SWAROVSKI WATERSCHOOL MA JUŻ 20 LAT

Od uruchomienia Swarovski Waterschool, sztandarowego programu inwestycji w społeczności lokalne, minęły już dwie dekady. W 2020 roku przypada 20. rocznica tej niewykluczającej nikogo przygody edukacyjnej. Program wspiera cztery Cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: wysokiej jakości edukację, równouprawnienie płci, dostęp do czystej wody i warunków sanitarnych oraz partnerstwo na rzecz realizacji tych celów.

GLOBALNY SUKCES MA LOKALNY POCZĄTEK

Projekt, który narodził się w 2000 roku w Austrii, we współpracy z Parkiem Narodowym Hohe Tauern, jako lokalne przedsięwzięcie, obejmuje teraz siedem krajów — Austrię, Indie, Chiny, Ugandę, Brazylię, Tajlandię i Stany Zjednoczone. Co więcej, w ramach programu nauką objętych zostało ponad pół miliona dzieci w ponad 2400 szkołach znajdujących się pod opieką 10 000 specjalnie przeszkolonych nauczycieli.

Mimo tej imponującej ekspansji projekt nadal skoncentrowany jest na pierwotnym celu: uczeniu dzieci o znaczeniu zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych oraz zapewnieniu niezawodnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Uczniowie biorący udział w programie Swarovski Waterschool rozwijają żywe zainteresowanie tymi kwestiami, w tym zdrowymi nawykami, takimi jak dokładne mycie rąk. Swoją wiedzą i entuzjazmem dzielą się z całymi rodzinami, krewnymi i sąsiadami — tworząc pozytywny efekt przypominający rozchodzenie się fal po tafli wody, dzięki któremu całe społeczności mogą zdobyć wiedzę na te ważne tematy i podjąć odpowiednie działania.

Kluczowym elementem sukcesu tego projektu są lokalni partnerzy Swarovski Waterschool, którzy umożliwiają wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie regionalnym.