mój swarovski
Kraj/region
Polska

 

SWAROVSKI WATERSCHOOL– – ZMIANA – KROPLA PO KROPLI

 

Gdy firma Swarovski uruchomiła swój sztandarowy program Waterschool w roku 2000, nikt mógł przewidzieć, do jak monumentalnych zmian się przyczyni. Jednak osiemnaście lat później firma Swarovski i członkowie SCS– – rdzeń tego społecznościowego projektu inwestycyjnego –– mogą z dumą patrzeć na globalny wpływ swojej pracy.

 

 

DZIECI TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

 

Wizja była prosta:– nauczyć dzieci dbania o ’ najcenniejszy naturalny zasób planety i obserwować, jak zmieniają otaczający je świat. I udało się. Od momentu uruchomienia projektu Swarovski Waterschool (SWS) udało nam się dotrzeć do ponad pół miliona uczniów na całym świecie –– od Austrii przez Ugandę i Brazylię po Indie. Wpływ projektu okazał się znaczący:

• Kontrola zachorowań – w Ugandzie w szkołach uczestniczących w projekcie zachorowalność związana z higieną osobistą spadła z 31,4% w 2015 r. do 7,6% w 2017 r.

• Higiena – w Indiach 2100 uczniów uczestniczących w projekcie SWS ma nowe systemy dystrybucji czystej wody, a 1215 uzyskało udoskonalone toalety i stanowiska mycia rąk.

• Świadomość – w Tajlandii 50% uczniów uczestniczących w projekcie SWS pije teraz wyłącznie przegotowaną wodę.

• Wzmocnienie pozycji kobiet – w Ugandzie w latach 2015-2017 odsetek dziewcząt zapisywanych do szkół i uczęszczających na zajęcia wzrósł o 18% dzięki interwencjom związanym z higieną podczas menstruacji.

• Infrastruktura wodna – dziesięć szkół położonych z dala od cywilizacji na amazońskich terenach podmokłych w Brazylii poprawiło status swojej infrastruktury szkolnej z “krytycznego” na “dostateczny”.

• Zalesianie – w samym tylko roku 2017 uczniowie biorący udział w projekcie Swarovski Waterschool zasadzili ponad 3500 drzew w Indiach, Ugandzie i Brazylii.

• Bezpieczna woda – instalacja zbiorników na wodę w dziesięciu szkołach w Ugandzie w 2017 r. zapewniła bezpieczną wodę 6000 osób w lokalnych społecznościach.

• Zmniejszanie ilości odpadów – na amazońskich terenach podmokłych w Brazylii’ osiem szkół zrealizowało “21-dniowe wyzwanie „Szkoła wolna od śmieci” ”.