*Regulamin

Subtitle:

Niniejszą ofertę sporządziła firma Swarovski. Oferta jest ważna od 29.12.2022 do 21.01.2023, dotyczy zakupu wybranych produktów i obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych biorących udział w promocji oraz na stronie Swarovski.com. Oferta obowiązuje pod warunkiem dostępności towaru. Oferta jest ważna tylko w następujących krajach: Polska. Oferta nie dotyczy zakupów dokonanych w przeszłości, przed datą wprowadzenia Oferty. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że karty podarunkowe, usługi naprawy i koszty dostawy nie są objęte Ofertą. Nie można łączyć niniejszej Oferty z żadną inną ofertą. Niniejsza Oferta dotyczy wyłącznie wybranych produktów, które oznaczono informacją o obowiązującym rabacie. Wszystkie produkty, których nie oznaczono informacją o obowiązującym rabacie, są wyłączone z niniejszej Oferty.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, zmiany lub anulowania niniejszej Oferty bez uprzedzenia. Z niniejszej Oferty nie mogą korzystać pracownicy firmy Swarovski, jej partnerzy i sprzedawcy detaliczni ani członkowie ich rodzin. Wszystkie zakupy podlegają zasadom dotyczącym dostaw i przyjmowania zwrotów.

Powyższe Warunki stanowią uzupełnienie standardowych warunków handlowych firmy Swarovski, które pozostają w mocy. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami a standardowymi warunkami firmy Swarovski, pierwszeństwo będą miały niniejsze Warunki w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konfliktu.