Brezplačna standardna dostava pri nakupu nad 75 EUR

Vzgoja

Title:

za obnovljivo prihodnost

Subtitle:
Swarovski Waterschool vse od leta 2000 usposablja otroke in različne skupnosti za trajnostno uporabo vode, kar je pripomoglo k zagotavljanju čiste vode in k podpori zdravja in dobrega počutja ljudi in planeta. V Indiji je ta program ključnega pomena, saj se država sooča s krizo vodnih virov, ki je posledica spreminjajočih se vremenskih vzorcev, ponavljajočih se suš in prekomernega črpanja podtalnice. 

Da bi razrešil krizo vodnih virov in se približal čim večjemu številu šolarjev, se je Swarovski Waterschool s svojim izvedbenim partnerjem WWF povezal z Mission Paani. Ta vsedržavna pobuda skrbi za ohranitev vodnih virov Indije in vzpostavitev ravnanja in obnašanja, ki izboljša učinkovito rabo vode. Swarovski Waterschool oskrbuje pobudo Mission Paani z učnim načrtom, ki ga ta izvaja po tisočih šolah širom Indije in poučuje otroke o odnosu do okolja, še posebej do vode, in o dojemanju človekovih navad in njegovih pozitivnih in negativnih učinkov na naravo. Z vzpodbujanjem šolarjev pri razumevanju problematike, povezane z vodami v okoljih, kot so mokrišča in reke, in z učinkovanjem le-te na njihove skupnosti, lahko dosežemo, da se navzamejo trajnostnih navad, kar bi lahko postala norma vseh prihodnjih generacij.

  „Poskrbeti moramo, da bodo tako odrasli kot otroci razumeli, da je voda dragocena tvarina.“
                   - Ravi Singh, generalni sekretar in generalni direktor WWF Indija

Waterschool

Title:

Vzorčne vasi

Subtitle:
Še ena aktivnost iz programa Swarovski Waterschool v Indiji je podpiranje vzorčnih vasi. V projekt je vključenih že 10 vzorčnih vasi, kjer izobraževanje ni osredotočeno le na šolarje, ampak so vanj vključeni tudi lokalni kmetovalci. Več kot 800 kmetovalcev je bilo usposobljenih za različne načine ohranjanja voda, pa tudi iz higienskih razmer in trajnostnega kmetijstva, kar vodi v zmanjšanje nesmotrne porabe vode in uporabe škodljivih kemikalij (pesticidi in gnojila) na obdelovalnih površinah. Cilj usposabljanj je, da kmetovalci spoznajo, kako trajnostne prakse ne le koristijo okolju, ampak vodijo tudi k rodovitnejšim letinam.

Swarovski Waterschool je izboljšal tudi stanje na področju vodnih in sanitarnih razmer, tako da je zagotovil popravilo ročnih vodnih črpalk, ki so v lasti države in so ključni vir sveže vode na vaseh, in omogočil izgradnjo greznic za zmanjšanje odpadnih voda in drugih tekočih odpadkov. Vsi ti napori so izboljšali kakovost pitne vode v 1.500 gospodinjstvih.

Swarovski Waterschool verjame, da bo nadaljnje sodelovanje s šolarji in kmetovalci v Indiji prineslo preobrat v krizi z vodnimi viri in ustvarilo bolj zdravo in obnovljivo okolje za vse prihodnje generacije.
Odkrijte več o programu Swarovski Waterschool