Swarovski szanuje prawa człowieka przysługujące wszystkim, którzy mają wpływ na działalność spółki – zarówno naszym pracownikom, jak i osobom pracującym w naszym łańcuchu dostaw. W celu zapewnienia przejrzystych zasad funkcjonowania oraz zgodności z najnowszymi przepisami prawa przygotowaliśmy następujące oświadczenie.

1 stycznia 2012 roku w stanie Kalifornia w USA weszła w życie ustawa California Transparency in Supply Chains Act z 2010 roku. Jej celem było zwiększenie ilości informacji udostępnianych przez producentów i sprzedawców detalicznych w odniesieniu do ich starań na rzecz zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi – aby umożliwić konsumentom dokonywanie lepszych, bardziej świadomych decyzji względem kupowanych produktów i wspieranych firm.

29 października 2015 roku weszła w życie ustawa United Kingdom Modern Slavery Act 2015 stanowiąca środek zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw i organizacji. Przepisy tej ustawy nakładają (między innymi) na niektóre firmy obowiązek corocznej publikacji oświadczenia informującego o krokach podjętych w celu zapobiegania współczesnym formom niewolnictwa we własnych przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

Swarovski Crystal Business (Swarovski) sprzeciwia się niewolnictwu i handlowi ludźmi. Do podstawowych założeń firmy należy prowadzenie działalności w etyczny i zgodny z prawem sposób oraz wspieranie praw wszystkich jednostek do ochrony przed niewolnictwem i wszelkimi formami pracy przymusowej.