PROJEKT WATERSCHOOL SPOLEČNOSTI SWAROVSKI SLAVÍ 20 LET

Již dvě desetiletí běží projekt Swarovski Waterschool. Jde o investiční program pro místní komunity, jež je chloubou značky Swarovski. Představuje cestu za poznáním, která otevírá oči všem, a právě v roce 2020 oslaví 20. výročí. Program je zaměřen na čtyři z cílů Organizace spojených národů v oblasti trvale udržitelného rozvoje: kvalitní vzdělávání, rovnost pohlaví, přístup k čisté vodě a existence sanitačních zařízení a partnerství – spojování sil na cestě k těmto cílům.

OD MALÉHO LOKÁLNÍHO PROJEKTU K CELOSVĚTOVĚ ÚSPĚŠNÉMU PROGRAMU

Co začalo v roce 2000 jako místní rakouský projekt v partnerství s Národním parkem Vysoké Taury, se postupně rozšířilo již do sedmi zemí: Rakouska, Indie, Číny, Ugandy, Brazílie, Thajska a Spojených států amerických. Ještě důležitější však je, že přes 10 000 speciálně vyškolených učitelů vzdělalo v jeho rámci přes půl milionu dětí ve více než 2 400 škol.

Jádrem této působivé expanze je však stále původní cíl projektu – učit děti, jak důležité je využívat vodní zdroje trvale udržitelným způsobem, a zajišťovat spolehlivý přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením. U studentů zapojených do programu Swarovski Waterschool vzniká zájem o tato témata, včetně zdravých návyků, jakým je například důkladné mytí rukou. Studenti pak své znalosti a nadšení pro věc šíří v celých rodinách. Výsledkem je pozitivní dominový efekt, jímž se vše přenáší na sousedy a širší rodiny. Těmito zásadními otázkami se nakonec začnou zabývat celé komunity, které podle toho pak také jednají.

Klíčem k úspěchu projektu Swarovski Waterschool jsou místní partneři, díky nimž může k těmto pozitivním změnám docházet v rámci jednotlivých regionů.