my swarovski
Země/region
Česká republika

1. Právo na odstoupení

Jako spotřebitel máte právo od této smlouvy odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Produktů na míru se právo na odstoupení netýká.

Období odstoupení vyprší po 14 dnech od okamžiku, kdy vy nebo třetí strana jiná než dopravce, kterou označíte, získáte fyzické vlastnictví zboží.

Pokud chcete uplatnit své právo na odstoupení, musíte nás informovat na adrese (Swarovski Crystal Online AG, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf, Švýcarsko, e-mail: customer_relations.ee@swarovski.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy neodvolatelným prohlášením (například formou dopisu zaslaného poštou, faxem nebo emailem). Můžete použít modelový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.

Pro splnění konečného termínu pro odstoupení stačí, když zašlete komunikaci týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení před koncem platnosti období práva na odstoupení.

2. Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, uhradíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby typu dodávky jiného, než je nejlevnější typ standardní dodávky, kterou nabízíme), a to neprodleně a v každém případě ne později než 14 dní ode dne, kdy obdržíme informaci o vašem rozhodnutí od smlouvy odstoupit. Úhradu provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili při původní transakci, pokud výslovně neuvedete jinak. V každém případě vám v důsledku takového proplacení nevzniknou žádné poplatky.

Proplacení můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží nebo dokud nepředložíte důkaz o zaslání zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží byste měli odeslat zpět bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dní ode dne, kdy jste odstoupení od této smlouvy oznámili na adresu uvedenou na našich Webových stránkách v části ""Služby pro zákazníky – Zásady vracení“. Konečný termín je splněn, když zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dní. Další informace a pomoc při vracení objednaného zboží a zpáteční adresu ve vaší zemi si můžete vyhledat na našich Webových stránkách v části “Služby pro zákazníky – Zásady vracení”.

Náklady na vracení zboží neseme my.

Vaší jedinou zodpovědností je snížená hodnota zboží způsobená jinou manipulací, než je nezbytné pro zachování podstaty, vlastností a funkčnosti zboží.

Zákazník musí vynaložit nejlepší úsilí, aby bylo zboží zasláno v původním stavu s původním balením a musí být přiložen doklad o nákupu.

Vezměte na vědomí, že pokud k úhradě používáte dárkovou kartu, lze uhradit zaplacenou částku pouze formou dárkové karty. Pokud je z dárkové karty uhrazena část platby, bude vám uhrazena platba formou úhrady, kterou jste použili, a zbývající částka bude připsána na vaši dárkovou kartu.

Kupony jsou produkty na míru, které se obecně neproplácejí ani nevracejí.

V současné době není možné vracet zboží zakoupené v prodejnách Swarovski prostřednictvím Webových stránek.

Pokud se rozhodnete vrátit pouze část objednávky, která byla zakoupena se slevou, bude se vracená částka řídit minimální částkou za nákup zadanou v objednávce, hodnota slevy bude odpovídajícím způsobem upravena a bude proplacena pouze částka odpovídající vracenému zboží. Pokud má vracené zboží hodnotu zbývajícího součtu pod minimální úroveň nákupu nabídky, pak bude zlevněná částka odečtena od proplacené částky. Například sleva 10 % (při minimální částce nákupu 100 Kč) bude odpočtena, pokud má vracené zboží celkovou hodnotu objednávky pod 100 Kč. V případě reklamní akce se slevami bude vždy proplacena nejnižší částka.