Wyszukaj

INFORMACJE DLA KLIENTÓW ORAZ WARUNKI DLA EUROPY

 

1. Informacje ogólne

1.1. Zastosowanie
1.2. Strona Umowy
1.3. Zmiany OW

2. Przyjęcie zamówienia

2.1. Zaproszenie
2.2. Proces rejestracji
2.3. Etapy składania zamówienia

3. Dostępność

3.1. Ogólna dostępność
3.2. Kliknij i rezerwuj
3.3. Kupuj online i odbierz w sklepie
3.4. Kliknij i odbierz

4. Ceny i koszty dodatkowe

4.1. Ceny produktów
4.2. Błędna wycena
4.3. Zmiany cen

5. Warunki płatności

5.1. Cena całkowita
5.2. Metody płatności
5.3. Obciążenie
5.4. Warunki płatności
5.5. Zgody
5.6. Waluta

6. Dostawa i zastrzeżenie tytułu własności

6.1. Dostawa
6.2. Zastrzeżenie tytułu własności

7. Prawo anulowania

7.1. Proces anulowania
7.2. Skutki anulowania

8. Rękojmia

9. Odpowiedzialność

10. Ochrona danych

11. Inne ważne warunki

11.1. Możemy dokonać przeniesienia niniejszej umowy na inną osobę
11.2. Do przeniesienia swoich praw na inną osobę potrzebują Państwo Naszej zgody
11.3. Żadnej innej osobie nie przysługują prawa z tytułu niniejszych OW
11.4. Jeżeli jakikolwiek sąd uzna część niniejszych OW za niezgodne z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień
11.5. Nawet jeżeli będziemy zwlekać z zastosowaniem niniejszych OW, możemy zawsze skorzystać z przysługujących nam praw w terminie późniejszym
11.6. Prawa własności intelektualnej
11.7. Przepisy, którym podlegają niniejsze OW oraz miejsce, gdzie należy kierować postępowania prawne

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki oraz wszelkie polityki lub dokumenty, do których odnośniki zawarto w tym dokumencie (dalej „OW”) mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.swarovski.com/, stron internetowych na telefon komórkowy, aplikacji należących i/lub prowadzonych przez lub w imieniu Swarovski Crystal Online AG i/lub inne podmioty prawne należące do Grupy Swarovski, chyba że na danej stronie internetowej zostanie podane inaczej (dalej „Strony internetowe”). Swarovski Crystal Online AG i/lub inne podmioty prawne należące do Grupy Swarovski będą w dalszej części Umowy nazywane „Swarovski” / My / Nas / Nasz”.

Przed złożeniem zamówienia na Produkty (zdefiniowane poniżej) na Stronach Internetowych, proszę dokładnie zapoznać się z treścią OW. Zamawiając Nasze Produkty, wyrażają Państwo zgodę i zgadzają się przestrzegać:

a. niniejszych OW

b. Warunków korzystania z Naszych Stron internetowych; oraz

c. Naszej Polityki prywatności

oraz potwierdzają Państwo, że są uprawnieni do zawierania prawnie wiążących umów oraz są w wieku uprawniającym w Państwa kraju do zawierania prawnie wiążących umów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nie spełniają Państwo wymagań określonych w tym dokumencie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania Państwa zamówienia.

1.2. Strona Umowy

Strony internetowe, za pośrednictwem których realizowana jest sprzedaż towarów w Internecie obsługiwane są przez:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Szwajcaria

Numer wpisu do rejestru spółek: Rejestr Handlowy Zurych, HRB CH-020.3.023.942-2

Numer VAT w Szwajcarii: 231'288

zgodnie z prawem reprezentowaną przez Dyrektora Zarządzającego: Michele Molon

W mało prawdopodobnym przypadku zgłoszenia reklamacji odnośnie naszych Produktów zakupionych za pośrednictwem Stron internetowych lub w razie chęci skorzystania z ustawowego prawa do rękojmi, mogą Państwo kontaktować się z nami pod wyżej wskazanym adresem lub przez Naszą Obsługę klienta wysyłając e-mail na adres: Customer_Service_PL@Swarovski.com.

Jeżeli jako kraj dostawy wybiorą Państwo Zjednoczone Królestwo lub kraj spoza Unii Europejskiej, Państwa zakupy oraz korzystanie ze Stron internetowych będą podlegać Warunkom dotyczącym danego kraju. Link do obowiązujących Warunków zostanie wyświetlony na Stronach internetowych dotyczących danego kraju oraz na stronie finalizacji zakupu. Ponadto informujemy, że adres do faktury musi mieścić się w kraju realizacji dostawy.

1.3. Zmiany OW

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w OW w dowolnym momencie, a wprowadzone zmiany będą obowiązywać od chwili publikacji nowych OW na Stronach internetowych. Państwo oraz każda umowa sprzedaży zawarta między Nami będzie podlegać postanowieniom OW w wersji aktualnej na dzień zamówienia Produktów ze Stron internetowych.

 

2. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

2.1. Zaproszenie

Zwracamy uwagę, że wszystkie Produkty oferowane na Stronach internetowych są zaproszeniem do zakupu, a nie stanowią oferty ani jednostronnej umowy sprzedaży z Naszej strony.

Dokonując finalizacji zakupu i klikając przycisk „KUP TERAZ”, składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna, jednakże wszystkie zamówienia składane przez Państwa podlegają Naszej akceptacji wedle Naszego uznania.

Mamy prawo odmowy przyjęcia Państwa zamówienia wedle Naszego uznania, z dowolnego powodu, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Przykłady sytuacji, w jakich możemy odmówić przyjęcia Państwa zamówienia, obejmują między innymi:

a) niedostępność Produktów prezentowanych na Stronach internetowych;

b) nieprawidłowe ceny Produktów na Stronach internetowych;

c) nieprawidłowe opisy Produktów na Stronach internetowych;

d) brak możliwości autoryzacji przez Nas Państwa płatności;

e) uzyskanie przez Nas negatywnego raportu o zdolności kredytowej;

f) uzasadnione podejrzenie, że naruszają Państwo OW;

g) uzasadnione podejrzenie, że uczestniczą Państwo w działaniach oszukańczych lub kryminalnych dowodnego rodzaju;

h) uzasadnione podejrzenie, że nie są Państwo konsumentem, ale nabywcą komercyjnym.

W sytuacji, gdy nie będziemy mogli przyjąć Państwa zamówienia, poinformujemy Państwa o tym fakcie i nie pobierzemy opłaty za Produkt.

2.2. Proces rejestracji

a) Składając zamówienie mogą Państwo skorzystać z opcji „Finalizacja zakupu jako Gość”, mogą Państwo także zarejestrować się u Nas. Różnica pomiędzy obiema opcjami jest taka, że po wybraniu opcji „Rejestruj”, dokonując kolejnego zakupu Produktów będą Państwo mieli wprowadzone w systemie wszystkie dane i nie będzie trzeba wprowadzać ich od nowa. Obie opcje wymagają obowiązkowego wypełnienia niektórych pól na formularzu zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu). Po wyborze opcji „Rejestruj” możemy poprosić Państwa o utworzenie i korzystanie z hasła umożliwiającego dostęp do Państwa danych przy okazji kolejnych zakupów Produktów.

Jeżeli tak uczynimy, Nasza prośba będzie podlegać surowemu warunkowi, że będą Państwo ponosić odpowiedzialność za przechowywanie swojego hasła w bezpiecznym miejscu oraz w tajemnicy. Będą Państwo przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i/lub zaleceń przekazywanych przez Nas oraz będą Nas Państwo niezwłocznie informować o powzięciu informacji lub o podejrzeniu nieautoryzowanego użycia Państwa hasła, albo o sytuacji, gdy Państwa hasło zostanie udostępnione osobie nieupoważnionej.

Bez uszczerbku dla innych przysługujących Nam praw oraz środków naprawczych możemy zawiesić Państwa dostęp do Stron internetowych, bez odpowiedzialności wobec Państwa, jeżeli w Naszej rozsądnej opinii, takie działanie będzie konieczne dla ochrony Stron internetowych.

Akceptują Państwo, że treści przekazywane podczas rejestracji na Stronach internetowych nie będą mylące i będą zgodne z prawdą, dokładne i kompletne pod każdym względem, i poinformują nas Państwo drogą elektroniczną o wszelkich zmianach w tym zakresie wysyłając e-mail na adres Customer_Service_PL@Swarovski.com.

b) W przypadku długiego okresu nieaktywności Państwa połączenie ze Stronami internetowymi może ulec zerwaniu, Państwa wybór Produktów może zostać utracony. W takim przypadku konieczne będzie dokonanie ponownego wyboru. Należy pamiętać, że Produkty w koszyku oraz na liście życzeń nie są rezerwowane i mogą zostać wykupione przez innych klientów i/lub usunięte z Państwa koszyka.

2.3. Etapy składania zamówienia

Wiążąca umowa kupna nie zostaje zawarta do czasu, aż nie przyjmiemy Państwa zamówienia zgodnie z zapisem w paragrafie 2.3. (g) poniżej.

Akceptują Państwo, że po kliknięciu przycisku „KUP TERAZ” Państwa zamówienia na Stronach internetowych stanowią wiążące oferty zakupienia od Nas Produktów znajdujących się w Państwa koszyku na podstawie niniejszych OW (dalej „Produkt” lub „Produkty”).
Etapy poprzedzające przyjęcie Państwa zamówienia:

a) Po wybraniu Produktu i umieszczeniu go w koszyku zostaną Państwo przekierowani na stronę płatności i finalizacji zakupu (dalej „Finalizacja zakupu”). Po dokonaniu wyboru metody płatności i dostawy będą Państwo mogli aktywować przycisk „KUP TERAZ” na końcu procesu Finalizacji zakupu. Klikając przycisk „KUP TERAZ” składają Państwo wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

b) Przed złożeniem zamówienia będą Państwo mogli przejrzeć wybrane Produkty, sprawdzić cenę całkowitą zamówienia, skorygować ewentualne błędy oraz wybrać metodę płatności i dostawy.

c) Dostępność artykułów, ceny oraz opcje dostawy mogą być różne w zależności od miejsca przeznaczenia dostawy.

d) Zróżnicowanie stosowanych przez Nas procesów produkcyjnych oraz ustawienia monitora używanego przez Państwa do przeglądania Stron internetowych, mogą wpływać na odzwierciedlenie kolorów Produktów wyświetlanych na Stronach internetowych, a Produkty dostarczone do Państwa mogą nieznacznie odbiegać wyglądem. Możemy także dokonywać drobnych zmian w Produktach, aby odzwierciedlić zmiany w obowiązujących przepisach i wymogach prawnych.

e) Nie przyjmujemy zamówień, gdzie podany przez Państwa adres dostawy jest adresem podmiotu lub osoby świadczącej usługi przewozowe. W przypadku, gdy przyjmiemy zamówienie, a następnie poweźmiemy informację, że adres dostawy tego zamówienia jest adresem podmiotu lub osoby świadczącej usługi przewozowe, będziemy uprawnieni do anulowania takiego zamówienia za powiadomieniem Państwa e-mailem lub telefonicznie.

f) Po złożeniu przez Państwa wiążącej oferty, otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem zamówienia, w którym podsumowany zostanie adres do faktury i dostawy, numer zamówienia, szczegółowe informacje dotyczące wybranych Produktów, cena końcowa i sposób wysyłki. E-mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Państwa oferty / zamówienia, jest jedynie potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie.

g) Na przyjęcie oferty / zamówienia oraz zawarcie umowy kupna, wskazuje:

(a) e-mail potwierdzający, że zamówione Produkty zostały wysłane; lub

(b) w przypadku, gdy wybrana została opcja „Kliknij i odbierz” – o ile ta usługa jest dostępna - (zgodnie z opisem w paragrafie 3.4.), wysłany przez Nas e-mail potwierdzający, że Produkty zostały wysłane do właściwego Sklepu Swarovski i można je odebrać w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych włącznie od daty e-maila z potwierdzeniem; lub

(c) w przypadku, gdy wybrana została opcja „Kliknij i rezerwuj” – o ile ta usługa jest dostępna - (zgodnie z opisem w paragrafie 3.2.), wysłany przez Nas e-mail potwierdzający, że Produkty zostały zarezerwowane w danym Sklepie Swarovski, a Państwo odwiedzą Nas w ciągu dwóch (2) dni roboczych w celu zakupu Produktu w Sklepie Swarovski; lub

(d) w przypadku, gdy możliwy był wybór opcji „Kup online i odbierz w sklepie” - o ile ta usługa jest dostępna (zgodnie z opisem w paragrafie 3.3.), wysłany przez Nas e-mail potwierdzający, że zamówione Produkty mogą zostać odebrane we wskazanym Sklepie Swarovski.

Podczas odbioru Produktów zakupionych przez opcję „Kliknij i odbierz” lub „Kup online i odbierz w sklepie”, możemy wymagać, aby okazali Państwo w Sklepie Swarovski oryginalny dokument ze zdjęciem potwierdzający Państwa tożsamość (np. paszport lub dowód osobisty) oraz kartę płatniczą wykorzystaną do złożenia zamówienia (jeżeli dotyczy).

Jeżeli po dokonaniu zakupu Produktów zmienią Państwo zdanie, proszę sprawdzić paragraf 7 dotyczący przysługującego Państwu prawa do zwrotu Produktu i otrzymania zwrotu kosztów.

Uprzejmie informujemy, że opcja odbioru Produktów w Sklepie Swarovski jest dostępna tylko w niektórych krajach w specjalistycznych Sklepach Swarovski.

Zwracamy uwagę, że po złożeniu zamówienia przez Państwa nie jesteśmy w stanie zmienić ani anulować Państwa zamówienia. W przypadku, gdy będą Państwo chcieli anulować swoje zamówienie, proszę kontaktować się z Naszą Obsługą klienta wysyłając e-mail na adres: Customer_Service_PL@Swarovski.com.

 

3. DOSTĘPNOŚĆ

3.1. Ogólna dostępność

Produkty są dostępne, jeżeli znajdują się na stanie magazynowym. Informacje o poziomie dostępności stanów magazynowych będą regularnie aktualizowane, co jednak nie gwarantuje, że sprawdzany Produkt będzie dostępny, gdy przybędą Państwo do wskazanego Sklepu Swarovski (jeżeli dotyczy wybranej przez Państwa opcji). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Produktów oferowanych na sprzedaż na Stronach internetowych w dowolnym momencie bez powiadomienia (jednak zmiany te nie będą dotyczyć Produktów, na które złożyli Państwo zamówienie). Zastrzegamy sobie także prawo do ograniczenia liczby Produktów, jakie mogą zostać sprzedane Państwu.

W mało prawdopodobnym przypadku, że zamówione przez Państwa Produkty nie będą dostępne, poinformujemy Państwa o tym w trakcie procesu składania zamówienia i otrzymają Państwo zwrot kosztów z wykorzystaniem ten samej metody płatności, jaka została użyta przy zakupie Produktów.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli określone Produkty nie znajdują się na stanie lub nie są dostępne.

3.2. Kliknij i rezerwuj

Możemy zapewnić Państwu możliwość sprawdzenia dostępności określonych Produktów i ich rezerwacji w wyznaczonych Sklepach Swarovski za pośrednictwem Stron internetowych („Kliknij i rezerwuj”). Jeżeli Produkt jest dostępny, zostanie zarezerwowany dla Państwa na dwa (2) dni robocze od daty powiadomienia, zgodnie z paragrafem 2.3. lit. g), (c). Mogą Państwo zakupić Produkt we wskazanym Sklepie Swarovski. Ceny w Sklepach Swarovski mogą się różnić od cen widocznych na Stronach internetowych.

3.3. Kupuj online i odbierz w sklepie

Możemy zapewnić Państwu możliwość (jeżeli dotyczy Państwa kraju) zakupu Produktu online i jego odbiór tego samego dnia w wyznaczonym Sklepie Swarovski („Kup online i odbierz w sklepie”). Jeżeli zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu siedmiu (7) dni roboczych od wysłania przez Nas do Państwa e-maila z potwierdzeniem, zgodnie z paragrafem 2.3. lit. g), (d), przyjmiemy, że jest ono niechciane, anulujemy zamówienie i zastosowanie będzie miał paragraf 7.2.

3.4. Kliknij i odbierz

Możemy zapewnić Państwu możliwość zakupu Produktu online i jego odbiór w wyznaczonym Sklepie Swarovski („Kliknij i odbierz”). Jeżeli zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od wysłania przez Nas do Państwa e-maila z potwierdzeniem, zgodnie z paragrafem 2.3. lit. g), (b), przyjmiemy, że jest ono niechciane, anulujemy zamówienie i zastosowanie będzie miał paragraf 7.2.

 

4. CENY i KOSZTY DODATKOWE

4.1. Ceny produktów

Wszystkie ceny Produktów dostępne na Stronach internetowych są wyłącznie cenami Produktów. Obejmują należny podatek VAT (lub inne podatki od sprzedaży), ale nie obejmują kosztów przesyłki (jeżeli dotyczy). Proszę zapoznać się z Naszymi informacjami na temat Opcje i czasy wysyłki, Dostawa planowana oraz Regiony nieobjęte dostawą.

Cena całkowita Państwa zamówienia, włącznie z wszystkimi kosztami dodatkowymi oraz dostawy, zostanie pokazana na końcu procesu Finalizacji zakupu. Potwierdzając zamówienie, oświadczają Państwo, że akceptują Państwo cenę Produktów. Cena nie może zostać zmieniona po zakończeniu procesu Finalizacji zakupu.

Uwaga: Wszystkie zamówienia składane są w Swarovski Crystal Online AG, będącej podmiotem szwajcarskim, w związku z czym wystawca Państwa karty lub operator metody płatności może zastosować inne opłaty banku międzynarodowego. Ponadto, jeżeli Państwa karta kredytowa/płatnicza lub inna metoda płatności nie jest denominowana w walucie zakupu, cena końcowa zostanie pobrana w walucie Państwa karty. Zostanie ona obliczona i pobrana przez wystawcę Państwa karty. Swarovski nie ma żadnej kontroli nad tymi opłatami i nie jest w stanie przewidzieć ich kwoty. W celu uzyskania bliższych informacji przed złożeniem zamówienia proszę skontaktować się ze swoim bankiem wystawcą.

4.2. Błędna wycena

Informujemy, że jeżeli właściwa cena Produktu jest niższa niż cena podana na Stronach internetowych, podlegając przysługującemu Nam prawu do odmowy przyjęcia zamówienia, jak przewidziano w niniejszych OW, pobierzemy niższą kwotę i wyślemy Państwu Produkt.

Jeżeli właściwa cena Produktu jest wyższa niż cena podana na Stronach internetowych, wedle Naszego uznania skontaktujemy się z Państwem w celu uzyskania od Państwa instrukcji przed przyjęciem Państwa zamówienia. Jeżeli przyjmiemy i zrealizujemy Państwa zamówienie, gdzie błąd w cenie będzie oczywisty i niewątpliwy, i mógłby zostać w rozsądnym zakresie uznany przez Państwa za błędną cenę, możemy anulować umowę, zwrócić Państwu wszelkie wpłacone kwoty i zażądać zwrotu Produktów wysłanych do Państwa.

4.3. Zmiany cen

Możemy wprowadzać zmiany w cenach Produktów oferowanych na sprzedaż na Stronach internetowych w dowolnym momencie, bez powiadomienia, jednak zmiany te nie będą dotyczyć Produktów, na które złożyli Państwo zamówienie.

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Cena całkowita

Na cenę całkowitą zamówienia będą składać się cena zakupu wybranych Produktów plus VAT oraz wszelkie koszty dodatkowe (tj. koszty dostawy itp.) Proszę zapoznać się z informacjami na temat Opcje i czasy wysyłki, Dostawa planowana oraz Regiony nieobjęte dostawą.

Cena całkowita zamówionych Produktów jest płatna w chwili złożenia zamówienia przez Strony internetowe.

5.2. Metody płatności

Płatności mogą być realizowane

a) Kartą kredytową / płatniczą

Jeżeli dokonują Państwo płatności kartą kredytową / płatniczą (wprowadzając dane płatności na Stronach internetowych operatora płatności), zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia nazwiska, adresu oraz innych danych osobowych podanych przez Państwa w procesie składania zamówienia we właściwych bazach danych prowadzonych przez podmioty trzecie. Podając dane płatności wyrażają Państwo zgodę na przeprowadzenie sprawdzenia danych. Informujemy, że robimy to wyłącznie w celu potwierdzenia Państwa tożsamości; nie przeprowadzamy kontroli kredytowej i nie wpłynie to na Państwa zdolność kredytową. Wszystkie informacje podawane przez Państwa będą traktowane poufnie i ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz Naszą Polityką prywatności.

Potwierdzają Państwo, że karta kredytowa / płatnicza, którą się Państwo posługują należy do Państwa, a wszystkie podane Nam dane dotyczące tej karty, w tym między innymi nazwisko i adres, są kompletne, prawidłowe i dokładne. Ponadto, potwierdzają Państwo, że karta kredytowa / płatnicza jest ważna, a wprowadzone szczegóły płatności są prawidłowe. Jeżeli instytucja wystawiająca kartę kredytową odmówi autoryzowania Nam płatności, nie przyjmiemy Państwa zamówienia i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy, i nie będziemy zobowiązani do informowania Państwa o powodzie odmowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu opłat lub innych kwot, jakie mogą być stosowane przez wystawcę Państwa karty lub bank w wyniku realizacji płatności z Państwa karty kredytowej/płatniczej zgodnie z Państwa zamówieniem.

Jeżeli Państwa karta kredytowa / płatnicza nie jest denominowana w walucie Państwa zakupu wskazanej na Stronach internetowych, cena końcowa może zostać pobrana w walucie Państwa karty lub rachunku. Cena końcowa jest obliczana i pobierana przez wystawcę Państwa karty lub bank, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, wydatki, opłaty lub inne zobowiązania, jakie mogą zostać poniesione przez Państwa w wyniku obciążenia Państwa przez wystawcę Państwa karty w innej walucie niż waluta zakupu wyświetlona na Stronach internetowych.

b) PayPal

Jeżeli płacą Państwo korzystając z systemu PayPal, zastosowanie będzie miała także Polityka prywatności PayPal dostępna na stronie internetowej PayPal. Określa ona, w jaki sposób PayPal pobiera, zachowuje, przetwarza, dzieli i udostępnia Państwa dane osobowe, gdy korzystają Państwo z usług PayPal.

c) Klarna

W niektórych krajach jaką jedną z metod płatności możemy oferować Klarna. W zależności od Stron internetowych danego kraju mogą Państwo mieć możliwość skorzystania z różnych produktów Klarna. Od uznania Klarna zależy stwierdzenie, czy mogą Państwo skorzystać z tej formy płatności oraz dopasować opcje płatności do Państwa potrzeb. Proszę zapoznać się z warunkami Klarna tutaj. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu korzystania przez Państwa z Klarna jako metody płatności.

Aby móc zaoferować Państwu Klarna jako metodę płatności, musimy przekazać Klarna Państwa dane osobowe (nazwisko, adres do faktur i wysyłki, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, dane rachunku bankowego lub karty, numer identyfikacyjny oraz szczegóły zamówienia). Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, Naszą Polityką prywatności oraz Oświadczeniem o polityce prywatności Klarna.

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat Klarna, proszę kliknąć tutaj.

d) Zakup płatny przelewem / płatności w ratach

Klientom z niektórych krajów (Austria, Liechtenstein, Szwajcaria) oferujemy opcję Zakupu płatnego przelewem / Płatności w ratach.

*Na potrzeby oferowania metody płatności Zakup płatny przelewem / Płatności w ratach współpracujemy z firmą „payolution GmbH”, Am Euro Platz 2, 1120 Wiedeń, Austria, (zwaną dalej „payolution”) oraz „net-m privatbank 1891 AG”, Odeonsplatz 18, 80539 Monachium, Niemcy (zwanym dalej „Bankiem”), przy czym dokonywana jest cesja wierzytelności na Bank i zastosowanie mają następujące zasady:

(a) Opcje Zakup płatny przelewem i Płatności w ratach dopuszczalne są wyłącznie dla klientów w wieku powyżej 18 lat. Korzystając z tej usługi mogą Państwo kupować towary przez Internet, a płatności dokonać dopiero po otrzymaniu towaru i faktury, można także zapłacić wygodnie w ratach.

(b) Umowa kupna zawierana jest między Państwem a Nami. Realizacja umowy kupna także podlega niniejszym OW. W szczególności ponosimy odpowiedzialność za Państwa ogólne zapytania (np. dotyczące Produktów, czasów dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, roszczeń gwarancyjnych, anulowania umowy itd.) Gdy wybiorą Państwo płatność przelewem lub w ratach, niniejsze warunki opisane w paragrafie 5.2.lit. d) będą miały zastosowanie dodatkowo do OW, które uzgadniają Państwo z Nami w ramach umowy kupna.

(c) W celu zakończenia Zakupu płatnego przelewem lub Płatności w ratach, dokonamy przeniesienia Naszej wierzytelności wobec Państwa z tytułu ceny zakupu na Bank. Niniejszym informujemy Państwa o cesji wierzytelności. W celu pełnego zwolnienia zadłużenia wszystkie płatności muszą być dokonywane do Banku, na rachunek wskazany Państwu w tym celu. Produkty pozostaną własnością Banku do czasu dokonania pełnej zapłaty.

(d) payolution GmbH (www.payolution.com) pełni rolę podmiotu świadczącego usługi techniczne oraz usługobiorcy dokonującego weryfikacji Państwa zdolności kredytowej na potrzeby Zakupu płatnego przelewem lub Płatności w ratach.

Tryby płatności i stopy procentowe

(a) W przypadku Płatności w ratach, zostaną Państwo poinformowani o wszystkich istotnych warunkach umownych w naszym formularzu wprowadzania danych, a także w informacji przekazanej Państwu następnie w celach archiwizacyjnych, zgodnie z wymogami dotyczącymi przekazywania informacji przed zawarciem umów kredytowych określonymi w Dyrektywie 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Informacje te są przekazywane Państwu także w wersji elektronicznej, w formacie umożliwiającym jej zapisanie, po zawarciu umowy.

(b) Jeżeli wycofają się Państwo z umowy kupna na podstawie specjalnego porozumienia z nami lub na podstawie postanowień ustawowych, zwrócą Państwo Produkty, będą ubiegać się obniżki ceny lub z innego powodu nie dokonają Państwo płatności, w całości lub częściowo, Bank dokona na Nas cesji zwrotnej wierzytelności wobec Państwa. Umowa ostateczna dotycząca płatności zostanie zawarta z Nami lub zostanie anulowana.

Rozwiązanie umowy i przyspieszona spłata zobowiązania

(a) Wcześniejsze rozwiązanie umowy dotyczącej Płatności w ratach jest możliwe poprzez przyspieszoną spłatę zobowiązania: mają Państwo prawo spłacić w dowolnym momencie całość kwoty pożyczki lub jej część przed upływem uzgodnionego terminu. W przypadku przyspieszonej spłaty zobowiązania, należne odsetki zostaną obniżone proporcjonalnie do obniżonej kwoty pozostałej do spłaty, zgodnie ze skróconym okresem trwania umowy. Opłaty z tytułu okresu trwania umowy zostaną odpowiednio obniżone.

Ostrzeżenie: konsekwencje zaległych płatności

(a) W przypadku zaległości w płatnościach Zakupów płatnych przelewem oraz Płatności w ratach, naliczane będą odsetki za zwłokę w uzgodnionej wysokości oraz koszty odnośnych wezwań. W przypadku niepomyślnego wewnętrznego procesu ponaglenia, Bank może przenieść niezaspokojone roszczenie na firmę windykacyjną w celu windykacji należności. W tym przypadku mogą Państwo zostać obciążeni przez firmę windykacyjną kosztami prawnymi oraz kosztami zastępstwa procesowego.

(b) Niniejszym informujemy, że w przypadku Płatności w ratach niedokonanie płatności upoważni Bank, na który została scedowana przez Nas wierzytelność z tytułu ceny zakupu, do wcześniejszego rozwiązania umowy o Płatności w ratach, po wysłaniu pisemnego ostrzeżenia oraz upływie okresu karencji, a cała kwota stanie się niezwłocznie wymagalna.

Proszę zapoznać się z Polityką prywatności payolution tutaj.

e) Inne metody płatności

Różne metody płatności, które oferujemy, zobaczą Państwo na stronie Finalizacji zakupu i tam będą Państwo mogli wybrać metodę płatności dostępną w Państwa kraju. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub usuwania metod płatności wedle Naszego uznania. Mogą Państwo zaspokoić Nasze roszczenia płatności tylko korzystając z należności bezspornych lub prawomocnych i niepodlegających odwołaniu.

5.3. Obciążenie

Zgodnie z metodą płatności, jaką Państwo wybrali: -

a) możemy pre-autoryzować środki (wraz z opłatami z tytułu dostawy) na Państwa karcie kredytowej niezwłocznie po złożeniu zamówienia (chyba, że wybrali Państwo opcję „Dostawy planowej”) i obciążyć Państwa za zakupione Produkty, gdy zostaną wysłane do Państwa w celu dostawy,

b) możemy obciążyć Państwa niezwłocznie za Produkty (wraz z opłatami z tytułu dostawy);

c) w przypadku wyboru opcji „Kliknij i odbierz”, możemy pobrać od Państwa opłatę (w tym także koszty dostawy), gdy Produkty zostaną wysłane w celu dostawy do właściwego Sklepu Swarovski; lub

d) w przypadku wyboru opcji „Kup online i odbierz w sklepie”, opłatę możemy pobrać od razu,
chyba, że poinformujemy Państwa, że w przypadku określonych Produktów płatność musi zostać dokonana z góry, w momencie lub krótko po złożeniu zamówienia.

5.4. Warunki płatności

Dla Państwa bezpieczeństwa dane do faktury i adres muszą być zgodne z danymi karty kredytowej lub innej metody płatności. Użyte konto Alipay, PayPal lub Klarna musi być założone na nazwisko wskazane na urzędowym dokumencie potwierdzającym Państwa tożsamość. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia niezgodnego z tą zasadą lub niespełniającego inne kryteria bezpieczeństwa.

5.5. Zgody

Informujemy, że jeżeli płacą Państwo online, wskazują Państwo, że wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na sprawdzenie Państwa zdolności kredytowej poprzez zapytanie wysłane do państwowych urzędów ochrony kredytów, instytucji kredytowych, agencji informacji kredytowych oraz osób trzecich zatrudnionych przez Swarovski.

Ponadto, wyraźnie zgadzają się Państwo, by Nasi usługobiorcy zajmujący się zapobieganiem oszustwom w eCommerce korzystali z automatycznego podejmowania decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji to proces podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków automatycznych bez ingerencji człowieka. Decyzje takie mogą opierać się na danych faktycznych jak i na cyfrowo utworzonych profilach oraz wywnioskowanych danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Naszą Polityką prywatności.

5.6. Waluta

Akceptujemy płatności w walucie określonej dla kraju wybranego miejsca przeznaczenia przesyłki. W celu uzyskania bliższych informacji, proszę zapoznać się z dokumentami Opcje i czasy wysyłki, Dostawa planowana oraz Regiony nieobjęte dostawą.

Jeżeli Państwa karta kredytowa/płatnicza lub metoda płatności nie jest denominowana w walucie Państwa zakupu wskazanej na Stronach internetowych, cena końcowa może zostać pobrana w walucie Państwa karty lub rachunku. Cena końcowa jest obliczana i pobierana przez wystawcę Państwa karty lub bank, albo operatora metody płatności, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za koszty, wydatki, opłaty lub inne zobowiązania jakie mogą zostać poniesione przez Państwa w wyniku obciążenia Państwa przez wystawcę Państwa karty w innej walucie niż waluta zakupu wyświetlona na Stronach internetowych.

 

6. DOSTAWA i ZASTRZEŻENIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

6.1. Dostawa

Podczas procesu Finalizacji zakupu mogą Państwo wybrać preferowaną metodę dostawy oferowaną dla wybranego adresu dostawy. Dołożymy starań, aby dostarczyć Państwa zamówienie zgodnie z szacowanym terminem dostawy określonym w Opcje i terminy wysyłki, Dostawa planowana oraz Regiony nieobjęte dostawą lub wskazane w procesie Finalizacji zakupu w momencie składania zamówienia.

Zamówione Produkty zostaną dostarczone przez zatrudnioną przez Nas firmę spedycyjną na adres dostawy wskazany przez Państwa. Proszę się upewnić, że podają Państwo aktualny i prawidłowy adres wysyłki. Nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeżeli adres dostawy jest nieprawidłowy lub niekompletny.

Informujemy, że po złożeniu zamówienia nie ma możliwości zmiany adresu do wysyłki.

Jeżeli Nasza dostawa Produktów zostanie opóźniona z przyczyn leżących poza Naszą kontrolą, skontaktujemy się z Państwem najwcześniej, jak to będzie możliwe i podejmiemy kroki, aby zminimalizować skutki opóźnienia. Jeżeli to zrobimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za spóźnienia spowodowane takim zdarzeniem, ale jeżeli będzie istniało ryzyko znacznego opóźnienia, mogą Państwo skontaktować się z Nami, aby rozwiązać umowę i otrzymać zwrot za Produkty, za które Państwo zapłacili, ale ich nie otrzymali.

Jeżeli zdecydowali się Państwo na odbiór produktów w Naszych Sklepach Swarovski, odbioru można dokonać w dowolnym momencie w godzinach pracy danego Sklepu Swarovski. Proszę skorzystać z wyszukiwarki Sklepów Swarovski na naszej stronie internetowej, aby sprawdzić lokalizacje i godziny otwarcia.

Informujemy, że nie realizujemy dostaw do hoteli ani skrytek pocztowych.

Po otrzymaniu przesyłki należy ją sprawdzić pod kątem dokładności i kompletności.

Dołożymy starań, aby dostarczyć Produkty w wyznaczonym czasie, jeżeli Państwo o to poprosili, ale generalnie nie możemy składać wiążących obietnic w tym zakresie.

6.2. Zastrzeżenie tytułu własności

Do czasu uregulowania pełniej ceny zakupu, Produkty pozostają Naszą własnością. Jeżeli zdecydują się Państwo na opcję Kliknij i odbierz lub Kup online i odbierz w sklepie (o ile dotyczy), tytuł własności Produktów przejdzie na Państwa w dniu i o godzinie odbioru Produktów w Sklepie Swarovski po otrzymaniu zapłaty.

Z chwilą odbioru Produktu wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Państwa. Jeżeli zdecydują się Państwo na opcję Kliknij i odbierz lub Kup online i odbierz w sklepie (o ile dotyczy), wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na Państwa z chwilą odbioru Produktów w wyznaczonym Sklepie Swarovski.

Informujemy, że w zakresie dopuszczalnym obowiązującym prawem, komercyjna odsprzedaż lub dystrybucja Naszych Produktów sprzedawanych na Stronach internetowych jest surowo zabroniona.

 

7. PRAWO ANULOWANIA

7.1. Proces anulowania

Jako konsumenci mają Państwo prawo anulować umowę sprzedaży, jaką Państwo zawarli z Nami w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od daty otrzymania zakupionych Produktów, bez podania przyczyny.

Prawo anulowania przysługuje Państwu od dnia złożenia zamówienia i wygasa ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od dnia otrzymania Państwa zamówienia (dalej „Termin anulowania”). Muszą Państwo odesłać Produkty przed upływem Terminu anulowania.

Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu Produktów wykonywanych na zamówienie lub elementów biżuterii do piercingu, ze względów bezpieczeństwa oraz higieny. Nie wpływa to na Państwa prawa ustawowe.

Kroki procedury anulowania:

a) Proszę wysłać do Nas informację na adres:

SwarovskiCrystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf Szwajcaria
e-mail: Customer_Service_PL@Swarovski.com

Aby dotrzymać Terminu anulowania wystarczy, że prześlą Państwo do Nas informację o anulowaniu zamówienia (e-mailem lub listownie) przed upływem Terminu anulowania. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe.

b) Umieścić artykuły w oryginalnym opakowaniu wysyłkowym. Muszą Państwo dołożyć wszelkich starań, aby odesłać Produkty w stanie oryginalnym, w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym voucherem zwrotu Produktów.

c) Wypełnić formularz zwrotu (dołączony do oryginalnej paczki) i umieścić go w kartonie.

d) Usunąć wszelkie inne etykiety umieszczone na zewnątrz kartonu.

e) Nakleić etykietę zwrotną oraz fakturę handlową (dołączoną do oryginalnej paczki) na zewnątrz kartonu i dokładnie zakleić paczkę.

f) Zabrać paczkę do najbliższego urzędu pocztowego i nadać ją. Etykieta jest przedpłacona, w związku z czym zwrot jest bezpłatny. Należy pamiętać o pobraniu potwierdzenia pocztowego na przyszły użytek.

g) Jeżeli zagubili Państwo etykietę zwrotną, prosimy o wysłanie do Nas e-maila na adres:
Customer_Service_PL@Swarovski.com, a My odeślemy Państwu nową etykietę.

W przypadku produktów pakowanych w pojedyncze pudełko („normalny zestaw”), aby zwrócić jeden z produktów z normalnego zestawu, należy odesłać wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu. Swarovski nie będzie przyjmować zwrotów pojedynczych produktów z normalnego zestawu, będzie przyjmować wyłącznie zwroty całego zestawu.

W przypadku zbiorczych zestawów promocyjnych, to znaczy skorzystania z promocji lub upustu z tytułu zakupu jednego lub większej liczby produktów (np. zakup 3 produktów z rabatem 10% na każdy z nich lub w przypadku podania oszczędności dla każdego produktu), można zwrócić każdy z zakupionych produktów oddzielnie. W przypadku skorzystania z opcji zwrotu niektórych z produktów zakupionych jako zestaw zbiorczy, należy pamiętać, że Swarovski dostosuje cenę promocyjną przez obciążenie kupującego normalną ceną za pozostałe produkty zakupione jako część zestawu zbiorczego. Odpowiednio, z kwoty należnego zwrotu (tj. obniżonej ceny zapłaconej za produkty w zestawie zbiorczym, które zostały zwrócone) Swarovski potrąci różnicę między regularną, a obniżoną ceną produktów w zestawie, które nie są zwracane.

 

WZÓR FORMULARZA ANULOWANIA

Proszę skopiować i wkleić poniższy formularz, wypełnić swoje dane i odesłać go listem poleconym na adres Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Szwajcaria lub e-mailem na adres: Customer_Service_PL@Swarovski.com.

Do:

Swarovski Crystal Online AG
Alte Landstrasse 411
8708 Männedorf
Szwajcaria
e-mail: Customer_Service_PL@Swarovski.com

Ja, [nazwisko], niniejszym zawiadamiam, że anuluję moją umowę sprzedaży następujących towarów:

- [WYMIENIĆ TOWARY]
Zamówionych dnia [DATA] i/lub otrzymanych dnia [DATA]
Nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej):
Data:

 

7.2. Skutki anulowania

a) Zwrócimy Państwu wszelkie płatności otrzymane od Państwa, w tym także koszty najtańszej standardowej usługi dostawy oferowanej przez Nas (tj. jeżeli wybrali Państwo droższą dostawę Produktu, zwrócimy tylko równowartość najtańszej z oferowanych standardowych usług dostawy).

b) Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem takiego samego środka płatniczego, jak w przypadku początkowej transakcji; w każdym razie Państwo nie poniosą żadnych opłat z tytułu zwrotu kosztów. Informujemy, że jeżeli zakup zostanie pokryty w całości z Karty podarunkowej, zapłacona kwota może zostać zwrócona wyłącznie w formie Karty podarunkowej. Jeżeli z Karty podarunkowej została dokonana płatność częściowa, kwota zapłacona z wykorzystaniem wybranej przez Państwa metody płatności zostanie zwrócona w pierwszej kolejności, z zastosowaniem tej samej metody płatności. Reszta sumy zostanie zwrócona na Kartę podarunkową.

(c) Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu czternastu (14) dni roboczych od daty otrzymania od Państwa zwrotu Produktów lub, jeżeli nastąpi to wcześniej, od dnia, w którym dostarczą Nam Państwo potwierdzenie odesłania do Nas Produktów.

(d) Jeżeli zapłacili Państwo jakiekolwiek cło lub podatki bezpośrednio na rzecz właściwych organów z tytułu importu Produktów, które chcą Państwo zwrócić, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za roszczenia dotyczące zwrotu ceł lub podatków od tych organów.

(e) Możemy pomniejszyć wartość zwrotu ceny (z wyłączeniem kosztów dostawy), aby odzwierciedlić obniżkę wartości Produktów, jeżeli wynika ona z obchodzenia się przez Państwa z Produktami w sposób niedopuszczalny w Sklepie Swarovski. Jeżeli zwrócimy Państwu zapłaconą cenę zanim będziemy mieli możliwość sprawdzenia Produktów, a później odkryjemy, że obchodzili się Państwo z nimi w sposób niemożliwy do zaakceptowania, będą Państwo musieli zapłacić Nam odpowiednią sumę.

(f) Do czasu otrzymania zwrotu płatności należy zachować swój list przewozowy.

(g) Jeżeli artykuł polegający zwrotowi został zakupiony w innej walucie niż Państwa lokalna waluta, wszelkie zwroty będą dokonywane w walucie zakupu. Z uwagi na wahania kursów walutowych, kwota zwrotu może być wyższa lub niższa od oryginalnej ceny, jaka została zapłacona.

(h) Zasadniczo vouchery i Produkty wykonywane na zamówienie nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

(i) Obecnie nie ma możliwości zwrotu Produktów zakupionych w Sklepach Swarovski za pośrednictwem Stron internetowych.

(j) Informujemy, że jeżeli zdecydują się Państwo na odesłanie tylko części zamówienia, które zostało zakupione z rabatem / w promocji, kwota rabatu / promocji zostanie przeliczona ponownie.

(k) Jeżeli zdecydują się Państwo odesłać tylko część zamówienia, które zostało zakupione z rabatem / w ofercie promocyjnej, zwracana kwota będzie podlegać minimalnej kwocie zakupu umieszczonej w ofercie, wartość rabatu zostanie odpowiednio dostosowana, a zwrotowi podlegać będzie tylko kwota odpowiadająca zwracanemu artykułowi. Jeżeli zwracane przedmioty spowodują, że pozostała wartość Produktów spadnie poniżej minimum wymaganego do skorzystania z oferty, wówczas kwota rabatu zostanie odliczona od kwoty do zwrotu.

Przykładowo, rabat 10% (przy zakupie za minimum 100 EUR) zostanie cofnięty, jeżeli zwracane produkty spowodują, że całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej 100 EUR. W przypadku promocji z elastycznymi cenami, do zwrotu będzie zawsze najniższa kwota.

W przypadku produktów pakowanych w pojedyncze pudełko („normalny zestaw”), aby zwrócić jeden z produktów z normalnego zestawu, należy odesłać wszystkie elementy wchodzące w skład zestawu. Swarovski nie będzie przyjmować zwrotów pojedynczych produktów z normalnego zestawu, będzie przyjmować wyłącznie zwroty całego zestawu.

W przypadku zbiorczych zestawów promocyjnych, to znaczy skorzystania z promocji lub upustu z tytułu zakupu jednego lub większej liczby produktów (np. zakup 3 produktów z rabatem 10% na każdy z nich lub w przypadku podania oszczędności dla każdego produktu), można zwrócić każdy z zakupionych produktów oddzielnie. W przypadku skorzystania z opcji zwrotu niektórych z produktów zakupionych jako zestaw zbiorczy, należy pamiętać, że Swarovski dostosuje cenę promocyjną przez obciążenie kupującego normalną ceną za pozostałe produkty zakupione jako część zestawu zbiorczego. Odpowiednio, z kwoty należnego zwrotu (tj. obniżonej ceny zapłaconej za produkty w zestawie zbiorczym, które zostały zwrócone) Swarovski potrąci różnicę między regularną, a obniżoną ceną produktów w zestawie, które nie są zwracane.

 

8. RĘKOJMIA

Gwarantujemy, że Produkty są jakości nadającej się do sprzedaży, wolne od wad materiałowych i wykonania, pod warunkiem, że są użytkowane normalnie. Nie udziela się żadnych dodatkowych gwarancji.

Okres rękojmi obejmuje dwa lata od daty otrzymania Produktów.

Niniejsza rękojmia nie obejmuje uszkodzeń Produktów spowodowanych wypadkiem, nieprawidłowym użyciem lub nadużyciem, modyfikacją, próbą naprawy, zaniedbaniem po zakupie, normalnym zużyciem i/lub nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących pielęgnacji Produktu.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy Produkty okażą się wadliwe, w ramach udzielonej rękojmi proszę kontaktować się z Customer_Service_PL@Swarovski.com lub odwiedzić najbliższy Sklep Swarovski. Zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie dowodu zakupu (np. zakupu własnego lub otrzymania prezentu) więc proszę zapewnić, że zachowają Państwo ten dokument. W miarę dostępności będą Państwo mogli skorzystać z opcji wymiany Produktu na nowy lub pełnego zwrotu kosztów.

W celu Obsługi posprzedażnej, proszę kontaktować się z: Customer_Service_PL@Swarovski.com.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Swarovski ponosi względem Państwa odpowiedzialność wyłącznie z tytułu szkód spowodowanych celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania.

To ograniczenie odpowiedzialności nie wyklucza Naszej odpowiedzialności (i) z tytułu śmierci lub obrażeń osoby spowodowanych zaniedbaniem; (ii) oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd; lub (iii) innej odpowiedzialności, której zgodnie z obowiązującym prawem nie można ograniczyć lub wykluczyć.

Zgodnie z powyższym, nie będziemy ponosić odpowiedzialności kontraktowej czy deliktowej (w tym między innymi z tytułu zaniedbania lub złamania obowiązku ustawowego) lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z tymi OW z tytułu:

- strat ekonomicznych (w tym m.in. utraty dochodu, przychodów, danych, faktycznych i zakładanych zysków, umów, transakcji, możliwości i zakładanych oszczędności); lub

- utraty wartości lub reputacji firmy; lub

- specjalnych, pośrednich lub wtórnych strat lub szkód poniesionych przez Państwa w wyniku lub w związku z niniejszymi OW.

Zgodnie z powyższym, łączna odpowiedzialność z tytułu OW, wynikająca z umowy, deliktu (w tym zaniedbania) naruszenia obowiązku statutowego lub w inny sposób w żadnym razie nie przekroczy 100% ceny Produktów zamówionych u Nas.

 

10. OCHRONA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Naszą Polityką prywatności. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki korzystamy z plików cookie, rodzaju informacji, które gromadzimy, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Państwa informacje i na jakich warunkach ujawniamy informacje. Nasza Polityka prywatności (w tym informacje na temat stosowania plików cookie) jest włączona i stanowi integralną część niniejszych OW.

Ponadto, jeżeli korzystają Państwo z PayPal lub Klarna, jako metody płatności, Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności PayPal lub Klarna (proszę zapoznać się z paragrafami 5.2(b) oraz (c)).

 

11. INNE WAŻNE WARUNKI

11.1. Możemy dokonać przeniesienia niniejszej umowy na inną osobę

Możemy przenieść Nasze Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych OW na inny podmiot prawny Swarovski lub osobę trzecią, z którą mamy powiązania prawne. Zawsze będziemy dokładać starań, aby takie przeniesienie nie wpływało na Państwa prawa wynikające z niniejszych OW.

11.2. Do przeniesienia swoich praw na inną osobę, potrzebują Państwo Naszej zgody

Przeniesienia swoich praw i obowiązków na inną osobę zgodnie z warunkami OW mogą Państwo dokonać wyłącznie wówczas, gdy wyrazimy na to pisemną zgodę.

11.3. Żadnej innej osobie nie przysługują prawa z tytułu niniejszych OW

Niniejsze OW są zawarte pomiędzy Państwem a Nami. Żadna inna osoba nie będzie miała prawa egzekwowania któregokolwiek z tych warunków.

11.4. Jeżeli jakikolwiek sąd uzna część niniejszych OW za niezgodne z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień

Każdy z paragrafów OW funkcjonuje oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy urząd podejmie decyzję, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, nie wpłynie to na ważność pozostałych paragrafów.

11.5. Nawet jeżeli będziemy zwlekać z zastosowaniem niniejszych OW, możemy zawsze skorzystać z przysługujących nam praw w terminie późniejszym

Jeżeli nie będziemy nalegać niezwłocznie, że muszą Państwo zrobić coś, co mają Państwo do zrobienia zgodnie z tymi OW, albo jeżeli będziemy zwlekać z podjęciem kroków przeciwko Państwu w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszych OW, nie oznacza to, że nie muszą Państwo robić tych rzeczy, ani nie powstrzyma nas to przed podjęciem kroków przeciwko Państwu w terminie późniejszym.

11.6. Prawa własności intelektualnej

Grupa Swarovski lub odpowiedni partner będący osobą trzecią, zachowuje prawa, tytuły własności i udziały (w tym prawa autorskie, prawa do projektu, znaków handlowych, patentów lub inne prawa własności intelektualnej) do wszystkich materiałów użytych na Stronach internetowych, w tym między innymi do tekstów, nazw, projektów wzorniczych, logo, obrazów, grafik, wideo i innych dzieł (dalej „Treść”). Żaden z zapisów na Stronach internetowych nie powinien być interpretowany jako udzielenie licencji lub prawa do posługiwania się jakąkolwiek treścią wyświetlaną na Stronach internetowych.

Mogą Państwo dowolnie przeglądać Treść na Stronach internetowych, ale wolno Państwu jedynie pobierać, przeglądać lub wykorzystywać Treść zawartą na stronach na użytek własny, niekomercyjny, pod warunkiem, że Treść oraz wszelkie prawa autorskie lub inne oświadczenia dotyczące prawa własności pozostaną nienaruszone. Dodatkowo prosimy, aby na wszelkich reprodukcjach zamieszczali Państwo następujące oznaczenie: © Swarovski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Poza powyższym pozwoleniem, nie mogą Państwo modyfikować, adaptować, powielać ani zmieniać Stron internetowych lub ich treści, ani wcielać Stron internetowych lub ich treści do innych stron internetowych, platform internetowych i tym podobnych. Jakiekolwiek użycie komercyjne bez wcześniejszej pisemnej zgody Swarovski jest zabronione.

Nazwa SWAROVSKI oraz logo ŁABĘDŹ są, między innymi, zarejestrowanymi znakami towarowymi Swarovski AG. Grupa Swarovski monitoruje wykorzystanie swoich znaków towarowych i będzie podejmować stosowne środki przeciwko jakimkolwiek naruszeniom własności intelektualnej.


11.7. Przepisy, którym podlegają niniejsze OW oraz miejsce, gdzie należy kierować postępowania prawne

Niniejsze OW podlegają prawu szwajcarskiemu z wyłączeniem jakichkolwiek odniesień do prawa zagranicznego. Konwencja Narodów Zjednoczonych dotycząca Umów Sprzedaży Międzynarodowej Towarów nie będzie miała zastosowania. Zurych jest wyłącznym miejscem rozstrzygania sporów, jakie mogą wynikać z tych OW lub powstałych w związku z nimi. Nie wpływa to na Państwa uprawnienia, jako konsumenta, przysługujące w kraju zamieszkania. Firma Swarovski Crystal Online AG jest także upoważniona do wnoszenia pozwów w lokalizacji klienta.

11.8. Rozwiązywanie sporów internetowych dla konsumentów

Konsumenci zamieszkali w Europie muszą mieć świadomość, że Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do alternatywnego rozwiązywania sporów, która zapewnia metodę pozasądowego rozstrzygania sporów związanych i wynikających ze sprzedaży przez internet i zawierania umów online. W konsekwencji, jeżeli są Państwo konsumentem europejskim, mogą Państwo skorzystać z tej platformy w celu rozwiązania sporu dotyczącego umowy zawartej online z Właścicielem. Platforma dostępna jest pod następującym linkiem (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

11.9. Wymagania kontroli eksportowej i listy sankcyjne
Swarovski niniejszym informuje, iż dane osobowe podane przez Klienta będą sprawdzane z mającymi zastosowanie oficjalnymi listami sankcyjnymi i listami wymagań kontroli eksportowej. Weryfikacja będzie przeprowadzana przy każdej aktualizacji ww. list. Klient niniejszym oświadcza również, że niniejsze zamówienie i jego realizacja nie przyniosą w żaden sposób korzyści, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej osobie fizycznej lub prawnej wskazanej na jakiejkolwiek obowiązujacej liście sankcyjnej, w szczególności na Skonsolidowanym wykazie osób i podmiotów podlegającym sankcjom finansowym UE lub na amerykańskiej liście osób oznaczonych oraz zablokowanych opracowanych przez Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu – (dalej jako: „SDN”). Niniejsze zamówienie będzie skuteczne pod warunkiem, że jakiekolwiek kontrole eksportowe lub kontrole związane z weryfikacją ww. list sankcyjnych przeprowadzane przez Swarovski w momencie wysyłki zamówionych towarów nie wykażą nieprawidłowości w powyższym zakresie. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej klauzuli lub jakiegokolwiek naruszenia prawa handlowego lub mających zastosowanie list sankcyjnych lub list wymagań kontroli eksportowej, w szczególności w  przypadku, gdy jakiekolwiek kontrole przeprowadzone przez Swarovski wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości w powyższym zakresie  Swarovski nie będzie zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnie z niniejszym zamówieniem. Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia w związku z  powyższym jakichkolwiek odszkodowań z tytułu niewykonania umowy przez Swarovski. W takim przypadku wszelkie złożone przez Klienta zamówienia na dostawę towarów zostaną niezwłocznie anulowane. Niezależnie od powyższego Swarovski zastrzega, iż ma prawo wstrzymać dostawę towarów, jeśli wymagają tego jakiekolwiek przepisy dotyczące kontroli eksportu i ograniczeń handlowych. Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia w  związku z powyższym jakichkolwiek odszkodowań z tytułu niewykonania umowy przez Swarovski.

 

Ostatnia zmiana z dnia 5 listopada 2019

Prawa autorskie © 2019 Swarovski. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SWAROVSKI oraz logo ŁABĘDŹ są zarejestrowanymi znakami towarowymi Swarovski AG

 


Usługi Swarovski
Obsługa klienta — czat na żywo
Potrzebujesz pomocy?
Porozmawiaj z pracownikami naszego działu obsługi klienta na czacie
Odkryj ekskluzywne usługi Swarovski