Termenii și condițiile aplicabile Cardului cadou

Cardul cadou poate fi folosit exclusiv online și în magazinele Swarovski selectate. Pentru informații și detalii de contact ale magazinelor participante, accesați SWAROVSKI.COM/boutiquefinder.

Acest Card cadou nu are dată de expirare. Cardul cadou nu face obiectul unei garanții de răscumpărare, nu poate fi înlocuit, este nerambursabil, nu poate fi reîncărcat și nu poate fi transformat în numerar sau aplicat la orice solduri ale cardului de credit. Swarovski nu va rambursa sau înlocui și nu va fi răspunzătoare pentru orice carduri cadou pierdute sau furate. Swarovski nu emite nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la prezentul Card cadou și refuză orice garanție, în măsura maximă permisă. Pentru textul complet al termenilor și condițiilor generale și pentru politica noastră privind datele, vă rugăm să accesați SWAROVSKI.COM.

Swarovski își rezervă dreptul de a adăuga, a șterge sau a modifica în orice moment Termenii și condițiile generale. Utilizarea prezentului card cadou constituie acceptarea de către dvs. a Termenilor și condițiilor noastre.

Mai multe informații