Livrare gratuită la comenzi de peste 250 RON
Căutare

Competiția Swarovski Crystal Society Festival 2023

Title:

TERMENI ȘI CONDIȚII
Pentru membrii SCS

Subtitlu:

Nu este necesară nicio achiziție pentru înscriere sau câștig. Achizițiile nu vă vor crește șansele de câștig.

Promoția
Promotorul este Swarovski AG, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein. Întrebările legate de această competiție pot fi adresate la customer.carecentre@swarovski.com. Concursul se desfășoară în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023.


Eligibilitate


Această promoție este deschisă doar membrilor SCS care sunt rezidenți legali în Australia, Austria, Belgia, Canada (cu excepția Quebecului), Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Hong Kong SAR, India, Irlanda, Italia, Japonia, Coreea, Luxemburg, Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Portugalia, Polonia, România, Singapore, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regiunea Taiwan și SUA, care au atins vârsta legală a majoratului corespunzătoare provinciei/teritoriului de reședință până la momentul înscrierii în competiție. Angajații Swarovski, ai filialelor sale, ai agențiilor sau ai oricărei companii implicate în administrarea acestei competiții sau colocatarii acestor angajați nu sunt eligibili să participe. O SINGURĂ ÎNREGISTRARE PER PERSOANĂ. Competiția se supune legilor și reglementărilor elvețiene și nu este activă în statele în care este interzisă.

Cum puteți participa


1. O înscriere valabilă constă în participarea unui membru la competiția SCS pe site-ul competiției Swarovski.com (https://www.swarovski.com/s-scscompetition2023/) în intervalul 1 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2023, care încarcă corect fotografia creației sale, care este reprezentată de Decorațiunea de Sărbători proprie. Pentru a crea imaginea, membrul va folosi imagini cu componente de cristal pe care Swarovski le-a furnizat prin e-mail ca parte a acestei competiții SCS sau așa cum sunt disponibile pe site-ul competiției SCS. Membrul își va furniza numele, adresa de e-mail, numărul de membru SCS și consimțământul. Toate înscrierile trebuie primite de către Promotor până pe 31 decembrie 2023. 


2. Cu excepția cazului de neglijență, culpă, acte deliberate sau omisiuni din partea promotorului sau a agenților săi, promotorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice înregistrări pierdute, deteriorate, manipulate, întârziate, sau neprimite de către promotor, indiferent de cauză; Promotorul nu este responsabil sau răspunzător pentru orice defecțiuni tehnice legate de hardware, software, server, site-ul web ori alte defecțiuni sau daune de orice natură.


Premiul


1. Fondul de premii cuprinde produse Crystal Living având următoarea valoare:
Premiul 1 – Un (1) prototip al modelului câștigător al Decorațiunii de Sărbători, creat special de Manufaktur-a din Wattens. În plus, (1) Annual Edition Decorațiune 3D 2023, în valoare de 125 EUR.
Premiul 2 – Un (1) Annual Edition Set decorativ 2023, în valoare de 155 EUR.
Premiul 3 – Un (1) Annual Edition Ornament 2023, în valoare de 70 EUR.

Maxim două premii pentru un participant câștigător pentru premiul 1 și maxim un premiu pentru premiile 2 și 3, nu vor fi disponibile premii suplimentare sau înlocuitoare. Nu va fi oferită nicio alternativă în numerar sau credit. 


2. În cazul indisponibilității premiului din orice motiv, promotorul își rezervă dreptul de a înlocui premiul cu un altul de valoare egală sau mai mare. Nu va fi oferită nicio alternativă în numerar. Premiul nu este transferabil.


Câștigători


1. Câștigătorii nu vor fi selectați automat în ordinea înregistrărilor valide primite de promotor. Câștigătorii vor fi participanții ale căror înscrieri valide sunt jurizate și alese în funcție de creativitate și de prezentarea artistică. Juriul va fi format din membri ai echipei de conducere Swarovski Crystal Society, a echipei de marketing a produselor Crystal Living și a echipei Crystal Design, iar lucrările vor fi evaluate în funcție de creativitate și originalitate. În caz de egalitate, aceasta va apărea la nivelul punctajului obținut din primele criterii de evaluare, analizându-se ulterior și restul criteriilor de evaluare pentru a remedia egalitatea. Creațiile înregistrate rămân proprietatea promotorului și nu vor fi returnate participanților.

Fără a limita generalitatea acestor reguli, câștigătorii își dau consimțământul pentru acordarea, transferul, transmiterea și cedarea irevocabile către promotor a tuturor drepturilor pentru creațiile înregistrate, orice lucrări derivate realizate din acestea, inclusiv, fără limitare la, drepturile de utilizare a înregistrării în scopuri comerciale în toate mediile de comunicare, cunoscute în prezent sau dezvoltate pe viitor, la nivel mondial. Participarea la această promoție constituie, de asemenea, renunțarea participantului, în măsura permisă de lege, la toate drepturile morale conferite participantului sau legate de înregistrarea participantului, care se pot ivi oriunde în lume. Câștigătorii acordă promotorului un drept și o licență neexclusivă, fără redevențe, irevocabilă, perpetuă, la nivel mondial pentru a afișa, efectua, stoca, copia, transmite, publica, posta, difuza, expune și/sau utiliza sau reutiliza în alt mod (fără limită privind momentul în timp sau numărul de utilizări) înregistrarea, în totalitate sau parțial, și orice/toate lucrările bazate pe aceasta, în orice scop asociat în mod rezonabil promoției, inclusiv în scopuri promoționale sau de marketing, cu excepția cazului în care este acest lucru este interzis prin lege.

Drept condiție de participare la această promoție și prin furnizarea unei înregistrări, fiecare participant garantează și declară că: (a) Participantul deține toate drepturile privind creația sa înregistrată în această promoție; (b) creația înregistrată de participant este originală și a fost obținută și creată legal; (c) creația înregistrată nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, confidențialitate sau publicitate sau orice alte drepturi legale sau morale ale unei terțe părți; (d) creația înregistrată nu încalcă legile sau reglementările aplicabile; și (e) creația înregistrată nu a fost publicată, afișată, efectuată sau înregistrată anterior sau nu a câștigat promoții sau premii anterioare. Câștigătorul va despăgubi promotorul, părțile externe (așa cum sunt definite mai jos) și orice licențiat al promotorului pentru orice cereri, daune, răspunderi și cheltuieli (inclusiv taxe de consilier rezonabile și cheltuieli juridice) care decurg din orice încălcare a acestor termeni.


2. Se va selecta un total de trei (3) câștigători la nivel global după data de 31 decembrie 2023 și câștigătorii vor fi anunțați în jurul datei de 24 ianuarie 2024 prin e-mail. Notificarea va fi trimisă pe adresa de e-mail furnizată la momentul înregistrării. În cazul în care un câștigător dorește să accepte premiul, acesta trebuie să anunțe promotorul în termen de 14 zile de la primirea notificării că a câștigat. Dacă un câștigător nu răspunde la această notificare pentru a solicita premiul în termen de 14 zile, se va considera că renunță la premiu și nu îi va fi oferit niciun substitut sau alternativă a acestuia. Premiile vor fi puse la dispoziția câștigătorilor (1) la un punct de vânzare (POS) la alegerea câștigătorului, din țara de reședință a promotorului sau (2) prin expediere directă la adresa câștigătorului. Pentru claritate și evitarea îndoielilor, Promotorul decide modul în care va oferi premiul câștigătorilor, aceștia din urmă neavând dreptul să solicite livrarea la domiciliu sau ridicarea POS. Cu excepția cazului de neglijență, culpă sau acte deliberate sau omisiuni din partea promotorului sau a agenților săi, Promotorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru premiile pierdute, deteriorate, întârziate sau care nu au fost primite de câștigător, indiferent de cauză, și nu va înlocui astfel de premii.

Prin primirea oricărui premiu, câștigătorii sunt de acord să descarce de responsabilitate și să protejeze promotorul și filialele acestuia, afiliații, furnizorii, distribuitorii, agențiile de publicitate/promovare, furnizorii de premii și fiecare dintre companiile-mamă respective ale acestora precum fiecare dintre acești directori, administratori, angajați și agenți (colectiv, „Părțile eliberate de responsabilitate”) împotriva oricărei revendicări sau cauze de acțiune în instanță, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămări corporale, deces, daune sau pierderi de bunuri, care rezultă din participarea la promoție sau primirea, utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui premiu, în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

Părțile eliberate de responsabilitate nu sunt responsabile pentru: (1) orice informație incorectă sau inexactă, indiferent dacă este cauzată de participant, erori de tipărire, tipografice sau de altă natură precum de oricare dintre echipamentele sau programele asociate sau utilizate în promoție; (2) defecțiuni tehnice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la defecțiuni, întreruperi sau deconectări de la liniile telefonice, hardware-ul sau software-ul de rețea; (3) intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de înregistrare sau a promoției; (4) erori de tipărire, tipografice, tehnice, informatice, de rețea sau umane care pot apărea în administrarea promoției, procesarea sau evaluarea înregistrărilor, anunțarea premiilor sau în orice material legat de promoție; (5) corespondență întârziată, pierdută, nelivrabilă, deteriorată sau furată; sau (6) orice vătămare sau deteriorare a persoanelor sau bunurilor care poate fi cauzată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de înscrierea participantului în promoție sau de primirea, utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a premiilor. Părțile externe nu sunt responsabile pentru înregistrări greșite, care nu pot fi livrate sau pentru orice probleme tehnice, disfuncționalități ale sistemelor de calculatoare, servere, furnizori, hardware/software, conexiuni de rețea pierdute, indisponibile sau eșuate, incomplete, eronate sau întârziate de transmisiunea computerului sau orice combinație a acestora. Părțile eliberate de responsabilitate nu sunt responsabile pentru nicio utilizare neautorizată de către terți a oricărei creații înregistrate.


3. Participanții câștigători pot fi obligați să participe în procesul de publicitate al acestei campanii a promotorului, fără plată. În plus, Promotorul va avea dreptul, la discreția sa absolută și fără plata sau solicitarea permisiunii câștigătorului, de a folosi numele câștigătorilor în scopul anunțării câștigătorilor promoției. 


Regulamentul


1. Instrucțiunile de participare, formularul de înscriere și termenii și condițiile pentru această promoție sunt disponibile pe pagina concursului de pe swarovksi.com și fac parte, împreună cu Politica de Confidențialitate, din aceste reguli. Copiile suplimentare pot fi obținute prin cererea scrisă adresată promotorului la datele de contact prevăzute la punctul 1. Participanții care nu respectă aceste reguli sau cei care trimit înregistrări incomplete, incorecte sau frauduloase nu vor fi eligibili să participe în promoție. Prin trimiterea unei înregistrări, participanții sunt de acord să se supună acestor reguli. 


2. În cazul unei erori evidente la nivelul acestor reguli, ilegalitate sau circumstanțe dincolo de controlul rezonabil al promotorului care împiedică administrarea promoției, promotorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli sau de a retrage promoția. Promotorul nu va fi responsabil pentru nicio formă de pierdere sau dezamăgire cauzată de orice modificare a acestor reguli sau de retragerea promoției. În astfel de circumstanțe, Promotorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a sfătui participanții cu privire la orice modificare sau retragere. 


3. Corespondența cu privire la concurs va fi înregistrată doar la discreția absolută a promotorului. Toate întrebările referitoare la promoție trebuie să fie adresate promotorului folosind datele de contact indicate la punctul 1. Pentru lista câștigătorilor, trimiteți un plic timbrat auto-adresat către: Daniel Swarovski Corporation AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Elveția. Solicitările privind lista câștigătorilor trebuie să fie primite până la 31 decembrie 2023.


4. Cu excepția cazului în care este interzis, participantul este de acord că toate litigiile, pretențiile și cauzele acțiunilor care decurg din concursul sau în legătură cu acesta precum orice premiu acordat vor fi soluționate exclusiv de instanța competentă din Zürich, Elveția. Toate problemele și întrebările referitoare la structura, valabilitatea, interpretarea și aplicabilitatea acestor reguli oficiale, drepturile și obligațiile participantului sau drepturile și obligațiile sponsorului în legătură cu competiția, vor fi guvernate și interpretate conform legislației din Elveția.