my swarovski
Ország/Régió
Magyarország
Legutolsó módosítás: 2018. július 25. 
 
Jelen Adatvédelmi értesítő tartalmazza a Swarovski Group és partnerei (együttesen SWAROVSKI) által személyes adatok összegyűjtésének és felhasználásának módját. Amennyiben a jelen értesítésen lefedett tevékenységekre egyéb adatvédelmi szabályozások vonatkoznak, a körülményekből adódnak vagy az Európai Unió és az Európai Gazdasági közösség területén kívül érvényes jogszabályok vonatkoznak, akkor ezek a vonatkozó jogszabályok és ebből származó irányelvek az irányadóak. A személyes adatok terminus magában foglal minden azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódó adatot. 
 
Jelen Adatvédelmi értesítő az I. bekezdésében taglalja a SWAROVSKI által feldolgozott személyes adatok általános módját. A II. bekezdés tartalmazza a speciális alkalmazásokra vonatkozó (pl.: online-shop, hírlevél, reklámhirdetések) külön rendelkezéseket, a III. bekezdés pedig az ügyfélprogramokra érvényes külön rendelkezéseket részletezi. 
 
Amennyiben Ön más személyek – például a megajándékozott személy – személyes adatait osztja meg a SWAROVSKI vállalattal, kérjük, kizárólag akkor ossza meg a személyes adatokat a SWAROVSKI vállalattal, amennyiben Ön erre jogosult a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében és az említett személy beleegyezne abba, hogy a személyes adatait megosszák a SWAROVSKI vállalattal, hogy az a kapott adatokat összegyűjthesse és az adatvédelmi értesítésben felsorolt célokra feldolgozhassa. 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. ELLENŐR, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
 
Minden weboldalnak (beleértve az online shopokat és a különleges ajánlatokra fenntartott mini helyszíneket), minden közösségi média jelenlétnek, multimédia portálnak, chat-szolgáltatásnak és minden SWAROVSKI-alkalmazásnak (minden WEBOLDAL-nak) van egy ellenőre a SWAROVSKI vállalaton belül, aki arról gondoskodik, hogy a személyes adatok összegyűjtése az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) (vagy az irányadó adatvédelmi törvények ehhez hasonló rendelkezéseinek) megfelelően történjen. Hacsak a WEBOLDAL (az impresszum, használati feltételek stb. szerint) vagy az alábbi II. és III. bekezdés máshogy nem rendelkezik, a Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, Svájc a www.swarovski.com és www.swarovskioptik.com weboldalakon üzemeltetett Online-shopok, a Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein pedig a Swarovski Group www.swarovskigroup.com weboldalának az ellenőre. 
 
Az illetékes leányvállalat vagy partner az ellenőr, amennyiben a SWAROVSKI egyéb kommunikációs formákon (úgymint e-mailben, levélben, telefonon, személyesen) erről tájékoztat és a kommunikáció nem érinti azt a tevékenységet, amelyről a SWAROVSKI úgy rendelkezett, hogy külön ellenőrt jelöl ki az Adatvédelmi értesítő rendelkezésein belül vagy más módon. 
 
Amennyiben egy SWAROVSKI vállalat vagy leányvállalat személyes adatait megosztja másik SWAROVSKI vállalattal vagy leányvállalattal az átvevő társaság vagy leányvállalat bizonyos céljaira, ez a vállalat vagy leányvállalat az adatkezelő. A SWAROVSKI releváns vállalatait vagy leányvállalatait tartalmazó lista az 1. sz. FÜGGELÉKBEN található, amely időről időre frissülhet. 
 
A SWAROVSKI a GDPR 37. cikkének értelmében nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, kivéve a Németországban és a Liechtensteini Hercegségben működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok esetében. 
 
HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A SWAROVSKIVAL
 
Amennyiben élne szeretne bármely hírlevél feliratkozással, adathozzáféréssel vagy –törléssel kapcsolatos jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunk csapatával, akik boldogan válaszolnak minden kérdésére.
 
Az adatvédelmi szabályzatunkat vagy a személyes adatok feldolgozását érintő valamennyi megkeresés vagy panasz az Adatvédelemmel foglalkozó csapatunknak is címezhető, a dataprivacy@swarovski.com e-mail-címen keresztül.
 
Egyéb esetben, amennyiben Ön Németország vagy Liechtenstein lakosa, az alábbi elérhetőségen keresztül is kapcsolatba léphet velünk:
 Az adatvédelmi tisztviselő Németországban a Swarovski (Deutschland) GmbH, Data Protection Officer, Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren címen keresztül;
 Az adatvédelmi tisztviselő Liechtensteinben Swarovski Aktiengesellschaft, Data Protection Officer, Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen címen keresztül érhető el.
 
Az EU és az EGK térségén kívül működő SWAROVSKI vállalatok és leányvállalatok képviselője a D. Swarovski KG, Legal Department, Swarovskistrasse 30, AT-6112 Wattens (GDPR 27. cikkének értelmében) címen keresztül érhető el.
 
2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA  
 
A SWAROVSKI a következő személyek személyes adatait gyűjti össze és dolgozza fel:  
 a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek; 
 a SWAROVSKI WEBOLDALÁRA regisztrált személyek (pl.: ha a személy felhasználói fiókot készít);
 akik a SWAROVSKI vállalattól termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, kapnak ajándékba vagy azokban részesednek; 
 
 a SWAROVSKI termékei és szolgáltatásai iránt potenciálisan vagy ténylegesen érdeklődők; 
 a SWAROVSKI hírleveleire feliratkozott személyek; 
 a SWAROVSKI kutatási vagy közvéleménykutatási kampányainak résztvevői; 
 a SWAROVSKI által szervezett kurzusok, szemináriumok vagy egyéb tréningek résztvevői; 
 a SWAROVSKI üzleteinek és egyéb helyszíneinek WIFI hálózatára csatlakozott személyek;
 a hűségprogramokban résztvevők vagy egyéni vásárlók vagy a SWAROVSKI hűségprogramjait használók vagy ott vásárlók (ÜGYFÉLPROGRAM) 
(együttesen ÜGYFELEK). 
 
Az ÜGYFELEK személyes adatait rendszerint közvetlenül a SWAROVSKI gyűjti össze a WEBOLDAL használata, a SWAROVSKI üzleteiben vagy eseményen, közvetlen kommunikáción keresztül – például e-mailben, telefonon vagy más módon – gyűjti össze. A személyes adatok közvetlenül is összegyűjthetőek, például harmadik felek feldolgozásán keresztül (pl.: a SWAROVSKI PARTNEREIN keresztül az alább meghatározott módon, beleértve a nagykereskedőket, kereskedőket, kiskereskedőket, beszállítókat és további üzleti partnereket, úgymint az ügyfélszolgálatot ellátók) A SWAROVSKI akkor is adatokat gyűjt, ha a vásárlást végző ÜGYFÉL nem egyezik meg a vásárlás kedvezményezettjével, vagy ha a vásárlást egy másik személynek szállítják (pl:. ajándékként), harmadik fél ajánlása alapján (pl. az ÜGYFÉL barátainak vagy családjának javaslata alapján) vagy harmadik féltől származó adatforrások kiegészítő információinak megszerzése révén (pl. közösségi média). 
 
A SWAROVSKI rendszerint a következő típusú adatokat dolgozza fel: 

 

 Személyes adatok és kapcsolattartási adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a vezeték- és keresztnevet, leánykori nevet, címet, tartózkodási helyet, telefonszámot, e-mail címet, életkort, születési dátumot, családi állapotot, hozzátartozókat, vészhelyzet esetén értesítendő személyt, fényképeket;

 A rendelésekkel és vásárlásokkal kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kifizetési adatokat, bankkártya adatait és egyéb kifizetési részleteket (egyéb jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban), számlázási és szállítási címet, a megrendelt és kifizetett termékeket és szolgáltatásokat, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, megkereséseket és panaszokat vagy a megfelelő szerződéseket, például garanciaigényeket, értékesítés utáni szolgáltatásokat, javításokat, ügyfélszolgálatot és szolgáltatásokat, visszavonásokat és vitákat;
 
  A termékek- és szolgáltatás marketinggel kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a hírlevéllel és egyéb kommunikációs csatornákkal kapcsolatos adatokat, fel- és leiratkozást, az eseményekre és különleges tevékenységekre küldött meghívókat és az azokon való részvételt (ameddig azok nem képezik az ügyfelek hűségprogramjainak részét), személyes preferenciákat és érdeklődési köröket, az ügyfélszegmentációval kapcsolatos adatokat; 
 
 A WEBOLDAL használatát érintő adatokat - a teljesség igénye nélkül ideértve az IP-címet és egyéb felhasználói azonosítókat (pl.: a közösségi médiában használt felhasználónevet, az okostelefonok és számítógépek MAC-címét, sütiket) a WEBOLDAL látogatásainak dátumát és idejét, a meglátogatott oldalakat és tartalmakat és a hivatkozó weboldalakat; 
 
 A kommunikációval kapcsolatos adatok, a teljesség igénye nélkül ideértve a kommunikáció, megfelelő és SWAROVSKI vállalattal való kommunikáció preferált módjait (beleértve a kommunikáció nyilvántartásait;
 
 Adatok, amelyeket az ügyfélprogrammal kapcsolatban gyűjtöttünk össze, a teljesség igénye nélkül ideértve a tagsági számot, hozzáférési kódokat (beleértve a jelszavakat), a preferált nyelvet, az ajándéktanúsítvány számát, a tagság dátumát és hosszát, az ÜGYFÉL vagy egy potenciális harmadik fél kifizetési adatait, az ajándékozottal kapcsolatos adatokat, a WEBOLDALON tett látogatások számát, a vásárlási előzményeket, a megszerzett termékeket (minden WEBOLDAL fiókot, tevékenységet és eseményt, amelyre az ÜGYFÉLNEK a személyes adataival kellett regisztrálnia és amellyel szerződést köt a SWAROVSKIVAL, ügyfélprogramnak kell tekinteni a jelen szabályzat céljainak megfelelően, különben hagyományos ügyfeleknek nyújtott hűségprogramnak minősülnek); 
 
együttesen ÜGYFÉLADATOK
 
A SWAROVSKI továbbá a következőket gyűjti:
 
  A WEBOLDAL azon adathasználóit, akik nem regisztrálnak a SWAROVSKI (LÁTOGATÓ) oldalán, de személyes adatoknak minősülhet például a közösségi médiából (LÁTOGATÓI ADATOK), a jelen értesítés rendelkezései vonatkoznak a WEBOLDAL használatával kapcsolatosan, ÜGYFELEKTŐL gyűjtött adatok, akkor is, ha a LÁTOGATÓ azonosítása a SWAROVSKI számára nem lehetséges; 
 
  A SWAROVSKI alkalmazottaival és egyéb nagykereskedőivel, kereskedőivel, kiskereskedőivel, beszállítóival és egyéb üzleti partnereivel kapcsolatos adatok (a továbbiakban a természetes személyekre PARTNEREKKÉNT kell hivatkozni, az adataikra pedig PARTNERADATOKKÉNT) a teljesség igénye nélkül ideértve a kapcsolattartási adatokat, a szerepkörükkel kapcsolatos adatokat, a szóban forgó egyénekkel kötött korábbi szerződésekkel kapcsolatos információkat, a marketing tevékenységgel kapcsolatos adatokat (pl.: hírlevelek küldése), az üzleti tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kéréseket, ajánlásokat, pályázatokat, feltételeket és szerződéseket, az egyének szakmájához vagy egyéb érdeklődési köréhez kapcsolódó adatokat.
 
Az üzleti kapcsolat keretei között az ÜGYFELEKET arra kötelezzük, hogy osszanak meg velünk ÜGYFÉLADATOKAT, amelyekre a szerződéses kapcsolat és a kapcsolódó szerződéses vagy egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükség van. Jelen adatok nélkül a SWAROVSKI rendszerint nem lesz képes megkötni vagy teljesíteni a szerződést a szóban forgó ÜGYFÉLLEL. Ez szintén vonatkozik PARTNERADATOKRA, ameddig a SWAROVSKI nagykereskedőiről, kereskedőiről, kiskereskedőiről, beszállítóiról és üzleti partnereiről van szó; szerződések rendszerint nem köthetők és nem dolgozhatók fel alkalmazottak adatai és egyéb kapcsolattartási adatok nélkül. Mivel a WEBOLDALHOZ való minden hozzáférést naplózunk, a kapcsolattartási adatokat (például az IP-címet) szintén mindig naplózzuk; ez automatikusan történik a használat során, és nem deaktiválható a LÁTOGATÓK, ÜGYFELEK vagy PARTNEREK esetén. 
 
3. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGALAP
 
3.1. A feldolgozás CÉLJA

 

A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI feldolgozhatja az ÜGYFELEK ADATAIT minden jogszerű CÉLRA, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 

 A kínált szerződésekkel, a szerződések rendelkezéseivel (például vásárlások esetén), a szerződések teljesítésével (például vásárlási szerződések és az ügyfélprogramokban és -eseményeken való részvételt szabályozó szerződések), az ügyfélkapcsolatok fenntartásával és fejlesztésével, kommunikációval, ügyfélszolgálattal és -támogatással, promóciókkal, reklámokkal és marketinggel (beleértve a hírleveleket és a promóciós leveleket) kapcsolatban; 
 
 A WEBOLDAL használatára és egyéb olyan tevékenységek kezelésére, amelyekben az ÜGYFELEK részt vesznek, a WEBOLDAL működtetésére és javítására (beleértve a funkciók rendelkezéseit, amelyek azonosítást vagy egyéb személyes adatot követelnek és kiegészítő IT-rendszerek és személyazonosságot ellenőrző mechanizmusok kezelése; 
 
 az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek védelmére, illetve a SWAROVSKIRA bízott adatok, titkok és készletek védelmére, valamint a SWAROVSKI rendszereinek és létesítményeinek a védelmére; 
 
 a jogi és szabályozási követelményeknek való megfelelőséghez, beleértve a SWAROVSKI belső szabályzatát, a törvényben biztosított jogok és követelések érvényesítésére és végrehajtására, védelemhez a jogi követelések, bírósági eljárás, panaszok ellen, a bántalmazó magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételre, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszadáshoz; 
 
 üzleti részlegek, vállalatok vagy vállalatrészek és egyéb vállalati tranzakciók értékesítésére vagy beszerzésére, illetve a fent említett üzletekkel kapcsolatban az ÜGYFÉLADATOK átadására; és
 
 egyéb törvényes célokra, ha az ilyen feldolgozás a körülményekből nyilvánvaló volt vagy az adatgyűjtés időpontjában azt jelezték. 
 
(együttesen az ÜGYFÉLADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK célja).
 
3.2. A feldolgozás JOGI ALAPJA
 
A SWAROVSKI az ÜGYFÉLADATOKAT a következő jogi alapokon nyugvó ÜGYFÉLADAT FELDOLGOZÁS CÉLJAIRA használja fel: 
 
 szerződések teljesítése;
 a SWAROVSKI jogi kötelezettségeinek való megfelelőség érdekében;  
 az ÜGYFELEK hozzájárulása (kizárólag, ha a feldolgozás egy speciális lekérdezésen alapszik és bármikor visszavonható, például a hírlevelek küldése, amelyekre az ÜGYFÉL regisztrált);
 a SWAROVSKI jogszerű érdekeire, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: 
 
o  termékek és szolgáltatások vásárlása és szállítása, azokat a személyeket is ideértve, akikkel nem állunk szerződéses kapcsolatban (például azok a személyek, akiknek az ajándékokat szánják); 
o  reklámok kezelése és marketing tevékenységek; 
o hatékony ügyfélszolgálat biztosítása, a kapcsolattartás és egyéb ÜGYFELEKKEL folytatott kommunikáció lebonyolítása a szerződések feldolgozásán kívül is; 
o az ÜGYFELEK magatartásának, tevékenységének, aggodalmainak és szükségleteinek megértése, piackutatás;  
o a meglévő termékek és szolgáltatások hatékony fejlesztése, valamint az új termékek és szolgáltatások fejlesztése; 
o az ÜGYFELEK, alkalmazottak és egyéb személyek hatékony védelme, illetve a SWAROVSKIRA bízott adataiknak, titkaiknak kész készleteiknek védelme; 
o a hatékony üzleti működés karbantartása és védelme, hatékony üzleti tevékenység ellátása, beleértve a WEBOLDAL és egyéb IT-rendszerek biztonságos és hatékony működését, illetve a sikeres továbbfejlesztését; 
 
o észszerű vállalati irányítás és fejlesztés; 
o vállalati egységek, vállalatok vagy vállalatrészek, valamint egyéb vállalati tranzakciók sikeres értékesítése; 
o a jogszabályoknak, rendeleteknek és a SWAROVSKI belső szabályozásainak való megfelelőség; 
o a csalással, szabálysértéssel és bűncselekménnyel kapcsolatos aggályok, illetve a nyomozás az ilyen típusú szabálysértések és egyéb nem megfelelő viselkedés, kezelés vagy tevékenység a SWAROVSKI ellen, együttműködés a bírósági eljárásokban és az állami hatóságokkal, illetve büntetőeljárás, jogi cselekmények gyakorlása és az azokkal szembeni védelem. 
 
A vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban, a SWAROVSKI feldolgozhatja a LÁTOGATÓK ADATAIT a WEBOLDAL karbantartásának és fenntartásának (beleértve az azonosítókat vagy más személyes adatokat igénylő funkciók biztosítását), statisztikai elemzés céljára a WEBOLDAL használatával kapcsolatban, illetve a sértő magatartás elleni fellépéshez, a jogi nyomozások vagy eljárások céljaira, illetve az állami hatóságok megkereséseire adott válaszokhoz. A LÁTOGATÓK ADATAI a fenti ÜGYFÉLADATOKRA vonatkozó irányelvekkel összhangban dolgozhatók fel. 
 
A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI a következő célokra dolgozhatja fel a PARTNEREK ADATAIT : a szerződések hatályba léptetéséhez és teljesítéséhez, egyéb, PARTNEREKKEL folytatott üzleti kapcsolatokhoz, promóciókhoz, reklámokhoz és marketinghez, kommunikációhoz, a PARTNEREKNEK küldött eseménymeghívókhoz és a PARTNEREK promóciós részvételéhez, a kapcsolt vállalkozásokhoz, a jogi és rendeleti, valamint a SWAROVSKI belső szabályzat követeléseinek való megfelelőséghez, a törvényes jogok és követelések érvényesítéséhez és kiaknázásához, jogi követelésekkel, perekkel, panaszokkal szembeni védelemhez, a visszaélésszerű magatartás elleni küzdelemhez, jogi nyomozásokban és eljárásokban való részvételhez, valamint a hatóságok kérdéseire adott válaszokhoz, az üzleti egységek, vállalatok vagy vállalatrészek értékesítéséhez vagy megszerzéséhez és egyéb vállalati tranzakciókhoz vagy az ehhez kapcsolódó PARTNERADATOK átadásához.
 
A feldolgozás minden célját a teljes SWAROVSKI vállalatcsoportra kell vonatkoztatni, azaz nem kizárólag arra a vállalatra, amely kezdetben összegyűjtötte a személyes adatot. A SWAROVSKI céljaira összegyűjtött ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK és PARTNEREK személyes adatai a jelen adatvédelmi nyilatkozat és minden egyéb SWAROVSKI által létrehozott szabályzat, illetve a vonatkozó adatvédelmi törvények hatálya alá tartoznak.
 
4. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS KÖZLÉSE  
 
A vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI továbbíthatja az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a HARMADIK FELEK következő kategóriájának, akik az ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAINAK vagy a saját céljainak megfelelően, a SWAROVSKI nevében feldolgozzák a SZEMÉLYES ADATOKAT: 
 
 szolgáltatók (a SWAROVSKI vállalaton belül és kívül), beleértve a feldolgozókat;
 nagykereskedőket, kereskedőket, beszállítókat és egyéb üzleti partnereket; 
 a SWAROVSKI ügyfeleit; 
 helyi, nemzetközi és külföldi hatóságokat;
 médiát; 
 a közönséget, beleértve a WEBOLDALAKAT és SWAROVSKI közösségi média oldalainak látogatóit; 
 iparági szervezeteket, egyesületeket, szervezeteket és egyéb bizottságokat; 
 beszerzőket vagy a SWAROVSKI üzleti egységeinek, vállalatainak vagy egyéb részeinek beszerzésében érdekelt feleket;
 a potenciális vagy aktuális jogi feldolgozásban résztvevő egyéb feleket; 
 a SWAROVSKI vállalatcsoport egyéb tagjait.
 
(együttesen HARMADIK FELEK). 
 
A SWAROVSKI közölheti az ÜGYFÉLADATOKAT, LÁTOGATÓI ADATOKAT és PARTNERADATOKAT a SWAROVSKI vállalaton belül és HARMADIK FELEKKEL minden országban világszerte, beleértve név szerint minden országot, ahol a SWAROVSKIT a vállalatcsoport vállalatai, leányvállalatai vagy egyéb irodái és képviselői (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk) képviselik, illetve azokat az országokat, ahol a SWAROVSKI szolgáltatói feldolgozzák az adataikat (a 2. sz. FÜGGELÉKBEN található a lista, amelyet időről időre frissítünk). Amennyiben az adatokat olyan országokkal osztják meg, amelyek nem garantálják a megfelelő védelmet, akkor a SWAROVSKI biztosítja az ÜGYFELEK, LÁTOGATÓK vagy PARTNEREK adatainak megfelelő védelmét azáltal, hogy megfelelő szerződéses garanciákat (pl. az EU-ban szabványrendelkezéseire alapozva) és kötelező érvényű vállalati szabályokat léptet hatályba az EU-USA és a svájci-amerikai Adatvédelmi pajzs keretrendszer alapján az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező HARMADIK FELEK részére történő adattovábbítással vagy az adatok beleegyezésen alapuló átadásával vagy szerződés megkötésével vagy teljesítésével vagy a jogi követelések felfüggesztésével, végrehajtásával vagy kikényszerítésével kapcsolatban vagy jelentős közérdek alapján vagy e személyek sértetlenségének megőrzéséhez. Az ÜGYFÉL, LÁTOGATÓ vagy PARTNER kaphat egy példányt a szerződéses garanciákból vagy megoszthatják vele, hol érheti el a fent említett szerződési pontokat (lásd.1. paragrafus fent). A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy kivonatolja ezeket a másolatokat, a vonatkozó jogi vagy biztonsági okokból. 
 
5. ADATMEGŐRZÉS 
 
A SWAROVSKI rendszerint kizárólag annyi időre őrzi meg az adatokat, mint amennyire az az adatfeldolgozás céljához szükséges. Az általános elvek ellenére a SWAROVSKI feldolgozhatja a személyes adatokat hosszabb időszakokra, a következő szabályok és kötelezettségek mellett: a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a SWAROVSKI vállalatnak (i) kötelessége azt megtenni (szerződéses kötelezettsége, törvény vagy egyéb rendelkezések kötelezik erre) vagy (ii) döntő érdeke fűződik ahhoz (pl.: érdek bizonyítására panaszok esetén, bizonyos jogi vagy egyéb követelményeknek való megfelelőség dokumentálása, érdeke fűződik a nem személyre szabott elemzéshez. Eltérő szabályokat tartunk fent a személyes adatok anonimizálására vagy álnevesítésére, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 
A szerződéshez kapcsolódó ÜGYFÉLADATOK és PARTNERADATOK (beleértve az üzleti nyilvántartásokat és kommunikációt) rendelkezéseinek megfelelően a SWAROVSKI addig őrzi meg a személyes adatokat, ameddig a szerződéses kapcsolat érvényes és a szerződéses kapcsolat megszűnését követő tíz évig, kivéve, ha (i) egy rövidebb vagy hosszabb tárolási kötelezettség vonatkozik egyes egyedi esetekre (ii) a megőrzést a bizonyíték vagy egyéb érvényes ok követeli meg a vonatkozó jogszabályok alapján vagy (iii) az adat törlését korábban megkövetelték(például mert az adatra a továbbiakban nincs szükség vagy a SWAROVSKIT a szóban forgó adat törlésére kötelezték).  
 
ÜGYFÉLADATOK, LÁTOGATÓI ADATOK vagy PARTNERADATOK (pl. protokollok, naplók) tartalmú operatív adatok esetében a SWAROVSKI a személyes adatokat 3–12 hónapig őrzi meg. 
 
6. SÜTIK, GOOGLE ANALYTICS ÉS KÖZÖSSÉGI PLUG-INEK
 
A SWAROVSKI sütiket használ a WEBOLDALÁN. A Sütik használata egy széles körben elterjedt módszer, amely képes azonosítani a WEBOLDAL felhasználójának böngészőjét, amelyet a felhasználó elment és kérésre megmutat. A SWAROVSKI egyrészt olyan munkamenet-sütiket használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a WEBOLDALT, és amelyek lehetővé teszik a szerver számára, hogy stabil kapcsolatot létesítsen a felhasználóval (például annak érdekében, hogy a kosár tartalma ne vesszen el), amíg a WEBOLDALON böngészik. A SWAROVSKI másrészt állandó sütiket is használ, amelyek kizárólag a WEBOLDAL által meghatározott időtartam után törlődnek. A tartós sütik lehetővé teszik néhány beállítás (pl.: nyelv) elmentését különböző munkamenetekhez vagy lehetővé teszik az automatikus bejelentkezést. A felhasználó beleegyezik a tartós sütik használatába a WEBOLDAL használatán keresztül és a megfelelő funkciókba (pl.: nyelvbeállítások és automatikus bejelentkezés). A felhasználó blokkolhatja vagy törölheti a sütik alkalmazását a böngészőjében, de ez a tevékenység károsíthatja a WEBOLDAL használatát. 
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében a SWAROVSKI kódokat telepíthet a hírleveleibe és egyéb marketing célú e-mailjeibe, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a fogadó megnyitotta-e az e-mailt vagy letöltötte-e az e-mailben található képeket. A fogadó fél ugyanakkor blokkolhatja ezt a funkciót az e-mail alkalmazásában. Minden esetben hozzájárul e technológia alkalmazásához a hírlevelek és egyéb marketing célú e-mailek fogadásával.
 
Amennyiben a SWAROVSKI harmadik felek hirdetéseit helyezi el a WEBOLDALON (pl.: bannerek) vagy vagy egy saját hirdetést helyez el egy harmadik fél weboldalán, az ilyen reklám felhasználására szakosodott cégek is alkalmazhatnak sütiket. A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat ezekkel a vállalatokkal, azaz ők kizárólag tartós sütiket helyezhetnek el a WEBOLDAL felhasználóinak, annak érdekében, hogy felismerjék a felhasználókat, mindezt pedig a SWAROVSKI kizárólagos érdekében teszik. Mindez lehetővé teszi a SWAROVSKI számára, hogy célzott reklámokat helyezzen el ezen személyeknek a külső, harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon (pl.: azokkal a termékekkel kapcsolatban, amelyekre ezen személyek érdeklődést mutattak az online-shopban). A SWAROVSKI nem fogja megosztani a személyes adatokat a külső weboldalak üzemeltetőivel. 
 
A SWAROVSKI Google Analytics-et vagy hasonló szolgáltatásokat alkalmazhat a WEBOLDALÁN. Ezeket az alkalmazásokat harmadik felek működtetik, amely lehetővé teszi a SWAROVSKINAK, hogy mérje és elemezze a WEBOLDAL használatát. Előfordulhat, hogy ezek a szolgáltatók a világ más országaiban működnek (a Google Analytics-et a Google Inc. az Egyesült Államokban üzemelteti, www.google.com). A szolgáltató tartós sütiket alkalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz. A SWAROVSKI semmilyen személyes adatot nem oszt meg ezekkel a szolgáltatókkal (akik egy IP-címet sem mentenek el). A szolgáltató ugyanakkor megfigyelheti a WEBOLDAL használatát a felhasználóin keresztül és ezeket az adatokat összevetheti az ugyanazon szolgáltató által ellenőrzött más weboldalakkal, amelyikre a felhasználó ellátogatott, a szolgáltató a kapott eredményeket pedig a saját céljára felhasználhatja (pl.: a reklámok szabályozása). A szolgáltató ismeri a felhasználó személyazonosságát, akit a szolgáltató nyilvántartásba vett.  
 
A szolgáltató a WEBOLDAL használatáról biztosít adatokat a SWAROVSKI számára. A SWAROVSKI továbbá plug-ineket használhat a saját WEBOLDALÁN az olyan közösségi média hálózatokból, mint amilyen a Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest vagy Instagram. A WEBOLDAL alapbeállításaiban a plug-inek nincsenek aktiválva; a felhasználó dönthet úgy, hogy aktiválja-e ezeket. Amennyiben a felhasználó emellett dönt, a közösségi média szolgáltók képesek közvetlen kapcsolatot létesíteni a felhasználók látogatásai között a WEBOLDALLAL, amely lehetővé teszi a szolgáltató számára, hogy figyelje a felhasználó látogatását és kielemezze a kapott adatokat. A személyes adatok későbbi, az adatvédelmi törvényeknek és a weboldalon feltüntetett adatvédelmi szabályozásoknak (például: www.facebook.com/; www.twitter.com/; www.youtube.com/; www.google.com/; www.pinterest.com/; www.instagram.com/)  
 
megfelelő feldolgozása a közösségi média szolgáltató felelőssége. . A WEBOLDALUNKON további információval szolgálunk a SWAROVSKI által használt sütikkel, illetve a Süti-beállításainak kezelésével kapcsolatban.
 
7. AZ ÜGYFELEK, LÁTÓGATÓK ÉS PARTNEREK JOGAI 
 
Minden érintett személy, beleértve minden ÜGYFELET, LÁTOGATÓT és PARTNERT, információért fordulhat a SWAROVSKI felé, azon kérdéssel, hogy mely adataikat dolgozzák fel. Jogukban áll továbbá kérni a személyes adataik korrekcióját, megsemmisítését vagy korlátozását, illetve kifogást emelhetnek a személyes adataik feldolgozása ellen. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása hozzájáruláson alapszik, az érintett személy bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Az EU és az EGT országaiban az érintett személy – bizonyos esetekben – jogosult lehet arra, hogy megszerezze az online szolgáltatások igénybevétele során generált adatokat, egy strukturált, általános és géppel olvasható formátumban, amely lehetővé teszi a további felhasználást és továbbítást. Az ehhez kapcsolódó kérelmet a kapcsolattartó ponton kell benyújtani (lásd: 1. paragrafus fent).  A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy korlátozza az érintett személy jogait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, pl. ne adjon át átfogó információkat, vagy ne törölje az adatokat.   
 
Amennyiben a SWAROVSKI automatizált döntést hoz bizonyos egyének esetében, amelynek jogi hatása lehet az érintett egyénre vagy ahhoz hasonló súlyossággal érinti őt, az érintetett egyénnek - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - jogában áll kommunikálnia a SWAROVSKI ellenőrével és kérnie a döntés felülvizsgálatát vagy az ellenőr általi előzetes értékelést. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az érintett személy nem használhat bizonyos automatizált szolgáltatásokat. Az egyént a későbbiekben vagy külön értesítik erről. 
 
Az érintett egyén továbbá panaszt is benyújthat az illetékes adatvédelmi hivatalhoz, amely a SWAROVSKI ellenőr esetén Svájcban a Szövetségi Adatvédemi és Információs Bizottság (http://www.edoeb.admin.ch), a SWAROVSKI ellenőr a Liechtensteini Hercegségben az Adatvédelmi Hivatal (Amtstelle Datenschutzstelle, a Liechtensteini Hercegségben (https://www.llv.li/‭), a SWAROVSKI ellenőr Ausztriában az Osztrák Adatvédelmi Hivatal (https://www.dsb.gv.at/). Az egyéb eseteket tartalmazó lista elérhető itt.
 
8. VÁLTOZTATÁSOK AZ ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉSBEN 
 
A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés vagy bejelentés nélkül kiegészítse a jelen Adatvédelmi értesítőt. 
 
Az alkalmazandó legújabb változatot közzétesszük a SWAROVSKI WEBOLDALÁN. Amennyiben az Adatvédelmi nyilatkozat részét képezi az ÜGYFELEKKEL és PARTNEREKKEL kötött megállapodásnak, a SWAROVSKI e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztathatja őket a frissítésekről vagy módosításokról. A módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha az ellen a bejelentéstől számított 30 napon belül kifogást emelnek. Kifogás esetén a SWAROVSKI szabadon felmondhatja a megállapodást, kivételes jelleggel és azonnali hatállyal. 
 
II. Speciális rendelkezések 
 
Az alábbi rendelkezések kiegészítik az I. szakasz általános rendelkezéseit a SWAROVSKI bizonyos tevékenységeire vonatkozóan. Összeférhetetlenség esetén a következő rendelkezések az irányadóak  
 
1. ONLINE-SHOPOK
Az ügyfelek hitelképessége automatikusan kiértékelhető az online üzletekben annak érdekében, hogy döntsenek az ügyfél vásárlásáról. Ebben az esetben egy külső hitelminősítő intézet információi alapján hitelminősítést végzünk, amely által a SWAROVSKI képes eldönteni, hogy az ÜGYFÉL hitelképes-e. Az ügynökség a pontszámot egy titkos képlet alapján számolja ki, amely az ÜGYFÉL fizetési előzményeire, adósságaira és fizetésképtelenségére, valamint a cselekvőképesség lehetséges korlátozására vonatkozó adatok alapján kerül kiszámításra. Ha a pontszám egy bizonyos küszöb alatt van, nem ajánlunk fel számlás fizetést. Amennyiben az ÜGYFÉL nem hajlandó elfogadni a döntést, kapcsolatba léphet az illetékes online üzlet weboldalának impresszumában feltüntetett kapcsolattartóval. 
 
A SWAROVSKI online üzletei automatikusan eldönthetik, hogy kötnek-e vásárlási szerződést. A SWAROVSKI azonban ezt nem tekinti ezt egy automatizált, egyedi döntésnek (a GDPR 22. cikkének értelmében). Amennyiben az ÜGYFÉL nem kíván ilyen automatizált módon megállapodást kötni, lehetősége van a termékek és szolgáltatások megvásárlására a SWAROVSKI fizikai üzletekben.
 
2. PARTNEREK, BELEÉRTVE A NAGYKERESKEDŐKET, KISKERESKEDŐKET, KERESKEDŐKET, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ELADÓKAT STB.
 
Ahogy korábban jeleztük, az ÜGYFÉLADATOK, PARTNERADATOK és LÁTOGATÓI ADATOK általában közvetlenül a SWAROVSKI által, esetenként pedig közvetett módon kerülnek összegyűjtésre (például amikor a SWAROVSKI megkéri a HARMADIK FELEKET, hogy feldolgozóként járjanak el, a SWAROVSKI PARTNEREIKÉNT). Ezekben az esetekben a SWAROVSKI PARTNEREK a személyes adatokat a SWAROVSKI nevében és utasítása alapján dolgozzák fel, a feldolgozás módjára különleges adatfeldolgozói megállapodások vonatkoznak, amelyek lefedik a kötelezettségeik használati feltételeit, szem előtt tartják ÜGYFELEINK, PARTNEREINK és LÁTOGATÓINK jogainak védelmét, személyes adataaik feldolgozására és biztonságára vonatkozó adatvédelmi törvényeket betartva.
 
3. HÍRLEVÉL ÉS REKLÁMOZÁS BANNEREKKEL 
 
A SWAROVSKI hírlevelet vagy egyéb kereskedelmi üzenetet küldhet termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az ÜGYFELEKNEK és a PARTNEREKNEK. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy mindezt a meglévő ügyfelek és üzleti partnerek előzetes hozzájárulása nélkül tegye. A megfelelő ÜGYFELEK és ÜZLETI PARTNEREK azonban bármikor tiltakozhatnak a hírlevelek vagy más kereskedelmi üzenetek fogadása ellen a vonatkozó WEBOLDALON található fiókjukon keresztül vagy a levelekben megjelölt linken keresztül. Egy hírlevél felmondása azonban nem vonhatja maga után más hírlevelek megszüntetését. 
 
A SWAROVSKI fenntartja a jogot, hogy személyre szabott reklámokat tegyen közzé a WEBOLDALON tett látogatások során. Az ilyen, az ÜGYFÉL számára megjelenített bannerekkel történő reklámok olyan termékeket tartalmaznak, amelyeket a WEBOLDALON kínálnak, és amelyeket az ÜGYFÉL korábban megnézett. A reklámot a SWAROVSKI sütik segítségével generálja (lásd az I. bekezdés 6. paragrafus fent). 
 
4. SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK
A SWAROVSKI ügyfelek SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKAIVAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEIVEL kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatban összegyűjtött adatok feldolgozását a (i) megfelelő Swarovski-vállalat ellenőre végzi, aki támogatja, előmozdítja és megszervezi a nyereményjátékot, és esettől függően (ii) közös ellenőrként a Swarovski Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein végzi. A SWAROVSKI más társaságai és leányvállalatai azonban felhasználhatják az összegyűjtött személyes adatokat az I. bekezdés 3. paragrafusban foglalt célokra.  
 
A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKNAK és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKNEK megfelelően a SWAROVSKI a fenti I. bekezdés 2. paragrafusának megfelelően dolgozza fel a résztvevők személyes adatait, a vonatkozó rendelkezésekben kifejtett, elsősorban az alábbi célokra, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban: 
 
 a verseny lebonyolítása; 
 nyertesek értesítése; 
 a nyertesek elérhetőségének közzététele a közösségi médiában
 nyertesek népszerűsítése a közösségi médiában és 
 egyéb promóciós és marketing tevékenységek.
 
A SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKKAL és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKKEL kapcsolatos további információ az irányadó SORSOLÁSOS SZERENCSEJÁTÉKOKRA és egyéb PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozó használati feltételekben található, amelyet időről időre megosztunk és rendszerezünk. 
III. KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYFÉLPROGRAMOK SZÁMÁRA
 
Az alábbi III. bekezdés rendelkezései pontosítják az I. bekezdés általános rendelkezéseit a SWAROVSKI hűségprogramjával kapcsolatban. 
 
1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)
 
A következő rendelkezések vonatkoznak a SWAROVSKI hűségprogramjával kapcsolatban összegyűjtött adatok feldolgozására. 
 
a.  A személyes adatokért FELELŐS személy (Ellenőr)
 
A SCS-tagsággal kapcsolatos SZEMÉLYES ADATOKAT két megosztott ellenőr dolgozza fel, rendszerint (i) az illetékes helyi Swarovskiá-vállalat ellenőre, amely a jelentkezési űrlapnak megfelelően kiadja a tagságot és amely beszedi a tagsági díjakat, illetve (ii) a Swarovski Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein ellenőr. A SWAROVSKI egyéb vállalatai és leányvállalatai ugyanakkor felhasználhatják az összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOKAT a saját, 3. paragrafusban foglalt céloknak megfelelően.  
 
b. A SZEMÉLYES ADATOK feldolgozása és FORRÁSA
 
A SWAROVSKI a SCS tag saját adatait vagy annak a személynek az adatait használja, akinek a tagságot ajándékba adták. A SWAROVSKI az alkalmazás nyomtatványán (“Adatkitöltő űrlap”) kötelezően megadott személyes adatokat gyűjti össze és őrzi meg (a teljesség igénye nélkül ideértve a titulust, nevet, kapcsolattartási adatokat, születési helyet, korábbi SCS tagsági számot, preferált nyelvet, rendelési információkat, úgymint az ajándékozó nevét, kapcsolattartási adatait és SCS tagsági számát, ahol elérhető).  
 
A SWAROVSKI ezeket a SZEMÉLYES ADATOKAT az értékesítésen keresztül szerzi, ahol tagságot rendeltek és fizettek ki.Az egyes új SCS-tagokhoz egyedi tagsági számot rendel, nyomon követi a tagság megkezdésének és megújításának dátumait, az SCS-tag által választott szolgáltatási és levelezési lehetőségeit, a kínált szolgáltatásokat (az ajándékküldéseket is ideértve), és adott esetben további adatokat az SCS tagja által a Swarovski Csoport online ajánlatainak és leveleinek felhasználása (pl. hírlevél nyitott aránya, kattintási arány, meglátogatott online weboldalak). A SWAROVSKI továbbá a fizetési információt közvetlenül vagy harmadik félen keresztül is feldolgozhatja, ahol arra a SCS tagsági díj kifizetéséhez szükség van. A SWAROVSKI továbbá nyilvántartja a SCS tagok vásárlási előzményét, a vásárolt termékeket (termék, ár), a vásárlás helyét és idejét.
 
A vásárlási előzményt kizárólag akkor tartjuk nyilván, ha a SCS tagsági szám meg van adva a vásárlás teljesítésénél az olyan üzletekben, ahol az SCS program elérhető. Azokban az esetekben, ahol a SWAROVSKI azt hiszi, hogy két különböző SCS tagság tartozik ugyanahhoz a személyhez vagy érvényes kérés érkezik, a SWAROVSKI összevonhatja azokat.
 
c. A feldolgozás CÉLJA
 
A SWAROVSKI a hűségprogramban résztvevők SZEMÉLYES ADATAIT az I. bekezdés 2. paragrafusának megfelelően és az alábbi vonatkozó rendelkezések részletesen kifejtett CÉLJAIHOZ, illetve általánosságban a következő CÉLOKRA használja fel: 
 
 a SCS-tagság adminisztrációjához; 
 az SCS üzemeltetéséhez, nevezetesen a SWAROVSKI termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes ajánlatok és üzenetek, előnyök és speciális helyzetek biztosításához, közvéleménykutatásban való részvételhez, visszajelzés kéréséhez és részvételhez a közösségi médiában.
 
A SWAROVSKI által összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOKAT az alábbi célokra használjuk fel: a tagság adminisztrációjához és vezetéséhez (beleértve a számlázási és kifizetési célokat), előnyök biztosítására a tagok számára és a tagsággal járó előnyök biztosítására (ennek a tagság képezi a jogi alapját), illetve, hogy kereskedelmi üzenetet küldjünk az SCS-tagoknak (úgymint a Swarovski vállalatcsoport hírleveleit, termék- és szolgáltatásinformációit és exkluzív ajánlatait) e-mailben, üzenetben, mobilüzenetben vagy telefonon keresztül, a tag által megadott kapcsolattartási adatok alapján (amelyhez a SWAROVSKI kéri a tag beleegyezését). A SWAROVSKI minden ilyen esetben személyre szabhatja a Tagnak küldött üzenetet, aki így tehát olyan információhoz jut, amelyről a SWAROVSKI úgy gondolja, hogy érdekes lehet a számára. Ezen okból kifolyólag a SWAROVSKI elemzi az Űrlap adatait (elsősorban a név, nem, érdeklődés és preferenciák adatait) és egyéb olyan adatokat, amelyek a vásárlási előzményből összegyűjthetőek vagy a SCS-tag önkéntes alapon adta át később a SWAROVSKI számára. A SWAROVSKI továbbá a jogszabályi követelményeknek való megfelelőség céljából szintén felhasználhatja a SZEMÉLYES ADATOKAT statisztikai és kutatási célokhoz – ahol ahhoz jogszerű érdeke fűződik –, beleértve a SCS tagok jobb megismerését, a fogyasztói és piacelemzéseket, a SCS program javításához és az új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. 
 
d. A személyes adatok MEGOSZTÁSA
 
A SZEMÉLYES ADATOK SCS-vel kapcsolatos feldolgozásához a SWAROVSKI név szerint megoszthatja az adatokat a fogadó felek alábbi csoportjaival: 
 
 PARTNEREK, ideértve az üzleti, marketing és promóciós partnereket és az összes résztvevő kiskereskedelmi üzletet vagy más hivatalos szakszervizt, függetlenül attól, hogy a társaságot a SWAROVSKI, vagy más értékesítési vagy együttműködési partner üzemelteti-e; mivel ezek az üzletek világszerte bármely országban találhatók, és a SWAROVSKITÓL kapott adatokat csak az SCS működtetése céljából használhatják fel, ideértve a személyre szabott ajánlatokat és a tagokkal való kapcsolattartást, amelyet a SWAROVSKI nevében folytatnak; 
 
 egy SWAROVSKI céghez, akinek az SCS-re vonatkozó adatfeldolgozást (az adatbázis működtetését) műszaki szempontból kiszervezték (feldolgozók).
A fogadó felek olyan országokban működhetnek, ahol az adatvédelem nem működik megfelelően. Ebben az esetben a SWAROVSKI biztosítja az adatvédelem megfelelő fokát az I. bekezdés 4. paragrafusában foglalt céloknak megfelelően.
 
e. Az érintettek JOGAI
 
A SCS tagok és tagságot ajándékozók bármikor jogosultak információt kérni a SWAROVSKITÓL az elmentett személyes adataikról, illetve a vonatkozó jogszabályban biztosított egyéb adatokról. A SCS tagok JOGAIRÓL további információ az I. bekezdés 7. paragrafusában található. 
 
f. ADATMEGŐRZÉS
 
A SZEMÉLYES ADATOKAT a tagság idejére őrizzük meg és használjuk fel; ezt követően pedig annyi ideig tároljuk, ameddig a fent említett célokhoz arra szükség van, de nem tovább, mint öt év, kivéve, ha a törvények máshogy rendelkeznek. A vásárlási előzményt 5 évig őrizzük meg. 
A SCS programmal kapcsolatos további információ a hűségprogram Általános feltételeiben, a www.swarovski.com oldalon található. 
 
2. BE SWAROVSKI 
A következő rendelkezések vonatkoznak a SWAROVSKI által, Be Swarovski hűségprogrammal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokra.  
 
a. A személyes adatokért FELELŐS személy (Ellenőr)
 
A Be Swarovski tagsággal kapcsolatban összegyűjtött SZEMÉLYES ADATOT két megosztott ellenőr dolgozza fel, elsősorban a (i) az illetékes helyi SWAROVSKI vállalat, aki a formanyomtatványnak megfelelően kiadja a tagságot, és (ii) SWAROVSKI Aktiengesellschaft, Dr schistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein, ellenőrként. A SWAROVSKI egyéb vállalatai és leányvállalatai ugyanakkor felhasználhatják az összegyűjtött SZEMÉLYES ADATAIKAT, az I. bekezdés 3. paragrafusában foglalt céloknak megfelelően. 
 
b. A SZEMÉLYES ADATOK feldolgozása és FORRÁSA
 
A SWAROVSKI a Be SWAROVSKI jelentkezési lapon kötelezően megadott személyes adatokat (a teljesség igénye nélkül ideértve a nevet, címet és e-mail-címet), továbbá a Be SWAROVSKI tagok által, a jelentkezési lapon önkéntesen megadott adatokat: születési dátum és érdeklődési kör (pl.: ékszerek és kiegészítők, otthon és stílus, esküvő, figurák és gyűjthető tárgyak és/vagy karórák) gyűjti össze és őrzi meg (“Formanyomtatvány”). A Be Swarovski programban a SWAROVSKI elmenti továbbá a tagok ’vásárlási előzményét, a megvásárolt termékeket (termék, ár, kedvezmény), a vásárlás helyét és idejét, illetve a tagsági számot. A vásárlási előzményt akkor tartjuk nyilván, ha a Be Swarovski tagsági számot megadják a kifizetési folyamat során a Be Swarovski programban résztvevő üzletben. A Tagok online üzletben vásárolt előzményét nyilvántartjuk, ha a vásárlás során a tagsági számot megadják vagy a Tag be van jelentkezve a Be Swarovski tagsággal társított online fiókjába. A SWAROVSkI továbbá összegyűjt és elment minden Be Swarovski tagnak küldött kupont. Amennyiben a SWAROVSKI úgy véli, hogy két különböző Be Swarovski tagság tartozik ugyanahhoz a személyhez vagy ha erre érvényes kérés érkezett, a SWAROVSKI összevonhatja azokat. 
A tagság kezdetén a Tag kap egy linket tartalmazó e-mailt, amelyben megtalálhatja az összes Be Swarovski programban jelenleg résztvevő üzletet. A résztvevő üzletek ezen listája továbbá online is elérhető a swarovski.com/beswarovski oldalon..
 
c. A feldolgozás CÉLJA
 
Ameddig a Be Swarovski érdekelt, a SWAROVSKI név szerint gyűjti össze és dolgozza fel a hűségprogramban résztvevő tagok SZEMÉLYES ADATAIT, az I. bekezdés 3. paragrafusának megfelelően és az alább kifejtett CÉLOK érdekében, amelyek a vonatkozó rendelkezések alatt kerültek kifejtésre: 
 a Be Swarovski tagság adminisztrációjához; 
 a Be Swarovski program működtetéséhez, nevezetesen a SWAROVSKI termékeihez és szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyre szabott ajánlatokhoz és üzenetekhez, előnyök és speciális kondíciók elnyeréséhez (pl.: kuponok), tagoknak fenntartott különleges eseményekre és promóciókra való meghíváshoz, közvéleménykutatásban való részvételhez, visszajelzés kéréséhez és a közösségi média jelenléthez.
 
A SWAROVSKI által gyűjtött és felhasznált SZEMÉLYES ADATOK a tagság adminisztrációját és kezelését (beleértve a könyvelési célokat is), a tagoknak juttatott előnyök és egyéb tagsággal járó szolgáltatások (ennek jogi alapja a Tagság) biztosítását szolgálják. 
 
A résztvevő üzletekben a Be Swarovski lehetővé teszi a Tagjainak, hogy egy szélesebb körű ügyféltanácsadásban részesüljenek, amely során a tagsági szám bemutatásával az üzlet alkalmazottja lehívhatja a Tag vásárlási előzményeit, és kiegészítő értékesítési tanácsokkal szolgálhat a Tagnak a legutolsó vásárlásainak alapján.
 
A Be Swarovski tagsági szám vagy egy hivatalos személyazonosságot igazoló, amelyen fel van tüntetve a Tag neve és születési ideje (vagy egy egyéb egyedi azonosításra szolgáló) dokumentum bemutatásával az illetékes üzlet alkalmazottja hozzáférhet a Tag elmentett vásárlási előzményeihez. 
 
A SWAROVSKI továbbá arra is a SZEMÉLYES ADATOKAT, hogy a kiválasztott Tagoknak meghívót küldjön a különleges eseményeire és promócióira, például az új termékek bemutatójára vagy kedvezményes promóciókra. A SWAROVSKI továbbá arra is felhasználja a SZEMÉLYES ADATOT, hogy születésnapi köszöntőt küldjön a Tagnak.
 
A SWAROVSKI a vásárlási előzményben összegyűjtött adatot arra is felhasználja, hogy tagsággal járó előnyöket biztosítson a Tagoknak Kedvezményes vagy Hűségkártya kuponok formájában. A vásárlási előzményben elmentett adatokra alapozva a SWAROVSKI értékeli, hogy milyen kupont biztosítson a Tagnak. 
 
Ha a tag hozzájárult ehhez, a SWAROVSKI további információt küldhet a Tagnak a SWAROVSKIRÓL, termék- és szolgáltatásinformációról és exkluzív kínálatokról e-mailben vagy a SWAROVSKI által választott más módon. Az Űrlapra és a résztevő üzlet által jelentett vásárlási előzményre és a Be Swarovski tagok által önkéntesen megadott adatokra alapozva a SWAROVSKI személyre szabhatja a Tagnak küldött tartalmat, aki így rendszeresen olyan információkhoz juthat – ahol lehetséges –, amely a SWAROVSKI szerint érdekes lehet a számára. Ezen okból kifolyólag a SWAROVSKI elemzi a Tagság kezdetén összegyűjtött adatokat és elsősorban a korhoz, nemhez, érdeklődési körhöz és preferenciákhoz kapcsolódó adatokat, valamint a kapott kuponokat és egyéb, a vásárlási előzményből kiszűrhető adatokat vagy a Tag által önkéntesen megosztott adatokat veszi számításba.  
 
d. A személyes adatok MEGOSZTÁSA
 
A SZEMÉLYES ADATOK Be Swarovskival kapcsolatos feldolgozása során a SWAROVSKI név szerint megoszthatja a SZEMÉLYES ADATOKAT az alábbi fogadó felekkel: 
 
 PARTNEREK, beleértve az üzleti, marketing és promóciós partnereket és minden kiskereskedelmi üzlet vagy engedélyezett specialista kereskedés résztvevőjét, függetlenül attól, hogy a vállalatot a SWAROVSKI vagy egy másik értékesítési vagy együttműködési partner irányítja-e; mivel ezek az üzletek a világ bármely országban megtalálhatók, és a SWAROVSKI-tól kapott adatokat kizárólag a Be Swarovski működtetése céljából használhatják fel, ideértve a személyre szabott ajánlatokat és a tagokkal való kommunikációt a SWAROVSKI nevében; 
 
 egy SWAROVSKI vállalattal, akinek a Be SWAROVSKI-val kapcsolatos adatfeldolgozást (az adatbázis működtetését) technikai okokból kiszervezték (feldolgozók).
A fogadó felek olyan országokban működhetnek, ahol az adatvédelem nem működik megfelelően. Ebben az esetben a SWAROVSKI biztosítja a védelem megfelelő fokát, a fenti I. bekezdés, 4. paragrafusának megfelelően.
 
e. Az érintettek JOGAI
 
A Be Swarovski tagok bármikor fordulhatnak információért a SWAROVSKIHOZ az elmentett személyes adataikkal kapcsolatban és egyéb, a vonatkozó adatvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően. A Be Swarovski tagok JOGAIVAL kapcsolatos további információ a fenti I. fejezet 7. paragrafusában található.
 
f. ADATMEGŐRZÉS
 
A SZEMÉLYES ADATOKAT a tagság idejére őrizzük meg és használjuk fel; ezt követően pedig annyi ideig tároljuk, ameddig a fent említett célokhoz arra szükség van, de nem tovább, mint öt év, kivéve, ha a törvények máshogy rendelkeznek. A vásárlási előzményt 5 évig őrizzük meg. 
 
A Be Swarovskival kapcsolatban további információ az ügyfelek hűségprogramjait szabályozó Általános feltételek alatt, a www.swarovski.com oldalon található. 
 

1. függelék –  A SWAROVSKI jogalanyainak listája

Név

Cím

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aire, Argentina

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI KG

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum

SWAROVSKI Mobility GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

Nieuwstraat 47, BE-1000 Brussel

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago  

Signity Hong Kong Ltd

1063 King's Road, 20th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

02-07 Room,17 Floor,Central Tower,No.5,Xiancun Road,Guangzhou,510623,China

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau 

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

168 XiZang Road (M), Room 1601, The Headquarters Building, Huang Pu District, CN-200001 Shanghai

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI Hong Kong Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

Štětkova 1638/18, CZ-14000 Prague

SWAROVSKI France S.A.S.

15 Boulevard de Poissonnière, FR-75002 Paris

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Athen

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

HU-1146 Budapest, Hermina ut 17.

PT Crystallized Elements

Cyber 2 Tower, 31st Floor Unit B, JL HR. Rasuna Said, Blok X5 No. 13 Ku - ID 12950 Jakarta

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 New Delhi

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin

SWAROVSKI Internazionale d'Italia S.p.A.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano

Signity Japan Ltd

Daisan Watanabe Building 6F, 2-1-33 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014

Név

Cím

SWAROVSKI Japan Ltd.

Ichibancho Tokyu Building 12F, 21 Ichibancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seoul

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Terrazas A, Oficina Regus, 5to piso, San José, Costa Rica

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Poland

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

Suite 19-03, 19th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, MY-55100 Kuala Lumpur

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, MX-11520 Mexico City

SWAROVSKI (Europe) Holding B.V.

Dam 6, NL-1012 NP Amsterdam

SWAROVSKI Handelsonderneming Benelux B.V.

Oosterdoksstraat 80,
NL-1011 DK Amsterdam

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 New Zealand

SWAROVSKI Poland Sp. z o.o.

Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, PL-01-209 Warsaw

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lisbon

 

OOO SWAROVSKI Russia

Dolgorukovskaya street 7,

RU-127006 Moscow

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Immobilien AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica
Republic of Serbia

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapore

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta,
ES-08005 Barcelona

SWAROVSKI Sweden AB

c/o Matrisen (Redovisning&Rådgivning), Box 22059, SE-10422 Stockholm

Daniel SWAROVSKI Corporation AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, TH-10500 Bangkok

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5, TR-34367 Istanbul

Chamilia Europe Limited

Unit 48 Hoults Yard, Walker Road, Newcastle Upon Tyne, NE6 1AB, England - UK

SWAROVSKI International Limited

21 Sackville Street, London, England,
W1S 3DN

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE London

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Financial Services Corp.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

 

Név

Cím

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., US-Plattsburgh,
 NY  12901

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Marigot Vietnam LLC

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai tartomány, Vietnam

 

Országok - Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium. Brazília, Kanada, Chile, Kína, Costa Rica, Cseh Köztársaság, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India, Írország, Olaszország, Japán, Koreai Köztársaság, Liechtenstein, Malajzia, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, Lengyelország, Portugália, Orosz Föderáció, Szerbia, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld, Törökország, Egyesült Arab Emirátusok, Egyesült Királyság, Egyesült Amerikai Államok, Vietnam.