Η Swarovski σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσων συμβάλλουν στην επιχείρησή μας - τόσο των εργαζομένων μας όσο και των ανθρώπων που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα μας. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διατήρηση της συμμόρφωσής μας με την πρόσφατη νομοθεσία, συντάξαμε την παρακάτω δήλωση.

Την 1η Ιανουαρίου 2012, ο νόμος περί διαφάνειας στις αλυσίδες εφοδιασμού της Καλιφόρνιας του 2010 τέθηκε σε ισχύ στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ. Ο νόμος αυτός σχεδιάστηκε με σκοπό την αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που διατίθενται από κατασκευαστές και καταστήματα λιανικής σχετικά με τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να κάνουν καλύτερες, πιο συνειδητές επιλογές όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν και τις εταιρείες που επιλέγουν να υποστηρίξουν.

Στις 29 Οκτωβρίου 2015, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σύγχρονη δουλεία του 2015 τέθηκε σε ισχύ ως ένα μέσο πρόληψης της σύγχρονης δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην οργάνωση των επιχειρήσεων. Ο νόμος αυτός προβλέπει (μεταξύ άλλων) ότι ορισμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδώσουν μια δήλωση κάθε χρόνο αναφέροντας τις ενέργειες που έκαναν για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει σύγχρονη δουλεία στην επιχείρησή τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Η Swarovski Crystal Business (Swarovski) αντιτίθεται στη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων και ορίζει τις βασικές αρχές της για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο και για την υποστήριξη του δικαιώματος όλων των ανθρώπων να είναι απαλλαγμένοι από δουλεία και κάθε είδους καταναγκαστική εργασία στον χώρο εργασίας.