my swarovski
Ország/Régió
Magyarország

1. Elállási jog

Vásárlóként Ön 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a jelen szerződéstől. Az egyedi tervezésű és kialakítású termékek kivételt jelentenek az elállási jog alól.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14. napon jár le, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél az első árut fizikailag birtokba veszi.

Az elállási jog gyakorlásához Önnek egyértelmű nyilatkozatban (pl. postán küldött levélben, fax vagy e-mail útján) értesítenie kell minket (Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Svájc, e-mail: customer_relations.ee@swarovski.com) a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről. Használhatja a csatolt elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő az, ha Ön az elállási joga gyakorlásáról szóló értesítést az elállási határidő lejártát megelőzően elküldi.

2. Az elállás hatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől, mi minden Öntől átvett minden kifizetést – ideértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az Ön választása szerinti és az általunk kínált normál szállítás legolcsóbb módjától eltérő szállítási módból adódnak) – késedelem nélkül a lehető leghamarabb, de legkésőbb 14 nappal azt követően, hogy tudomást szerzünk az Ön elállásra vonatkozó döntéséről, visszatérítünk az Ön részére. A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; a visszatérítés következményeképpen Önt semmiféle körülmények között semmilyen díj nem terheli.

A visszatérítést megtagadhatjuk az áru visszaszolgáltatásáig, illetve addig, amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Ön köteles késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról szóló értesítés napját követő 14. napon visszaküldeni vagy átadni az árut nekünk vagy. Kérjük, hogy az értesítést a Weboldal ""Ügyfélszolgálat és Visszatérítési szabályzat“ menüpontja alatt szereplő címre küldje! E határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön az árut a 14 napos határidő lejártát megelőzően visszaküldi. Az Ön által rendelt áruk visszaküldésével kapcsolatban további információkat és segítséget kaphat a Weboldal “Ügyfélszolgálat és Visszatérítési szabályzat” menüpontja alatt.

Mi viseljük az áru visszaszállításának költségeit.

Ön csak az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelésén kívüli árukezelésből adódó értékcsökkenésért felel.

A vásárlónak eredeti csomagolásban, sértetlen állapotban kell visszaküldenie a terméket, amelyhez mellékelni kell a termék-visszaküldési utalványt.

Amennyiben Ajándékkártyával fizette a teljes összeget, a fizetett összeget Ajándékkártyára feltöltve térítjük vissza. Amennyiben az összeg egy részét fizette ily módon, a fizetett összeget az Ön által választott módon térítjük vissza. A fennmaradó visszatérítendő összeget az Ajándékkártyára töltjük vissza.

Az utalványokat és az egyedi készítésű termékeket általában nem cseréljük ki és nem vesszük vissza.

A Swarovski üzletekben vásárolt termékeket jelenleg nem áll módunkban a Weboldalon keresztül visszavenni.

Amennyiben kedvezménnyel/különleges ajánlat keretében vásárolt nálunk, és úgy dönt, hogy a rendelés egy részét visszaküldi, a visszatérítés összege nem lehet alacsonyabb a minimális vásárlási összegnél. A kedvezmény mértékét ehhez igazítjuk és csak a visszaküldött termékre vonatkozó összeget térítjük vissza. Ha a visszaküldött termékek ára nem haladja meg a minimális vásárlási összeget, akkor a kedvezményt levonjuk a visszatérített összegből. Például: a 10%-os kedvezmény nem lesz érvényes abban az esetben (a minimális vásárlási összeg 100 Ft), ha a visszaküldött termék(ek) rendelési értéke nem haladja meg a 100 Ft-ot. Lépcsőzetes kedvezmények esetén mindig a legalacsonyabb árat térítjük vissza.