschappen aan de bekken van de Amazone-rivier gebracht.
 
De ervaring van Da Silva met het Swarovski Waterschool-project heeft haar geïnspireerd om docent te worden. Ze was de eerste binnen haar gemeenschap die werd aangenomen als docent die in een lokale school ging werken.
 
“Dit project was niet alleen een unieke ervaring voor mij, maar ook voor iedereen die eraan heeft deelgenomen. Het is iets dat we nooit zullen vergeten. Dankzij dit project heb ik ontdekt wat ik wil doen als beroep: docent zijn.
 
– Eliana da Silva

Lees verder over de betrokkenheid van Swarovski.
Of bekijk het Swarovski Waterschool-programma.

Eliana da Silva deelt haar expertise en kennis met leden van de gemeenschap.

Title: