GRATIS STANDAARD VERZENDING BIJ MEER DAN EUR 75

Meer verantwoordelijkheid nemen als bedrijf

Onze passie voor mensen en het milieu maakt al vanaf de oprichting een integraal onderdeel uit van het DNA van Swarovski. Nu bekrachtigen we onze inspanningen voor vooruitgang en actie op het gebied van duurzaamheid. Alleen door de status quo ter discussie te stellen, standpunten met elkaar te delen en te streven naar positieve veranderingen in elk aspect van het leven kunnen we onze ware kracht aanspreken. We leven in een wereld vol wonderen en het is tijd dat we er beter voor gaan zorgen.

Onze nieuwe duurzaamheidsbeloften

We hebben ons verbonden aan het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om onze inzet te tonen voor een aanzienlijke verlaging van onze uitstoot. Daarnaast zetten we ons in, met behulp van onze nieuwe strategische focusgebieden en doelstellingen, om onze producten duurzamer te maken, circulaire principes te implementeren en onze inspanningen voor gelijkheid, diversiteit en inclusie te verhogen. We zullen onze ambities blijven uitbreiden en versterken, terwijl we samen de meest dringende kwesties in de wereld aanpakken. De volgende beloften zijn slechts het begin. Al deze gebieden worden op dit moment met meer detail uitgewerkt. Er worden concrete doelen ontwikkeld met een voortgang die we kunnen controleren. In de komende maanden zullen er meer details bekend worden gemaakt over ons streven naar een nieuwe realiteit met meer duurzaamheid.

Uitstoot broeikasgassen

We streven naar een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in onze gehele waardeketen vóór 2030 en hebben ons daarom verbonden aan het Science Based Targets-initiatief.

Gelijkheid/diversiteit

We willen gezien worden als een merk dat is gebouwd op een basis van gelijkheid en inclusiviteit. We pleiten voor diversiteit en vieren de individualiteit van mensen.

Bewuste materiaalkeuze

We zetten ons in om het duurzaamheidsniveau van onze producten constant te verbeteren, onder andere aan de hand van verantwoord verkregen en gerecyclede grondstoffen.

Empowerment/scholing

Door middel van scholing stellen we mensen in staat om bewuste beslissingen te nemen en inspireren we ze om hun grootste dromen na te jagen.

Afval/circulaire economie

We willen de hoeveelheid afval in de gehele waardestroom aanzienlijk verminderen en streven ernaar om circulaire bedrijfsmodellen te implementeren.

Respect voor onze mensen

We waarborgen een veilige en gezonde werkomgeving volgens de wereldwijde normen die zijn voorgeschreven door de IAO, de VN en de RJC.

"Dit is een compleet nieuw hoofdstuk in het duurzaamheidsverhaal van ons bedrijf [...] We beloven dat deze eerste toezeggingen in elke fase worden uitgebreid en aangescherpt. Want dit is slechts het begin. De start van onze gezamelijke inspanning om de meest urgente vraagstukken wereldwijd aan te pakken. Met zoveel geïnspireerde mensen die ons uitdagen om betere keuzes te maken, weten we dat er nog veel meer gaat komen."

 

Robert Buchbauer, CEO, Swarovski Crystal Business

Een bericht van onze CEO

Bekijk voor meer informatie over onze nieuwe duurzaamheidsbeloften.
Meer informatie

Duurzaamheid bij Swarovski

Lees meer over onze doelstellingen, inspanningen en resultaten in onze meest recente duurzaamheidsverslagen.