Bezpłatna standardowa wysyłka dla zamówień powyżej 270 PLN
Wyszukaj

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Promujemy różnorodność, wzmacniamy indywidualność

Title:
Jesteśmy przekonani, że stworzenie prawdziwie niewykluczającej kultury wymaga zarówno przywództwa ukierunkowanego na działanie, jak i wspierania samodzielności i wzmacniania pozycji pracowników. Pracując ramię w ramię, możemy współtworzyć integracyjne środowisko pracy, które uważamy za element niezbędny do osiągnięcia sukcesu.
Naszemu kierownictwu bardzo zależy na tym, by firma Swarovski była miejscem przyjaznym dla wszystkich osób funkcjonujących w społeczeństwie. W tym celu rozszerzyliśmy na przykład zakres prowadzonych w całej naszej firmie szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie integracji, a wszyscy nasi rekruterzy i kierownicy ds. rekrutacji przeszli specjalne kursy gwarantujące rekrutację wolną od uprzedzeń. 
Promujemy działalność grup pracowniczych (ERG) — ochotniczych grup kierowanych przez pracowników, które wspierają tworzenie bardziej zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy przez rozwijanie w uczestniczkach i uczestnikach poczucia przynależności do wspólnoty opartej na podobnych zainteresowaniach lub doświadczeniach albo jednoczącej osoby wywodzące się z podobnych środowisk.
  • Jesteśmy dumni z faktu, że kobiety stanowią 77% łącznej liczby osób zatrudnionych w oddziałach naszej firmy na całym świecie, a w tym roku już 39% stanowisk kierowniczych zajmują u nas kobiety (wzrost względem 36% w 2022 roku).
  • Minęło 10 lat odkąd zostaliśmy sygnatariuszami zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących równouprawnienia kobiet, a każdego roku odnotowujemy dalsze postępy w tej dziedzinie.
  • Wdrażamy obecnie narzędzie do analizy równości płac, pragnąc zapewnić równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości.
  • W zakładach produkcyjnych naszej firmy zlokalizowanych w Azji prowadzimy specjalne programy, takie jak WeShine, których celem jest wspieranie samodzielności i wzmacnianie pozycji najbardziej podatnych na zagrożenia osób pracujących w naszym łańcuchu wartości. Program WeShine obejmuje elementy edukacyjne, które pomagają polepszyć dobrostan naszych pracowników oraz rozwijać ich umiejętności zarządzania finansami.
  • Jesteśmy zaangażowani w tworzenie integracyjnego środowiska pracy, w którym każda osoba może odnieść sukces.

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne postępowanie wpisuje się w nasze wartości już od 1895 roku