A Swarovski tiszteletben tartja minden olyan személy emberi jogait, aki a vállalat működéséhez hozzájárul, legyen szó akár munkavállalóinkról, akár az ellátás láncunkban dolgozókról. Az átláthatóság biztosításának és a hatályos jogszabályoknak való megfelelőség fenntartásának érdekében állítottuk össze a következő nyilatkozatot.

2012. január 1-én lépett hatályba a 2010. évi, ellátási láncok átláthatóságára vonatkozó törvény (California Transparency in Supply Chains Act) Kaliforniában, az Egyesült Államokban. A törvény célja, hogy növelje a gyártók és viszonteladók által közzétett információk mennyiségét arra vonatkozóan, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a rabszolgaság és emberkereskedelem ellen, ezáltal pedig lehetővé tegye a fogyasztók számára, hogy jobb és tájékozottabb döntést hozzanak az általuk vásárolt termékeket és az ezeket gyártó vállalatokat illetően.

2015. október 29-én, az Egyesült Királyságban, hatályba lépett a 2015. évi, modernkori rabszolgaság elleni törvény (Modern Slavery Act), amely az üzletek ellátási láncaiban és szervezeteiben felmerülő modernkori rabszolgaságot hivatott megakadályozni. A törvény előírja (egyebek mellett) néhány vállalat számára, hogy készítsenek éves jelentést, amelyben kifejtik, milyen intézkedéseket foganatosítottak a modernkori rabszolgaság megakadályozására a vállalatukban és az ellátási láncukban.

A Swarovski Crystal Business (Swarovski) elítéli a rabszolgaságot és az emberkereskedelmet, és az egyik alapelvének tekinti a törvényes és etikus keretek között folytatott üzleti tevékenységet, illetve az egyének rabszolgaságtól és elnyomástól mentes munkavégzését.
IGAZOLÓ ELLENŐRZÉS
A Swarovski, az ENSZ Globális megállapodásában foglalt emberi jogi, munkaügyi és környezeti alapelvekkel összhangban álló, Beszállítói magatartási kódexet készített, amely ismerteti a beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal szembeni elvárásainkat. A Swarovski elvárja beszállítóitól, hogy maradéktalanul eleget tegyenek az adott országban alkalmazandó valamennyi nemzeti jogszabálynak és előírásnak, valamint bármely ország egyéb hatóságai előírásainak, amelyben üzleti tevékenységet folytatnak, továbbá hogy tisztességesen és tisztelettel bánjanak dolgozóikkal. Annak biztosítása érdekében, hogy beszállítóink tiszteletben tartsák és alkalmazzák vállalati előírásainkat, a beszállítókkal fennálló kapcsolatainkat szabályozó kereskedelmi megállapodásokba belefoglalunk egy szerződéses kikötést, amely megköveteli, hogy beszállítóink eleget tegyenek a Beszállítói magatartási kódexben foglaltaknak, valamint valamennyi alkalmazandó jogszabálynak és előírásnak, ideértve a nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, amelyek tiltják a rabszolga- és kényszermunka (azaz modern kori rabszolgaság és emberkereskedelem) alkalmazását.

Felelős beszerzési kezdeményezésünket (Responsible Sourcing Initiative, RSI) 2014-ben hoztuk létre, amelynek keretében előírjuk késztermék-beszállítóink számára, hogy tegyenek eleget a Beszállítói magatartási kódexünkben foglaltaknak; azaz felkérjük valamennyi közvetlen beszerzési kategóriához tartozó beszállítónkat (amelyek a végtermékeinknél felhasznált árucikkeket biztosítják), hogy a velünk való üzleti kapcsolat létesítésekor, hivatalosan fogadják el a Kódexünkben foglaltakat. A második lépésben, kockázatértékelési eljárás keretében kiválasztjuk az RSI-be bevonni kívánt beszállítókat. Általánosságban olyan beszállítókat választunk ki, amelyek alacsony és közepes jövedelmű országokban működnek, mivel ezek esetében nagyobb kockázatot jelent a kényszermunka és más helytelen munkaügyi gyakorlatok alkalmazása. Majd ezt követően, független auditorok (például a Felelős Ékszertanács („RJC”), a Sedex Tagok Etikus Kereskedelmi Auditvizsgálata (Sedex Members Ethical Trade Audit, „SMETA”) és a Nemzetközi Társadalmi Felelősségre vonhatóság (Social Accountability International) SA8000-es szabványai) által, illetve a Vállalati fenntarthatósági csoport által lefolytatott saját belső munkaügyi értékelési folyamatok útján végzett ellenőrzésekkel figyelemmel kísérjük a kiválasztott beszállítóknak a munkakörülmények javítása érdekében tett intézkedéseit. Az eredményektől függően, 6-18 hónappal később utánkövető auditálást végzünk.

AUDIT
A Swarovski némely jóváhagyott beszállítója esetében auditvizsgálatot végezhet el, hogy meggyőződjön a Beszállítói magatartási kódexben foglaltak betartásáról, valamint fenntartja a jogot az üzleti kapcsolat megszüntetésére, amennyiben jogszabálysértésre, illetve a munkaügyi előírásokra vagy üzleti etikai gyakorlatra vonatkozó alapvető nemzetközi alapelvek megsértésére derül fény. Az elmúlt években a Swarovski néhány kiválasztott beszállító esetében, független auditorok vezetésével auditvizsgálatokat folytatott le az RSI folyamat (ismertetése alább az igazoló ellenőrzés címszó alatt) segítségével. Azon esetekben, ahol aggályok merültek fel a Beszállítói magatartási kódexszel vagy az alkalmazandó előírásokkal kapcsolatban, a Swarovski - párbeszéd és utánkövető auditok formájában - felelősségre vonta az érintett beszállítókat.

Független auditorok bevonásával, a SMETA vagy ezzel egyenértékű, nemzetközileg elismert szabványok szerinti ellenőrzéseket végeztünk a termékeink nagy részét előállító ausztriai, szerbiai, thaiföldi, indiai és vietnami gyárainkban. A Swarovski nem hozza nyilvánosságra az auditok konkrét eredményeit. Az auditokra sor kerülhet előre bejelentett, illetve előre be nem jelentett módon, a végrehajtásukra pedig a vonatkozó szabvány ismételt ellenőrzési eljárása szerint kerül sor.

A Swarovski elkötelezett az RSI eljárás folyamatos kiterjesztése és fejlesztése mellett, célként kitűzve az összes beszállító RSI auditeljárás keretében való vizsgálatát.

TANÚSÍTÁS
A Swarovski az RJC-vel (Responsible Jewellery Council [Felelős Ékszertanács] való kapcsolatán keresztül, szintén biztosítani kívánja a modern kori rabszolgaság és emberkereskedelem tilalmáról szóló RJC szabványoknak való megfelelést. Az RJC-t 2005-ben alapították az arany-, platina- és gyémántkereskedelmi ellátási láncok keretén belül megvalósítani kívánt felelős és etikus beszerzés, az emberi jogok védelme, valamint a felelős társadalmi és környezetvédelmi gyakorlatok elősegítése érdekében. Az RJC szigorú tanúsítási eljárást alkalmaz, melynek keretén belül független, külső auditorok vizsgálják, hogy az adott tag eleget tesz-e az emberi jogok védelmére vonatkozó előírásoknak. A Swarovski Professional, az Atelier Swarovski, a Swarovski Gemstones Business és az USA–ban működő, egyéni igény alapján készített ékszerekkel foglalkozó üzleti egységünk, a Chamilia, mindannyian az RJC tanúsítással rendelkező tagjai.

A beszállítóink által biztosított munkakörülmények ellenőrzését célzó, Felelős beszerzési kezdeményezésünk keretében, elismerjük, valamint ösztönözzük beszállítóinkat az RJC és/vagy SA8000 tanúsítványok megszerzésére. Mindazonáltal, igyekszünk minimalizálni a gyárakban végzett auditok és tanúsítási eljárások számát, és szabadságot biztosítunk beszállítóink számára, hogy kiválaszthassák az általuk alkalmazott eljárást.

VÁLLALATON BELÜLI ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
A fenntarthatóság kérdése a Swarovski vállalaton belül a lehető legmagasabb szintű, az Igazgatótanács támogatását élvezi, amelynek tagjai kivétel nélkül alapítónk, Daniel Swarovski, leszármazottjai. A Vállalati fenntarthatóságért és társadalmi felelősségért felelős alelnök irányítja globális Fenntarthatósági csoportunkat, amely vállalatunk Fenntarthatósági stratégiájának gyakorlati megvalósításáért felelős. A csoport együttműködik a vállalati szervezeten belül dolgozó munkatársakkal, segítve őket a fenntarthatóság eszméjének a mindennapi tevékenységekbe való beépítésében, tanácsadást biztosítva az érintett ügyekben, a céloknak megfelelő projektek végrehajtásában, valamint a korrekciós intézkedések végrehajtásában. Vállalatunk irányításában egy másik védvonalat és szervezeti struktúrát képvisel a Belső ellenőrzési terület, amelynek élén a Belső ellenőrzésért és megfelelőségért felelő alelnök áll. Az alelnök rendszeres időközönként közvetlen beszámolással tartozik az Auditálási Bizottság felé, valamint független álláspontot képvisel a kockázatokat, megfelelőséget és a feddhetetlenséget illető témakörökben. Az alelnök egy őt támogató, globális csoport irányítását végzi. Továbbá, vállalatunk Feddhetetlenségi kartával is rendelkezik, amely többek között meghatározza, hogyan kezeli a Swarovski a munkavállalóit, beszállítóit és azok dolgozóit, továbbá ismerteti a vállalatunk által alkalmazott feddhetetlen és átlátható beszerzési eljárásokat.

KÉPZÉS
A Swarovski vállalaton belüli képzési anyagot állított össze az érintett beszerzési munkatársak számára az RSI bevezetéséhez. Vállalati fenntarthatósági csoportunk folyamatosan együtt dolgozik a beszerzési területtel az RSI széles körű alkalmazása érdekében; ennél fogva, az együttműködés magas szintű, a modern kori rabszolgaság alkalmazásának kockázatai pedig proaktív módon kezelhetőek. Emellett, a Vállalati fenntarthatósági csoport tanácsadási szolgáltatásokkal is szolgál a beszállítók felé, a fennálló kapcsolatok megerősítése, valamint beszállítóink gyáregységein belül további fenntartható kapacitások megteremtése érdekében. Saját gyárainkban különböző szakértők bevonásával rendszeres képzéseket és tanácsadást biztosítunk, az igényektől függően. Az RJC iránti elkötelezettségünk részeként, ellenőrzési megoldásokat és képzési programokat hoztunk létre Gemstones Business vállalkozásunk, valamint az USA-ban működő, egyéni ékszerkészítéssel foglalkozó, Chamilia vállalatunk számára. Hasonló módon, képzéseket szervezünk és folyamatos támogatást biztosítunk a többi gyáregységünk számára is, hogy biztosítsuk a követelményeknek való megfelelőségüket.