BEZPLATNÉ STANDARDNÍ DODÁNÍ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2 100 Kč

Přecházíme na zodpovědnější podnikání

Od samotného založení značky Swarovski je láska k lidem a životnímu prostředí součástí jejího DNA. Nyní posilujeme svůj závazek směrem k postupu a akci v oblasti udržitelnosti. Pouze soustavným zpochybňováním zavedených pořádků, diskuzí o úhlech pohledu a snahou o pozitivní změnu v každodenních aspektech života budeme schopni plně využít naši sílu. Žijeme v zázračném světě – je načase zvýšit naše úsilí v péči o něj.

Náš nový závazek v oblasti udržitelnosti

Přidali jsme se k iniciativě Science Based Targets, abychom dali najevo své odhodlání výrazně snížit emise. Navíc jsme se prostřednictvím nových strategických oblastí zájmů a cílů zavázali ke zvyšování udržitelnosti našich výrobků, a to přijetím oběhových principů, zlepšením rovnosti a zvýšením snahy o rozmanitost a inkluzi. Budeme pokračovat v posilování a zvyšování našich ambicí při společné snaze čelit největším problémům našeho světa. Následující závazky jsou teprve začátkem. Právě nyní pracujeme na dalších podrobnostech v každé z těchto oblastí a rozvoji konkrétních cílů s pokroky, které bude možné sledovat. V následujících měsících můžete očekávat další detaily, protože se snažíme utvářet novou, udržitelnější realitu.

Emise skleníkových plynů

Zavazujeme se k výraznému snížení emisí skleníkových plynů v celém našem řetězci do roku 2030, a to prostřednictvím účasti na iniciativě Science Based Targets.

Rovnost a rozmanitost

Chceme být vnímáni jako značka, která staví na základech rovnosti a inkluze. Ceníme si rozmanitosti a oslavujeme jedinečnost každého člověka.

Smysluplné materiály

Zavazujeme se k neustálému zlepšování úrovně udržitelnosti našich výrobků, včetně zodpovědného získávání a recyklování surových materiálů.

Posilování a vzdělávání

Prostřednictvím vzdělávání povzbuzujeme jednotlivce, aby přijímali uvědomělá rozhodnutí a chceme je inspirovat k tomu, aby uskutečňovali své nejsmělejší sny.

Odpad a oběhová ekonomika

Cílíme na výrazné snížení odpadu napříč celým řetězcem a zavazujeme se k přijetí modelů oběhového hospodaření.

Respekt k našim lidem

Zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky v souladu se světovými standardy stanovenými ILO, OSN a RJC.

„Toto je nová smělá kapitola v příběhu udržitelnosti naší společnosti [...] Slibujeme, že tyto počáteční závazky začleníme do našich postupů a budeme se jich co nejpevněji držet. Protože toto je pouze začátek. Jsme na začátku společné cesty, abychom čelili nejtíživějším problémům našeho světa. Díky mnoha inspirativním jednotlivcům se snažíme stále zlepšovat a víme, že máme ještě mnoho před sebou.

 

Robert Buchbauer, CEO, Swarovski Crystal Business

Dopis od našeho CEO

Podívejte se na podrobnosti o našich nových závazcích v oblasti udržitelnosti.
Čtěte více

Udržitelnost ve společnosti Swarovski

Zjistěte více o našich cílech, úsilí a výsledcích v nejnovějších zprávách o udržitelnosti.