my swarovski
Země/region
Česká republika

Zásady globální služby bezplatných oprav křišťálových kreací

Podmínky a ustanovení zásad globální služby bezplatných oprav SCS jsou následující: 
Platnost od 1. ledna 2018 

 

Minimální zásady oprav zdarma pro členy SCS

Bezplatné opravy všech křišťálových kreací pro členy se řídí následujícími kritérii: 
• Produkty jsou po záručním období dvou let. 
• Člen dokáže prokázat, že si produkt zakoupil maximálně před 7 lety (např. prostřednictvím nákupního dokladu). Pokud to prokázat nemůže, platí tento postup: 
• Produkty nejsou starší než maximální 10 let od data původního uvedení na trh.* 
• Oprava je uskutečnitelná na základě přípustných kritérií určení vad publikovaných v rámci celkových zásad pro záruky a opravy. 
• Člen SCS musí mít aktivní členství SCS. 

 

*Ve výjimečných případech, kdy se nabízí služba nalepování v dané lokalitě (například při události SCS), si mohou členové SCS přinést a odnést své poškozené zboží (na vlastní riziko) i v případě, že jsou produkty starší než 10 let.