Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 pln

Stajemy się bardziej odpowiedzialną firmą

Od momentu założenia firmy Swarovski miłość do ludzi i środowiska była integralną częścią naszej marki. Teraz z jeszcze większym zaangażowaniem przystępujemy do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tylko kwestionując dotychczasowe rozwiązania, wymieniając poglądy i dążąc do pozytywnej zmiany w każdym aspekcie życia, możemy wyzwolić nasz prawdziwy potencjał. Żyjemy w niezwykłym świecie — pora, abyśmy bardziej o niego zadbali.

Nasze nowe zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aby zademonstrować nasze zainteresowanie kwestią ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, dołączyliśmy do inicjatywy Science Based Targets. Jednocześnie w ramach nowej strategii podejmujemy działania na nowych obszarach, które mają prowadzić nas do wyznaczonych sobie celów. Zobowiązujemy się do zwiększania nacisku na zrównoważenie charakteru naszych produktów, przyjęcia zasad gospodarki zamkniętego obiegu i zintensyfikowania starań na rzecz dbałości o równość, różnorodność i włączenie społeczne w naszej firmie. Mamy zamiar stawić czoła największym problemom planety i, mając to na względzie, będziemy stale podnosić poprzeczkę dla naszych działań. Poniższe deklaracje to dopiero początek. Już teraz staramy się doprecyzować działania w każdym z tych obszarów i wskazać konkretne cele, pozwalające nam śledzić postęp realizacji planów. W kolejnych miesiącach podzielimy się informacjami dotyczącymi tego, jak zamierzamy kształtować nową, bardziej zrównoważoną rzeczywistość.

Gazy cieplarniane

Zobowiązujemy się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w obrębie całego naszego łańcucha wartości do 2030 r. poprzez udział w inicjatywie Science Based Targets.

Równość i różnorodność

Chcemy być postrzegani jako marka, której fundamentem jest równość i włączenie społeczne. Jesteśmy orędownikami różnorodności i zawsze podkreślamy znaczenie tego, że każdy z nas jest wyjątkowy.

Pozyskiwanie surowców

Zobowiązujemy się do ciągłej poprawy poziomu zrównoważenia naszych produktów, w tym do odpowiedzialnego pozyskiwania i recyklingu surowców.

Usamodzielnienie i nauka

Poprzez edukację dajemy ludziom możliwość samodzielnego podejmowania świadomych decyzji i inspirujemy ich do spełniania najbardziej śmiałych marzeń.

Odpady i gospodarowanie

Zamierzamy znacznie ograniczyć wytwarzanie odpadów w całym łańcuchu wartości i zobowiązujemy się do przyjęcia modelu biznesowego z zamkniętym obiegiem.

Szacunek do naszych pracowników

Dbamy o higienę i bezpieczeństwo miejsca pracy zgodnie z ogólnoświatowymi normami ustanowionymi przez takie organizacje jak ILO, ONZ i RJC.

„To śmiała koncepcja i nowy rozdział w historii zrównoważonego rozwoju naszej firmy [...]. Obiecujemy, że nasze początkowe zobowiązania zostaną rozbudowane i doprecyzowane na dalszym etapie prac, ponieważ to dopiero początek — początek wspólnej podróży, w której stawimy czoła najbardziej palącym problemom planety. Skoro tak wiele osób inspiruje nas i zachęca do zmiany na lepsze, widzimy, że mamy jeszcze dużo do zrobienia”.

 

Robert Buchbauer, Prezes zarządu, Swarovski Crystal Business

List od prezesa naszej firmy

Poznaj więcej szczegółów dotyczących nowych zobowiązań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dowiedz się więcej

Zrównoważony rozwój w firmie Swarovski

Dowiedz się więcej o naszych celach, staraniach i wynikach z najnowszego sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju.